ORD
10.12.2011 г.
СБУ новый департамент?

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Законі України “Про Службу безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., № 27, ст. 382; 2002 р., № 33, ст. 236; 2006 p., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2011р., № 10, ст. 63): 1) частину першу статті 10 і частину першу статті 15 після слів “військової контррозвідки” доповнити словами “контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки”; 2) частину першу статті 19 доповнити реченням такого змісту: “Порядок обліку кадрів Служби безпеки України затверджується Головою Служби безпеки України”. 2. Частину другу статті 1 Закону України “Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 4, ст. 53, № 30, ст. 258; 2009 p., № 24, ст. 296) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: “контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки”. У зв’язку з цим абзаци п’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим – тринадцятим.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Мета проекту Закону Метою проекту Закону є вдосконалення структури Служби безпеки України шляхом створення підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, що у свою чергу має сприяти концентрації сил та засобів, оптимізації управлінської діяльності у вирішенні завдань із захисту законних інтересів держави і прав громадян в інформаційній сфері від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, протиправних посягань організацій, груп та осіб, а також законодавче врегулювання питання порядку обліку кадрів Служби безпеки України.

Ваши думки???


Fix address: http://ord-ua.com/2011/12/10/sbu-novyij-departament/