Человек не терпит насилия!

«Ви — зрадник України. Ви працюєте на китайців»

Фото УНІАН

Розпочинається суд над відомим українським науковцем, якого звинувачено у державнiй зраді та шпигунстві на користь Китаю. Перше судове засiдання у справi Володимира Чумакова вiдбудеться 5 вересня. Науковець iз 30-рiчним стажем, заслужений дiяч науки i технiки України, який завiдує кафедрою захисту iнформацiї Академiї ВМС iм. П.С. Нахiмова, шокований обвинуваченням, висунутим проти нього.

За його словами, уся провина викладача полягає у тому, що вiн писав книжки для студентiв i, на вимогу керiвництва ВНЗ, у якому працював, шукав iноземних iнвесторiв для фiнансування своєї лабораторiї. Власне кажучи, це робить бiльшiсть українських науковцiв. Але у СБУ побачили в роботi Чумакова кримiнал. Проти нього порушилили кримінальну справу, висунули обвинувачення. Прокурор вимагатиме для вiдомого вченого 15 (!) років позбавлення волі. Менше не може — стаття 111 “Державна зрада” у частинi, зазначенiй у постановi слiдчого, не дозволяє.
Цікаво, що вiдомi українськi правозахисники, до яких ми звернулись по експертнi оцінки, не сумнiваються, що уся ця справа шита бiлими нитками. Вони переконанi: слiдчим СБУ просто треба виконати негласний план щодо “шпигунiв” i “зрадникiв”. Ось вони, мовляв, i сфабрикували проти науковця справу, аби зiрочок на погонах собi
додати. А Чумакову, якщо суд не стане на його бiк, через чиїсь кар’єрнi амбiцiї доведеться вiдсидiти 15 рокiв у колонiї суворого режиму за зраду Батькiвщини.
Випадок, до речi, безпрецедентний за понад двадцять рокiв незалежностi України.
Науковець звернувся до журналiстiв “Експресу“, бо каже, що його мета дуже проста — вiдстояти своє добре iм’я i зберегти свободу. У розмові науковець справляє враження надзвичайно збентеженої усiма подiями навколо себе людини. Вiн переконує: на країну насуваються суворi реалiї 1937 року, коли тебе можуть звинувати у шпигунствi
навiть за читання iноземних вiршiв.
Щоб з’ясувати усi обставини цiєї справи i зробити їх зрозумiлiшими громадськостi, ми поспiлкувалися з науковцем.
— Володимире Iвановичу, що конкретно вам iнкримiнують?
— Ситуацiя просто абсурдна! Вiд 2005 року я працював над темою рельсотрона — електродинамiчного прискорювача масивних тiл. I у 2012 роцi видав посiбник “Iмпульснi процеси i системи” для студентiв у спiваторствi iз своїм колегою. Це не нова тема, їй 150 рокiв! I я навiть не можу похвалитися, що зробив якесь важливе вiдкриття. Просто
систематизував багато матерiалiв з цiєї тематики, використовуючи вiдкритi джерела, здебiльшого iноземнi. Про масштабнi практичнi дослiди не йшлося, бо не було фiнансування. Я працював, в основному, як теоретик. Наголошую, що до жодних секретних матерiалiв державного значення за цiєю тематикою я нiколи не мав доступу.
— Чи пройшов цей посiбник наукову експертизу?
— Аякже, його рецензували в Академiї наук. Iнакше книга не вийшла б у свiт — такi правила. Але нинi мiй посiбник масово вилучають із бiблiотек, бо СБУ знайшло у нiй чотири абзаци, якi нiбито пiдривають основи обороноздатностi України. Уявiть: цей матерiал рiк провисiв в iнтернетi, а тепер на нього чомусь накладають гриф ”Секретно”!

06 postanova 0


До речі, обвинувальні документи слідчий спецслужби України складає
чомусь виключно російською мовою

— Пояснiть, де можна використовувати рельсотрон?
— Вiн заощаджує велику кiлькiсть палива при стартi космiчних ракет, дозволяє запускати малогабаритнi космiчнi апарати, створити штучний метеор, побудувати потяги на магнiтних накладках. Теоретично вiн придатний i для вiйськової галузi, зокрема для стартування лiтакiв з палуби корабля.
— Як з’явився у вашiй справi “китайський слiд”? 
— У 2008 роцi до мене на кафедру радiоелектронних пристроїв Харкiвського нацунiверситету прийшов мiй колишнiй студент Олексiй Рудь i запропонував допомогу щодо просування наших проектiв у сферу зарубiжних iнвестицiй. Я зрадiв, бо керiвництво вишу навiть не просило, а вимагало у нас, науковцiв, шукати додаткових джерел фiнансування. У мене з цим не складалось, я з власної кишенi купував для лабораторiї елементарнi транзистори,
батарейки, конденсатори, кожну гайку i гвинтик… А тут — така нагода! Олексiй працював iз українсько-китайською фiрмою “Top Science Ukraine”, яку очолював Сергiй Чичотка. Ми все узгодили з керiвництвом унiверситету i почали спiвпрацювати.
Iнвестор був готовий фiнансувати чимало проектiв, але попросив надати йому якийсь матерiал, аби визначити нашi можливостi. Я взяв матерiали лекцiй, якi читав студентам, i тi нотатки, якi готував для пiдручника. А ще — матерiали з iнтернету, здебiльшого iноземних колег. На основi цього склав звiт — що ж саме я хочу робити у своїй лабораторiї. Але мене звинуватили в тому, що я використав звiт групи українських науковцiв, якi займалися схожою тематикою наприкiнцi 90-х. А отже, видав китайцям державну таємницю.

06 avt

Професор Володимир Чумаков

— Що це за звiт?
— До початку слiдства я його не бачив на очi. Я взагалi не мав доступу до цього матерiалу i не знав про його iснування! Хтось теж працював над темою рельсотрона, щось дослiджував. I, мабуть, задля поважностi, на матерiалi поставили гриф “Секретно”. Потiм цю тематику закинули — в Українi нею давно нiхто не займається. I цей документ втратив гриф “Секретно” ще у 2006 роцi. Я ж складав свiй звiт у 2009-му. Тобто, навiть якби хотiв скористатися
старими матерiалами, то це не кримiнал — вони вже не мiстили таємницi. Але я не мiг зробити цього фiзично, бо не мав доступу до тих матерiалiв!
— А що показала експертиза? Був плагiат?
— Коли проводилася перша слiдча експертиза, то експерти виявили збiг тексту старого звiту з моїм посiбником, ще не бачивши самого звiту. Уявляєте таке? Менi не показали, де саме є збiг, не продемонстрували тексту. А друга експертиза пiдтвердила збiг. Це означає, що матерiали справи вiдверто сфабрикованi. Зате кiлька подальших незалежних експертиз доводять, що в текстi мого звiту i посiбника немає жодного збiгу з текстом звiту iнших вчених! Тобто слiдство оперує вiдвертою брехнею i вводить в оману суд.
Але все одно тепер я — потенцiйний зрадник. А Олексiй Рудь i Сергiй Чичотка вже понад рiк сидять у слiдчому iзоляторi! Слiдчий СБУ вiдкритим текстом пропонував менi свiдчити проти них. Я не пiддався на цю провокацiю. У постановi слiдчого є такi рядки: “Розголошення вiдомостей стосовно технологiї створення електродинамiчного прискорювача завдасть шкоди обороноздатностi країни i призведе (уявiть, юрист передбачає подiї у майбутньому часi (!) до вiдставання вiд iнших розвинених країн”. Це — параноя!
— Як вiдомостi з вашого пiдручника i звiту можуть зашкодити Українi?
— Та нiяк! У моєму звiтi немає нiчого такого, що б “iншi країни свiту” не могли знайти у вiдкритих джерелах —
пiдручниках, статтях, довiдниках, iнтернетi. 
— Якщо рельсотрон — перспективний напрямок у науцi, i держава його ревно охороняє, то чи проiнформували вас про це, коли ви планували дослiдження? Чи ставили ви якiсь пiдписи про допуск до державної таємницi? Чи брали якiсь письмовi зобов’язання щодо її нерозголошення?
— Та нiчого подiбного нiколи не було! Ця тема не хвилювала нiкого доти,  поки я над нею не почав працювати. Держава нi копiйки не видiлила на мої розробки, не робила замовлення на дослiди. То чому тепер когось раптом
хвилює “вiдставання” i “втрата обороноздатностi”? Китайцi були готовi дати грошi на дослiди. Але фiрма ж зареєстрована в Українi! I ми б мали вiд цього бiльшу вигоду, нiж Китай. Так нi ж, не влаштовує.
Якщо це переспективний напрямок державного значення, то чому тодi востаннє експерименти на рельсотронi проводилися в нас у Харкiвському вiйськовому унiверситетi ще в 1998 роцi? Та й то у присутностi начальства i перевiряльникiв, щоб показати, начебто щось у закладi робиться. 
У 2004 роцi установку розiбрали i здали на металолом, а методички — на макулатуру. I ось тепер, поховавши
експеримент, дiлки харкiвського СБУ раптом спохопились i вирiшують, що є “перспективним напрямком”, а що нi. 
Їхнi методи роботи просто жахають: постiйнi обшуки, порушення при складаннi протоколiв. А того дня, коли я лежав у реанiмацiї i слiдчого про це повiдомили, вiн не посоромився оголосити мене у розшук!
— Як гадаєте, чому ви стали об’єктом переслiдування? 
— Можливо не всi знають, що при кожному вишi україни є “куратор” вiд СБУ, i в нас вiн теж був. За iронiєю долi, цей 25-рiчний хлопець доводиться менi далеким родичем, вiн — племiнник моєї дружини. Я знав його ще малим, тому не раз дiлився думками з приводу проектiв. I про українсько-китайський напрямок я теж йому розповiв сам, бо не бачив у цiй справi чогось кримiнального. Але начальство, або ж вiн сам, вирiшило iнакше. Слiдчi захотiли пiдвищити собi звання i урвати вiд держави нагороди за викриття “державних зрадникiв”. I цю нагоду вони не випустили з рук.

Iрина ЛЬВОВА, газета “Експрес”Фото УНІАН та автора

Коментар для “Експресу
Євген Захаров, голова Правлiння Української Гельсiнської спiлки з прав людини, директор Харкiвської правозахисної групи:
— Справа явно шита бiлими нитками. Людей не можна звинувачувати у кримiналi, якщо вони законно уклали договiр з iноземною фiрмою i хочуть на цьому заробити. А державною таємницею тут i не пахне, бо науковцi i комерсанти користувались iнформацiєю з вiдкритих джерел.
Але вiдбуваються страшнi речi. Сергiй Чичотка звернувся до нашої органiзацiї вiдразу пiсля арешту Олексiя Рудя. Ми пробували допомогти їм, проте не змогли. Володимир Чумаков спочатку проходив свiдком у справi, але тепер хочуть “закрити” i його.
Судовi засiдання — закритi, навiть адвокат змушений виробляти собi перепустку другого ступеня важливостi.
Без сумнiву, працiвники СБУ використовують цю “справу науковцiв” задля власних кар’єрних амбiцiй. Вони демонструють бурхливу дiяльнiсть, аби виправдати iснування своєї органiзацiї, показати, що недаремно їдять свiй хлiб. Дуже брудна справа, як на мене…

Олексiй Зiнченко, адвокат:
— У мене немає сумнiву, що науковця звинуватили незаконно i безпiдставно. На момент проведення експертизи не iснувало державної таємницi, немає її носiїв, а отже — немає складу злочину.

* Досьє
Чумаков Володимир Iванович — доктор технiчних наук, професор. Заслужений дiяч науки i технiки України. Вiдмiнник народної освiти України. Дiйсний член Академiї наук України. Триразовий переможець конкурсу Мiнiстерства оборони України “Кращий винахiд року” у 2010, 2011 i 2012 роках. У 2011 роцi нагороджений Знаком пошани Мiноборони України. 
Автор 252 наукових публiкацiй.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

53 ответа

 1. Банда Чепиля ответственно заявляет, что не имеет никакого отношения к травле украинского ученого Владимира Чумакова.

  Нам с рельсотронов понту нет!

 2. А судить его будут те,кто не раз и не два предовал,крал,грабил.Хотя в Украине от имени государства совершается столько б..ва,шо воротничек заворачивается.

 3. А судить его будут те,кто не раз и не два предовал,крал,грабил.Хотя в Украине от имени государства совершается столько б..ва,шо воротничек заворачивается.

 4. Як усі одностайно захищають професора. А у мене питання — на чиї гроші він дослідження робив. Якщо на свої то хай їде світ заочі. А якщо на державні, тобто народні, то має їх результати народові у особі держави передати. І нікому іншому. Це зрозуміло навіть котові з ”Простоквашино”.

 5. Справедливому: -как только начинает в комментарии “вонять советской ГЕБнёй” тут ты и ещё несколько “саправедливых”. Не клепай заклёпки в нашу голову.. Какие ещё секреты в стране отданной Америкосами на разграбление бандитам и в итоге на оккупацию Рассией.
  СБУ уже не служит Украинскому народу, чёрт ё кому, но точно — не народу, и ты туда же…

 6. Вчера в мерседес машина начальника СБУ врезалась в стоящий на светофоре “запорожец”. В результате проведенной проверки было установлено, что водитель “запорожца” 1938г.р. иностранный шпион, наркодилер, и международный торговец оружием…
  Б…дь долб…бы, жрать простивно

 7. Кому интересно разобраться, с чего начиналось это высосаное из пальцев тупоголовых эсбэушников дело,может почитать статью на ОРД за 16.04.2012 “Шпиономания, наши дни”и комменты к ней.

 8. Когда отменят таблицы с плановыми показателями, тогда и закончатся такие криминалы. Перестаньте ебать опера/следака, пусть занимаются работой, а не планом, и все будет гуд.

 9. Серьезная контора — это СБУ Украины,и нате вам — серьезная делюга.Все-таки,как же равномерно растеклось говно по всем структурам и организациям.Старые конторские в пафосе,глядя на сегодняшний гадюшник.Так четвертуйте на х.й этого деда,во блага государства,и чего этот седой не захотел обливать помоями своих сослуживцев,как в 1937-непорядок.

 10. Сцепифика такая!

  Эта Служба в данных ГОСУДАРСТВЕННЫХ реалиях не может быть НЕ в жопе. Это надо понять. Простить ли? Нет, такое простить нельзя. Поскольку не в кабинетах в собственных носах эти странные службисты ковыряются. Точнее, не только в кабинетах в своих носах. Они иногда на людей выходят, за “результатом”. Они иногда “результат” должны же дать! Кому должны? Так известно кому — не населению-народу, естественно, а начальнику. А тот — своему начальнику. А все вместе — Hаранту. Как Верховному и Определяющему, формулирующему и направляющему. И еще награждающему. А тот, с камарильей в малине, смутно понимает то, что обязан четко формулировать и точно определять. Очень смутно. А там, где НЕ смутно, там НЕ верно. Нет, по отношению к камарилье более-менее верно, а к населению-народу — отнюдь. А “результат” дай, поскольку Приняли тебя в дом, приблизили к Миске. А снаружи — страшно, холодно и, очень скоро, голодно. Как-то надо тем, кто Миску и кто Приняли, угождать. Тут не до глупостей навроде разума, тут рефлексы работают.

  Собака Павлов дело такое первым открыл…

 11. И правда — за шпионаж молдаванину год дали — в реестре висит. Это с непризнанием вины! а санкция-то от 8 до 15! во истину — наш суд самый гуманный в мире!! а может наоборот — и готов пойти на все, лишь бы не оправдать, не признать что это дело было сфальсифицировано. Кстати, наконец-то можно установить — кем. Интересно, почему прокурор не обжаловал? (имею в виду — обвинительный приговор).

 12. а як бути із зрадниками, які на даний час працюють у владі та на державних посадах? починаю цикл пубдікацій на тематику: “хто зараз на ключивих посадах” …

  В начале 2012 года заместитель Министерства инфраструктуры назначил начальника Евпаторийского морпорта проверенного и надежного человека. Назначение состоялось под условия вытеснения конкурентов по добычи морского песка на западном побережье Крыма, в первую очередь – фирму «Южная инвестиционная компания».
  Сыграть роль подставного «героя», которого при «шухере» можно «тупо слить», выпала непревзойденному бывшему коменданту и откровенно говоря тупому военному самодуру – «Игорьку», родом из саратовской области.
  Именно «Игорьку» выпала почетная роль от дядей из Киева препятствовать и свести на нет законную работу по добыче морского песка своих земляков – фирму «Южная инвестиционная компания».
  Но, уважаемый читатель, остановимся на краткой биографии нашего «героя», для того, что бы понять, кто или если грубо – что он из себя представляет.
  Будучи ещё курсантом военного училища наш «герой» был несколько раз уличен в мелком воровстве у своих товарищей. Но это ему не помешало стать офицером военного флота. Хотя «Игорек» за всю свою военную карьеру ни разу не принимал участия в боевых действиях, даже в учебных, он преуспел в иной деятельности — ему стала близка роль мелкого жулика переросшего в крупную ворюгу.
  Итак, нашему герою наскучили трудные будни воинской службы и он с завидным энтузиазмом начал осваивать альтернативную специальность в военно-морских силах – химика. И весьма успешно, потому что он «химичил» добавляя в топливо военных кораблей, догадайтесь с первого раза чего – воды, а полученные излишества продавал через дыру в заборе. На беду Игорька, который был ещё, как говорится «мал и глуп», его «химию» заметили правоохранительные органы. Но, при попытках пресечь преступную деятельность «героя», БЭХи столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Оказалось, что пока наши правоохранители соблюдая букву закона получали санкцию на изъятия документации строгой отчетности, по не предвиденным обстоятельствам судовые и вахтенные журналы на военных кораблях были утрачены – форс-мажор.
  Позже, в 1999 г. наш «герой» сменил ориентацию, в смысле не половую, а профессиональную, и устроился на работенку заместителем директора в Институте южных морей в Севастополе по вопросам организации работы, по хозяйственной части.
  С приходом такого «хозяйственника» в институт «Игорек» распорядился продать единственное оставшиеся в распоряжении института средство производства – Фелюгу, которая необходима была для получения исходных материалов при проведении различных научных экспериментов. На его беду сделка не состоялась исключительно благодаря жесткой позиции научных сотрудников научного ведомства, в результате чего Фелюгу удалось отстоять ( спасибо Вам за самоотверженность! ). Попытки в период с 1999 по 2001 годов мелкого жульничества нашего «героя» не удавались, видимо по причине нищеты обеспечения. По причине того, что «ободрать» институт «Игорьку» не удавалось, подался он в городские «хозяйственники».
  В 2002 году наш «герой» вырос до начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Севастопольской городской администрации. Вот тут-то его и «поперло».
  Стоит жителям города-героя вспомнить о том, как коммунальщики обеспечивали нас в это время. А правоохранителям хотелось бы напомнить о благотворительном фонде «Глобус», на счета которого в 2002 году поступали деньги – около 20 тысяч американских гривен, которые «завернул» «Игорек» от коммерческих компаний и фирм, потому что бодро «наезжал» на них, скромно поговаривая о своих связях в городской прокуратуре и о возможных в данной связи возникших у них проблемах. Комерсы платили, «Игорек» жирел.
  Но, психология «Шуры Балаганова» возымела верх здравому смыслу и чувству опасности быть пойманным. По этой причине «Игорек» забылся, а может быть – «замелочился». Захотелось нашему «герою» дорогую игрушечку – мобильник за две с половиною тысячи гривен, естественно не свои – наворованные, а за бюджетные денежки. Но вот казначейство усмотрело, что данная покупка не целесообразна. «Игорек» очень расстроился.
  В 2004 году «Севтеплэнерго» взялось отремонтировать наши городские теплосети. На благое дело тут же откликнулся «Игорек» и подрядился на комплектующие для теплотрасс, которые закупались у фирмы «Трансметалл», с формальным на ней директором и по совместительству его хорошим знакомым – Мискевичем.
  Дорого обошлись населению нашего города-героя комплектующие для восстановления теплотрасс, потому что цены на них «Игорек» взвинтил выше, чем у конкурентов. Начальство «Севтеплэнерго» конечно возмущалось и даже пыталось найти других поставщиков, но наш «герой» запугивал руководство госкомпании своими обширными связями в горпрокуратуре, не двусмысленно намекая на возможные последствия для госчиновников. Намеки и угрозы «Игорька» возымели вверх над порядочностью клерков госпредприятия.
  Подзаработав деньжат в 2007 году «Игорек» подался в морячки – прикупив себе должностенку начальника снабжения Севастопольского рыбного порта. Аппетиты нашего «героя», естественно, резко возросли и он начал курировать все госзакупки. Откаты на судоремонты для «героя» были стабильны.
  Хотелось бы вновь напомнить правоохранителям о ремонте в 2007 – 2008 годах компанией «Волга» судна «Южный» на общую сумму в миллион гривен, стоимость которого явно была завышена. А как, спросите вы, «Волга» могла выиграть тендер? Схема очень простая и проверенная: заявляется самое низкое среди участников тендерной процедуры ценовое предложение, как следствие – победа в тендере «нужной» компании, далее заключается договор, а через 2-3 дня – дополнительное к заключенному договору соглашение на иные услуги, ранее не указанные в тендере (однако нужные и обязательные при судоремонте) уже на «нормальную» цену, в которой «сидят» проценты «Игорька».
  Мы думаем, что читатель понимает о том, до чего докатились наши государственные предприятия благодаря таким «Игорькам».
  С 2009 года «Игорек» окреп и стал серым кардиналом в рыбном порту, а Ерохин (начальник) – превратился в формальную и ничего не решающую без нашего «героя» фигуру. Наевшись откатами от судоремонтов, «Игорек» начал расширять свою хозяйственную деятельность и контролировать все схемы закупок в порту. Не совсем понятно зачем рыбный порт приобретал у подконтрольной ему фирмы лес, ежемесячно теряя сто тысяч гривен? Работники госпредприятия в курилках обсуждали сумы «заносов» нашему «герою», где звучали цифры и 100, и 300, и 500 тысяч гривен. Но хуже от этих разговоров пареньку их Саратова не становилось. Он рос, креп и заводил новые, нужные и полезные знакомства среди милиции, чекистов и прокуратуры города – героя.
  Но вот решил «Игорек», что пришло его время выходить на миллионные «заносы».
  С 2009 года строительная фирма «Элипс», не понятно для какой надобности, начала поставлять в порт пиломатериалы в больших и очень больших объемах, а суммы от этих поставок составляли более двух миллионов гривен. Как позже выяснили наши милиционеры, никаких поставок материалов вовсе не было, а документы, по которым они якобы были, просто подделались нашим «героем». Эта неприятность не помешала фирмам «Элипс» и «Трансметалл» уверенно работать в рыбном порту еще в 10-м, 11-м и 12-м годах.
  А вот «Игорек», зарекомендовав себя в Киеве пошел осваивать другой регион – Евпаторийские песчаные карьеры, на которых многие и «прогорели», и нажились. Но это уже следующая история.
  P.S.
  продолжение следует.

 13. Вообще посмотрев материалы и комменты по данному поводу можно сделать только один простой вывод: НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ, ать. Жена, блин, обиженного “ученого”, которая “раньше работала в хозуправлении СБУ и понимала, как можно отомстить обидчику мужа” (http://gazeta.zn.ua/LAW/shpionomaniya,__nashi_dni.html) — вот мужик попал, а, лет 40 назад…

 14. Ублюдки конторские. Совсем охирели ПСЫ. Сука разожрались уже до ручки. Надо делать так, как в свое время в Польше ВСЕХ ПОД ЧИСТУЮ РАЗОГНАТЬ.

 15. 123

  это вражеский дебилоид или бот — все разведки на Украине радуются таким дебилам. Едь в Славянск для нормального твоего уничтожения, дебилоид

 16. Лучше бы этого чмошника Крючкова (ПОДОНОК, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЛ РНБО) засадили в тюрягу — эта скотина издала книгу со всеми секретами по НДКР И ДКР — СУЧАРА. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕХ ПОДОНКОВ, КТО ЭТУ КНИГУ ВЫПУСТИЛ.

 17. Лучше бы этого чмошника Крючкова (ПОДОНОК, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЛ РНБО) засадили в тюрягу — эта скотина издала книгу со всеми секретами по НДКР И ДКР — СУЧАРА. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ТЕХ ПОДОНКОВ, КТО ЭТУ КНИГУ ВЫПУСТИЛ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ