Человек не терпит насилия!

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 744/2014

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності” (додається, таємно, без пункту 3, підпунктів “е”, “ж”, “з”, “ї”, “й”, “к” підпункту 1, підпунктів “б”, “д” підпункту 3 пункту 5, підпунктів 1, 5, 7, 8 пункту 6, підпунктів 1, 2 пункту 7, пунктів 8, 9, підпунктів 2 пункту 10, підпунктів 5, 6 пункту 11, пункту 12 — нетаємно).

2. Таємно.

3. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

24 вересня 2014 року

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 28 серпня 2014 року

Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності

У зв’язку з дальшим ускладненням ситуації у сфері національної безпеки внаслідок тривалого втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, з метою нейтралізації обумовлених цим загроз національній безпеці України та з урахуванням Рекомендацій парламентських слухань на тему: “Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання”, схвалених Постановою Верховної Ради України від 12 серпня 2014 року № 1639-VІІ, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Вважати основним стратегічним напрямом реалізації органами виконавчої влади державної політики у сфері національної безпеки і оборони забезпечення готовності сектору безпеки і оборони, економіки та суспільства до відбиття збройної агресії проти України.

2. Визначити пріоритетним національним інтересом України у сфері зовнішньополітичної діяльності у 2014 та наступних роках дальший розвиток відносин стратегічного партнерства України з США, ЄС та НАТО, зокрема:

з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

зі Сполученими Штатами Америки на основі Хартії Україна — США про стратегічне партнерство від 19 грудня 2008 року;

з НАТО на основі Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року, та Декларації про доповнення цієї Хартії, підписаної 21 серпня 2009 року.

3. Таємно.

4. Запропонувати Президентові України:

1) розглянути питання про звернення у листопаді 2014 року з позачерговим посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у сфері національної безпеки із визначенням нової Стратегії національної безпеки України;

2) розглянути питання про ліквідацію Комітету з реформування і розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу.

5. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:

а) розробити та подати Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України як невідкладний законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості;

б) розробити та подати Президентові України проект Генеральних директив на переговори з Російською Федерацією;

в) поінформувати в установленому порядку про стан переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду;

г) внести в установленому порядку пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) стосовно Російської Федерації;

д) вирішити питання щодо створення централізованої системи логістичного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів України;

підпункт “е” — Таємно;

є) опрацювати питання щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України відповідної продукції для сектору безпеки і оборони та звільнення від оподаткування такої продукції ввізним митом;

підпункт “ж” — Таємно;

підпункт “з” — Таємно;

и) вирішити в установленому порядку питання про тимчасове закриття пунктів пропуску на державному кордоні України з Російською Федерацією для автомобільного, морського, пішохідного сполучення та припинення руху через них, а також у разі необхідності — питання щодо тимчасового закриття пунктів пропуску для інших видів сполучення;

і) ужити заходів щодо проведення односторонньої демаркації державного кордону України з Російською Федерацією та забезпечення його належного інженерно-технічного облаштування, у тому числі із залученням міжнародної технічної допомоги;

підпункт “ї” — Таємно;

підпункт “й” — Таємно;

підпункт “к” — Таємно;

л) опрацювати питання щодо перегляду умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, зокрема збільшення у його структурі питомої ваги посадових окладів, окладів за військовим званням;

м) забезпечити вирішення питання щодо надання житла таким, що потребують поліпшення житлових умов, сім’ям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

н) визначити порядок документального підтвердження участі громадян у антитерористичній операції;

о) забезпечити ефективне функціонування державної системи страхового фонду документації;

п) забезпечити разом зі Службою безпеки України та розвідувальними органами України документування фактів порушень режиму державного кордону України з боку Російської Федерації і подання відповідних скарг (позовів) до міжнародних судових органів;

2) у місячний строк:

а) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

упровадження системи формування проекту основних показників державного оборонного замовлення на трирічний період та затвердження їх Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік;

функціонування фінансової системи України в особливий період;

створення та виробництва озброєння і військової техніки в Україні;

державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу;

військово-технічного співробітництва з іноземними державами;

б) внести пропозиції щодо вдосконалення діяльності національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у відповідних сферах та Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, передбачивши, зокрема, очолення цієї Комісії одним із Віце-прем’єр-міністрів України;

в) опрацювати разом зі Службою безпеки України питання щодо створення національного центру кіберзахисту та протидії кіберзагрозам, а також національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України для забезпечення потреб обороноздатності держави в особливий період;

3) у двомісячний строк:

а) подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект нової редакції Воєнної доктрини України;

підпункт “б” — Таємно;

в) передбачати при підготовці і реалізації річних національних програм співробітництва Україна — НАТО заходи, спрямовані на досягнення практичних результатів щодо зміцнення обороноздатності України, забезпечити дієвий контроль за виконанням таких річних програм;

г) розробити та внести для розгляду Радою національної безпеки і оборони України і наступного подання Президентові України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань національної безпеки, зокрема Законів України “Про основи національної безпеки України”, “Про оборону України”, “Про організацію оборонного планування”, “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про контррозвідувальну діяльність”, “Про правовий режим воєнного стану”, “Про здійснення державних закупівель”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, Кримінального процесуального кодексу України, виходячи з необхідності зміцнення обороноздатності України; підпункт “д” — Таємно;

4) передбачити під час підготовки проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на рік” та проекту Закону України про Державний бюджет України на рік:

а) збільшення видатків на виробництво та закупівлю озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів військового призначення, фінансування державних цільових оборонних програм;

б) фінансування видатків на здійснення заходів, визначених цим рішенням.

6. Міністерству закордонних справ України невідкладно:

підпункт 1 — Таємно;

2) у зв’язку із збройною агресією проти України:

звернутися до НАТО у порядку, визначеному Хартією про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору, з проханням невідкладного скликання Північно-Атлантичної Ради і проведення відповідних офіційних консультацій;

звернутися до держав — сторін Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї щодо проведення невідкладних консультацій;

3) звернутися до уряду Сполучених Штатів Америки, уряду Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо надання військової допомоги Україні;

4) ініціювати ухвалення на засіданні Комісії Україна — НАТО на рівні глав держав і урядів, що проводитиметься в рамках чергового саміту НАТО (4 вересня 2014 року, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії), рішень щодо досягнення Україною максимального рівня взаємосумісності та спільних спроможностей з НАТО у сфері протидії чинним та новим викликам безпеці на євроатлантичному просторі;

підпункт 5 — Таємно;

6) разом із Міністерством оборони України вжити заходів щодо створення кризового консультативного механізму відповідно до пункту 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору;

підпункт 7 — Таємно;

підпункт 8 — Таємно.

7. Міністерству оборони України невідкладно:

підпункт 1 — Таємно;

підпункт 2 — Таємно;

3) забезпечити разом із Міністерством закордонних справ України та за участю Державного концерну “Укроборонпром” використання в інтересах розвитку оборонно-промислового комплексу України можливостей співробітництва України з НАТО у сфері озброєнь та технічних стандартів, зокрема участь України в багатонаціональних проектах Ініціативи НАТО “Розумна оборона”;

4) посилити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України охорону важливих державних і воєнних об’єктів;

5) прискорити облаштування з’єднань і частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України у нових місцях базування та досягнення ними готовності до виконання бойових завдань;

6) вжити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України заходів щодо утворення зведеного авіаційного підрозділу для надання екстреної медичної допомоги;

7) прискорити формування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, оснащення їх сучасними засобами озброєння і військовою технікою;

8) вжити разом із Національною гвардією України, Державною спеціальною службою транспорту заходів щодо унеможливлення залучення військовослужбовців строкової служби до виконання бойових завдань в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях.

8. Таємно.

9. Таємно.

10. Міністерству внутрішніх справ України разом зі Службою безпеки України невідкладно:

1) посилити охорону дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні;

підпункт 2 — Таємно.

11. Службі безпеки України невідкладно:

1) вжити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною пенітенціарною службою України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Головним управлінням Національної гвардії України та Управлінням державної охорони України додаткових заходів, спрямованих на попередження та припинення терористичної діяльності на території Донецької та Луганської областей України і запобігання її поширенню;

2) ужити разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Міністерством юстиції України, Державною службою фінансового моніторингу України заходів щодо виявлення та припинення каналів політичної, інформаційної та іншої підтримки терористичної діяльності;

3) здійснювати дієве контррозвідувальне забезпечення військових формувань та правоохоронних органів України, що беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях;

4) ужити разом із Міністерством внутрішніх справ України за участю громадських організацій, які беруть участь в охороні громадського порядку і державного кордону України, додаткових заходів щодо попередження терористичних проявів;

підпункт 5 — Таємно;

підпункт 6 — Таємно.

12. Таємно.

13. Міністерству освіти і науки України разом із Міністерством оборони України затвердити в місячний строк план заходів щодо докорінного поліпшення патріотичного виховання молоді, формування позитивного ставлення до виконання конституційного обов’язку із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, підвищення престижу військової служби та військової освіти.

14. Місцевим державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування невідкладно забезпечити надання сім’ям військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників, які беруть участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, соціальної, матеріальної допомоги.

15. Утворити відповідно до статті 14 Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України” Міжвідомчу комісію з питань реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України.

Апарату Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк на розгляд Президентові України проект Положення про Міжвідомчу комісію з питань реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України та пропозиції щодо її персонального складу.

 Голова Ради національної безпеки і оборони України П.ПОРОШЕНКО

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

23 ответа

 1. Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на территории Донецкой области три массовых захоронения. Сейчас идёт эксгумация тел, но уже по первым исследованиям видно что это тела гражданских лиц, несколько женщин. Все они со следами пыток, с связанными руками, одно тело женщины обезглавлено. Ранее этот район удерживали так называемые ополченцы ДНР. Ну и конечно этого ни когда не расскажет рос.тв. Так что “правильной дорогой” идёте кремлевские уроды.

 2. Поскорее бы вступить в НАТО, разместить на нашей территории ПРО, восстановить ядерный статус и отбомбиться по Севастополю и Москве.

 3. Как же мы все устали!!!
  Вы скажете, от чего мы устали, от постоянной борьбы, от артобстрелов с градов и минометов, от войны???? Лично я устала, от того, что мало того, что эти мрази издеваются над нашей страной, незаконно вводя сюда свои войска и манипулируя нашей страной, так еще блядь какой-то Вася, хуй из-за бугра, будет мне рассказывать, что украинцы-хуйня и как нация уже распалась. И мы сами же расстреливаем местных жителей, потому что ненавидим донбасс и гуманитарную помощь, нам передает только Россия и беженцев укрывает несчастных тоже рашка. Разве вы не ничтожества??? Сами вторглись в наше государство и у вас хватает цинизма рассуждать о смертях, о потерях украинского народа. Если бы не вы, ничего подобного не было.
  Что же это за нация такая блядская, которая везде сует свой нос и ставит себя выше других людей. ОЧНИТЕСЬ!! И посмотрите на себя в каком дерьме живете вы, прежде чем осуждать ближнего своего.
  Все это можно пережить и война забудется, но циничное отношение не забывается. Никогда мы не будем братьями, не по родине, не по матери!!!
  Ненавижу …,
  Ненавижу Россию

 4. Валентина, миром правят не любовь, и не дружба, а большие и грязные деньги.. империалистов

  это наука, марксизм..

 5. Я люблю Россию. Обширные равнины, леса и реки ничем не заслужили ненависти. Я ненавижу существ, которые, прикрываясь нуждами элементов ландшафта, кричат об избранности своей нации, красноречиво размахивая пивной бутылкой. Я люблю людей. Уникальность физических и психологических характеристик подкупает.

  Я ненавижу общество, превращающее эти зародыши личностей в послушных рабов конченных самодуров. Я ненавижу общество, построенное на понятиях, что родом из за решётки, ограниченности и ксенофобии. Я ненавижу смотреть, как просто населению навязываются стереотипы и новые понятия. Утверждение, что индивид мыслит некорректно, он скорее участвует в процессе мышления, созданном не им и задолго до него.

  Не поняли? Поживите в России годик. Здесь все и каждый политик и стратег, вот только дискуссии не выходит, ибо большинство думают одинаково. Им просто не по силам признать, что политота во главе с богом императором царем П играет на их лучших чувствах, вызывая у них, на их же налоги, фрустрацию и приступы потсреотической истерии, дабы отвести взгляд военоф зощитников веры от пиздеца, который они развели в государстве и выдали за политику.

 6. Как же я ненавижу Россию! Наших тупых безмозглых людей-алкашей! Нашего высраного какой то тварью президента Путина! Наших православных активистов,попов, олигархов,очередь,кандовые уродливые вещи. Как они меня достали! Все !!!!!!!!!!!!!! После развала сверх державы СССР появилось это дерьмо! Самое говенное государство в мире! А все этим гордятся говорят как мы ” С коленей поднимаемся” Суки всех их ненавижу всех!Нашего лысого царька который мозг нам парит” Как у нас в стране хорошо живется” ты сука блять в магазине хоть раз был?Ты в очереди стоял? А еще эти чертовы православные активисты как я их ненавижу уроды суки бляди мрази . А еще с руки нашего быдла закрыли единственный нормальный канал “Дождь” Как я их всех ненавижу!!!

 7. Илья, но ведь народ то у нас в РФ хороший, вот только население гавно!
  говорите, что любите природу и все вокруг, кроме существ, Вы еще скажите — в идеале применить нейтронную бомбу…
  скажите лучше, когда Украина уже вернет Зэлэный Клын с Владивостоком, Кубань, Билгород, Курськ, Ворониж???

 8. Бог вам судья!

  Живу в Днепропетровске. Как всем известно, это область-соседка Донецка и Луганска. У нас еще все мирно, а знаете почему? Мы просто не повелись на путлеровскую пропаганду. В этом крае, растут и радуются жизни детки, студенты поступают, местное население работает, и только герои умирают на Донбассе. Наши герои! Молодые парни — для кого-то дети,братья; взрослые мужчины — отцы, мужья! Почему они должны умирать? Скажите мне, почему? Почему их призвали? Почему они идут на войну по велению сердца своего? А все потому, что они любят свою страну больше жизни. У нас все настроены так “Если и умереть, то умереть за Украину”.Россияне в коментах осуждают каждого украинца.

  А за что? Что мы конкретно вам плохого сделали? Может убили кого-то с родных? Или может войска ввели? Господи, сколько ненависти в ваших душах, насколько они черствы. А ведь я уверенна, что у каждого с вас, есть друзья, знакомые, родственники в Украине. Только теперь, раньше украинский братский народ, стал злом…по непонятной причине, причиной ненависти….. Я бы просто хотела взглянуть на то, как бы вели себя русские, когда допустим начали забирать часть русской территории. Ну ничего, излученное зло — вернется обязательно. Просто ждите.

 9. Насилие пораждает насилие! Чем больше мы все будем ненавидеть друг друга(имею ввиду русских и украинцев)тем выгодней закулисным кукловодам,а если все откажемся воевать брат против брата,небудет войны, пускай прдажные политики ,таки же журналисты и олигархи берут оружие и воюют между собой,вот и все! P.S.Беда наша в том что у нас всех очень много злости накопилось и надо выпустить пар,многи бойцам нравиться воевать,каждое быдло с автоматом чувствует великую влать,над пленным или мирными жителями,неважно с какой стороны!

 10. Много пунктов, но все …. рассмотреть, разработать, принять меры и т.п, поручить..
  толком ничего, тем более ничего нового. Правда что то в секретных пунктах, но мало верится что там что то реальное. Это даже не закон, а указ, всего лишь президента. Под его финансирование нужны законы, закрепляющие каждый пункт данного указа законодательно и главное определить откуда будет все это финансироваться. Иначе все это останется бумагой и очковтирательством. Поручить МВД там создать что то. А откуда МВД или СБУ будет финансировать это дело, если статья расходов не предусмотрена в финансовом финансировании? Или как всегда, денег нет, слепят из того что было, сверху табличку соответствующую и доложат — указ выполнен!!! Возьмем к примеру пункт — временно закрытие пограничных переходов любых типов. Это как? На один день, на два, на три? Один день закрыт и все, указ выполнен? Можно работать дальше? А где закон, который запрещает гражданам Украины возвращаться к себе домой с РФ в случае закрытия перехода, или закон запрещающий гражданам покидать территорию страны и ездить в РФ, если пункты пропуска закрыты особым распоряжением, которые логично вытекают из указа. Таким образом указ просто регулирует то что и так регулируется — сказали закрыли, не сказали не закрыли. В указе больше вопросов чем ответов на них.

 11. Очень страшно находиться в инф. вакууме
  где отсутсвует объективная подача информации
  мы до сих пор остаемся в невединии кто прав кто
  виноват
  проект Украина убит
  его убили массоны т. к. мощнейшая постсоветская
  эконоика
  очень мешала западу европе и сша
  к власти приходили одни казнокрады
  жаль очень жаль что мы уже давно проданы

 12. Твари депутатские,где в вашем гребаном постановлении 7442014 пункт:-Деньги на всю вышеперечисленную хуйню взять со счетов Ахметова,Коломойского,Тимошенко,Васадзе и прочих упырей.ЖДИТЕ ТРЕТИЙ МАЙДАН К НОВОМУ ГОДУ!!!

 13. Вжити, забезпечити, посилити, розширити, поглибити, підготувати, передбачити, подати. У перекладі це виглядає так: непіклує, нетурбує, небентежить, нехвилює…В умовах миру, це ще можна зрозуміти, хоча за 23 роки вже остогидло, але ж війна, гинуть люди…Вмикайте мозок, думайте, плануйте реальні заходи під наявні ресурси. Кому потрібні такі рішення, які породять лише поток паперів? От як кабмін буде розробляти военну доктрину? Відкрийте закон і подивіться хто її має розробляти і що воно взагалі таке. І кому вона потрібна сьогодні та доктрина? Горить хата, а ви протипожежні заходи розробляєте. Треба спочатку стабілізувати ситуацію, а потім вже думати про те, як подібного не допустити у майбутньому. Стратегія національної безпеки…нема слів…

 14. druzische. По Рос каналам эта информация уже освещается как зверства Нацгвардии. Я в это не верю. В своё время из Украинского дома мирно выпускали по коридору солдат и будущие нацгвардейцы сопровождали их выход, чтобы не было нападений. А тут, вдруг, Украинские военные расстреливают мирных граждан, в том числе и женщин, в затылок со связанными за спиной руками. НЕ ВЕРЮ! Но,чтобы в это не верить, нужно было видеть и знать как развивались события на Евромайдане. К сожалению,россияне не могли это видеть и знать. Думаю, что верят.

 15. Украинцу . З приводу подачі чесної інформації. Наївним українцям завжди рекомендую читати книгу відомого російського юриста А. С. Шмакова ” , Москва. 1912 г ” Международное тайное правительство ” Хохлів віками розводят , а вони задають дурні питання.

 16. Дорогие соотечественники!Кому нравится жить в такой стране,которую нам сотворила нынешняя власть? Откликнитесь хоть один!Чего мы достигли?

 17. Для “Хата горыть”. Совершенно верно Вы толкуете сей указ: “непіклує, нетурбує, небентежить, нехвилює..”. Вы спрашиваете: “Кому выгодно?”, так я Вам отвечу: “Это выгодно президенту, премьер-минстру, олигархам, в общем всем владельцам государства Украина”, это их доктрина, которой они обогащаютца. А Вы хотите, чтобы они оставались при власти и перестали обогащатца?

 18. Всё правильно! Почему до сих пор сидит на должности начальник УПЗ Ермаков Олег Игоревич и его первый зам. Тельник Александр Борисович, которые ещё при Януковиче и Якименко фальсифицировали все дела и были готовы стрелять в нарот? Почему эти коррупционеры ещё на месте, Валентин Александрович??? И квартиры всем визируют и раздают кому не попадя… Отправляйте их или на пенсию или в тюрьму!!!

 19. Блин, как в лужу перднул этот Пеца! А что такого случилось, что он этот “указ” выродил? Рейтинг стал катастрофически низким. А указиками, сучара, уже не отмажешься! Народ тебе никогда 14 КАМАЗов трупов украинских военных в Иловайске НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ!

 20. Путину, как владельцу фашистского государства Россия, выгодно держать своих граждан за быдло и
  обогащатца до полной одури, а еще ему ну очень приятно дрючить телку Кабаеву, ради этого
  удовольствия, (животного свойства), он бросил жену и плевал на моральные устои. Это даже не
  доктрина — это подлость и полное презрения к людям, которых он и за людей то не считает!

  А еще, ради своего удовольствия, он зомбирует людей, стравливая их друг с другом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ