Человек не терпит насилия!

Due process of law або Невігластво як норма життя

Висвітлення у ЗМІ перебігу розгляду кримінальних справ по обвинуваченню колишніх високопосадовців є дуже позитивним явищем, оскільки дозволяє: 1) побачити недосконалість судової системи; 2) указує на необхідність застосування європейських стандартів при розгляді справ.

Адже національні засоби у своїй сукупності не дозволяють належним чином захищатись від висунутого обвинувачення в суді.

Зміст “природної справедливості” полягає в застосуванні права органами правосуддя відповідно до встановлених і санкціонованих державою юридичних принципів і процедур для забезпечення гарантій та захисту прав людини та основних свобод.

У 6-й статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відображено європейській стандарт належної правової процедури, згідно з яким кожен при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим законом.

Про дотримання норм та забезпечення права на захист

Перше, що привернуло увагу, то це строки призначення до попереднього та судового розгляду кримінальних справ по обвинуваченню Луценка та Тимошенко.

Згідно зі статтею 241 КПК України, справа повинна бути призначена до попереднього розгляду не пізніше десяти, а в разі складності справи – не пізніше тридцяти діб з моменту надходження її до суду.

Беззаперечно, вказані кримінальні справи є складними як за змістом пред’явленого обвинувачення, так і за процесуальними особливостями їхнього розгляду. Тому на законодавчому рівні передбачено саме такі процесуальні строки призначення справи до попереднього розгляду, у межах тридцяти діб, що відповідає процесуальному забезпеченню саме в такий спосіб принципів неупередженості та об’єктивності при попередньому розгляді справи.

Як відомо, до попереднього розгляду вказані кримінальні справи призначені в межах десятидобового строку.

Тобто питання про складність справи – до уваги, очевидно, не бралось.

Крім того, відповідно до 256-ї статті КПК, справа повинна бути призначена до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а у випадках складності справи – не пізніше двадцяти діб з дня її попереднього розгляду.

І знову ж таки ми бачимо дуже стислі строки призначення.

Якщо проаналізувати практику призначення будь-яких кримінальних справ у судах України, у тому числі й у Печерському райсуді міста Києва, то побачимо: вказані кримінальні справи є “рекордсменами” щодо строків їх призначення.

Це дозволяє зробити висновок про певну тенденційність та упередженість суду.

Зверну увагу, принагідно, ще на одну особливість. Постанова попереднього розгляду в справі по обвинуваченню Тимошенко була проголошена далеко за межами робочого часу, визначеного розпорядком роботи у суді, за відсутності самої обвинуваченої та захисників, і за наслідками попереднього розгляду дана кримінальна справа була призначена до судового розгляду вже на 29 червня 2011 року. При цьому зазначу, що 26, 27, 28 червня – вихідні та святкові дні.

Відповідно до першої частини 254-ї статті КПК копія обвинувального висновку і повістка про виклик до суду вручається підсудному під розписку не пізніше як за три доби до дня розгляду справи в суді. Зазначені вище обставини дозволяють зробити висновок про свідоме недотримання вказаних вимог закону судом при призначенні справи до судового розгляду.

Крім того, справа Луценка була призначена до судового розгляду в складі колегії суддів, які, як це вимагає закон, мають вивчити матеріали справи для забезпечення належного судового розгляду.

Дозволю собі висловити сумніви в тому, що судді зі складу призначеної колегії хоча б мали змогу – з огляду на обсяг справ, термін перебування справ у суді, з урахуванням загальних людських можливостей та наявності у провадженні суддів і інших справ – ознайомитись з матеріалами кримінальних справ. Не кажучи вже про те, що їх слід було б вивчити для того, щоб належним чином провести судовий розгляд відповідно до належної правової процедури, визначеної законом.

Проста математика: перебіг терміну з моменту надходження справ до суду до моменту їх призначення до судового розгляду складає трохи більше двох тижнів, з урахуванням вихідних та святкових днів.

Організація судового процесу

Керуючись статтями 271 та 272 КПК, “Розпорядок судового засідання” та ” Заходи, які застосовуються до порушників порядку судового засідання “, в обох справах були застосовані видалення підсудних із залу суду. А в справі по обвинуваченню Тимошенко також головуючим було дане розпорядження про видалення із залу суду народного депутата, що суперечить положенням наведених вище норм Кримінально-процесуального кодексу. Однак, силове видалення народного депутата, очевидно, заслуговує окремої уваги.

Питання видалення підсудних із залу суду та розгляд справи за їхньої відсутності є дуже суперечливим – незалежно від того, видалені підсудні на певний час чи на весь період судового розгляду. А наявні в КПК норми утворюють колізію.

Так, відповідно до статті 262, розгляд справи в засіданні суду першої інстанції відбувається з участю підсудного, явка якого до суду є обов’язковою.

Розгляд справи при відсутності підсудного допускається лише у виняткових випадках: коли підсудний перебуває за межами України й ухиляється від явки до суду; коли справу про злочин, за який не може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, підсудний просить розглянути в його відсутності. Проте суд має право й у цьому разі визнати явку підсудного обов’язковою.

Таким чином, інших виключень, які б дозволяли розгляд справи у відсутність підсудного, закон не передбачає.

Крім того, відповідно до пункту 3 1-ї частини статті 367 КПК, підставами для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в апеляційному суді є істотне порушення кримінально-процесуального закону.

До істотних порушень вимог кримінально-процесуального закону стаття 370 КПК відносить такі, які перешкодили чи могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок чи постанову. Відповідно неї, вирок (постанову) у всякому разі належить скасувати, якщо: …6) справу розглянуто у відсутності підсудного, за винятком випадку, передбаченого частиною другою статті 262 цього Кодексу.

Як бачимо, серед обставин, які вказують на незаконність судового рішення, є розгляд справи у відсутності підсудного.

Жодних застережень щодо можливості такого розгляду у відсутності підсудного у випадку застосування частини 1 статті 272 КПК: “Якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкориться розпорядженням головуючого, останній попереджає підсудного про те, що в разі повторення ним зазначених дій його буде видалено з залу засідання. При повторному порушенні порядку судового засідання підсудного за ухвалою суду можна видалити із залу засідання тимчасово або на весь час судового розгляду справи”, – дана норма не містить.

Щодо питання про розподіл кримінальних справ до розгляду, то необхідно зазначити, що відповідно до статті 16-2 КПК у суді функціонує автоматизована система документообігу суду, порядок функціонування якої визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу.

Розподіл кримінальних справ до розгляду суддям, які мають незначний довід суддівської роботи з розгляду кримінальних справ, є, скоріше, вадами чинного законодавства України.

Враховуючи наслідки для осіб, що зазнали кримінального переслідування, складності кримінальних справ, різний ступінь тяжкості кримінальних справ – доцільно було б на законодавчому рівні передбачити, що справи про тяжкі та особливо тяжкі злочини розглядаються суддями, обраними безстроково. Тобто, які мають досвід суддівської роботи не менше п’яти років, і не “не зв’язані” із майбутньою процедурою обрання безстроково Верховною Радою.

Це також “зменшує” зовнішні впливи на прийняття суддями відповідних рішень у кримінальних справах.

Анжела Стрижевська, кандидат юридичних наук, спеціально для УП

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

24 ответа

 1. Просто, коротко и ясно. Но это не доходит таким маститым юристам как Кивалов, Мирошниченко, Лавринович, Кузьмин, не говоря уже о прочих апологетах ПР, далеких от юриспруденции.

 2. “Колізія….”,а по-простому “закон-шо дышло”!Недельку в СИЗО и Корнийчук понял,сколько,оказывается,сам в Минюсте недоделал по условиям содержания заключенных….Да и Юлька вдруг удивилась,как поменялся Печерский суд со времен Замковенко…А Анжела Анатольевна,умничка,не меняется:рискуя свободой закрывала дела по Кожемякину и Турчинову,и сейчас грамотно нашла коллизии…”Незнание законов не освобождает от ответственности!”,а знание-наоборот!? Зачем же Юлька цирк устраивает…

 3. Мне друг сказал, что в одном из изданий, тех, что читают ребята с “денежной” улицы, готовится разгромная статья. Не буду опережать события, скажу о другом, статью “готовят” высокооплачиваемые журналисты, получают господин Ирынюк они свои гонорары не за просто так. А гонорары их огромны, цифры с более впечатляющими нулями, чем нули зарплаты у самого Хусейновича. Но вот, что меня поразило,- не они ту статью спланировали, и идея совсем не им принадлежит. Статья заказана, под неё выделены огромные деньги на издержки, ну на связь, перелеты, гостиницы….и на….. Вот к чему бы это? Что Украина снова у черты, черты за которой финансовый кризис и падение экономических показателей? А деньги на статью выделила контора с кредитным портфелем в несколько раз превышающим золотовалютные резервы раши. Так, теперь у меня вопрос, кто лишает нашу экономику инвестиций, кто загоняет народ Украины на очередное “затягивание поясов”, чья политика приводит народ к обнищанию? Чьи “принципы” и чья политика не распознают приоритетов? И скольких миллиардов долларов инвестиций уже лишалась наша страна, каков ущерб от того можно записать в “достижения” власти? И кто в ответе, а вдруг и правда, что завтра последует новый виток кризиса…???

 4. Процессуалисту — браво! Статья написана приготовишкой, дилитантом, так как даже студент юрвуза мог бы объяснить автору поняти процессуальных сроков.

 5. Очень хорошо, что и Юля и Юра на своей шкуре ощутили, что ежеминутно происходит в судах с простыми людьми. Желаю этого же и Процессуалисту. Он или прикалывается, или живет в другой стране!

 6. Юристу Якщо юрист не знає граматики, як він знає закони?! Для фахового юриста важлива кожна буква, чи зараз в юристах — проффесори?

 7. Господин Ирынюк и Ко, а в статье той будет освещена тема, а кто больше украл у народа Украины, как например господин Чечетов сдавал добро украинцев, а теперь машет руками в Раде. Махать ему газеткой, на нарах, прохлаждаться, не так ли? А , госпожа Герман? Он ведь явный вор, имеются признания. Но вторая сторона медали, отсветит, а куда идут кредиты и почему нет воды в селах всего в 20-30 км от Донецка. Что за власть правит в стране? Толян, на улице +33, а воды нет, мало того, водопровода нет, заметь 21 век, базарили о том,что жить будем лучше уже “вчера”. Так вот, чтобы господин Азаров не забывался, да не говорил о просчетах прежней власти, пусть лучше расскажет, а чья власть все это время в Донецкой области, и кто относится к людям словно к скоту. И под какие программы тратились деньги, в те времена, все ли там чисто? Ну а если чисто, то почему люди без воды и прочих чудес цивилизации?

 8. вы такой умный, аж страшно. слово “браво” умеете писать. а еще слово “ДИЛИТАНТ” у вас в юрвузе вас научили писать правильно, что сразу подняло ваш авторитет в наших глазах. а что уж говорить об правоведении, без сомнения, вы его освоили на отлично.

 9. Кредиты берутся властью,чтоб возвращать кредиты.Перкинс в “Исповеди экономического убийцы” все это осветил.Поэтому “демократический” Запад и поддерживает наших проворовавшихся политиков,что они бдят за сохранностью их кредитов и свои наворованные хранят у них…Если Чечетов,Герман будут перестукиваться с Юлей-я не расстроюсь.Расстроился,что тюрьмы так и не отдали бандитам при оранжевых…

 10. Процессуалисту. Выражаю Вам огромную благодарность за то, что Вы не жалея времени пишите очень грамотные и аргументированные комментарии. Мое мнение полностью совпадает с Вашим. Однако понять сказанное Вами может только специалист (адвокат, судья) который ежедневно участвует в судебных процессах, большая же часть форусчегов ненавидят Киреева просто за то, ЧТО ОН ЕСТЬ. Не было бы его они бы точно так же ненавидели бы любого другого судью, которому бы выпал жребий рассматривать это дело. Вот скажем некоторые пишут что судья “явно нарушил закон, не прекратив дело в предварительном судебном заседании”, однако любой юридически грамотный человек понимает, что судья в данном случае поступил абсолютно правильно, нельзя прекращать дело в предварительном по 6п.2 УПК только потому, что этого хочет подсудимая, даже если она очень сильно этого хочет. Я имею ввиду действительно юридически грамотных людей, а не всяких проходимцев, именующих мебя “правозахісниками”. В случае если суд установит невиновность подсудимой — он вынесет оправдательный приговор. Но для этого нужно заслушать дело, исследовать все доказательства. Вот к примеру в предварительном с/з суд рассматривает дело в отношении гражданина Н, который совершил тяжкое преступление, а подсудимый встает и заявляет судье “поскольку я считаю себя невиновным то я требую немедленно прекратить дело по ст. 6 п.2 УПК, просто потому что я этого хочу, я не хочу чтобы суд рассматривал дело, исследовал доказательства, а требую чтобы суд вынес решение вслепую. А если суд так не поступит, то я буду заявлять отводы суду до тех пор пока не появится тот судья, который будет делать так как я скажу, а если такой судья еще не родился то я требую назначить судьей меня — я же лучше знаю какое решение должен принять суд по данному делу” В любом другом процессе данное поведение вызвало бы возмущение со стороны общественности и было бы расценено только как давление на суд со всеми вытикающими для подсудимого последствиями. А теперь обратите внимание на поведение Тимошенко ее основная задача не дать суду рассматривать дело, любыми средствами оказывая давление на судью. Многие забывают о том, что закон одинаков для всех (во всеком случае так Конституция гласит), так почему же Тимошенко должна быть над законом? Или для нее нормы УПК должны трактоваться по другому? Еще мне интересно за какую сумму Власенко купил свое адвокатское свидетельство, он же полный ноль, иначе как бездарем его назвать нельзя, любой адвокат из Хацапетовки гораздо грамотнее ведет себя в суде, очень надеюсь что его скоро лишат адвокатского свидетельства.

 11. Всех пидо.ров у которых машина дороже 100 штук в зону а лучше к стене.. в Украине нет таких зарплат, а значит все ворованое, а вчера или десять лет назад не имеет значения. Чем больше они друг друга пересажают тем лучше

  и еще, димагоги долб..бы, спорте и дальше им на вас всех плевать.

 12. Аватору и прочим “процессуалистам” на уровне Анатолия Васильевича Ирынюка. На стадии предварительного рассмотрения дела, поступившего от прокурора, в соответствии с требованием п.2 ч.1 ст.237 УПК Украины судья ДОЛЖЕН выяснить: нет ли оснований для прекращения дела или его приостановления. А согласно п.5 ст.244 УПК по результатам предварительного рассмотрения дела судья выносит постановление о прекращении дела если для этого имеются основания. Норма, содержащаяся в ст.237 УПК является императивной, а не альтернативной, поэтому судья не вправе откладывать решение вопроса на потом (на стадию судебного следствия) по поводу выяснения наличия/отсутствия оснований для прекращения дела.

 13. Толя, мне стыдно за тебя. Твои доводы и отрицание явного доходят до абсурда. Всякая экономика ( ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ) нуждаются в кредитовании. Только профан и полный дурень не возьмет денег, свободных денег. Ленин, Сталин, Брежнев использовали КГБ (ГПУ, НКВД, МГБ) для того, что получить хоть какие-то кредиты. Примером есть строительство многих объектов народного хозяйства, одним из последних был ВАЗ. И когда речь идет о том, что кредиты можно использовать на строительство водопроводов, прочих удобств для народа, то как ты можешь выступать против? Что совсем ненависть вышибла разум? Выходит ты ненавидишь собственный народ… А то, что наша теперешняя власть не понимает, что творит, так это факт. То, что проявляется волюнтаризм и авторитаризм видно во всем, а ты их сподвижник, и можно еще десяток дел на Юлю “повесить”, но всем уже ясно, провал в экономике, ошибки в сотрудничестве с Москвой, топорные реформы говорят сами о себе.

 14. Шуту. Можете цитировать УПК сколько Вам будет угодно, но для прекращения дела по ст. 6 п.2 УПК Украины в период предварительного рассмотрения основанием может быть только декриминализация данного преступления. Во всех остальных случаях для решения вопроса о виновности или невиновновсти подсудимого нужно рассматривать дело по существу. Если Вы не юрист-практик то зря я распинаюсь, толпой руководит не разум, а эмоции: Юлю нельзя судить — потому что она Юля, для нее законы не писаны.

 15. Да,академиев не кончал,мож и есть пробелы в теории,но на практике порвал “светил” и налогового следствия в лице Молодыка,и прокурорских,и чекистских…И это при возможностях гораздо более скромных,чем у Юльки.Но за Ваши теоретические познания,земеля,рад!Лучше бы Вы ей помогали защищаться,ато время поджимает:очевидно,ей нужно на Т.О в Эмираты или Швейцарию,ну понимаете-подтяжка,натяжка,ботокс…а она женщина скромная,сказать прямо не может,а Киреев ни в какую не может сделать перерыв на месяц “на ознакомление”…

 16. Абсолютно согласен с Вами,что на Юлю можно повесить еще десятки дел!О кредитах с Вами соглашусь продолжить спор,как только обьясните куда они рассосались в сумме далеко за 150 млрд до этой власти!А в стране бардак-до сих пор не установили однозначно: давал ли Паша госгарантии Юле,али она получала газ благодаря собственному шарму,мини-юбке да ботфортам…Народ наш я очень люблю,весь сразу,а по одиночке-многих просто ненавижу!Но тем не менее,когда году в 97 один западный знакомый с многовековой порядочной биографией.незамаранный дешевыми рейтингами в западных изданиях,пожелал инвестировать в нашу экономику несколько миллиардов,мы наткнулись на странное противодействие..Уже потом,за рюмкой чая,как позакрывал уголовки,чекисты просветили и в этой теме:мол,на кой хрен,твои миллиарды под 2 проц,когда банкир Ющ. договорился с японцами под 11 проц!Кстати,”ВАЗ” мы получили от иальянцев под поставку электроэнергии,под что и настроили атомных станций на Украине,но,как обычно,все пошло не так…Как кредитовался Ленин хорошо знал его друг Парвус да генштаб немецкий;Сталин все больше строил благодаря природным рессурсам страны,лишь изредка отправлял товарищей ,типа Меркадера,постучать кому-нибудь по голове ледорубом и спросить где золото революции…В наше время ледорубы куда более нужны,чем западные кредиты,ибо под распад Союза контора находила за бугром родственничков наших будущих олигархов,насыпала под честное слово мешки “золота партии”,чтоб работали,но потом вернули по первому стуку в дверь в пять утра…Но со временем совместными усилиями обе стороны как то подзабыли,чье брали и кому давали…

 17. Аватару. Не будете ли Вы так великодушно добры назвать уголовно-процессуальную норму, которой предусмотрено прекращение дела на стадии предварительного рассмотрения дела на основании ТОЛЬКО декриминализации деяния! Да, судебная практика такова из-за процессуалистов, плюющих на требования Закона с высокой колокольни. Понятно, что судья даже в судебном следствии не знаком с материалами дела, т.к. физически нельзя объять необъятное в короткий срок. Но святость Закона не позволяет становиться супостатом тому, от кого зависят судьбы людские. И рано или поздно недруг Закона испытает на себе те нарушения, которые сам допускал.Часть 1 статьи 248 УПК (“Прекращение дела”), также регламентирующая предварительное рассмотрение дела, гласит: “При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 6… настоящего Кодекса. судья своим мотивированным постановлением прекращает дело…”.

  Ирынюку Анатолию Васильевичу. Самородок ты наш, академиев не кончавший! Як кажуть в нашій Грибовахі, не дав Боже жабі хвоста, а тоб вона усю траву потовкла. Эх, Толян, не быть тебе черпалем, всю жизнь простоишь на подхвате!

 18. Процессуалистам и прочим дрочителям юридической казуистики! Если ныне властвующих шапкокрадов, стоматологов-миллионеров, драйверов-алкоголиков и прочую рыгоанальную пиздобратию не угандошить то вы, умники высокого интеллектуального полета, обязательно, как и все ваши сограждане будете курить бамбук и потиху бояться выйти на улицу. Будете пить и писать…(обссыкаться). ЮВТ респект и уважение. Она покажет “баклажанам” по чем фунт лиха

 19. А с чего вы взяли, что это суд? Это заказ, а не суд. Было бы странно для Ю.В. показывать формально, что она суд уважает или делать вид, что уважает его, если этот судья — это не судья, а заказной ряженый. Ведь речь об этом! Судья выбирался не методом случайного распределения(как сейчас во всех судах), а его тупо просто назначили. А вы бы как себя вели в суде, если бы ваш враг подал на вас заявление в милицию, они открыли на вас липовое дело по бредовым свидетельствам ссыкливых людишек, а в суде судил бы вас должник вашего врага, которому списывались бы за это кое-какие грешки. Вы бы что уважали такой суд? Проблема в том, что злоба уже так просочилась в наши мозги и мы даже не можем остановиться на самом первом этапе этой логической цепочки. Еще раз повторяю, ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО СУДЬЮ НАЗНАЧИЛИ ПОД ЗАКАЗ, НУ КАКОЙ СМЫСЛ ДАЛЬШЕ ВЕСТИ ОБСУЖДЕНИЯ ТИПА “ЮЛЯВАРОВКА ТАК ЕЙ И НАДО”!!!!!!!!! Ю.В. можно уважать уже только за смелость. А вот вы в большинстве своем уже давно обосрались бы на ее месте.Эх мужики…

 20. Женщина,а откуда “…ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО СУДЬЮ НАЗНАЧИЛИ ПОД ЗАКАЗ”?Я не знаю-расскажите!Но я знаю,что Она-воровка и ВСЕМ рассказываю,раз она не хочет ( и ее ангелы-хранители -чекисты и прокуроры) чтоб дело (49-1254) расследовалось и было рассмотренно в суде…

 21. Земеля,в вожди меня не тянет.А если увижу достойных людей,то с радостью буду им и “ключи подавать” и “снаряды подносить”!Мира и процветания Грибовахе,Ровенькам и всей Луганщине!

 22. Диагноз ИРЫНЮК АНАТОЛИЯ

  Такое усердие и одержимость , и столько лет. Да вы маньяк!!! и если вам так не везет, и все кругом сыпется — ваши доводы, логические цепочки подтасованных фактов, фантазии на тему “УКРАЛИ!! МИЛЛИОНЫ!! ВОРЫ И ЖУЛИКИ!!! “, плохие копии с документов и часто сменяющиеся партнеры по переписке — может потратьте время на секс ??? есть шанс получить удовольствие. А если коротаете дни и ночи в одиночестве, одержимый местью и паранойей — подрачите — то же результат. Может привыкните, с таким же усердием, как засоряете эфир инета, писю телепать. Главное — чтобы руки не устали. Они у вас натренированные длительным постукиванием, подсматриванием и подглядыванием настолько, что во все написанное и описанное (в смысле — обосцанное) вами вы кажется даже сами верите. Диагноз ИРЫНЮК АНАТОЛИЯ — маниакальная шизофрения с последствиями психо-ананистического воспаления прямой кишки. Берегите задницу, она вам еще послужит пристанищем и выручит не раз в тяжелое время несправедливых приговоров и решений системы правосудия. я буду просить у Бога Йа-Голонак для вас особой учести. ПРИМЕЧАНИЕ: Йа-Голонак – один из Древних и является богом извращения и развращенности – не только человеческого извращения или развращенности, но и любой другой ненормальности, которая может быть задумана мудрыми существами. Его поведение очень походит на поведение Nyarlathotep, но он является намного извращенным и садистским. Иногда достаточно произносить имя Йа-Голонака, чтобы вызвать его. Йа-Голонак заключен в тюрьму, замурованный в неизвестных руинах. Его истинная форма сомнительна, но когда он обладает человеком, чтобы проявить себя, он появляется в гротескной манере — тучный человек, без головы и шеи, со ртами на руках. В отличие от пантеона Лавкрафта, Йа-Голонак может идти на общение с людьми. Способен провести беседу на английском языке через человеческую аватару. Y’golonac ищет людей, которые прочитали извращенную и запрещенную литературу, чтобы стать его слугами.

 23. Диагноз ИРЫНЮК АНАТОЛИЯ

  Такое усердие и одержимость , и столько лет. Да вы маньяк!!! и если вам так не везет, и все кругом сыпется — ваши доводы, логические цепочки подтасованных фактов, фантазии на тему “УКРАЛИ!! МИЛЛИОНЫ!! ВОРЫ И ЖУЛИКИ!!! “, плохие копии с документов и часто сменяющиеся партнеры по переписке — может потратьте время на секс ??? есть шанс получить удовольствие. А если коротаете дни и ночи в одиночестве, одержимый местью и паранойей — подрачите — то же результат. Может привыкните, с таким же усердием, как засоряете эфир инета, писю телепать. Главное — чтобы руки не устали. Они у вас натренированные длительным постукиванием, подсматриванием и подглядыванием настолько, что во все написанное и описанное (в смысле — обосцанное) вами вы кажется даже сами верите. Диагноз ИРЫНЮК АНАТОЛИЯ — маниакальная шизофрения с последствиями психо-ананистического воспаления прямой кишки. Берегите задницу, она вам еще послужит пристанищем и выручит не раз в тяжелое время несправедливых приговоров и решений системы правосудия. я буду просить у Бога Йа-Голонак для вас особой учести. ПРИМЕЧАНИЕ: Йа-Голонак – один из Древних и является богом извращения и развращенности – не только человеческого извращения или развращенности, но и любой другой ненормальности, которая может быть задумана мудрыми существами. Его поведение очень походит на поведение Nyarlathotep, но он является намного извращенным и садистским. Иногда достаточно произносить имя Йа-Голонака, чтобы вызвать его. Йа-Голонак заключен в тюрьму, замурованный в неизвестных руинах. Его истинная форма сомнительна, но когда он обладает человеком, чтобы проявить себя, он появляется в гротескной манере — тучный человек, без головы и шеи, со ртами на руках. В отличие от пантеона Лавкрафта, Йа-Голонак может идти на общение с людьми. Способен провести беседу на английском языке через человеческую аватару. Y’golonac ищет людей, которые прочитали извращенную и запрещенную литературу, чтобы стать его слугами.

 24. Бедная Клеопатрушка…Очевидно,изучая мое творчество на просторах интернета,вы случайно наткнулись на новейшие утверждения ученых,что Клеопатра была очень-очень некрасива…Не переживайте вы так-лишь бы человек был хороший!Бросите вот такие гадости писать-сразу же похорошеете!Я не молюсь вообще,тем более вот этим вашим перечисленным божкам,по этом причине не смогу помолится и за вас!Но я буду думать о вас хорошо и мои флюиды вам помогут.А вы регелярно мне пишите,чтоб я мог увидеть положительную динамику!Здоровье мое хорошее,чего и вам желаю.Руки еще помнят работу грузчиком,так шо я смогу один,как Стенька Разин,ежели шо, обойтись с любой новоявленной богиней…Комментарий оставляйте под одной статьей-я обязательно прочитаю,ато как-то неудобно получается искать ваши письма исключительно под статьями с сексуальным уклоном-“Ни туда-ни суда” ( Опять,”Опять-ни туда-ни суда”),”Ринат…Или пол?”.Хотя,как пишут опытные форумчане “..у кого шо болит,тот о том и говорит”.У меня душа болит за всю страну,за низкий проффесиональный уровень правоохранительных органов,(а не за задницу ( пусть о заднице заботятся те,кто чуствует,шо нажил проблем или злит ею Замковенко )),за то,что народ скатывается до “белобратских” сект…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ