Человек не терпит насилия!

«Ви — зрадник України. Ви працюєте на китайців»

Фото УНІАН

Розпочинається суд над відомим українським науковцем, якого звинувачено у державнiй зраді та шпигунстві на користь Китаю. Перше судове засiдання у справi Володимира Чумакова вiдбудеться 5 вересня. Науковець iз 30-рiчним стажем, заслужений дiяч науки i технiки України, який завiдує кафедрою захисту iнформацiї Академiї ВМС iм. П.С. Нахiмова, шокований обвинуваченням, висунутим проти нього.

За його словами, уся провина викладача полягає у тому, що вiн писав книжки для студентiв i, на вимогу керiвництва ВНЗ, у якому працював, шукав iноземних iнвесторiв для фiнансування своєї лабораторiї. Власне кажучи, це робить бiльшiсть українських науковцiв. Але у СБУ побачили в роботi Чумакова кримiнал. Проти нього порушилили кримінальну справу, висунули обвинувачення. Прокурор вимагатиме для вiдомого вченого 15 (!) років позбавлення волі. Менше не може — стаття 111 “Державна зрада” у частинi, зазначенiй у постановi слiдчого, не дозволяє.
Цікаво, що вiдомi українськi правозахисники, до яких ми звернулись по експертнi оцінки, не сумнiваються, що уся ця справа шита бiлими нитками. Вони переконанi: слiдчим СБУ просто треба виконати негласний план щодо “шпигунiв” i “зрадникiв”. Ось вони, мовляв, i сфабрикували проти науковця справу, аби зiрочок на погонах собi
додати. А Чумакову, якщо суд не стане на його бiк, через чиїсь кар’єрнi амбiцiї доведеться вiдсидiти 15 рокiв у колонiї суворого режиму за зраду Батькiвщини.
Випадок, до речi, безпрецедентний за понад двадцять рокiв незалежностi України.
Науковець звернувся до журналiстiв “Експресу“, бо каже, що його мета дуже проста — вiдстояти своє добре iм’я i зберегти свободу. У розмові науковець справляє враження надзвичайно збентеженої усiма подiями навколо себе людини. Вiн переконує: на країну насуваються суворi реалiї 1937 року, коли тебе можуть звинувати у шпигунствi
навiть за читання iноземних вiршiв.
Щоб з’ясувати усi обставини цiєї справи i зробити їх зрозумiлiшими громадськостi, ми поспiлкувалися з науковцем.
— Володимире Iвановичу, що конкретно вам iнкримiнують?
— Ситуацiя просто абсурдна! Вiд 2005 року я працював над темою рельсотрона — електродинамiчного прискорювача масивних тiл. I у 2012 роцi видав посiбник “Iмпульснi процеси i системи” для студентiв у спiваторствi iз своїм колегою. Це не нова тема, їй 150 рокiв! I я навiть не можу похвалитися, що зробив якесь важливе вiдкриття. Просто
систематизував багато матерiалiв з цiєї тематики, використовуючи вiдкритi джерела, здебiльшого iноземнi. Про масштабнi практичнi дослiди не йшлося, бо не було фiнансування. Я працював, в основному, як теоретик. Наголошую, що до жодних секретних матерiалiв державного значення за цiєю тематикою я нiколи не мав доступу.
— Чи пройшов цей посiбник наукову експертизу?
— Аякже, його рецензували в Академiї наук. Iнакше книга не вийшла б у свiт — такi правила. Але нинi мiй посiбник масово вилучають із бiблiотек, бо СБУ знайшло у нiй чотири абзаци, якi нiбито пiдривають основи обороноздатностi України. Уявiть: цей матерiал рiк провисiв в iнтернетi, а тепер на нього чомусь накладають гриф ”Секретно”!

06 postanova 0


До речі, обвинувальні документи слідчий спецслужби України складає
чомусь виключно російською мовою

— Пояснiть, де можна використовувати рельсотрон?
— Вiн заощаджує велику кiлькiсть палива при стартi космiчних ракет, дозволяє запускати малогабаритнi космiчнi апарати, створити штучний метеор, побудувати потяги на магнiтних накладках. Теоретично вiн придатний i для вiйськової галузi, зокрема для стартування лiтакiв з палуби корабля.
— Як з’явився у вашiй справi “китайський слiд”? 
— У 2008 роцi до мене на кафедру радiоелектронних пристроїв Харкiвського нацунiверситету прийшов мiй колишнiй студент Олексiй Рудь i запропонував допомогу щодо просування наших проектiв у сферу зарубiжних iнвестицiй. Я зрадiв, бо керiвництво вишу навiть не просило, а вимагало у нас, науковцiв, шукати додаткових джерел фiнансування. У мене з цим не складалось, я з власної кишенi купував для лабораторiї елементарнi транзистори,
батарейки, конденсатори, кожну гайку i гвинтик… А тут — така нагода! Олексiй працював iз українсько-китайською фiрмою “Top Science Ukraine”, яку очолював Сергiй Чичотка. Ми все узгодили з керiвництвом унiверситету i почали спiвпрацювати.
Iнвестор був готовий фiнансувати чимало проектiв, але попросив надати йому якийсь матерiал, аби визначити нашi можливостi. Я взяв матерiали лекцiй, якi читав студентам, i тi нотатки, якi готував для пiдручника. А ще — матерiали з iнтернету, здебiльшого iноземних колег. На основi цього склав звiт — що ж саме я хочу робити у своїй лабораторiї. Але мене звинуватили в тому, що я використав звiт групи українських науковцiв, якi займалися схожою тематикою наприкiнцi 90-х. А отже, видав китайцям державну таємницю.

06 avt

Професор Володимир Чумаков

— Що це за звiт?
— До початку слiдства я його не бачив на очi. Я взагалi не мав доступу до цього матерiалу i не знав про його iснування! Хтось теж працював над темою рельсотрона, щось дослiджував. I, мабуть, задля поважностi, на матерiалi поставили гриф “Секретно”. Потiм цю тематику закинули — в Українi нею давно нiхто не займається. I цей документ втратив гриф “Секретно” ще у 2006 роцi. Я ж складав свiй звiт у 2009-му. Тобто, навiть якби хотiв скористатися
старими матерiалами, то це не кримiнал — вони вже не мiстили таємницi. Але я не мiг зробити цього фiзично, бо не мав доступу до тих матерiалiв!
— А що показала експертиза? Був плагiат?
— Коли проводилася перша слiдча експертиза, то експерти виявили збiг тексту старого звiту з моїм посiбником, ще не бачивши самого звiту. Уявляєте таке? Менi не показали, де саме є збiг, не продемонстрували тексту. А друга експертиза пiдтвердила збiг. Це означає, що матерiали справи вiдверто сфабрикованi. Зате кiлька подальших незалежних експертиз доводять, що в текстi мого звiту i посiбника немає жодного збiгу з текстом звiту iнших вчених! Тобто слiдство оперує вiдвертою брехнею i вводить в оману суд.
Але все одно тепер я — потенцiйний зрадник. А Олексiй Рудь i Сергiй Чичотка вже понад рiк сидять у слiдчому iзоляторi! Слiдчий СБУ вiдкритим текстом пропонував менi свiдчити проти них. Я не пiддався на цю провокацiю. У постановi слiдчого є такi рядки: “Розголошення вiдомостей стосовно технологiї створення електродинамiчного прискорювача завдасть шкоди обороноздатностi країни i призведе (уявiть, юрист передбачає подiї у майбутньому часi (!) до вiдставання вiд iнших розвинених країн”. Це — параноя!
— Як вiдомостi з вашого пiдручника i звiту можуть зашкодити Українi?
— Та нiяк! У моєму звiтi немає нiчого такого, що б “iншi країни свiту” не могли знайти у вiдкритих джерелах —
пiдручниках, статтях, довiдниках, iнтернетi. 
— Якщо рельсотрон — перспективний напрямок у науцi, i держава його ревно охороняє, то чи проiнформували вас про це, коли ви планували дослiдження? Чи ставили ви якiсь пiдписи про допуск до державної таємницi? Чи брали якiсь письмовi зобов’язання щодо її нерозголошення?
— Та нiчого подiбного нiколи не було! Ця тема не хвилювала нiкого доти,  поки я над нею не почав працювати. Держава нi копiйки не видiлила на мої розробки, не робила замовлення на дослiди. То чому тепер когось раптом
хвилює “вiдставання” i “втрата обороноздатностi”? Китайцi були готовi дати грошi на дослiди. Але фiрма ж зареєстрована в Українi! I ми б мали вiд цього бiльшу вигоду, нiж Китай. Так нi ж, не влаштовує.
Якщо це переспективний напрямок державного значення, то чому тодi востаннє експерименти на рельсотронi проводилися в нас у Харкiвському вiйськовому унiверситетi ще в 1998 роцi? Та й то у присутностi начальства i перевiряльникiв, щоб показати, начебто щось у закладi робиться. 
У 2004 роцi установку розiбрали i здали на металолом, а методички — на макулатуру. I ось тепер, поховавши
експеримент, дiлки харкiвського СБУ раптом спохопились i вирiшують, що є “перспективним напрямком”, а що нi. 
Їхнi методи роботи просто жахають: постiйнi обшуки, порушення при складаннi протоколiв. А того дня, коли я лежав у реанiмацiї i слiдчого про це повiдомили, вiн не посоромився оголосити мене у розшук!
— Як гадаєте, чому ви стали об’єктом переслiдування? 
— Можливо не всi знають, що при кожному вишi україни є “куратор” вiд СБУ, i в нас вiн теж був. За iронiєю долi, цей 25-рiчний хлопець доводиться менi далеким родичем, вiн — племiнник моєї дружини. Я знав його ще малим, тому не раз дiлився думками з приводу проектiв. I про українсько-китайський напрямок я теж йому розповiв сам, бо не бачив у цiй справi чогось кримiнального. Але начальство, або ж вiн сам, вирiшило iнакше. Слiдчi захотiли пiдвищити собi звання i урвати вiд держави нагороди за викриття “державних зрадникiв”. I цю нагоду вони не випустили з рук.

Iрина ЛЬВОВА, газета “Експрес”Фото УНІАН та автора

Коментар для “Експресу
Євген Захаров, голова Правлiння Української Гельсiнської спiлки з прав людини, директор Харкiвської правозахисної групи:
— Справа явно шита бiлими нитками. Людей не можна звинувачувати у кримiналi, якщо вони законно уклали договiр з iноземною фiрмою i хочуть на цьому заробити. А державною таємницею тут i не пахне, бо науковцi i комерсанти користувались iнформацiєю з вiдкритих джерел.
Але вiдбуваються страшнi речi. Сергiй Чичотка звернувся до нашої органiзацiї вiдразу пiсля арешту Олексiя Рудя. Ми пробували допомогти їм, проте не змогли. Володимир Чумаков спочатку проходив свiдком у справi, але тепер хочуть “закрити” i його.
Судовi засiдання — закритi, навiть адвокат змушений виробляти собi перепустку другого ступеня важливостi.
Без сумнiву, працiвники СБУ використовують цю “справу науковцiв” задля власних кар’єрних амбiцiй. Вони демонструють бурхливу дiяльнiсть, аби виправдати iснування своєї органiзацiї, показати, що недаремно їдять свiй хлiб. Дуже брудна справа, як на мене…

Олексiй Зiнченко, адвокат:
— У мене немає сумнiву, що науковця звинуватили незаконно i безпiдставно. На момент проведення експертизи не iснувало державної таємницi, немає її носiїв, а отже — немає складу злочину.

* Досьє
Чумаков Володимир Iванович — доктор технiчних наук, професор. Заслужений дiяч науки i технiки України. Вiдмiнник народної освiти України. Дiйсний член Академiї наук України. Триразовий переможець конкурсу Мiнiстерства оборони України “Кращий винахiд року” у 2010, 2011 i 2012 роках. У 2011 роцi нагороджений Знаком пошани Мiноборони України. 
Автор 252 наукових публiкацiй.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

53 ответа

 1. Якщо вище не затриманий, а тільки підозрюваний, то не надійтесь на суспільні хвилювання і публікації в пресі на Ваш захист, а беріть приклад з ректора Мельника. Прямо зараз, торбу в руки і за кордон рідної неньки України.Тому, що якщо Вам поталанло потрапити в жорна системи то пощади не ждіть.

 2. Как были подонками эти шакалы из НКВД-КГБ-СБУ, так ими и остались.И главное что страшно, они же подтасовывают факты по У.Д.,грубо нарушают требования УПК и права человека, фальсифицируют экспертизы. И все это из-за карьерного роста, желания выслужиться перед начальством и доказать свою значимость. Дааа………..вот такому подонку следователю его мать посадить перед ним, так он и ее к стенке поставит. Я в этом ни на грамм не сомневаюсь.

 3. У нас в Одессе год назад поймали Молдавского шпиена. Показывали по всем центральным телеканалам.

  Почитать можно вот тут например.

  http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/08/10/6970661/

  Так вот дело это закончилось тем, что молдавскому шпиону по статье 114 шпионаж по поторой УК предусматривает от 8 до 15 лет дали занете сколько?

  Дали аж один год и выпустили по отсиженному!

  Кто не верит может почитать решение суда — шпион даже не раскаивался!

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31394828

  Получается, то ли Молдавия выкупила своего шпиона, то ли даже наш самый честный суд в мире не решился его осудить по нимая что дело шито белыми нитками.

  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31394828

  Так что вам могут по итогу условный дать!

 4. http://dumskaya.net/news/turkam-otdadut-pod-blagoustrojstvo-chast-parka-p-029147 /
  У нас уже кто угодно хозяйничает, секреты продали, армию продали, осталась только земля. Это ж нужно через 219 лет туркам на блюдечке принести Одессу. Я, как раз, за то чтобы службы защищали интересы Украины. Больно смотреть, как распродают все и вся. Ненароком, в самых дорогих местах Одессы появляется то азербайджанский, то турецкий парки. А чего его Константинопольским не назвать? Почему у горожан не спросили, готовы они туркам подарить пять гектаров рядом с Потемкинской лестницей?

 5. виродки у сбу та т.д. коли моссад рік тому вивіз палестинця з України де вони були-в дупі а зараз лад наводять та їх паскуд саміх треба до в*язниці разом з жидомасонами -Героям Слава

 6. Судя по тематике его работы сбшники должны на руках его носить, а не под суд отдавать. Хотя сейчас обсуждать действия сбу бессмысленно, профессионалов там не осталось совершенно, менты, вояки и пр, которых ещё несколько лет назад даже рассматривали как возможных сотрудников.

 7. Прямо дело Поупа! Фу бля, гавно постное! Дедушку жаль, обидно что при попытки выжить а не украсть третий миллиард, как Курченко и почая нечисть

 8. Патриоты херовы,уже и мозги видимо потекли от злопыхательства.Неужели не видите в бедном ягненке-доктаре наук, обычного продавца секретов,торгующего родиной ради бабок в кармане.И ему пох это китаези или амеры..А теперь дурочка запускает несчастный.Не знал что и за что он делал.А вы скулите в защиту гражданина,потерявшего честь и совесть за бабки.Подонки бля,вообще чувство меры утратили.

 9. Как выступил адвокат то никаких секретов не воровал,а как выступил прокурор то вроде вместе родину предавали.Судья видимо предоставляя последнее слово подсудимому попросит определиться в сумме,а китайцы молчат,т как сами в состоянии прочитать все в интернете,
  но дешевле проплатить обобщение лоху с Украины.Для страны такие ученые опасны.т как склонны к анализу и обобщению.Это вам не вышки покупать или хюндаи.Готовтесь к Европейскому суду по правам человека.Наша разведка самая сильная,т как выяснила,что
  утечка информации о Законе НЬютона произошла не по вине украинских ученых.

 10. “Справедливый” потеряйся в той норе, откуда выполз. США в 2015 ставит рельсотроны или правильно ЭМ-пусковые установки на вооружение ВМФ, китайцы вплотную подошли к серийному образцу. Так кому и что он мог продать, если мы отстаём на десятилетие ? Я же говорю менты тупые вы, а не спецы.

 11. Пане Володимир, Вам має бути відомо, судячи із змісту публікації, щодо стану теми із рельсотронів у РФ. Враховуючи те, що значна частина офіцерів СБУ є одночасно резидентами ФСБ дуже можливе зачеплення Вами певних інтересів РФ. Харків та харківщина номінально вважається територією України по суті будучи особливо вільною зоною щодо наповнення України інтересами РФ, як у ідеологічному сенсі, як у сенсі біженців, так і щодо контрабанди в режимі особливого сприяння різного товару, зокрема наркотиків. Моїм припущенням з наступних мотивів є наступне: військові таємниці сучасної України належать РФ, якщо здійснена Вами систематизація теми рельсотрону має цінність, а судячи з того, що нею зацікавилися зарубіжні фахівці, то має – ймовірно, Ви ,,переходите дорогу” представникам РФ. Підтвердження наведеної версії може бути кардинально використане у Вашому юридичному захисті.

 12. От ныне любое упоминание о “E=mc2” может квалифицироваться как “раглашение”, так как лет этак через 300-400 Вася Пупкин (работник сбу) из села Довбни должен создать водородную бомбу (типа презерватива с водой), которая может существенно повысить нашу обороноспособность и “справедливого” в том числе.

 13. Я тут погуглил на фио профессора, так у него оказывается есть сайт где он вывешивает свои гостайны и торгует ими оптом и в розницу.

  Каждый китаец теперь может не отходя от компьютера скачать себе мыслю профеесора про рельсотроны.

  http://chumakov.ho.ua/

 14. США,Китай,Корея выпускают ,разрабатывают и совершенствуют эти рельсотроны,а оказывается
  это мы все разработали.Теперь понятно почему ученые бегут с Украины,а в Харькове мемо
  риальные доски ученых с мировым именем снимают,т как губернаторы решают националисты или
  фашисты эти ученые,быть доске с упоминанием его имени или нет.Нам нужна профффесссура
  понимающая существо МУРКИ в области культуры,доктора ПИ в медицине,Табачники и Чечетовы
  в идеологии.Это цвет нашей науки.

 15. Ребята из СБУ так держать. Что там родная независимая пресса не свистит, а вы берите за шиворот всех кто продает Родину. Профессор он или академик, а может власть передержащий. Дворники не шпионят. Один умный человек сказал “Для реализации госудасртвенной программы необходима концентрация усилий всей страны, а для сведения этих усилий на нет достаточно подрывной деятельности 1-2 шпионов”.

 16. “Осёл увидел Соловья

  И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!

  Ты, сказывают, петь великий мастерище.

  Хотел бы очень я

  Сам посудить, твоё услышав пенье,

  Велико ль подлинно твоё уменье?».

  Нынешние рулящие по уровню аналогичны. Тем не менее (а может быть — именно поэтому) норовят давать оценки. Да не какие-нибудь эмпирично-личностные, а самые что ни на есть квалифицирующие. Темные личности, с трудом постигнувшие уровень пятого класса (по меркам школы советских времен) и остановившиеся на нем по причине отсутствия необходимости применения большего в целях гоп-стопа и трехнаперсточных схем. Так был сконструирван “суд по делу внешнеэкономического договора”. Так сейчас конструируются обвинения в иных сферах общественно-политической жизни в Украине.

  Теперь вот этот пример — в сфере науки. Я понимаю, не вкуривший основ школьного курса физики мент-контррасветчик может легко возбудиться и после прочтения формулы авторства Михайлы Ломоносова — “Если в одном месте что-то убудет, то в другом непременно прибавится”. И квалифицирует сие открытие (для него это ведь открытие) как секретную информацию, не подлежащую разглашению… китайцам.

  Да оно-то и так. Ведь, вникнув в суть приведенной формулы, можно сделать очередное “открытие” — то, что бесстыдно и весомо накизжено узкой группкой “неперекованных(-цанных) своевременно урок” является исключительно и ровно тем, что отобрано у остального населения страны.

  … Во, мля. Теперь какой-то недоученный и недовоспитанный ублюдок и меня посчитает разгласившим украинскую государственную тайну.

  Китайцам?

 17. Бред сивой кобылы.Какие к черту гостайны. В Украине наука в загоне, похвалиться нечем, деньги не выделяют вообще. Для того чтобы обвинить человека в измене нужна конкретика, необходима экспертная оценка государственного эксперта, который должен содержат ли материальные носители информации данные, которые подпадают по ЗВДТ (Зведені відомості держтаємниці). Из статьи проглядывается “натяжка” на криминал. А если в общем, то все секреты были проданы еще при “Юще-прыщавом”, когда у него в радниках были цереушные “подкрышники” имевшие доступ к любой информиации на уровне Президента и Уряду. Сам Закон України “Про державну таємницю” и соответственно ЗВДТ давно уже устарели и требуют пересмотра в сторону уменьшения пунктов под которые подгоняют информацию и делают ее секретной. В ЗВДТ следует оставить только пункты касающиеся ОРД (информация про данные агентури, работников и дислокацию 7 флота, данные на объектов разработки, содержателей я/к) все остальное убрать. Никто не считал (так как не выгодно тем, кто имеет) сколько бюджетных денег выплачивается за наличие формы допуска имеющим этот допуск, но самое интересно в том, что половина из них получают эти надбавки ( от 25 до 45 % от оклада)безосновательно, так как ни одного разу не брали в руки даже документ с грифом “Таємно”. К этой категории относятся штабисты, тыловики, финансисты, и даже водители, которые возят этих ушлепков. Если пересмотреть ЗВДТ, то соответственно уменьшится количество лиц которые безосновательно получают надбавки за держтаемницу. В Минобороне секретов вообще нет но офицерья получающего надбавки тысячи и тысячи, в органах власти “0” секретов, но в любой райадминистрации есть целые РСО (режимно-секретные органы)которые возглавляют специалисты — держслужбовцы, помимо этих допуск имеют Голова РДА, 2-3 его зама, начальник финотдела. Но самое смешное, что эти люди никогда на брали в руки документ с грифом “Т”, они просто всего навсего (если завтра война) будут задействованы в мобилизации мирного населения. Так вот вопрос, в чем здесь кроется секрет за который эти взяточники получают от государства надбавки от 700 до 1200 гривен. Окромя этих бездельников существует целая армия “ни хрена не делающих” в системе СБУ — Управление охраны государственной тайны (в Киеве), подразделения (напрямки) охраны гостайны в каждом областном Управлении — 5-8 человек. Вот эта армия бездельников каждый год ламает голову, чем же заниматься целый год (планирование). А для этого выдумывают комплектные, тематические, позаплановые проверки РСО (режимно-секретных органов). Одно не понятно, что они проверяют, когда секретов нет вообще (повторюсь — только у тех, кто занимается ОРД — МВД, СБУ, СВР). А теперь подсчитайте, куда уходят наши налоги, какая армия бездельников содержится за наши деньги.

 18. Во-первых, надбавку в МОУ получают не 700-1200, а 10-20% от оклада. Оклад, например майора, 1111 грн. Во-вторых, надбавку получают далеко не все, а согласно номенклатуре, которую согласовуют с СБУ. Согласен, в ЗВДТ, а особенно в перечне служебной информации, много лишнего. А с другой стороны, за что тогда “жучить” народ…

 19. Вова, ты уже и сюда добрался? Известный украинский ученый. Может тогда расскажешь, как ты в качестве оппонента за бабки пропускал диссертации, переданные с моей? А то люди еще подумают, что участок земли в Севастополе и 30 тысяч евро на депозите в банке на имя твоей жены ты накопил со своей нищенской зарплаты. И мою аспирантку ты тоже в свое время не шантажировал, чтобы она проспонсировала твою лояльность? Не знаю, что у тебя там с особистами, но что по жизни ты сволочь — это точно. Честный ученый… Не смеши людей

 20. Не следует, паны и товарищи ломать копия во споре – суд все установит. Ведь достаточно доказать, что 1) работа была секретная, 2) гриф секретности на 2009 еще был в силе, 3) Профффесссор имел доступ к той главе, где йшлось про рельсотрон, А НЕ АБСТРАКТНОЕ СОВПАДЕНИЕ! 4) что професор передал именно часть секретной работы и именно китайскому государству или организации или их представителю –кому, когда, где, во сколько времени и т.д., 5) не просто передал, а в ущерб обороноспособности государства , 6) понимал, что его лекции содержат гостайну и желал передать их китаесам. И ЕСТЕСТВЕННО, КАЖДЫЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ПУНКТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕН ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ. И все – сидеть умнику.

 21. Спор безграмотных с необразовнными.Когда кто-то здесь пишет,что в Украине нет гостайн,та такого осла я воспринимаю или как неуча или как провокатора.Читайте ЗВДТ-там все про это написано!А этот прохвессор придурком стал когда за хобот взяли.Во-первых у него уверен есть допуск минимум по форме 2,то есть к сов.секретам.Во-вторых,то,что он передал иностранцам на наличие гостайны оценивает не СБУ,а госэксперт из числа суперспецов в области,которую сдал прохвессор-доетор.Пусть не запускает дурочка сегодня.За бабки сдавал секреты!

 22. То Вы, товарищ, детективов насмотрелись! Какие доказательства? Достаточно переписать обвинительное заключение и усе. И, что интересно, апелляция и кассация подтвердят, что усе верно – ведь профессор, значит, не дурак, значит, какую-то тайну знать мог. А раз мог знать, то и продать кому-нибудь. А раз кому-нибудь, значит, мог и китайцам. И все доказано…. И заметьте – логика железная. У нас по таким приговорам тысячи сидят..

 23. Оборжаться – рельсотрон – перспективное вооружение в Украине. Предлагаю им :

  Оборжаться – рельсотрон – перспективное вооружение в Украине. Предлагаю им вооружить украинскую дизель-электрическую подводную лодку проекта 641 «Запоро́жье» — хай кляти москали со смеху кишки понадрывают.

 24. Жалко деда! Но мы все под статьей (111) ходим! Давайте подитожим, сколько у кого продукции из КНР, получается все работают на благо Китая! P.S.Написано и отправлено с китайского телефона:-)

 25. Вот как надо работать и с кого брать пример!

  Одна страница обвинительного и в расход ! И так 14 человек ученых ХФТИ расстреляли в 37 году. Будущий Нобелевский лауреат Ландау спасся чудом! За него заступился Капица и написал письмо Сталину Нильс Бор

  В 1932 году Ландау возглавил теоретический отдел Украинского физико-технического института в Харькове. С 1937 г. в Институте физических проблем АН СССР.
  С 1932 по 1937 год работал в УФТИ, заведующим кафедрой теоретической физики Харьковского механико-машиностроительного института (сейчас Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»). Чтение курса лекций на физико-механическом факультете; после увольнения из Харьковского университета и последовавшей за ним забастовке физиков [8] Ландау в феврале 1937 году принял приглашение Петра Капицы занять должность руководителя теоретического отдела только что построенного Института физических проблем (ИФП) и переехал в Москву. После отъезда Ландау начинается разгром УФТИ органами областного НКВД, арестовываются иностранные специалисты А. Вайсберг, Ф. Хоутерманс, в августе-сентябре 1937 арестованы и в ноябре расстреляны физики Л. В. Розенкевич (соавтор Ландау), Л. В. Шубников, В. С. Горский (т. н. «дело УФТИ»).

  А вот у некоего ученого Шубникова заступника в виде Нильса Бора не нашлось!

  И вот результат!

  http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/ufti/sh11.htm

  Обвинительное заключение

  Шубников Лев Васильевич, 1901 г. рожд., уроженец г.Ленинграда, русский, гражд. СССР, беспартийный. Арестован 5 августа 1937 года. До ареста работал научным руководителем лаборатории низких температур в УФТИ. Отнести к 1 категории.
  Шубников будучи враждебно настроенным к соввласти в 1921 году совместно с другими лицами бежал на яхте из Ленинграда по Ладожскому озеру в Финляндию и оттуда перебрался в Германию. В 1923 году, проживая в Берлине, был завербован для шпионской работы агентом германской разведки Десслером и со шпионским заданием направлен в том же году в СССР.
  В последующие годы Шубников при поездках в заграничные командировки систематически информировал Десслера о важнейших открытиях в области физики в СССР, имеющих практическое применение в промышленности и обороне страны.
  В 1932 году был вторично завербован для шпионажа и диверсии агентом германской разведки Вайсбергом (арестован), которому Шубников продолжал передавать шпионские сведения. Одновременно Шубников был завербован Вайсбергом в контрреволюционную троцкистскую вредительскую организацию существовавшую в УФТИ. Шубников лично завербовал в троцкистскую организацию специалистов УФТИ Горского (арестован), Ландау и Бриллиантова (не арестованы).
  Травил путём провокаций и склок специалистов УФТИ, занятых оборонной тематикой. Проводил вредительскую работу в лаборатории низких температур, им руководимой и имеющей чрезвычайно важное значение для промышленности и обороны страны.
  Как шпион и диверсант изобличается собственными признаниями, показаниями Розенкевича (арестован) и свидетельскими показаниями Гея, Шавло.
  Сознался: шпион, диверсант, вредитель.

  Зам. нач. ХОУ НКВД капитан ГБ
  Рейхман
  Врид.облпрокурора Леонов

  Верно:

  Резников

 26. А вот три протокола допроса Шубникова. Два за 7 августа и один за 8. Они все очень короткие но занимательные. Видно как за день человеку сломали волю чтоб получить “царицу доказательств” — чистосердечное признание.

  Протокол допроса

  1937 года, августа 7 дня.

  Я, сотрудник III отд. Скраливецкий допросил в качестве обвиняемого
  1. Фамилия: Шубников
  2. Имя и отчество: Лев Васильевич
  3. Дата рождения: число 29, месяц сентябрь 1901 года
  4. Место рождения: гор. Ленинград ……………………………

  ОБВИНЯЕМЫЙ ПОКАЗАЛ
  Вопрос: Материалами следствии управления государственной безопасности Вы изобличены как участник контрреволюционно-шпионско-диверсионной организации. Следствие требует от Вас исчерпывающе правдивых показаний.
  Ответ: Свою вину в причастности к контрреволюционно-шпионско-диверсионной организации отрицаю. Показаний никаких давать не желаю, так как ни в чём себя виноватым не признаю.
  Вопрос: В связи с заявленным Вами желанием дать показания, следствие разрешило Вам изложить их ниже.
  Ответ: Отвечать следствию буду только на вопросы, которые будут поставлены предо мною.

  А ВОТ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ВЕЧЕРОМ.

  Следователю Харьковского областного управления НКВД тов. Скраливецкому В.И. от заключённого Шубникова Л.В.

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  Настоящим моим заявлением я признаю мою вину перед советской властью и хочу в дальнейшем, если мне будет предоставлена возможность, честной и добросовестной работой искупить свою вину. Движимый таким стремлением я заявляю, что являюсь членом троцкистско-вредительской группы, работавшей в стенах Укр. физико-технического института. Я обещаю следователю давать честные и исчерпывающие показания как о моей деятельности, так и о деятельности других лиц. Я надеюсь, что мое добровольное признание хоть немного уменьшит тяжёлую кару и позволит мне вернуться к труду, который является в нашей стране делом доблести, чести и геройства.

  7/VIII 1937 года

  подпись

  ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОТ 8 АВГУСТА

  8.08.1937 года

  В дополнение к поданному мною заявлению о моём участии во вредительской троцкистской организации ниже даю исчерпывающие и подробные показания.
  История контрреволюционной деятельности в УФТИ делится на два периода, так называемый «тихий» период с 1932 по 1934 гг. и период активного организационного оформления с 1934 г. по сегодняшний день.
  1) Образование троцкистской организации УФТИ произошло в результате появления в аппарате и среди научных работников института лиц с антисоветскими настроениями. На почве этих настроений сложились определённые политические убеждения и определённые вредные взгляды на цели и задачи физики в нашей стране.
  2) Состав отечественной троцкистской группы: Шубников, Лейпунский, Обреимов, Корец, Ландау, Розенкевич, Горский, Бриллиантов, Усов. Кроме того, двурушническую позицию занимал Гарбер (инженер Обреимова). Местная троцкистская группа возглавлялась Лейпунским и Корецом, которые идеологически являлись руководителями группы. Активными проводниками идей группы являлись я, Шубников, и Ландау.
  Параллельно с местной троцкистской группой существовала другая контрреволюционная группа преимущественно из иностранцев, возглавляемая Вайсбергом, инженером ОСГО.
  Во вторую контрреволюционную группу, возглавляемую Вайсбергом, как мне известно, входили М. и В.Руэманны, Ф. и Ш.Хоутермансы и Тисса.
  В важные для страны и института моменты приходит изменение во взглядах и практической деятельности группы (подробные показания об объединении этих групп и проводимой ими сообща подрывной работе мною будут даны особо). Тесная связь между этими группами осуществлялась Лейпунским и Вайсбергом, которые держат между собой тесный контакт в политической деятельности.
  3) Основные вехи нашей подрывной деятельности:
  участники обеих контрреволюционных групп ставили своей целью, что в значительной мере осуществлено:
  а) Развитие в институте теоретических работ за счёт работ технических и оборонного характера.
  б) Нежелание вести работы технического и оборонного характера.
  в) Нерациональное развитие института проводилось Лейпунским, определявшееся в том, что вкладывались колоссальные средства в высоковольтные установки, которые не могли дать практического эффекта.
  г) Неправильная постановка вопроса о подготовке молодых сотрудников и аспирантов.
  д) Грандиозное строительство ОСГО, масштабы которого таковы, что помещение и оборудование не могут быть полностью использованы в ближайшие годы.
  е) Медленные темпы строительства ВВК и ОСГО, проводимые Лейпунским и Вайсбергом.
  Развёрнутые показания по существу вышеизложенного, а также по вопросу, поставленному мне следствием, обязуюсь дать дополнительно.

  8.VIII.37 подпись

  И ВОТ ЕЩЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ОТ 11 АВГУСТА — ТАК СКАЗАТЬ ЧТОБ ШПИОН ОКОНЧАТЕЛЬНО СЕБЯ ИЗОБЛИЧИЛ И СЛЕДОВАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕНАПРЯГАЛСЯ.

  В дополнение к моим сообщениям от 7/VIII.37 заявляю, что я был вовлечён в шпионскую деятельность И.Десслером после организованного побега за границу лиц во главе с организатором побега Мережковским при следующих обстоятельствах.
  Не имея средств к существованию, я занялся изобретательством при материальной поддержке Десслера. Мои изобретения провалились. Тогда я предложил продолжить мою работу по получению прозрачного кварца из песка, которую я делал в Ленинграде, в Оптическом институте. Добиться каких-либо результатов мне не удалось, но моё предложение и сообщение Десслера о том, что он работает в качестве немецкого шпиона явились предметом желания для последнего. Когда я уезжал из Германии в Советский Союз, он потребовал от меня, чтобы я информировал его о физических работах, которые могут иметь прикладное значение. Это было мною осуществлено при моей поездке в Голландию осенью 26 года. Тогда я сообщил ему о способе получения больших кристаллов солей из расплавленных состояний для получения тонких эмульсий. В Голландии я был до конца 1930 г. Приехав в Советский Союз, я поступил на работу в УФТИ с целью организовать там лабораторию низких температур. Однако бывший директор Обреимов всячески противился тому, чтобы я принялся за это дело, и фактически до осени 1931 года я был в институте без работы. Я начал хлопотать о получении заграничной командировки с целью остаться за границей. В этом мне было отказано. Летом 1931 года институт поручил мне взяться за создание лаборатории низких температур, к чему я приступил после отпуска. Какой-либо связи с Десслером я тогда не поддерживал. В 1934 г. Вайсберг сообщил мне, что ему известно о моей прежней связи, предложил сделать отсюда вывод и с тех пор получал от меня информацию. Кроме того, в 1936 г. он предложил мне занять место директора или научного руководителя ОСГО, весьма сильно настаивая на этом, и обещал в случае моего согласия провести приказом свыше.
  Квалифицированный немецкий персонал ОСГО должен был гарантировать, что полученные результаты не будут применены в СССР и будут являться предметом информации для немецкой промышленности.

  11/VIII 1937 года

  НУ ВОТ И КУЛЬМИНАЦИЯ — СПРАВКА О РАССТРЕЛЕ! ТОЛЬКО ВЫДАНА ОНА БЫЛА В 1953 ГОДУ РОДСТВЕННИКАМ ВРАГА НАРОДА. А ДО ТОГО ОННИ 16 ЛЕТ И НЕ ЗНАЛИ ЖИВ ОН ИЛИ МЕРТВ

  Совершенно секретно

  Справка

  Решение комиссии НКВД и прокурора
  СССР от 28 октября 1937 года в отношении
  Шубникова Льва Васильевича
  приведено в исполнение 10 ноября 1937 года.
  Начальник 2 отд. 3 сектора отдела «А» МГБ СССР Каменский

  Справка написана 26.11.1953 года

  ВОТ КАК НАДО РАБОТАТЬ !

  А ТЕПЕРЬ ВОПРОС — ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В НКВД, КГБ, СБУ С ТЕХ ПОР?

  ДА ПЫТАТЬ ТУПО ПЕРЕСТАЛИ. НО ДАВИТЬ И ПРОВОЦИРОВАТЬ НА ДОЗНАНИИ И СЛЕДСТВИИ НЕТ!

  ДА ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СУДЫ И АДВОКАТЫ И В КАМЕРАХ СИЗО НЕ ПО 100 ЧЕЛОВЕК А ПО ДЕСЯТЬ!

  НО ЧТО ЭТО МЕНЯЕТ? СОЗНАНИЕ ЖЕ ОСТАЕТСЯ ТЕМ ЖЕ САМЫМ! ЧТО У НАС НЕ СИЛА ПРАВА А ПРАВО СИЛЫ!

  И ПОКА НАРОД УКРАИНЫ БУДЕТ ПОЗВОЛЯТЬ МИЛИЦИОНЕРАМ И СБУШНИКАМ ТАК НАД СОБОЙ ИЗДЕВАТЬСЯ, ПОКА ОН НЕ ПОДНИМЕТСЯ И НЕ РАЗРУШИТ СВОЮ БАСТИЛИЮ — НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ И ДЕЛО ЭТОГО ПРОФЕССОРА ЧУМАКОВА БУДЕТ ЛИШЬ ОДНИМ ИЗ СЕРИИ МНОГИХ ЗЛОДЕЯНИЙ!

 27. Справка: Православные Казаки предоставили The Organized Crime Observatory доказательства того, что преступная организация трижды судимого кровавого бандита Владимира Чепиль вступила в коррупционную смычку с прокуратурой, милицией и судьями Харькова, Харьковской области и Украины.

  http://shamir.borda.ru/?1-7-0-00000021-000-80-0
  http://www.objectiv .tv/forum/viewtopic.php?f=72&t=1753&start=9525

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ