Человек не терпит насилия!

Безпрецедентний випадок реалізації сексуальних домагань на робочому місці, як прояв гендерних стереотипів посадовою особою з гендерної рівності Оршанец ВЧ 9930

Гендерна рiвнicть — рiвний правовий статус жiнок та чоловiкiв, рiвнi можливостi… Що потрiбен робити фахiвець  з цих питань-розглядати повідомлення про дискримiнацiйнi дii  за ознакою статi, доповiдати керiвництву, з урахуванням норм законодавства, попереджувати та запобiгати сексуальним домаганням серед особового складу. Гаркушу Алiну забеспечили усiм необхiдним — кабiнетом, робочим мiсцем, сейфом… Користуючись положенням та своею посадою вона сама чинить сексуальнi домагання порушуючи при цьому усi керiвнi документи, конкретно п.5. — нав’язливі листи, телефоннi дзвiнки.  сидiння в одному кабiнетi,  п.6. Нав*язливе схиляння до побачень. (в квартирi вiд держави) Чи то е позитивним прикладамом ефективного інтегрування ґендерного компоненту у діяльність ДПСУ? Чи   потрiбна така робота та посада пiд час вiйни, коли люди гинуть?  Результат  працi данного гендера — друга розбита сiм*я залишена без нiчого та покинута дитина. В довготривалiй перспективi гендернi стереотипи можуть вплинути не тiльки на роботу данного пiдроздiлу, а нашкодити iмiджу ДПСУ вцiлому, а гендер отримуе грошове забеспечення вiд держави. Мабуть в цьому полягае суть гендерноi рiвностi. Так?

Оцените материал:
54321
(Всего 1, Балл 5 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

НОВОСТИ