Человек не терпит насилия!

В Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України створено вчену раду для захисту дисертацій «потрібних людей» за гроші

Ради створювалися   при активному лобіюванні голови експертної ради МОН  К. Ващенко (колишній голова Національного агентства державної служби, в даний час – держсекретар Міністерства фінансів України). Це відбулося на підставі   надання до МОН підроблених документів, які Департамент МОН у чолі з директором департаменту С.Кріштоф, природно, «не помітив». Чому? Здається – корупція у МОН та ІПК ДСЗУ. Ціна «лівої» кандидатської дисертації на «чорному» ринку – від 5 (для «своїх») до 15 тис. дол., докторської – від 15 до 30 тис. дол.

За цей період активної роботи ради захищено 27 кандидатських і 1 докторська дисертація.

З 28 дисертацій – 18 «виконані» в ІПК ДСЗУ (17 кандидатських та 1 докторська). 10 – в інших вищих навчальних закладах. Здавалося б, що це дуже хороший результат і потрібно пишатися наявністю у ВНЗ такої ради. Тільки проблема в тому, що працює  дана Рада як корупційна. І ці факти Департамент МОН, природно, знову «не помічає». Жоден з претендентів, хто захистилися у 2018-2019 р.р. і чиї роботи «виконані» в ІПК ДСЗУ, не мав права захищатися в даної Раді. Все захисти були проведені на підставі підроблених документів. 

Тіньовий обіг даної Ради тільки за 2017-2019р.р. міг скласти близько 180 тис. дол. (4,5 млн. гривень).

Дисертації «готуються і захищаються» за 1-1,5 року і справу «поставлено на потік». Причому, у 12 з 18 претендентів, чиї дисертації з грудня 2017р. по грудень 2019р. «були виконані» в ІПК ДСЗУ, науковими керівниками були ректор ІПК ДСЗУ Р. Войтович і її заступник у раді, перший проректор ІПК ДСЗУ П.Ворона. 

В авторефератах дисертацій:

Шпак О.А (29.12.2017р.), Петракова К.О. (29.12.2017р.), Данилюк К.В. (26.04.2018р.), Коновал  В.О. (18.09.2018р.), Шкуропат О.В. (17.09.2018р.), Олексюк Л.В. (17.09.2018р.), Дмитренко В.І. (28.12.2018р.), Масик М.З. (27.12.2018р.), Сухомлин В.Б. (05.04.2019р.), Ліснича В.М. (05.04.2019р.), Хлапонін Д.Ю. (04.04.2019р.), Рачинська О.А. (26.06.2019р.) Кланца А.І. (26.06.2019р.), Кучер В.А. (25.10.2019р.), Турчак Д.В. (25.10.2019р.), Карнаухова М.Д. (23.12.2019р.), Савка І.І. (26.12.2019р.) Бобрицкий А.Л. (26.12.2019р.), які розміщені на офіційному сайті ІПК ДСЗУ зазначено, що роботи виконані в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 

Водночас, Міністерством освіти і науки України аспірантура за спеціальністю 25.00.01(02,05) –  в ІПК ДСЗУ відкрита не була, а отже згідно з п.2 та п. 46 Положення «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою за науковою спеціальністю 25.00.01(02,05) –  в ІПК ДСЗУ вестися не могла.

У 2016 році відповідно до ліцензії МОН України від 27 вересня 2016 року    ЛВ № 000135, в аспірантурі ІПК ДСЗУ розпочата підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії за спеціальнстістю 281 (074) Публічне управління та адміністрування.

Проте, на здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем ступеня доктора філософії дія Положення «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 не поширюється. 

Підготовка докторів філософії та докторів наук повинна здійснюватися відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01 липня 2014 р. та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». Присудження ступеня доктора філософії відбувається спеціалізованими вченими радами, утвореними у відповідності до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167.

Спеціалізовані вчені ради, які утворені у відповідності до Положення про спеціалізовану вчену раду, затверженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011 р. № 1059, до яких зокрема, належить і спеціалізована вчена рада   Д 26.891.02, не мають права атестації здобувачів наукових ступенів, починаючи з 2016 року набору.

Яким же чином «дисертації» готувалися для захисту?  Всі 18 «претендентів» були прикріплені задніми числами на основі підроблених документів до інших кафедр, де було відкрито аспірантуру за економічними спеціальностями. 

Прикріплення «відбулося» у 2013-2015 роках. Були підроблені підписи завідувачів кафедрами, в тому числі тих, хто вже не працюють в ІПК, колишнього ректора О.Могильного, колишньої завідувачки  науково-дослідної частини О.Канівець. Були підроблені рішення кафедр і Вченої ради про прикріплення, затвердження теми і призначення наукових керівників. Більш того, ніхто з керівництва ІПК ДСЗУ та майбутніх «наукових керівників» в той період в Інституті не працював.

Про ці порушення знав і знає голова Експертної ради МОН  К.Ващенко, директор Департаменту МОН С.Кріштоф. Але, судячи з усього, саме їм і потрібна така рада. Адже низка «дисертацій» захищалися за їх активному лобіюванні.

На такі «дрібниці», як список публікацій, зроблених за 1-1,5 року, що і свідчить про «конвеєр», уваги, природно, експертна рада та Департамент МОН не звертають.

Найбільш яскравий приклад наукової корупції, яку «не помітила» експертна рада МОН на чолі з К. Ващенко – «захист» В. Лісничої, колишнього заступника міністра культури і «широко відомої» особистості. 

13.11.2019 р. за шахрайські дії  і отриманні хабара в сумі 150 тисяч дол. НАБУ затримані група осіб, в тому числі В. Ліснича (науковий керівник дисертації –доктор наук з державного управління, професор Р. Войтович). Здавалося б, яке відношення має ситуація із затриманням віп-хабарниці до ІПК ДСЗУ та МОН? Все досить просто. Шахрайство може бути не тільки при призначенні на посаду, а й при отриманні наукового ступеня. На такі «дрібниці», як список ії публікацій, що містить 10 з 13 робіт вродовж 2018 року і 1- 2019р. (захист 5 квітня!), та 9 з 13 – «опублікованих» в ІПК ДСЗУ експертна рада МОН у травні 2019р. не звернула увагу та надала позитивний висновок.

Але ситуація з В. Лісничою в цій раді не одинична. Подібні порушення носять масовий характер.

 1. Шпак О.А (29.12.2017р., 10публ, 9-2013р., всі-НАДУ, зв’язок теми з науковою роботою ІПК ДСЗУ – відсутня).
 2. Петракова К.О. (29.12.2017р. -наук. керівник Надольний І.Ф. жодного відношення до ІПК ДСЗУ не мав, 19публ, 12-2010-2013р.р., 6-2015р., зв’язок теми з науковою роботою ІПК ДСЗУ – відсутня).
 3. Данилюк К.В. (26.04.2018р.,11 публ., 8 – 2017р.).
 4. Коновал В.О. (18.09.2018р. – наук. керівн. Семенченко А.І. жодного відношення до ІПК ДСЗУ не мав, зв’язок теми з науковою роботою ІПК ДСЗУ – відсутня).
 5. Шкуропат О.В. (17.09.2018р. – наук. керівник Мартиненко В.Ф. жодного відношення до ІПК ДСЗУ не мав, 21 публ. 15 – 2011-2013р.р., зв’язок теми з науковою роботою ІПК ДСЗУ – відсутня).
 6. Олексюк Л.В. (17.09.2018., наук. керівн. Семенченко А.І. жодного відношення до ІПК ДСЗУ не мав, зв’язок теми з науковою роботою ІПК ДСЗУ – відсутня).
 7. Дмитренко В.І. (28.12.2018р. – помічник ректора КПІ, науковий керівник Чукут С.А. жодного відношення до ІПК ДСЗУ не мав, зв’язок теми з науковою роботою ІПК ДСЗУ – відсутня).
 8. Масик М.З. (27.12.2018р. 13 публ, 11 – 2018р., з них 6 – ІПК ДСЗУ),
 9. Сухомлин В.Б. (05.04.2019р., в ІПК ДСЗУ працує проректром з 2017р., 14 публ, з них 9 -2018р, 3 – 2019р.).
 10. Ліснича В.М. (05.04.2019р. – лобіювання захисту з боку К. Ващенка, затримана у листопаді 2019р.за шахрайство та хабар у 150 тис. дол,13 публ., 9-2018р., 2 – 2019р., 2 – підробки 2016, 2017р.).
 11. Хлапонін Д.Ю. (04.04.2019р., 24 публ., 19-2018р.,1-2019р.).
 12. Рачинська О.А. (26.06.2019р., протокол підроблений, має місце конфлікт інтересів – батько Рачинський А.П. є членом зазначеної спеціалізованої  ради 14 публ., 6 – 2018р., 5 – 2019р.)
 13.  Кланца А.І. (26.06.2019р., лобіювання захисту з боку К.Ващенка).
 14. Кучер В.А. (25.10.2019р. до вересня 2019р. – заступник голови Київської ОДА,11 публ., 4-2018р., 7-2019р.).
 15. Турчак Д.В. (25.10.2019р.. 11 публ., 1-2018р., 10-2019р.).
 16. Карнаухова М.Д. (23.12.2019р.,з 2018(!) року – аспірант на PhD, 15 публ., 4-2018р., 10-2019р.).
 17. Савка І.І. (26.12.2019р., народний депутат 8 скликання, 17 публ.,2 -2018р.,15 – 2019р.).
 18. Бобрицкий А.Л. (26.12.2019р., 14 публ. ,8-2018р. ,6-2019р.).

На жаль, експертна рада МОН на ці явні порушення уваги не звернула. Чому? Тому що секретар спеціалізованої вченої ради Я. Мельник (Качан), яка надає документи до експертної ради МОН та секретар експертної ради МОН, яка ці документи приймала –  є одна людина. Яка, природно, порушень не бачить. Чи це не є конфліктом інтересів? 

Профільний Департамент МОН, природно, знову «не помічає» існування «чорної» ради. А це вже здається – корупція та академічна недоброчесність.        

Перераховані факти свідчать, що  дії ректора ІПК ДСЗУ Р.Войтович, першого проректора П.Ворони, директора Департаменту МОН С.Кріштоф, голови Експертної ради МОН К.Ващенка мають ознаки злочину за ст. КК:

 1. Самоправство;
 2. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
 3. Зловживання владою або службовим становищем;
 4. Службове підроблення;
 5. Службова недбалість;
 6. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
 7. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

sluzhbazan1 

sluzhbazan2  

sluzhbazan3 

sluzhbazan4 

sluzhbazan5

“ОРД”

1
2
3 1
4
Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

Много пишут что Мельник это человек Татарова, Ермака… Нет. Это человек Квартала95, замкнут соответственно на Шефира. Многие наверно слышали про…

В УСБУ Херсонщины выявлен шпион

Внутренняя безопасность СБУ задержала сотрудника УСБУ в Херсонской области, которые передавал информацию российским спецслужбам. Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на…

Послевкусие пустоты

Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне  прогнозируемым  и тем более, болезненным.    После официальной церемонии в Батуми президент Грузии…
НОВОСТИ