Человек не терпит насилия!

О судье Смирновой

Генеральному прокурору України

Шемигон Анатолій Михайлович

82400, м. Стрий, вул. С. Бандери, 44, кв. 37

ЗАЯВА

в порядку ст. 97 КПК України

21.01.2010 р. з Верховного Суду України до Деснянського районного суду м. Києва надійшла справа за позовом Савчук М.М. до Шемигон Т.І. про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням. Справа була зареєстрована канцелярією суду та передана судді Смирновій Євгенії Павлівні. Канцелярією суду на справу була заведена обліково-статистична картка на цивільну справу під № 2-1529/10. В Контрольному журналі про передачу судових справ і матеріалів за 2010 рік судді Смирновій Є.П. зроблено відповідний запис про те, що 21.01.2010 р. цивільна справа за позовом до Шемигон Т.І. про визнання втратившею право користування жилим приміщенням надійшла до суду, а також вказана дата передання справи судді: 21.01.2010 року; в графі ”підпис судді про отримання справи (матеріалу)” стоїть особистий підпис судді Смирнової Є.П. про отримання справи. У верхньому лівому куті обліково-статистичної картки під цифрою 13 стоїть особистий розпис судді Смирнової Є.П. Листом керівника апарату Деснянського районного суду м. Києва І.Л. Яценко підтверджується, що станом на 05.04.2011 р. провадження у справі не було відкрито. Про це свідчить той факт, що в п. 6.4 не проводився запис про відкриття провадження по справі (обліково-статистична картка на цивільну справу № 2-1529/10).

22.02.2010 р., діючи у позапроцесуальному порядку за попередньою змовою в інтересах третіх осіб суддя Деснянського районного суду м. Києва Смирнова Є.П., зловживаючи своїм посадовим становищем всупереч інтересів служби, підробила від імені України у цивільній справі № 2-1529/10 за позовом Савчук Марії Митрофанівни до Шемигон Тетяни Іванівни, 3-я особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, два судові доручення до іноземного суду – Республіки Польща шляхом внесення в них неправдивих відомостей про найменування справи, так як найменування справи, що його суддя внесла у судові доручення, не відповідає найменуванню справи в обліково-статистичній картці на цивільну справу № 2-1529/10. Суддя Смирнова Є.П. внесла в судові доручення недостовірну інформацію, що Деснянським районним судом м. Києва розглядається цивільна справа за позовом Савчук Марії Митрофанівни до Шемигон Олександра Анатолійовича, Шемигон Тетяни Іванівни, Шемигон Юлії Анатоліївни. Підроблені судові доручення суддя Смирнова Є.П. направила до Головного управління юстиції у м. Києві. Тобто, за межами України від імені України суддя Смирнова Є.П. діяла в справі, якої офіційно Деснянським районним судом не зареєстровано.

Одне з доручень судді Смирнової Є.П. – це доручення до Компетентного суду Республіки Польща про вручення судових документів гр. Шемигон Юлії Анатоліївни у цивільній справі за позовом Савчук Марії Митрофанівни до Шемигона Олександра Анатолійовича, Шемигон Тетяни Іванівни, Шемигон Юлії Анатоліївни, третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням. У 2-ому абзаці цього доручення суддя написала: 1. Вручити виклик про день судового розгляду., а в 3-ому та 4-ому абзацах написала: повернути підтвердження про вручення документів, Вручення вищезазначених документів. Виклик про день судового розгляду, який суддя додала до цього доручення міститься на одному аркуші та є одним документом. Слова документів, що написала суддя в найменуванні доручення та його абзацах 3, 4 можна було б вважати опискою якби не ознаки наміру судді (та можливість цього) використати це доручення зі злочинною метою шляхом внесення змін в текст доручення, а саме додрукування тексту доручення, про що свідчить наступне. Після слова вручити суддя поставила двокрапку (:), після якої написала цифру 1., яка вказує на початок нумерованого списку, що розпочинається зі слів Виклик про день судового розгляду. Тобто, текст доручення в 1-ому та 2-ому абзацах виглядає так: вручити:

 1. Виклик про день судового розгляду .

Двокрапка (:) в тексті доручення являється вказівкою на відносини між частинами пропозиції та використана суддею як символ, який вводить перерахування. Цифра 1., яку суддя поставила після (:) перед словосполученням Вручити виклик про день судового розгляду тільки підсилює враження, що документів, що їх іноземний суд повинен був вручити, є декілька, тоді як в пакеті документів (на 33 аркушах), який до іноземного суду направила суддя Смирнова Є.П., є лише копія позовної заяви Савчука Івана Михайловича, Савчук Марії Митрофанівни до Шемигон Тетяни Іванівни, третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, яка стала підставою 21.01.2010 р. для оформлення Деснянським районним судом м. Києва обліково-статистичної картки на цивільну справу № 2-1529/10. Так як обліково-статистична картка на цивільну справу № 2-1529/10 не стосується Шемигон Юлії Анатоліївни, так само Шемигон Юлії Анатоліївни не стосується й позовна заява. Переліку документів, доданих до доручення, суддя Смирнова Є.П. не складала, що само по собі є порушенням вимог п. 2.1.2. Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України 27.06.2008 № 1092/5/54, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 р. за № 573/15264, яким суддя Смирнова Є.П. зобов’язувалась скласти перелік документів, доданих до її доручення. А тому фактично позовна заява в пакеті документів доручень суду України була, але доказів тому, що в пакеті документів була саме ця позовна заяви за задумом судді Смирнової Є.П. бути не повинно було. Наявність у дорученні суду України вказівки на осіб, чиї імена в найменуванні позовної заяви зазначені як позивач та відповідач, давала можливість судді в майбутньому вчиняти різні маніпуляції в тексті рішення суду. Наприклад, дописати Шемигон Юлію Анатоліївну та Шемигон Олександра Анатолійовича як відповідачів, до яких нібито пред’явлено позов, зокрема написати: Деснянський районний суд м. Києва розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Савчук Марії Митрофанівни до Шемигона Олександра Анатолійовича, Шемигон Тетяни Іванівни, Шемигон Юлії Анатоліївни, третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням. Хоча, як підтверджується обліково-статистичною карткою на цивільну справу № 2-1529/10, справи до Шемигон Юлії Анатоліївни, Шемигон Олександра Анатолійовича в суді не зареєстровано. Обліково-статистична картка на цивільну справу до справи № 2-1529/2010 не підшивається, а зберігається в канцелярії суду. Про намір судді дописати імена Шемигон Юлії Анатоліївни та Шемигон Олександра Анатолійовича свідчать самі доручення судді Смирнової Є.П. до іноземного суду. Відсутність особистого розпису Шемигон Ю.А. в справі за позовом Савчук Марії Митрофанівни до Шемигон Тетяни Іванівни, третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, потягла би за собою обов’язкове скасування винесеного суддею Смирновою Є.П. рішення в справі, так як Шемигон Ю.А. є не повідомленою про таку справу і їй, як відповідачу, суд позову не вручав. Натомість, одержання суддею Смирновою Є.П. шляхом обману особистого розпису Шемигон Ю.А. (а також Шемигон О.А.) при врученні їй іноземним судом виклику про день судового розгляду як судових документів робило можливим для судді додрукувати в тексті доручення після слів вручити: 1. Виклик про день судового розгляду. будь-які слова, залежно від її злочинного наміру. При цьому кількість вручених іноземним судом документів не мала би жодного значення, оскільки з тексту самого доручення, а саме з його абзаців 3-ого та 4-ого складається враження, що вручених документів було декілька. Розбіжність смислів абзаців 1-ого та 2-ого тексту доручення, де суддя написала вручити 1. Виклик про день судового розгляду . та абзацами 3-тім та 4-тим, де суддя написала повернути підтвердження про вручення документів, Вручення вищезазначених документів зникне якщо дописати після слів вручити 1. Виклик про день судового розгляду . слова 2. Позовну заяву. Про злочинний намір судді Смирнової Є.П. дописати в дорученні слова 2. Позовну заяву. свідчить таке: 1) наявність в пакеті документів, що разом з дорученням направила суддя Смирнова Є.П., копії позовної заяви Савчука І.М., Савчук М.М. до Шемигон Т.І., третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням; 2) відсутність в обох дорученнях суду України переліку доданих до них документів. Відсутність в обох дорученнях судді переліку доданих до них документів давала судді Смирновій Є.П. можливість після повернення доручень з іноземного суду до справи при розгляді справи маніпулювати посиланням на копію позовної заяви Савчука І.М., Савчук М.М. до Шемигон Т.І., третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням так, як судді було б вигідно, оскільки з доручень неясно з якою саме метою суддя долучила цю позовну заяву: вручити її чи задати по ній питання, як зазначено в другому дорученні. При цьому зміст другого доручення судді Смирнової Є.П. про виконання окремих процесуальних дій не відповідає характеру написаних суддею в цьому дорученні питань. Так, зокрема, 1 та 2 питання в дорученні про виконання окремих процесуальних дій стосуються врегулювання судом спору до судового розгляду та передбачені ч. 3 ст. 130, п. 1 ч. 6 ст. 130 ЦПК; а 3 та 4 питання в цьому дорученні взагалі є не процесуальними, так як процесуальним законом таких питань не передбачено. Зважаючи на те, що чинним процесуальним законом не встановлено процедури допиту відповідача, відповідно друге доручення — про виконання окремих процесуальних дій суддею було складено лише з метою щоби приховати її дійсний намір, а саме: вручити Шемигон Ю.А. позовну заяву, яка її не стосується, і, яку за законом суддя Смирнова Є.П. не може вручити Шемигон Ю.А. (а також Шемигон О.А.). Необхідність будь-яким шляхом вручити позовну заяву Шемигон Ю.А. (а також Шемигон О.А.) під особистий розпис або мати в справі хоча б якесь підтвердження про її вручення для судді Смирнової Є.П. викликана тим, що у квартири, про яку йдеться у позові Савчук М.М. до Шемигон Т.І., на який судом заведено обліково-статистичну картку на цивільну справу № 2-1529/10, ще в лютому 2005 року шахрайським способом за участю працівників Деснянського районного суду м. Києва був змінений власник, якими на сьогоднішній день формально являються Савчук І.М., який помер 03.07.2005 р., та Савчук М.М., 1933 р.н.

26.03.2010 р. за попередньою змовою в інтересах третіх осіб посадові особи Головного управління юстиції у м. Києві (Шокун С.М., Смаржевська С.), зловживаючи своїм посадовим становищем всупереч інтересів служби, направили підроблені суддею Деснянського районного суду м. Києва Смирновою Є.П. два судових доручення до Міністерства юстиції України.

Як мені відомо, Головним управлінням юстиції у м. Києві судові доручення повертались назад до Деснянського районного суду м. Києва на доопрацювання, але з тими самими порушеннями були направлені до Міністерства юстиції України.

16.07.2010 р. як представник моєї дочки Шемигон Юлії Анатоліївни в районному суді м. Вроцлав Республіки Польща я був свідком викриття польським судом при виконанні судових доручень судді Деснянського районного суду м. Києва Смирнової Є.П. факту підроблення суддею Смирновою Є.П. іменем України двох судових доручень відносно гр. України Шемигон Юлії Анатоліївни, так як долучена до судових доручень позовна заява Савчука Івана Михайловича, Савчук Марії Митрофанівни до Шемигон Тетяни Іванівни не відповідала найменуванню справи, зазначеному у дорученнях, у зв’язку з чим польський суд доручень судді Смирнової Є.П. не виконав.

20.08.2010 р. перший заступник начальника управління Головного управління у м. Києві С.М. Шокун повернула судові доручення, що повернулись з Міністерства юстиції України, Деснянському районному суду м. Києва листом № 26-с-ін-26/10, до якого внесла завідомо неправдиву інформацію про результат виконання цих доручень (перекрутила зміст результату виконання доручень на протилежний по суті з “невиконаного” на таке як виконане) та одночасно повернула суду пакет документів на 22 аркушах, що підтверджує невиконання польським судом доручень Деснянського районного суду м. Києва, а саме: доручення Деснянського районного суду м. Києва про вручення судових документів (виклику про день судового розгляду) від 22 лютого 2010 р. № 2-1529/2010, переклад цього доручення не завірений нотаріально, доручення Деснянського районного суду м. Києва про виконання окремих процесуальних дій (допит в якості відповідачки Шемигон Ю.А.) від 22 лютого 2010 р. № 2-1529/2010, переклад цього доручення не завірений нотаріально, виклик (повідомлення) про день судового розгляду, переклад цього виклику не завірений нотаріально, доручення про вручення судових документів (виклику про день судового розгляду) від 22 лютого 2010 року № 2-1529/2010, переклад цього доручення не завірений нотаріально, доручення про виконання окремих процесуальних дій (допит в якості відповідачки Шемигон Ю.А.) від 22 лютого 2010 року № 2-1529/2010, переклад цього доручення не завірений нотаріально, виклик (повідомлення) про день судового розгляду, переклад цього виклику не завірений нотаріально, позовну заяву Савчука Івана Михайловича, Савчук Марії Митрофанівни до Шемигон Тетяни Іванівни, третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням (не завірену гербовою печаткою суду), переклад цієї позовної заяви не завірений нотаріально, протокол компетентного суду Республіки Польща від 16 липня 2010 року сигнатура актів IX Cps 23/10, офіційний переклад з польської мови цього протоколу, здійснений присяжним перекладачем Республіки Польща, письмові заперечення Шемигон Ю.А. від 16 липня 2010 року проти доручень суду України.

Суддя Смирнова Є.П. та посадові особи Головного управління юстиції у м. Києва С.М. Шокун та Смаржевська С. розраховували на неуважність польського суду і недосвідченість моєї дочки-студентки, тобто розраховували вручити моїй дочці документи, що її не стосуються, через іноземний суд шахрайським методом.

Як мені відомо, 06.10.2010 р. суддя Смирнова Є.П. повторно направила судові доручення відносно моєї дочки та мого сина Шемигон Олександра Анатолійовича до Головного управління юстиції у м. Києві для направлення в Республіку Польща, але після того, як прокуратурою м. Стрия була розпочата перевірка по наведеному факту, а також після того, як я звернувся в Львівський окружний адміністративний суд з позовом до Головного управління юстиції у м. Києві, чим по суті вказується на підроблення суддею Смирновою Є.П. судових доручень — вказані судові доручення від 06.10.2010 р. одразу зникли, про що свідчить той факт, що польський суд ні мою дочку, ні мого сина не викликав. Можливо, вони були відкликані на стадії виконання.

На підставі наведеного та, керуючись ст. 97 КПК України,

ПРОШУ:

 1. Порушити кримінальну справу за ознаками ст.ст. 364, 365, 366 КК України відносно судді Деснянського районного суду м. Києва Смирнової Євгенії Павлівни, яка 22 лютого 2010 року іменем України підробила у цивільній справі № 2-1529/2010 р. за позовом Савчук Марії Митрофанівни до Шемигон Тетяни Іванівни, третя особа: Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація, про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, два судових доручення (про вручення судових документів та про виконання окремих процесуальних дій) до іноземного суду — компетентного суду Республіки Польща шляхом внесення в них завідомо неправдивої відомості, що гр. Шемигон Юлія Анатоліївна, Шемигон Олександр Анатолійович є відповідачами у справі.

 2. Порушити кримінальну справу за ознаками ст.ст. 364, 365, 366 КК України відносно посадових осіб Головного управління юстиції у м. Києві С.М. Шокун та Смаржевської С., що виразилося у направленні з порушенням встановленого порядку до Міністерства юстиції України підроблених судових доручень судді Деснянського районного суду м. Києва Смирнової Є.П.

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАВЕДЕНОГО ДОЛУЧАЮ:

 1. Копію матеріалів судових доручень від 22 лютого 2010 р. судді Смирнової Є.П. на 14 ар.

 2. Копію протоколу судового засідання від 16.07.2010 р. польського суду.

 3. Копію перекладу протоколу судового засідання від 16.07.2010 р. польського суду.

 4. Копію обліково-статистичної картки на цивільну справу № 2-1529/2010 р.

 5. Копію листа Деснянського районного суду м. Києва від 21.02.2011 р.

 6. Копію листа Деснянського районного суду м. Києва від 05.04.2011 р.

 7. Копію листа Деснянського районного суду м. Києва від 07.04.2011 р.

 8. Копію листа Деснянського районного суду м. Києва від 18.04.2011 р.

 9. Копію листа Головного управління юстиції у м. Києві від 20.08.2010 р.

05 липня 2011 року Шемигон А.М.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Один ответ

 1. В Деснянському райсуді м. Києва діє банда по рейдерському захвату житла киян. На підставі сфальшованих судових рішень Деснянський ГІРФО знімає з реєстрації і квартира приватизується на замовника оборудки. прокуратура міста Києва “кришує” банду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Про Шкарлєта

Божечькі, який піздєтс.Божечькі, це ж уже близько до абсолюту?Зеленський особисто пхає Шкарлєта, бо йому ректори там наобіцяли підтримку.Вова, ето піздєц,…

А как же Сытник?

Стремительность новой Рады – радует. Особенно радует, что в ней теперь не слышно мерзкого голоса Ляшко. Проститутку сняли с довольствия,…

Как бывшие "регионалы" покупают психиатров

Звертаюся до Вас, з проханням оприлюднення ситуації, яка склалася з приводу постійних спроб визнати мене психічно хворою та недієздатною. Тривалий суцільний…
НОВОСТИ