Человек не терпит насилия!

Повертаючись до «міфів» нового КПК

На сайті «Українська правда» за 10.01.2013 опублікована стаття Олександра Банчука з Центру політико-правових реформ під назвою «7 міфів про новий КПК». В той же час не зрозуміло: чи є він насправді автором зазначеної статті, оскільки аналогічну статтю, слово в слово, але вже автора Любомира Шевченка під назвою «Міфи і реальність згідно з новим КПК України» 29.12.2012 було опубліковано в «Юридичному віснику України» № 52 (913).

Не буду заглиблюватись у питання авторства цього «оповідання» про новий КПК, оскільки здогадуюсь про істинних його «батьків», але хотів би звернути увагу юридичної громадськості та інших читачів на його зміст. Прочитавши статтю, відразу стає зрозуміло, що її автори (чи автор), вибачте за таку категоричність, або не мають практичного досвіду роботи в сфері застосування кримінально-процесуального законодавства, або ж вихваляють новий КПК на замовлення його розробників, інакше б подібних, явно вигаданих, «переваг» нового кримінально-процесуального закону не знайшли б.

Саме головне, що, на жаль, як мені здається мало хто сьогодні задумується і об’єктивно говорить про те, яким чином будуть забезпечуватись гарантії від безпідставного заведення кримінального провадження та обмеження Конституційних прав і свобод громадян за новим КПК України.

По-перше, новий кримінально-процесуальний закон ліквідував таку стадію кримінального процесу як порушення кримінальної справи. Тепер кримінальне провадження розпочинається автоматично, без винесення постанови про порушення кримінальної справи, а відповідно і без попередньої перевірки, як це було за старим кодексом, лише за наявності заяви чи повідомлення про злочин. Тобто, жодна особа не зможе оскаржити заведення кримінального провадження, як передбачав попередній КПК, коли можливо було одразу, ще на стадії порушення кримінальної справи, захистити свої права, у тому числі і шляхом оскарження до суду такої постанови, а не чекати місяці, а то і роки, які може зайняти досудове розслідування та судове слідство за новим законом (я маю на увазі – нічим не обмежений термін досудового розслідування до повідомлення особі про підозру), перш ніж суд першої інстанції зможе винести виправдувальний вирок відносно невинного.

Таким чином, наявність в кримінально-процесуальному праві процедури порушення кримінальної справи та можливості її оскарження до суду було однією з небагатьох реальних гарантій захисту конституційних прав людини від протиправних дій правоохоронних органів, які, за новим КПК, розпочинають досудове розслідування без порушення кримінальної справи і мають тепер змогу не повідомляти особі про підозру її у вчиненні злочину до тих пір, поки не назбирають достатню, на їх думку, сукупність доказів.

По-друге, твердження авторів згаданої вище статті про те, що новий Кодекс, начебто, виключає можливість заведення кримінальних проваджень на підставі анонімних заяв про факти вчинення злочинів, є голослівними. Посилання в статті на п.2 ч.5 ст.214 нового КПК не аргументує його твердження, оскільки прізвище, імя, по батькові у заяві про злочин можна вказати будь-яке і так само внести його до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проте не факт, що особа з таким прізвищем, ім’ям та по батькові взагалі існує у природі або якщо і існує, то таких заяв чи повідомлень до правоохоронних органів не надсилала. В той же час, новим КПК механізму встановлення особи такого заявника та попередження його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (донос) взагалі не передбачено.

Як наслідок, досудове провадження буде починатися, в багатьох випадках, незаконно та необґрунтовано, відносно невизначеного кола осіб, які будуть попадати в поле зору слідчих та прокурора (в тому числі і по замовленню), а тому неминуче призведе до незаконного та необґрунтованого застосовування до них процесуального примусу, а права таких осіб як результат — будуть незаконно обмежуватися.

При цьому, особа, щодо якої подано заяву про злочин, не буде знати навіть про наявність такого кримінального провадження до повідомлення їй про підозру, а весь цей час слідчий та прокурор будуть активно користуватися наданими їм широкими правами проводити слідчі дії, а ще гірше – негласні слідчі (розшукові) дії, які суттєво обмежують конституційні права громадян на недоторканність особистого життя (таємне проникнення до житла, негласне зняття інформації з каналів зв’язку тощо).

Саме головне в цій «новелі» полягає в тому, що вона прямо протирічить вимогам ст.55 Конституції України, відповідно до якої, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Тому вважаю, що такий підхід неминуче призведе до незаконного та безпідставного проведення досудового розслідування відносно певних осіб (особливо це небезпечно сьогодні в умовах політичного протистояння влади і опозиції), а з іншої сторони позбавить осіб, відносно яких фактично незаконно (передчасно) розпочате досудове розслідування, права своєчасно оскаржувати такі рішення до суду та в судовому порядку поновлювати свої порушені конституційні права.

По-третє, автори (чи автор) статті безпідставно іронізують з приводу невдоволення адвокатської спільноти новими, начебто, розширеними можливостями захисту, бо в дійсності це є чистим вимислом. В першу чергу, слід мати на увазі, що визначення новим КПК України в якості захисника у кримінальному провадженні тільки адвоката прямо суперечить, як вимогам Конституції України, так і рішенню Конституційного суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 у справі про право вільного вибору захисника, де, зокрема, роз’яснено, що особа при захисті від обвинувачення вправі вибирати захисником своїх прав не тільки адвоката, а також і особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Таким чином, новий кримінально-процесуальний закон фактично позбавив громадян можливості реалізувати гарантоване Конституцією України право на вільний вибір свого захисника, яке включає як можливість скористатись послугами адвоката, так і обрати для свого захисту інших осіб, в тому числі фахівців в галузі права.

Більше того, дане положення нового КПК також суперечить вимогам ст. 22 Конституції України, де чітко зазначено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (в КПК України (1960р.) таке право громадян було передбачене).

По-четверте, надуманою є і теза про те, що «сторона захисту отримала надзвичайно широкі можливості у новому кримінальному процесі». При цьому автори статті жодним чином не пояснили, що вони розуміють під «надзвичайно широкими можливостями».

Давайте поглянемо положення Кодексу з цього приводу. Читаємо, що, обвинувачений, а відповідно, і його захисник мають право збирати і подавати докази суду (п.2 ч.4 ст.42 КПК, 2012). Далі в ч.3 ст. 93 КПК, 2012, роз’яснено, що сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом: — витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; — ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій; — здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання до суду належних і допустимих доказів.

Проте, вказані права на збирання та подачу доказів були закріплені і в КПК 1960 року, а саме: захисник з моменту допуску до участі у справі мав право: — збирати відомості про факти, що можуть використовуватись, як докази в справі, у тому числі запитувати і одержувати (навіть) документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитись на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян з необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають знань, опитувати громадян (п.13 ч.2 ст.48 КПК, 1960); подавати докази, заявляти клопотання (п.8 ч.2 ст. 48 КПК, 1960).

Але, як за положеннями КПК 1960 року, клопотання сторони захисту не були обов’язкові для слідчого (ст. 129 КПК), так і зараз, відповідно до положень ст. 220 КПК, 2012, клопотання сторони захисту про проведення будь-яких процесуальних дій слідчий чи прокурор вирішує на власний розсуд. Де тут, нові широкі можливості сторони захисту ???

Таким чином, нерівність сторін у кримінальному процесі, перевага сторони обвинувачення в своїх повноваженнях над правами сторони захисту, що була в попередньому кодексі, залишилась такою ж і по КПК, 2012 року. Загальні засади кримінального провадження, закріплені в ст. 7 КПК, 2012, такі як: рівність перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в поданні ними до суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості, так і залишились лише декларативними та не мають практичної реалізації.

На підтвердження цього висновку можна навести безліч положень нині діючого КПК. Назвемо лише деякі. Наприклад, під час досудового розслідування допит свідків мають право здійснювати лише особи, що проводять досудове розслідування, тобто сторона обвинувачення. При цьому свідок зобов’язаний давати показання стороні обвинувачення і при цьому — правдиві (ст. 224 КПК, 2012). В той же час сторона захисту, під час досудового розслідування, має лише право отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб пояснення. Більш того, у таких осіб є право відмовитись давати захиснику пояснення, вони також не попереджаються про відповідальність за дачу завідомо неправдивих пояснень. І саме головне: такі пояснення, відповідно до положень ст.95 КПК, 2012 не є джерелом доказів, а відповідно і не можуть бути враховані судом при прийнятті рішення по справі. У зв’язку з цим, залишається незрозумілою логіка законодавця, який стороні захисту дав право відбирати пояснення і тут же позбавив таке пояснення статуту доказу у справі. Хіба це рівність сторін ?

Далі, в першій частині речення ч.1 ст. 221 КПК, 2012 закріплена дуже позитивна норма про те, що слідчий, прокурор зобов’язані за клопотанням сторони захисту надати їм матеріали досудового розслідування на ознайомлення на любій стадії. Проте, вже в другій частині речення цієї частини весь «позитив» цієї норми знівельований, а саме тим, що законодавець дозволив слідчому, прокурору не давати стороні захисту матеріали провадження, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження, на думку слідчого (прокурора), «може зашкодити досудовому розслідуванню». І це при тому, що відмова в наданні для огляду матеріалів досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 303 нового КПК, оскарженню, у т.ч. і до слідчого судді не підлягає.

Крім того, статями 242, 243 КПК, 2012, передбачено право сторони захисту самостійно звернутись до експерта для проведення експертизи, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Проте, законодавець не передбачив в такому випадку обов’язок сторони обвинувачення направити експерту оригінали матеріалів (документів, речей) для проведення експертизи, які є в єдиному екземплярі та містяться в кримінальному провадженні, а у захисту – лише копії. У зв’язку з цим, таке право сторони захисту теж є лише декларативним і залежить виключно від волі сторони обвинувачення.

По-п’яте, автори згаданої статті також намагались виправдати положення ч.3 ст. 233 нового КПК України, які регламентують можливість проведення обшуку у житлі чи іншому володінні особи без санкції суду з подальшим зверненням до суду після його проведення.

Виникає питання, а як тоді відновити права та інтереси громадян, порушені внаслідок незаконного проникнення у їх житло, проведення в ньому обшуку, вилучення речей та документів, у випадку непогодження в подальшому клопотання прокурором або ненадання санкції на обшук слідчим суддею?! Те, що результати такого обшуку не можуть бути допустимими доказами, зрозуміло і студенту, але питання в тому, яку відповідальність будуть нести винні особи за свої незаконні дії. Відсутність чітко визначеної відповідальності за подібні дії відкриває шлях до беззаконня на шляху до проникнення в житло та інше приватне володіння громадян.

Крім того, ст.233 Кодексу передбачений лише порядок знищення інформації, отриманої в результаті незаконного обшуку житла, проте в Кодексі зовсім не визначений обов’язок повернути власнику житла чи особі, яка займає приміщення, всі ті речі, предмети та документи, які були незаконно вилучені в ході такого обшуку. Тому, вважаю, що тішитись такою «новелою» щодо визнання доказів, отриманих в результаті незаконного обшуку, не допустимими є по меншій мірі не коректним.

По-шосте, автори називають міфами збільшені можливості спецслужб по контролю за приватним життям. Але ж дійсно, ч.6 ст. 246 КПК саме слідчого наділено повноваженнями проводити негласні слідчі (розшукові) дії, чого раніше не було. При цьому, автором (чи авторами) замовчуються причини, які схилили розробників кодексу наділити слідчого невластивими йому повноваженнями на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, таких як аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з каналів зв’язку; обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи і т.д.

Зазначені негласні розшукові заходи проводилися і, на моє глибоке переконання, повинні в майбутньому проводитися лише спеціально уповноваженими оперативними підрозділами, які мають відповідні спеціальні засоби, а головне – належну підготовку, знання та навички. Слідчий же за фахом, в першу чергу, повинен бути спеціалістом у галузі права, мати спеціальність «правознавство» та кваліфікацію «юрист», а не бути, наприклад, «спеціалістом з правоохоронної діяльності», мати іншу освіту (ту ж економічну чи технічну).

По-сьоме, автори статті чомусь замовчують й інші дискримінаційні, по відношенню до сторони захисту, положення нового КПК.

Наприклад, це стосується права слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду залучити захисника до проведення окремої процесуальної дії (ст. 53 КПК, 2012 року). Норми цієї статті сконструйовані таким чином, що повністю позбавляють підозрюваного (обвинуваченого), передбаченого ст. 59 Конституції України, права вільного вибору захисника. Оскільки в ній не передбачено, за скільки часу сторона обвинувачення повинна попередити підозрюваного (обвинуваченого) про проведення слідчих дій, а також не зазначено час, який час надається йому для запрошення іншого захисника.

Це відкриває прямий шлях до зловживання сторони обвинувачення, яка заздалегідь знаючи про час роботи захисника по іншим справам, саме в цей період і буде призначено слідчі дії, тим самим позбавляючи підозрюваного (обвинуваченого) обраного раніше кваліфікованого захисника. Не обговорюючи питання відносин слідчого і «захисника на одну дію», які можуть бути корупційними, слід акцентувати увагу на тому, що «захисник на одну дію» не знає ні матеріали кримінальної справи, ні стратегії та тактиці сторони захисту в цій справі, які були узгоджені з підозрюваним, буде присутнім лише для створення видимості додержання прав підозрюваного (обвинуваченого) на захист, але жодної реальної допомоги підозрюваному (обвинуваченому) в захисті від кримінального переслідування не надасть.

Інший приклад дискримінації сторони захисту це положення статей 339 і 341 нового КПК (чого не було передбачено попереднім законом) щодо права сторони обвинувачення висунення додаткового обвинувачення підсудному під час розгляду кримінальної справи в суді. Таке положення КПК призведе до тяганини під час розгляду кримінальної справи в суді та буде свого роду тиском на суд, з метою перешкодити винесенню виправдувального вироку та «сховати» недоліки досудового розслідування по справі. (до речі, це також відповідь на розрекламовані тези про ліквідацію інституту «додаткового розслідування», замість нього передбачили іншу можливість приховувати недоліки досудового слідства). Хіба ця норма буде створювати передумови до порушення права на захист, передбачене ст.63 Конституції України?

Ще один приклад, передбачений ст. 225 нового КПК, так званого розширення можливості захисту, а саме права стороні кримінального провадження (а цим, в першу чергу будуть користуватись лише прокурори і слідчі) на стадії досудового слідства звертатись до слідчого судді з клопотанням про допит того чи іншого «вразливого» свідка чи потерпілого після психологічного (а може і фізичного) тиску на нього (так би мовити — по «гарячих слідах») з метою одержання необхідних показань. І саме головне, якщо таких свідків і потерпілих будуть допитувати на той момент, коли жодній особі не буде повідомлено про підозру (а так буде майже завжди), допит цих осіб може бути проведений без участі сторони захисту. Зверніть увагу, що такі покази можуть бути покладені в основу обвинувального вироку. Хіба це не є проявом нерівності сторони в процесі?

Таким же прикладом є надання новим, так званим – демократичним, КПК (ст. 97) можливості суду визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення (хоча це було прямо заборонено ст. 68 попереднього Кодексу, де чітко вказувалось: якщо показання свідка базуються на повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути також допитані. Не можуть бути доказами дані, повідомлені свідком, джерело яких невідомо).

Таким чином, як бачимо, ось які «переваги» в дійсності запроваджені новим кримінально-процесуальним законом і наведений їх детальний аналіз із прикладами на практиці свідчить про те, що цей закон по своїй суті не тільки не покращив ситуацію із дотриманням прав учасників процесу, а навіть погіршив в деяких моментах той зміст прав, які були передбачені старим КПК України, що є неприпустимим.

Олексій Баганець, адвокат, почесний президент адвокатської компанії«Баганець та партнери» для ”ОРД”

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

18 ответов

 1. Этот кодекс хорош где нибуть в Люксембурге или Бельгии, но не у нас. Полная безнаказанность бандюкам. Все стоит одна имитация, борьба с ветряными мельницами.

 2. Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій
  1. За рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. З цією метою допускається …створення та використання спеціально утворених підприємств…
  3. У разі необхідності розкриття до завершення досудового розслідування справжніх відомостей щодо спеціально утворених суб’єктів господарювання …, про це повідомляється … керівник органу досудового розслідування, прокурор, який прийняв рішення про використання таких засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Рішення про розкриття справжніх відомостей про …спеціального утворення підприємства…приймається керівником органу досудового розслідування, прокурором.

 3. Ребята, можно очень долго лить говно на прокуроров, следователей и остальных правоохранителей, при этом с пеной у рта орать о повальном нарушении прав человека(!!!) всё это конечно же, к сожалению, есть! но подумайте и о соотношении пострадавших от беспредела власти и пострадавших от чисто криминальных, бандитских преступлений. последних на много больше, просто об этом уже не интересно говорить, а вот ментяру какого-то обвинить что капусту взял или хуй забил на привлечение к ответственности кого-либо(ну, только по тому что за эти копейки не хочет ебаторием заниматься) это мы можем! В любом случае, не преведи Господь, став потерпевшим от любого пресупления, даже от банальной кражи, хулиганства или по просту получив по морде не за что, мы бежим к тем же ментам и прокурорам, которых еще вчера обсерали и проклянали как крахоборов, взяточников и беспредельщиков… Короче, если при старом УПК еще была маленькая, но надежда, что твоим делом(даже если оно кое как возбуждено) всё же будет кто-то заниматься, то с новым Кодексом эту надежду можно похоронить, так как с 20.11.12 пошёл такой нереальный вал заявлений по которым обязано быть проведено следствие, что качество этого следствия и контроль за ним будет еще хуже чем был! да и теперь не задержав преступника на месте, при этом установив его личность, объявить в розыск его не возможно без вручения ему уведомления о подозрении))) полный пиздец!

 4. То, что с принятием нового УПК раскрываемость преступлений снизилась — это факт неоспоримый. Посмотрите, что происходит с такими оперативными подразделениями как БНОН, ГСБЭП и БОП — это же полный отстой (практически не выявляется и не документируется ничего более менее серьезного). Следствие не готово работать в новых условиях, и это тоже очевидно. И прошу сразу, не нужно убеждать меня в обратном. Вижу все своими глазами — происходит развал отработанной годами системы. Хорошая она была или плохая — также можно рассуждать долго. Но ведь сейчас уже ничего не изменишь. Напрашивается вывод — значит это кому-то очень нужно. Знаете, сразу вспоминаешь — … до основания, а потом… мы новый мир построим… Только какой этот “мир” будет? Нести ответственность за совершение преступлений в новых реалиях будет лишь тот, у кого нет ни средств, ни “связей” нужных. А обратите внимание на нововведение — центр оказания помощи — в виде обязательного предоставления бесплатного защитника. Это что — замыливания глаз, мол видите как мы заботимся о неимущих. И все те, кто кричал в рупор гласности, что новый кодекс необходим обществу как воздух, сейчас наблюдая за все, что происходит, боятся открыто сказать, что допустили ошибку, что нельзя было так все ломать и рубить с плеча. Закрывают рот тем, кто имеет свое мнение по этому поводу.
  Как то все не так в нашем обществе происходит. Но, наверное, мы заслуживаем этого???

 5. Лавриновича к стенке, а заодно и весь состав конституционного суда вместе с Гарантом Конституции, в лице которых новый УПК чихал на Конституцию, как на основной закон! Все — это уже полный пи3дец правовой державе!!!

 6. пацаны! Так творцом-реформатором суд-процес-системы был Портонов. Вот почему его през и бортонул с замГлАПУ-советника, на простого советника. А откуда он попал — правильно из БЮТа. Так не “папередников” это затея. А Кармазин, кстати, кучу поправок предлагал, к которым не прислушались и его самого от депства прокинули. З покращенням!!!

 7. Бывший! Клерки АПУ категорически отрицают, что декларированные ст. 102 Конституции положения о том, что през есть гарантом, поскольку такие полномочия ему не выписаны ст. 106. А то, что ее Управление и отдел по работе с обращениями граждан по той же статье (часть 2 и ст. 29. а также ст. 105 и еще многими другими законами) не могут этого делать, они не замечают. Так, что с гарант-преза как со свадебного хенерала…

 8. Согласен практически со всеми форумчанами, но хотелось бы уточнить самое главное — п__здец Правовому Государству (если его можно было таковым назвать) пришел еще в 2010 году, когда был принят ЗУ “судоустройстве и статусе судей”, когда данным законом фактически упразднили возможность отвода подлежащих, с тех или иных причин, к отводу судей общим составом суда, в котором они работают, передав такие полномочия тем судьям, в отношении которых и заявлен такой отвод. Люди добрые! Даже у воров можно выразить недоверие решаещему Вашу судьбу, а в правовом государстве нет! Тоже самое на практике происходит и со следователями, прокурорами и т.д. Правильное мнение о том, что правоохранители захлебнутся в вале заявлений и уголовных производств, но на этом же фоне “денежные” дела теперь клепаются УБОПом, СБУшниками и Налоговиками пачками и оставшийся в Украине бизнес дожимают и уничтожают. Ведь при стадии возбуждения уголовного дела по старому УПК, всем описанным не позволяли возбуждать надуманные дела (если, конечно, это не заказуха) и по факту, а требование было четким — в отношении лица. И здесь уже лицо могло отстаивать свои права на ранней стадии, а не тогда, когда тебя сегодня в трюм, а завтра в суд с обвинительным актом. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ мы вернулись в 37-ой, но только смертную казнь отменили!!!

 9. Портнов лишь технический исполнитель. Важно знать и помнить процесс принятия КПК. Президент-проффесор проявил законодательную инициативу и направил проект КПК в парламент (поэтому неважно, кто сочинял, важно — кто подписал проект). Проект рассматривался и превращался в закон в срочно-аварийном порядке в ночное время, за принятие этого КПК голосовали только нардепы из ПР (может, еще ихние шавки из компартии и иуды-литвиновцы). Голосовали, как это принято у ПР, своими и чужими карточками. Ни одна поправка в КПК от оппозиции не принята. Оппозиция в этом преступлении перед народом (принятии КПК) не участвовала, наоборот, предупреждала, что этот закон в представленном виде принимать нельзя. ПР-ский президент быстро подписал проголосованный его подчиненными проект, и КПК стал законом… Через несколько месяцев на совещании все руководители правоохранительных органов (Мин’юст, Генпрокуратура, МВД, СБУ) доложили президенту о том, что страна готова к работе в условиях нового КПК.
  Господи, хоть что-то может ПР сделать не то чтобы хорошо, но хотя-бы удовлетворительно, или там одни чечетовы?

 10. Юрист, ты случайно не адвркат, что так перебежчика Портнова и свадеб-хенерал-преза защищаешь? Видишь ли выполнил, что приказали. А конституционтребование ст.19, что никто не может быть принужден исполнять противоправные распоряжения и за отказ не несет ответственности?! Значит сознательно и безппеляционно действовал! При этом, будучи убежденным, как вся АПУ, что през не являеся гарантом из-за отсутствия таких полномочий по ст.106 и с него никто и не спросит, умышленно творил реформирование по своему видению с учетом не ПРоФФэССиАНАЛИЗЬМА окружения, полагаясь на всеобщую безответственность за последствия, в т.ч. и по основаниям коллегиальной “ревизии” и последующего утверждения наработок иными спецами и депами в отсутствие существенных замечаний (да того же Кармазинова или попросту БЮТ, откуда он и произошел).

 11. Мудреніший, скороспіло-спечений адвокате Баганець! Говорячи про збір доказів візміть до очей Конституцію України і вчитайтеся у зміст її статей 62-63, як то Ви правильно виклали щодо підвохів з порушенням крімінального переслідування. Тобто, досудове слідство ухиляючиючись від виконання вимог ст.22 КПК перекладає свої обов’язки на особу з захисником, що відверто протирічить Основному Закону України — Конституції, яка за її ст.8 має вищу юридичну силу над усякого роду законами, зокрема і над УПК. Нехай працюють Ващі колишні колеги, за що їм, як колись і Вам, народ платив зряплату, що Ви мужньо і підтвердили, за що велика подяка!!! Тепер Ви зрозуміли різницю юриспруденції в поняттях чиновників і люду?! Маю все ж сумніви.

 12. За вбивство дали лише 3 роки умовно -http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/za_vbivstvo_na_teritorii_grafs_koi_s adibi_dali_lishe_3_roki_umovno/P6/

 13. портнов фариник і пшонка справжні проффесіАнали по знищенню правової держави. Так тримати. Залишилось ще не багато.

 14. Василию Петровичу и другим: По неофициальной статистике на одного реального преступника за решетку попадает девять случайных — вот вам и раскрываемость. Тот кто столкнулся с реальными расследованиями знает, что в органах низкий уровень профессионализма и огромная лень к выполнению работы. Поэтому проще избить и поиздеваться, получить признания и прикрыть “дырочку” в расследовании, чем почитать экспертизы, изучить ситуацию и обвинить того, кто действительно имеет преступные умыслы и действия.
  Но это было бы не проблемой, если бы таких ленивых и были единицы — договариваются с прокуратурой и судом. И результат на лицо!
  Потом поломаные судьбы. Люди, которые выходят на свободу — не могут найти работу, адаптироваться, потому что нет веры в этот мир. Нарастает агрессия. Теперь уже есть умысел и желание наказать виновников. И круг закрывается.

 15. о это пишет Баганец…
  тот который был прокурором киевским, когда убили Гонгадзе и еще кучу лет после … да?
  и который занимался этим под руководством Потебенька…да?

  уроды вы а не прокуроры

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ