ORD
29.07.2014 г.
Неужели агент влияния Кремля в УКраине Кивалов вселилен? Сколько он будет ещё вредить Украине?

Неужели агент влияния Кремля в УКраине Кивалов вселилен? Сколько он будет ещё вредить Украине?


Fix address: http://ord-ua.com/2014/07/29/neuzheli-agent-vliyaniya-kremlya-v-ukraine-kivalov-vselilen-skolko-on-budet-eschyo-vredit-ukraine/