Человек не терпит насилия!

Аналітична довідка про стан КиЇвського державного підприемства «Ізумруд»

 


 


З цією довідкою ознаймлені Прем’єр-міністр України, ТВО Голови СБУ, керівництво ГПУ. Однак, жодної реакції з боку цих високопосадовців немає.


 


 


 


ВСТУП


 


      Київське державне підприємство «Ізумруд» (первісна назва «Київська фабрика по виробництву діамантів) введено в експлуатацію у 1969 році, як експортно-орієнтований виробничий об’єкт.


      Проектна річна потужність по виробництву діамантів 150-250 млн.доларів США (у залежності від розмірності виробів), проектна чисельність -2500 чоловік. Частка експорту у різні періоди стабільно становила 97-92%.


      Підприємство має філію у смт Рокитно (Рівненської області) на 150 робочих місць.


 


ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РИНКІВ ЗБУТУ


      Головним видом виробничої діяльності є обробка природних алмазів у діаманти, питома цінність яких у сотні-тисячі разів перевищує питому цінність золота, тому, при проектуванні та будівництві заводу, були виконанні вимоги спеціального режиму по забезпеченню збереження цінностей, тобто, роздільне розміщення основних та допоміжних приміщень, ізоляція основного виробництва від інших виробництв, недопустимість контактів у робочий час робітників основного виробництва, допоміжних виробництв та служб, цілодобова збройна охорона силами МВС, системи сигналізації та розміщення постів охорони і т.п.


      Обробка алмазів є специфічним замкненим технологічним процесом, тому проектом передбачені інші, ізольовані від основного, виробництва: виробництво спецобладнання, оптико-механічних приладів та засобів вимірювання, електронно-механічних маніпуляторів, широкого ряду спеціального алмазного інструменту, ручних гранувальних пристроїв, цанг, оправок та іншого технологічного обладнання.


      Протягом 2000-2001 років підприємство, зважаючи на зношеність основних фондів, провело за власні кошти масштабну реконструкцію будівель, інженерних мереж, капітальну заміну обладнання, а головне — з метою поглиблення ступеню переробки алмазів у діаманти збудувало та підготувало до запуску нове виробництво по випуску ювелірних виробів з діамантами річною потужністю до 50 млн.гривень.


      Після розпаду СРСР, незважаючи на втрату сировинного забезпечення з Якутії, підприємство до 2001 року працювало прибутково, проте, після передачі його з Мінпрополітики до складу створеної у 1998 році Державної акціонерної компанії «Українські поліметали», середньорічні об’єми ТП знизилися у 4 рази, виробнича діяльність перейшла у щорічну збитковість — 4-5 млн.грн., чисельність працівників зменшилася у 3 рази.


      Різке погіршення фінансово-господарської діяльності підприємства з 2001 року відбулося із-за:


• відмови від закупівлі алмазної сировини для власного виробництва діамантів, при одночасному збільшенні питомої ваги обробки давальницьких алмазів на збиткових умовах для окремих контрагентів;


• невдалого менеджменту і свідомої передачі у 2002-2005р.р. позицій КДП «Ізумруд»   на   внутрішньому   ринку   криміналізованим   приватним фірмам ТОВ «ТД «Алмаз-Діамант» та ТОВ «Ультра плюс», виробництво яких було розгорнуте на території КДП «Ізумруд» на нелегальній основі, у т.ч. без оформлення договору оренди, без розробки проектної документації, державної експертизи, без реєстрації в органах держнагляду;• ліквідації у 2002 році новоствореного та підготовленого до запуску на проектну потужність власного ювелірного виробництва, передачі його в оренду вказаним приватним фірмам та Вінницькому заводу «Кристал»;


• роздроблення підприємства та передачі у кінці 2002 році з балансу КДП «Ізумруд»   на   баланс   новоствореного  ДП   «Автокомплекс»   об’єктів інженерного, господарчого та режимного забезпечення КДП “Ізумруд», що порушило проектну майнову цілісність заводу, чим унеможливило його нормальну виробничу діяльність, охоронну та інвестиційну привабливість;


• незаконного знецінення діамантів більш, ніж на 6 млн.гривень нижче собівартості та вивозу їх на Вінницький завод «Кристал», реальна вартість яких більше, ніж 20 млн.гривень;


• примусового звільнення (скорочення) більше однієї тисячі спеціалістів та кваліфікованих робітників;


• блокування інвестиційних пропозицій з 2002 року, явного лобіювання інтересів ТОВ «ТД «Алмаз-Діамант» та ТОВ «Ультра плюс» у рейдерському (через самозахват та орендні відносини) заволодінні підприємством.


   Таким чином, наразі, підприємство знаходиться у роздробленому стані, невідновленому по інженерно-господарчому та режимно-охоронному забезпеченні (це питання в останні 2 роки блокується в рейдерських інтересах вказаних фірм), виведено обігові кошти, звільнено 70% висококваліфікових працівників.


   Проте, вищенаведені кризові явища не є критичними, позитивними факторами у відновленні проектної виробничої потужності підприємства та повернення йому втрачених позицій на внутрішньому ринку є наступне:


• підприємством у 1999-2001   роках реконструйовано:  капітально відремонтовано виробничі та адміністративні споруди; інженерно-технічні мережі,    збудовано   автономні    системи    теплозабезпечення    та енергоживлення;


• збережено та відновлено 90% технологічного обладнання (близько 1500    одиниць    в    основному    та    інструментально-механічному виробництвах);


• різке зростання потреб у діамантах на внутрішньому ринку ювелірних виробів (за останні 6 років їх річні обсяги на ринку в Україні зросли у 10 разів — з 60 до 600 млн.дол.США на рік);


• різке зростання на зовнішніх ринках потреби у діамантах, особливо, середніх та великих розмірних груп з високою точністю обробки, що характерно для КДП «Ізумруд»;


• позитивні   зміни   у  законодавстві   Російської  Федерації  щодо лібералізації експорту алмазної сировини.


 


      ЗАХОДИ КДП «ІЗУМРУД» ПО ВІДНОВЛЕННЮ ТА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА, ОПАНУВАННЯ РИНКАМИ ЗБУТУ


Для виведення підприємства з кризового стану та по відновленню його проектної виробничої діяльності, наразі, нинішнім керівництвом підприємства визначено три основні напрямки:


1. Проведення комплексу заходів організаційно-правового характеру, який забезпечує прямий доступ до алмазносировинного ресурсу основних алмазоносних регіонів у Росії та країнах Африки, Латинської Америки;


 


2. Залучення  інвестиційних  (кредитних)  фінансових  ресурсів  під проекти по спільній закупівлі природних алмазів та їх переробки в діаманти (створення спільних і (або) орендних підприємств на виробничих потужностях КДП «Ізумруд».


3. Вирішення у Мінпромполмгики питання щодо про повернення КДП «Ізумруд»   відчужених   об’єктів   інженерного,   господарчого   та режимно-охоронного призначення, тобто, відновлення проектної цілісності підприємства.


      З цією метою: по п.1:


• у вересні-жовтні 2006 року проведено ряд нарад у радника Президента Російської Федерації, члена Наглядової Ради АК «АЛРОСА» Самойлова С.М.,   Віце-президента АК «АЛРОСА» Дуденкова  Ю.А.,  генерального директора ЗАТ «Севералмаз» Півня Г.Ф. по підготовці Указу Президента РФ про зняття обмежень по квотуванню поставок і експорту природних алмазів з Росії. У результаті цієї спільної роботи 11.01.2007 року відповідний Указ за № 26 Президентом РФ було підписано, внесені зміни у відповідні нормативні акти Російської Федерації. Таким чином, відпала необхідність укладення міжурядової угоди між Росією та Україною про поставки    природних алмазів і з’явилася можливість практичної реалізації положень «Меморандуму…» від 28.11.2002 року, підписаного Мінпромполітики України та АК «АЛРОСА» про створення спільних підприємств, для  чого до АК «АЛРОСА» та ЗАТ «Севералмаз» направлено від КДП «Ізумруд» відповідні розрахунки та замовлення на алмазну сировину та концепція по створенню СП, які, наразі,  ними опрацьовуються;


• у листопаді 2006 року КДП «Ізумруд» прийняте до складу дійсних членів Московської Алмазної Біржі та провело відповідні   перемови з керівництвом біржі по лобіюванню Указу   Президента РФ про відміну обмежень на експорт природних алмазів.


   Також, у період 13-14.12.2006 року, керівництво КДП «Ізумруд» за сприянням Московської Алмазної Біржі було представлене керівникам світових алмазних бірж, з якими проведено перемови про забезпечення сприяння у алмазному бізнесі на світових ринках:


— Елі Айзикову — Голові Всесвітньої Алмазної Ради


— Ернесту Блюму — Президенту Всесвітньої Федерації Алмазних Бірж;


— Аві Пазу — Президенту Ізраїльської Алмазної Біржі;


— Шмулю Шнітцеру — Генеральному Президенту Федерації Алмазних Бірж;


— Мартіну Раппопорту — керівнику масмедіа алмазної індустрії та торгівлі;


— Уліну Сергію — Голові Алмазної Палати Росії, Віце-президенту АК «АЛРОСА».


Для забезпечення перемовин надано гарантійний лист за № 087/07 від 23.01.2007р. Московською Алмазною Біржою про забезпечення поставок алмазної сировини на КДП «Ізумруд», підготовлено проект по створенню спільного підприємства з урахуванням фінансової підтримки за участю Дойче-Банку АГ (Лондон) та Мастер-Банком (Москва);


 


• у листопаді 2006 року — січні 2007 року проведено перемовини з ТОВ «Сільвер» (Москва), яке є партнером АК «АЛРОСА», про поставки алмазної сировини  за  замовленням  КДП  «Ізумруд»,   на  що:  отримано лист- підтвердження від 17.11.2006 року за № 40-а і підписано відповідний контракт та «Меморандум…» від 22.01.2007 року про створення спільного підприємства;


• проведено переговори та отримано 05.01.2007 року лист-підтвердження Президента корпорації “А/О VICTORIA IDI.C.A” п.Ємельянова М.І. та віце- президента   по   зовнішньоекономічній   діяльності   генерал-лейтенанта Варенникова   В.В.   про   наміри   участі   у   спільному   виробничо- комерційному підприємстві по обробці алмазів з Венесуели (Латинська Америка) у рамках Російсько-Венесуельської комісії високого рівня, згідно Договору Російської Федерації та Венесуели про стратегічне партнерство.


Наразі, ці пропозиції нами опрацьовуються з урахуванням аналізу обробки дослідної партії алмазів венесуельського походження;


• повернено на КДП «Ізумруд» від орендарів обладнання ювелірно- монтувальної дільниці, проводяться інженерно-технічні заходи по відновленню ювелірного виробництва КДП «Ізумруд», яке було підготовлене до запуску у 2002 році, а потім колишнім керівництвом було демонтоване і вивезене на Вінницький завод «Кристал» та передане в   оренду ТОВ «Ультра плюс»;


• проведено переговори з рядом зарубіжних компаній на поставку вироблених КДП «Ізумруд» діамантів, починаючи з 2007 року, отримано листи -підтвердження та заключено ряд контрактів на поставки діамантів вартістю до 400-700 млн.дол.США на рік.


Перелік цих компаній слідуючий:


— BENDIACO ltd (Ізраїль)    50-100 млн.дол.США


— Adamante s.r.o (Словенія)         50-100 млн.дол.США


— Eliav Jeki Diamonds (Ізраїль)    до 14 млн.дол.США


— Advanced Diamond Inc (США)   до 170 млн.дол.США


— Matan Diamond ltd (Ізраїль)       до 100 млн.дол.США


— Yusupov Diamond ltd (Ізраїль)  50-100 млн.дол.США


— Shalom Lev Diamond Ltd (Ізраїль)      50-100 млн.дол.США


      Таким чином, КДП «Ізумруд» реально опрацьовані питання: забезпечення підприємства алмазною сировиною (заключено контракти та різко нарощується обсяг власного виробництва, при одночасному скороченні обсягу виробництва по збитковій давальницькій схемі) та збуту продукції; опрацьовані пропозиції та бізнес-план по створенню спільних (орендних) підприємств для їх представлення до Мінпромполітики та ФДМ України у 1 кв.2007 році.


по п.2:


•        для забезпечення відновлення в проектних обсягах виробництва діамантів з алмазів рентабельних груп (сировина розмірністю +9 і вище, групи кольору від D   до J, групи дефектності WSIflo S1) необхідні значні обсяги обігових коштів (близько 35 млн.дол.США), які можуть бути залучені як на інвестиційній (дольова участь у проектах створення СП), так і на кредитній основі. З цією метою проведені відповідні перемови з «Мастер-Банком» (Росія), отримано 23.01.2006р. листом № 25-Р відповідні погодження;


проводяться заходи по: поверненню з Вінницького заводу «Кристал» до КДП «Ізумруд» вилучених у 2004 році власних обігових коштів, поверненню заборгованості інших дебіторів КДП «Ізумруд», реалізації складських накопичень продукції з метою доведення власного фінансового резерву обігових коштів до 15 млн.гривень, які будуть направленні на закупівлю власної алмазної сировини.


по п.З:


• КДП «Ізумруд» у період 2004-2006р.р. неодноразово зверталось до Мінпромполітики України, ЦК профспілки працівників гірничометалургійної галузі з питання повернення підприємству відчужених до штучно створеного ДП «Автокомплекс» об’єктів інженерного, господарчого та режимного забезпечення (листи від 26.07.2004р., 17.05.2005р., 10.08.2005р., 27.10.2005р., 29.11.2005р., 15.08.2006р.) Вирішення цього питання протягом вказаного періоду невмотивовано блокувалось відповідальними посадовими особами Мінпромполітики в інтересах криміналізованих структур ТОВ «ТД «Алмаз-Діамант» та ТОВ «Ультра плюс», що, з однієї сторони, унеможливлює відновлення нормальної виробничої діяльності КДП «Ізумруд» (особливо у забезпеченні режимно-охоронних умов), і, з іншої сторони, сприяло тіньовій діяльності цих фірм по рейдерському захопленню підприємства в цілому (приміщення були передані без оформлення договору оренди, виробництво було розгорнуте без розробки проектної документації та без позитивних висновків державних експертиз і т.п.).


 


 


РЕЗЮМЕ:


      Керівництвом КДП «Ізумруд» станом на 12.02.2007 року проведено комплекс заходів по стабілізації його фінансово-господарської діяльності, опрацьовано проекти створення спільних (орендних) підприємств з алмазоресурсними контрагентами, опрацьовано питання фінансової підтримки цих проектів.


      Для забезпечення реалізації проектів розвитку КДП «Ізумруд» необхідно невідкладно вирішити слідуючі питання:


1.      Наказом Мінромполітики відновити проектну цілісність підприємства шляхом повернення на його баланс відчужених об’єктів інженерного, господарчого, режимно-охоронного забезпечення та території.


2.      Унеможливити     за     допомогою     правоохоронних     органів протизаконну рейдерську діяльність ТОВ «ТД «Алмаз-Діамант» та ТОВ «Ультра плюс», сприяти поверненню захоплених вищезгаданими фірмами приміщень для їх використання КДП «Ізумруд» (розміщення служб реалізації, ювелірно-монтувальної дільниці).


 


3. Доручити Мінпромполітики спільно з Фондом держмайна України по проектам КДП «Ізумруд» та інвесторів створити спільні та орендні підприємства по виробництву діамантів для потреб внутрішнього та зовнішнього ринків.


 


 


 

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ