Человек не терпит насилия!

Умисне доведення до банкрутства стратегічного для держави підприємства Концерну Радіомовлення, радіозв’язку та телебачення!!!

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (надалі — Концерн РРТ, КРРТ), генеральним директором якого є Мікрюков С.А., з 27.12.2018 (як виконуючий обов’язки генерального директора), а з 16.01.2020 – генеральним директором КРРТ, на підставі розпорядження КМУ від 15.01.2020 № 14-р.
КРРТ — є державним господарським об’єднанням підприємств, створених для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб і органів державної влади України в продукції, роботах, послугах.
Концерн РРТ створений наказом Державного комітету України по зв’язку від 04.10.91 № 102 «Про створення Концерну РРТ», заснований на державній власності і входить до сфери управління Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України.
Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 № 83 об’єкти КРРТ віднесені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Метою діяльності КРРТ, згідно вимог Статуту КРРТ, є:
надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення;
надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення;
надання в користування міжміських каналів електрозв’язку.
Концерн РРТ надає послуги телерадіокомпаніям з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телерадіомовлення відповідно до Законів України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телебачення і радіомовлення», ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, інших нормативно-правових актів та договорів з телерадіокомпаніями.
Метою діяльності КРРТ, зокрема, є задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, органів державної влади в продукції, роботах, послугах КРРТ, підвищення ефективності використання державного майна, з метою отримання прибутку.
Для здійснення статутної діяльності Концерн РРТ наділений майном, за ефективне використання якого відповідає генеральний директор.
Пунктом 6.5 Статуту КРРТ, зокрема, визначено, що генеральний директор, зокрема, несе відповідальність за формування і виконання фінансового плану та плану розвитку КРРТ, результати господарської діяльності, використання та збереження державного майна і прибутку, згідно з контрактом.
Пунктом 6.8 Статуту КРРТ визначено, що при звільненні генерального директора, обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Концерну в порядку, передбаченому законодавством і за рішенням уповноваженого органу управління.
Наказом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (надалі — ДССЗЗІ), яка є органом управління КРРТ, від 25.01.2019 № 803 на Мікрюкова С.А. покладено обов’язок провести інвентаризацію активів і зобов’язань КРРТ з документальним підтвердженням їх фактичної наявності, стану та оцінки.
Станом на 14.05.2020 така суцільна інвентаризація активів та зобов’язань КРРТ, за наявною інформацією, не проведена, що свідчить про халатне ставлення Мікрюкова С.А. до, покладених на нього, обов’язків.
Протягом всього часу керівництва ККРТ, Мікрюков С.А. вчиняє дії щодо розтрати майна (коштів) підприємства та доведення його до банкрутства.
Доказами незаконних дій Мікрюкова С.А. є наступні факти.
І. Пунктом 7.4 Статуту визначено, що відносини КРРТ з іншими суб’єктами господарювання здійснюються на підставі договорів, укладених відповідно до вимог законодавства.
Натомість:
1.Деяким замовникам послуг Концерну РРТ, послуги надаються без укладання договорів, що, в подальшому, спричиняє неможливість стягнення вартості таких послуг, навіть в судовому порядку. Наприклад, рішенням Господарського суду м. Києва від 26.09.2019 у справі № 910/6972/19 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/84793449), Концерну РРТ відмовлено у задоволенні позову до ПАТ «НСТУ» про визнання договору з трансляції телепрограм ПАТ “НСТУ” з 01.04.2018 по 31.12.2018 загальною вартістю 56 929 834,00 грн., з ПДВ.
Також судом було вказано на те, що ефективним способом поновлення порушених прав КРРТ буде стягнення з НСТУ відшкодування вартості послуг, які були надані Концерном радіомовлення, радіозв`язку Публічному акціонерному товариству “Національна суспільна телерадіокомпанія України” у період з 01.04.2018 по 31.12.2018.
Через вісім місяців після цього рішення суду, генеральним директором КРРТ Мікрюковим С.М. не вчинено жодних дій для стягнення з ПАТ «НСТУ», на користь КРРТ понад 56 929 834,00 грн. збитків, що свідчить про недбале ставлення останнього до своїх посадових обов’язків та свідоме доведення підприємства до неплатоспроможного стану.
В 2020 році, станом на 14.05.2020, незважаючи на негативну для КРРТ судову практику (наступного стягнення вартості наданих послуг) з НСТУ, Концерном РРТ надаються послуги ПАТ «НСТУ» також без укладених договорів про надання послуг, що свідчить про навмисне заподіяння шкоди майну КРРТ його генеральним директором, шляхом розтрати.
Протягом березня-квітня 2019 р., також без будь-яких договорів, Концерном РРТ надавались телекомунікаційні послуги з технічного обслуговування та зберігання телекомунікаційного обладнання ТОВ «Зеонбуд». Загальна вартість, наданих, протягом цього часу послуг, за розцінками КРРТ, становила 31 856 000,00 грн. (15 928 000,00 грн.*2 місяці). Весь цей час, посилаючись на відсутність укладеного між сторонами договору, ТОВ «Зеонбуд» відмовлявся підписувати акти приймання-передання вже наданих послуг й, відповідно, сплачувати вартість цих послуг.
Не зважаючи на статутний обов’язок генерального директора КРРТ щодо збереження майна підприємства та отримання прибутку, Мікрюков С.А. не зупинив надання послуг ТОВ «Зеонбуд», до моменту договірного врегулювання відносин між підприємствами, а продовжував їх надавати без укладеного договору.
Через таку бездіяльність Мікрюкова С.А., 18.04.2019 ТОВ «Зеонбуд» звернувся до суду з позовом про визнання договору про надання послуг укладеним, в редакції ТОВ «Зеонбуд» та отримав ухвалу суду про заборону Концерну РРТ припиняти будь-яким чином надання послуг ТОВ «Зеонбуд», до моменту набрання рішенням суду, у справі № 910/4761/19, законної сили.
В подальшому, рішенням Господарського суду м. Києва від 07.11.2019 у справі № 910/4761/19 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/85807578), задоволено позов ТОВ «Зеонбуд» до КРРТ та визнано укладеним з 05.03.2019 договір про надання телекомунікаційних послуг № 05/03, в редакції, запропонованій ТОВ «Зеонбуд». Зазначеним договором, серед іншого, встановлені розцінки на послуги КРРТ майже на 19 % менші, ніж є економічно обґрунтованими, згідно розрахунків КРРТю.
Таким чином, через несвоєчасне надіслання проекту договору ТОВ «Зеонбуд» та неналежне оформлення супровідних документів до цього проекту договору, надіслання такого проекту за неналежною адресою контрагента, КРРТ щомісячно, починаючи з 05.03.2019, отримує збитки у розмірі понад 3 млн. грн., що станом на 14.05.2020 перевищує суму в 40 млн. грн. Зазначені збитки вираховуються як різниця між тарифами на послуги КРРТ, розраховані концерном, та тарифами, розрахованими ТОВ «Зеонбуд», що були затверджені зазначеним вище рішенням суду в редакції договору про надання телекомунікаційних послуг № 05/03.
При цьому, до моменту розгляду справи в суді, неодноразово пропонувалось Мікрюкову С.А. провести перемовини з керівництвом ТОВ «Зеонбуд» про позасудове врегулювання питання підписання договору та подальшої спільної співпраці, зокрема, на умовах державного приватного партнерства.
Така пропозиція була обумовлена тим, що ТОВ «Зеонбуд» є єдиним оператором цифрового ефірного телебачення, з площею покриття цифровим сигналом понад 85 % території України (без врахування територій проведення ООС та Республіки Крим). А доходи, які отримуються від співпраці з ТОВ «Зеонбуд», навіть на умовах, визначених в їх редакції договору про надання послуг, становлять близько 50 % усіх доходів КРРТ.
ІІ. Іншим напрямком розтрати коштів КРРТ є сплата земельного податку за земельні ділянки, які давно вибули з фактичного користування КРРТ. На таких земельних ділянках розміщені офісні приміщення (м. Харків, вул.) приватні житлові та багатоквартирні будинки (м. Київ, с. Биковня; Львівська область, с. Зимня вода; м. Одеса, Люстдорфська дорога, 55), магазини, заклади громадського харчування (м. Київ, 15-й кілометр), тощо, а концерн продовжує сплачувати земельний податок за ці ділянки. За інформацією, отриманою в бухгалтерії, КРРТ щомісячно, сплачує земельного податку в сумі близько 2-х млн. грн.
Також, за Концерном РРТ зареєстроване право користування земельним ділянками та нежитловими приміщеннями, багато з яких не використовуються в господарській діяльності підприємства, а на їх утримання витрачаються значні кошти КРРТ. Понад 40 об’єктів КРРТ не використовується в господарській діяльності Також КРРТ сплачується земельний податок за земельні ділянки, право користування якими не оформлене за ККРТ. Загальна кількість таких земельних ділянок складає близько 100.
Про необхідність відмови (ініціювання процесу передання органу управління КРРТ – ДССЗЗІ України, місцевим радам земельних ділянок, передання в оренду або відмова на користь Фонду держмайна України від будівель та споруд, що не використовуються) підприємства від перелічених вище активів та спрямування зекономлених коштів на розвиток підприємства, неодноразово доповідалось Мікрюкову С.А. Але, ним не було вжито жодних заходів для виправлення цієї ситуації, що також свідчить про свідоме невиконання своїх посадових обов’язків Мікрюковим С.А. та навмисну розтрату коштів підприємства.
ІІІ. Третім з відомих напрямків розтрати коштів підприємства є відсутність роботи щодо регресного відшкодування шкоди, заподіяної попередніми керівниками КРРТ, через незаконне звільнення працівників, які, в подальшому, поновлюються на роботі в КРРТ. Після такого поновлення, поновленим працівникам виплачується заробітна плата за час вимушеного прогулу, судові витрати, а державні виконавці стягують судовий збір за примусове виконання таких судових рішень. Протягом останнього року в КРРТ було поновлено на роботі більше п’яти осіб (сума виплачених ним коштів перевищує 2 мільйони грн.) й тільки по деяким з них підприємством були подані регресні позови в 2020 році. В 2019 році такі позови не подавались взагалі.
А колишній помічник генерального директора КРРТ Олексій Дмітрієв був поновлений на посаді, в лютому 2020 року, без особистого звернення самого працівника (він був відсутній в Києві), та на підставі лише вступної й резолютивної частин судового рішення. За наслідками такого поновлення підприємству було заподіяно шкоди в розмірі 914 941,04 грн.
IV. Наступним напрямком розтрати коштів КРРТ були виплати (надбавки, премії, доплати, компенсаційні виплати), здійснені КРРТ протягом 2018-2019 (січень-квітень) років, працівникам Одеської філії КРРТ, на підставі колективного договору, підписаного керівником Одеської філії КРРТ, від імені КРРТ, без відповідних, на таке підписання, повноважень.
Загальна сума таких додаткових виплат (без врахування посадових окладів), тільки за друге півріччя 2018 р., склала 4 821 200,00 грн.
Але такі виплати здійснювались й у 2019 році.
Таким чином, сума надмірно сплачених Мікрюковим С.А. коштів, працівникам Одеської філії КРРТ, є значно більшою за 4 821 200,00 грн., а її точний розмір можливо встановити лише під час досудового розслідування, після проведення відповідної експертизи.
З метою встановлення суми, надміру виплачених Одеською філією коштів, на підставі згаданого вище колективного договору та встановлення осіб у цьому винних, в.о. генерального директора КРРТ Мікрюковим С.А. було видано наказ від 24.04.2019 № 75-АГ про проведення службового розслідування в строк до 11.05.2019.
Наказом в.о. генерального директора КРРТ Мікрюкова С.А. від 14.05.2019 № 80-АГ строк проведення згаданого вище службового розслідування та складання акту службового розслідування продовжений до 27.05.2019
Станом на 30.04.2020 службове розслідування, призначене згідно наказу від 24.04.2019 № 75-АГ, не завершене, особи, винні у розтраті 4 821 000,00 грн. не встановлені, шкода заподіяна КРРТ не відшкодована.
V. Додатковим доказом незаконної діяльності Мікрюкова С.А., щодо утримання зайвого майна КРРТ, нарощування в 2019 році, в порівнянні з попереднім роком, на 29 % дебіторської заборгованості комерційних підприємств – замовників послуг КРРТ, та кредиторської заборгованості концерну перед енергопостачальними організаціями — є відкритий лист членів Правління КРРТ — керівників обласних філій КРРТ від 16.03.2020, які також попереджають керівництво РНБОУ, Кабміну та ДСЗЗІ України про можливе банкрутство КРРТ через діяльність Мікрюкова С.А. на посаді генерального директора КРРТ. Довідково: заборгованість КРРТ перед енергопостачальними організаціями, станом на 14.05.2020, перевищує 40 млн. грн.
Але, за цією заявою не було проведено жодної перевірки, аудиту, тощо, що свідчить про наявність інших співучасників цих злочинів, які працюють у владних кабінетах, зокрема, ДССЗІ України.
Підписанти цього листа також можуть підтвердити злочинність дій Мікрюкова С.А. щодо розтрати коштів КРРТ та свідомого доведення підприємства до банкрутства.
Враховуючи наявність боргів перед постачальниками електроенергії, більшість з них відмовляє у постачанні електроенергії в борг, а КРРТ переходить на закупівлю електроенергії у постачальників «останньої надії», тарифи яких в декілька разів вищи від стандартних, для підприємств.
Таким чином, на обслуговування боргів перед енергопостачальними організаціями КРРТ витрачаються значні кошти, що могли б використовуватись для здійснення статутної діяльності КРРТ та розвитку підприємства.
VI. Також кошти КРРТ розтрачуються на обслуговування 36% обладнання ТОВ «Інтертелеком», розміщеного на об’єктах філій КРРТ, за обслуговування якого ТОВ «Інтертелеком» не сплачує жодних коштів КРРТ.
Така розтрата стала можливою після отримання керівниками філій КРРТ листів в.о. гендиректора КРРТ Мікрюкова С.А. від 30.09.2019 № 3610/4-09 та від 17.10.2019 № 3805/4-09. В цих листах Мікрюков С.А. надав вказівку керівникам філій не включати до актів виконаних робіт начеб-то відключене обладнання ТОВ «Інтертелеком». Фактично, все обладнання ТОВ «Інтертелеком» підключене до електромережі, використовується ТОВ «Інтертелеком» в господарській діяльності й обслуговується працівниками філій КРРТ.
За наслідками такої вказівки Мікрюкова С.А., підприємство зазнає збитків на суму близько 5 млн. грн. на рік, що можуть підтвердити більшість керівників філій КРРТ.
Таким чином, Мікрюков Сергій Анатолійович, своїми навмисними діями, що полягали в розтраті державного майна (коштів), що перебуває в управлінні Концерну РРТ, який він очолює з 27.12.2018, зловживаючи своїм службовим становищем вчинив злочин, відповідальність за який передбачена ст. 191 КК України.
Також, враховуючи фінансові показники діяльності КРРТ (дебіторська та кредиторська заборгованості, криза неплатежів) за час керівництва Мікрюкова С.А., інформацію, викладену у відкритому листі членів Правління КРРТ на адресу Кабінету міністрів України, РНБО України та ДССЗЗІ України від 16.03.2020, в діях Мікрюкова С.А. вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ст.ст. 15 та 219 КК України.
Також, про зацікавленість керівництва ДССЗІ України в такому стані справ на підприємстві, може свідчити бездіяльність її першого заступника Сєкунова С.В. (на той час директор Департаменту кіберзахисту ДССЗІ), якому особисто повідомляли про стан справ в КРРТ 26.02.2020 та 28.04.2020 про злочинні дії Мікрюкова С.А., що завдають шкоди інтересам стратегічного підприємства – КРРТ.
Але, жодних дій щодо виправлення цієї ситуації Сєкуновим С.В. вжито не було.
Відповідно до вимог частин 4 та 5 ст. 216 КПК України злочини, вчинені Мікрюковим С.А., посадовими особами КРРТ та посадовими особами ДССЗІ відносяться до підслідності ДБР й НАБУ.

ДумайТЕ!!!

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

ДСНС чи МНС

Шановні рятувальники! Ця тема призначена для комплексного обговорення проблем та пропозицій! Хто на вашу думку був би гідний очолити службу?

ДЛЯ ОКПП

Що еліта мовчите? А де прес-служба, а де ця блядь? Показушно-брехлива зі своїм фотоапаратом? Яка вміє тільки про псів писати……

В Україні обговорюють статтю Путіна

На провідному експертному інтернет-телеканалі «UkrLife.TV» методолог, радник Офісу президента і політолог розповіли, що вони думають про висловлювання російського президента у…
НОВОСТИ