ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Одесская таможня.

Все понятно. Ветку чистит Погориловский О.Д. по поручению Максимки Полякова.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 665

16.04.2019 21:57 А какой новый Указ ? Найдите 10 отличий.

Герб України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Державну митну службу України

{ В редакції Указу N 216/98 ( 216/98 ) від 23.03.98 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1090/98 ( 1090/98 ) від 01.10.98 N 1022/2000 ( 1022/2000 ) від 24.08.2000 N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 N 416/2011 ( 416/2011 ) від 08.04.2011 }

З метою вдосконалення організаційної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни співробітників митної системи, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити на базі Державного митного комітету України, що ліквідується, Державну митну службу України (далі — Держмитслужба) як центральний орган виконавчої влади. Митну справу також здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку. Установити, що Держмитслужба є правонаступником ліквідованого Державного митного комітету України стосовно його зобов’язань, прав та обов’язків.

2. Визначити, що основними завданнями Держмитслужби є: захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків; контроль за додержанням вимог митного законодавства України; використання засобів митного регулювання торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві; удосконалення митного контролю, митного оформлення і оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; здійснення за участю Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку; створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України; боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенню митних правил.

3. Призначити ДЕРКАЧА Леоніда Васильовича Головою Державної митної служби України.

4. Держмитслужбі України утворити: для посилення боротьби з незаконним переміщенням через митний кордон України зброї та боєприпасів, вибухових, радіоактивних, отруйних та сильнодіючих речовин, наркотичних засобів, підакцизних товарів, культурних та історичних цінностей, інших товарів — у складі регіональних митниць відділення по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, а у митницях — відповідні служби.

{ Абзац третій статті 4 виключено на підставі Указу Президента N 416/2011 ( 416/2011 ) від 08.04.2011 }

{ Стаття 4 в редакції Указу Президента N 1022/2000 ( 1022/2000 ) від 24.08.2000 }

5. Установити, що начальників регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій призначає на посади і звільняє з посад Голова Держмитслужби. { Стаття 5 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 416/2011 ( 416/2011 ) від 08.04.2011 }

6. Держмитслужбі: вжити заходів щодо посилення боротьби з корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем серед співробітників митних органів та забезпечення безпеки в Держмитслужбі, для чого утворити в системі митних органів відповідні структурні підрозділи; створити національну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців митної справи у складі Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ) як головної навчально-методичної установи і центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у містах Києві та Хмельницькому; здійснювати координацію заходів щодо боротьби з контрабандою наркотиків, забезпечити взаємодію в цій сфері з Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Міністерством внутрішніх справ України і Службою безпеки України; ( Абзац четвертий статті 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1227/2003 ( 1227/2003 ) від 29.10.2003 ) зосередити кінологічні підрозділи, що спеціалізуються на пошуку наркотиків, у пунктах пропуску через державний кордон України на каналах контрабандного переміщення наркотиків.

7. Кабінету Міністрів України: здійснити організаційні заходи, пов’язані з утворенням Державної митної служби України та її органів;

{ Абзац третій статті 7 втратив чинність на підставі Указу Президента N 272/2006 ( 272/2006 ) від 30.03.2006 }

подати проект Положення про Державну митну службу України; забезпечити безумовне виконання показників доходної частини Державного бюджету України щодо мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість з товарів під час здійснення зовнішньоекономічних операцій. Зберегти чинний централізований порядок розрахунків з державним бюджетом за митними платежами і фінансування органів Держмитслужби, за винятком центрального апарату, закладів післядипломної освіти та фінансування наукової частини державних, міжгалузевих і галузевих програм, перевіривши їх на казначейське виконання кошторисів видатків на утримання; ( Абзац п’ятий статті 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1090/98 від 01.10.98 ) утворити з представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади робочу групу з розроблення Митного тарифу України відповідно до Концепції трансформації Митного тарифу України на 1996-2005 роки згідно з системою ГАТТ/СОТ ( 255/96 ). Координацію цієї роботи покласти на Держмитслужбу, передбачивши закінчення розроблення проекту Митного тарифу України до 1 січня 1999 року; забезпечити введення в дію до 1 липня 1998 року Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на базі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 1996 року. Дальше її ведення та деталізацію для цілей статистичного обліку, тарифного та нетарифного регулювання покласти на Держмитслужбу; доопрацювати у двомісячний строк зауваження комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України щодо проекту нової редакції Митного кодексу України; вирішити у встановленому порядку питання про надання Центральній митній лабораторії Держмитслужби статусу судово-експертної установи з правом здійснення остаточних висновків щодо визначення кодів ТН ЗЕД; підготувати пропозиції про внесення змін і доповнень до законів та інших нормативно-правових актів України, що випливають з цього Указу.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 листопада 1996 року N 1145/96


17.04.2019 6:52 майже вмерла...

“данилюк”,только уже под другим ником,перечисленные тобой фамилии расположены не в той последовательности и перечислены не в полном объеме!Садись,не скули,давай дневник,двойка!ДМКУ и ДМСУ это две родные сестры,первая из которых была рождена в авральном порядке после раздела СССР в Беловежской пуще и объявлении о суверенитете Украины 24.08.1991!Учи матчасть и помни,те кто не знают своего прошлого-утрачивают свое будущее!Дипломы институтов империалистических стран и магистратура с красным дипломом в Киеве-это ничего не меняяет,Dragon и его Capital сжирает вас живьем,выплевывая лишь опустошенную оболочку!До вас никогда не дойдет,что запустить крайне сомнительный электронный аукцион “Prozoro”(главное достижение М.Нефедова) и управлять мощнейшей госструктурой-это две,но очччень большие разницы!Все его инициативы будут перекручиваться,забалтываться,извращаться и полностью саботироваться руководителями таможен и таможенных постах на местах!Окружив себя в Киеве такими помощниками-советниками по типу Кривицкого-Тупальского-Макаренко-Мусиенко-Войцещука-Сербайло-Арефьевой-Семки,вы опять погрязнете в бюрократическом болоте!Перечисленные помощники-советники,с помощью своих ставленников в регионах,таких как Передерий-А.Гаврилюк-Колесников-Таркановский-Иваненко-Минченко-Артеменко-начальн иков таможенных постов и отделов не дадут ход любым реформам и продолжат сбор бабла!Как вы думаете,зачем сегодня в Киев вызваны руководителии13-ти самых сладких таможен Украины?Правильно,для очередного и предпоследнего запугивания и контролю сбора бабла за 1-ый квартал 2019 года,март месяц и динамика сбора бабла за 16-ть дней апреля!Больше,В.Кривицкого ничего не интересует!!!


17.04.2019 8:20 Отличнику

Все правильно, так и есть, умничка. А что тебя так тревожит таможня? Пишешь “вам”, значит ты не из таможни. Запишись к Нефедову на прием и расскажи о своем видении, если вышеперечисленные советники не авторитет. Мы — то при чем? Назначения на должности от нас не зависит, тебе уже писали.


17.04.2019 10:03 гран мерси

Просто за Украину обидно!Как только М.Нефедов спросит совета,в любой форме,я обязательно ему его дам и не один.В школе я действительно учился не плохо.


17.04.2019 13:47 Лысый

А можно у Нефёдова будет таможенная кликуха Борода?


17.04.2019 13:57 хиппи

А можно рассматривать,как давление на голову конкурсной комиссии и на членов комиссии,вчерашнее поспешное поздравление с выигрышем в конкурсе на Голову ДМСУ из уст ещё Президента ПАП???М.Нефедов сдаётся мне такой реформатор,как я целочка!!!


17.04.2019 19:50 красный дракон

Ну что там в Киеве на Львовской,в 10:00 собрались,цифры сверили,друг-друга похвалили и разошлись?Хитроспрятанную крысу не обнаружили,для виду прикрикнули,ножкой топнули и поручили апрель тщательно окучить?Обнадежили,что еще и май успеем окучить,пока на самом верху разберутся?Бля,ну мелко,не по государственному,не ДФС,а шарашкина контора!М.Нефедов,давайте всех этих ио/во/тво отошлите по их штатным рабочим местам иначе програмный сбор бабла не прекратится никогда!Если конечно вы в этом не собираетесь принимать активное участие!


18.04.2019 17:10 прикольненько

М.Нефедов-bye bye)))


18.04.2019 18:40 Согревает в холода

Ему говорили — сбрей породу!


18.04.2019 18:41 Согревает в холода

Ему говорили — сбрей бороду!


18.04.2019 20:41 silence of lamb

Да,как-то неудачненько засветился М.Нефедов,цинично и по-украински прошвырнули владельца красного диплома магистратуры,надежды DragonCapital и главного хипстера винницкого Кабмина.Что дальше и в чем причина отмены Постановы Кабмина и результатов конкурса,как такового?Случайно-ли ошибся и раньше времени Президент поздравил М.Нефедова с победой и выразил свое счастье по этому поводу?Мне кажется,что Гройсман уразумев,что таможня ускользает из его липких ручонок и Кривицкий имеет шанс,в лучшем случае,вернуться на должность начальника Волынской таможни,а вообще-то он в одном шаге от сизо,Гройсман пошел напролом!Шансов быть реальным Премьером и продолжать рулить потоками до глубокой осени у него все меньше и меньше.Сейчас каждый месяц на вес золота!Побеждающий на президентских выборах ZE с помощью уже перебегающих к нему депутатов из НФ и БПП,заявившем о своей лояльности Хомутыника и его ручных депутатов,легко и непринужденно протянет своего Голову СБУ,Министра обороны,Генерального прокурора,Министра иностранных дел,Секретаря РНБО и Голову НБУ.Паралельно не будет позабыта таможня и налоговая.Если ВР будет артачиться и кочевряжится,Президент ZE назначит всех этих людей в ранге ио и они начнут крошить категорию “А” и “Б”.Шансов остаться незамеченным-НЕТ.Именно об этом и думал В.И.Таркановский,когда в тихушку от своей единственной нынешней крыши С.В.Тупальского,закрысил 50 000€ с таможенного оформления “невинного” комплексного объекта!!!Это четко характеризует всю нынешнюю команду нищебродов,якобы зашедших “надолго”!!!Представляете,что-бы они чудили если-бы смогли расставить по должностям Жилинского,Дрока,В.Семенова,И.Гаврилюка,Рашевского,Вовковича,Бойчуна,Бондаря???К стати,что-то Сергуня Колесников надолго задержался в Одессе,передайте ему уже с АвтоХаба по 100$ с автомашины,чего он упорно продолжает добиваться!И будет всем счастье…


18.04.2019 21:47 транс и его форматор

Предупреждали Таракана,что зря ты крошил батон на А.Гаврилюка и поливал его грязью перед ТУ-134,вот тебе и ответочка!Крысить у своих-это смертный грех!Департамент администрирования платежей,перед Кривицким и Тупальским,уже разложил по полочкам всю суть аферы Таракана по незаконному освобождению от обязательных таможенных платежей при таможенном оформлении комплексного объекта.Сумма съэкономленного или недоплаченного в бюджет 100 000€!!!Таракан,беги…


19.04.2019 7:25 усы,таракан и пустота

И как теперь Витька-таракан будет смотреть в глаза Сереги-гному,чтотговорить будет,как оправдываться?Что теперь инспекторам ВМО думать,к чему готовится?По звонку с Гайдара и по команде местных начальничков,инспектора незаконно применили преференцию,чем преступно освободили субъекта ВЭД от обязательных таможенных платежей на огромную сумму!Когда прийдут за инспектором и старшим смены,руководство вспомнит о своих устных указаниях?Ведь пару страниц назад тут писали,что главное сейчас-это не вклеится!Нынешним “крысам” не место в новой ZEкоманде,они и шутить-то не умеют,потому-что о “крысе” постоянно думают!!!


19.04.2019 8:31 Витька

А мне всё ни по чём, я — великий Таракашка. Куплю себе на украденные денежки золотой плинтус, забьюсь туда и буду снова ждать прихода своего времени. Так и живу пол века: плинтус-таможня-плинтус-таможня…..


19.04.2019 8:54 ZEленка

Гнать всех нынешних начальников таможенных ,которые давно превратились в обычных вороваек,сраной метлой!А усатого Таракана надо изловить и раздавить!


19.04.2019 11:57 Порошенко вдарив журналіста програми “Схеми” (Відео)

Петро Порошенко вразив журналістів своєю поведінкою.

Порошенко вдарив журналіста програми “Схеми” (Відео) субота, 06.04.19 12:15

Читайте також: Як Порошенко перекваліфікувався з президента в похмурого актора розважального жанру (Відео)

Так, кореспондент програми розслідувань “Схеми” Сергій Андрушко хотів спитати у Президента, чи планує він змінювати команду в разі перемоги, зокрема, генерального прокурора.https://p-p.com.ua/news/poroshenko-vdaryv-gurnalista-programy-skhemy-v ideo/


19.04.2019 13:17 Ломка

Не бухает больше недели, вот и нервы сдают. Ему бы накатить, но нельзя, рейтинг упадет.


19.04.2019 18:01 Пенсии платить будет нечем

В ночь на понедельник он снова напьется. Жена и дети будут кричать — “Папа не пей, папа — не бей”Потом “папередник” Витя позвонит, он пошлет его подальше. ВВП предложит личный самолет и домик в Крыму. Остальные скромно промолчат.


19.04.2019 18:49 Вокзал

Все воришки с Одессы уже приготовили свое барохло. Всё на выход с вещами. Как о купаться будете? К следующей пятницы и след простыне


19.04.2019 18:49 Вокзал

Все воришки с Одессы уже приготовили свое барохло. Всё на выход с вещами. Как о купаться будете? К следующей пятницы и след простыне


Комментировать