Человек не терпит насилия!

Факти порушень у прокуратурі Запорізької області

Президенту України

Порошенку П.О.

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220

Генеральному прокурору

Луценку Ю.В.

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01601

Голові

Кваліфікаційно-Дисциплінарної комісії прокурорів

Грушковському В.Ю.

вул. Мельникова, 81б, м. Київ, 04050  

Голові Ради прокурорів України

Місюрі М.М.

вул. Різницька, 13/15, м. Київ, 01601

Голові Комітету з питань

забезпечення правоохоронної

діяльності ВРУ

Кожем’якіну А.А.

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

Лутковській В.В.

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

Народним депутатам України від Запорізької області:

Соболєву С.В., Кривохатьку В.В., Сабашуку П.П., Артюшенку І.А., Фролову М.О., Богуслаєву В.О., Пономарьову О.С., Бандурову В.В.,

Балицькому Є.В., Валентирову С.В., Кужель О.В.

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008

Виконавчому директору ГО

Transparency International

Ukraine

Юрчишину Ю.Р.

вул. Січових Стрільців, 37-41, м. Київ,

04053

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Статтею 43 Конституції України кожному громадянину гарантовано право на працю.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» діяльність прокуратури ґрунтується на засадах:

— верховенства права;

— законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;

— незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;

— неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

Згідно зі ст. 30 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів у відносинах з підпорядкованими працівниками керівники всіх рівнів мають поєднувати принциповість та вимогливість з повагою та доброзичливістю, не допускати грубощів та приниження людської гідності.

Керівники прокуратури повинні: сприяти творчому підходу прокурорів до виконання своїх функцій, заохочувати їхню ініціативу, виявляти повагу до висловлюваних ними правових позицій; бути справедливим і об’єктивним в оцінці роботи підпорядкованих працівників; не спонукати працівників до виконання доручень, які виходять за межі їх службових обов’язків, вчинення протиправних дій, не допускати фактів необ’єктивного підходу до оцінки їх професійних, ділових та особистих якостей; сприяти утвердженню в колективах службової дисципліни на засадах товариської взаємодопомоги,  позитивного морально-психологічного клімату.

Нажаль, вимушені констатувати, що з призначенням Романова В.П. у жовтні 2016 року керівником прокуратури Запорізької області всі вказані вимоги нормативних актів зведені нанівець, і з цього часу у регіональній прокуратурі розпочалася ера диктатури та деспотизму.

Майже всі без виключення прокурорсько-слідчі працівники відчули на собі ефект такого призначення. Десятки з них з мотивів необхідності змін у структурі чи штаті прокуратури Запорізької області були звільнені з адміністративних посад. Натомість на їх місця призначені працівники із органів прокуратури Дніпропетровської, Миколаївської, Харківської областей. Тобто всі ті, хто раніше працював з Романовим В.П. та довів своєю поведінкою відданість цьому посадовцю.

Романов В.П. не відповідає моральним критеріям, встановленим для керівника прокуратури такого рівня.

Звичайною справою для Романова В.П. є публічне ображання підлеглих працівників, висловлювання на їх адресу образливих слів, застосування ненормативної лексики, крик, кидання документів, залякування притягненням до відповідальності, проведенням службових розслідувань, внесенням відомостей до ЄРДР тощо.

Всі працівники, які мають інше бачення правової ситуації, одразу підпадають під тиск Романова В.П. із застосуванням перерахованих вище методів.

Не бажаючи зводити звернення до пліток, наведемо лише один приклад – примушування прокурором області Романовим В.П. начальника відділу прокуратури області Старченка Д.Є. до підписання підозр у кримінальних провадженнях. Саме у зв’язку з відмовою Старченка Д.Є. вчинити такі дії, на останнього розпочався тиск, що змусило його піти у відпустку по догляду за дитиною. Відповідне питання досліджувала Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів у ході розгляду у 2017 році дисциплінарного провадження відносно Старченка Д.Є. Так, згідно з рішенням від 01.11.2017 № 244дп-17 КДКП дійшла до висновку, що прокурором Запорізької області допущена необ’єктивність при проведенні перевірки, наданні характеристики та підготовці висновків проведеної перевірки.

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння всього колективу відділу представництва прокуратури Запорізької області, став тиск                    Романова В.П. відносно керівника вказаного підрозділу Крючкової О.П.

З 02.02.2018 без жодних пояснень Романов В.П. повідомив                      Крючковій О.П. про необхідність написання заяви про звільнення з посади начальника відділу організації представництва. На уточнююче запитання: «що стало підставою для прийняття такого рішення, Романов В.П. не відповів». Оскільки жодних прорахунків в роботі з боку Крючкової О.П. допущено не було, остання відмовилась добровільно писати будь-які заяви про звільнення чи переведення на інші посади.

Розуміючи відсутність можливості з урахуванням вимог Закону України «Про прокуратуру» позбавитися Крючкової О.П. законним способом, розпочався системний пресинг на вказаного працівника.

Зокрема, начальник відділу роботи з кадрами прокуратури Запорізької області Божинський С.В., отримавши від Крючкової О.П. у черговий раз відмову у написанні необхідної заяви, повідомив, що у такому разі вона буде звільнена в інший спосіб. Божинський С.В. зазначив, що буде застосовано дієвий та неодноразово раніше перевірений спосіб позбавлення від неугодних у прокуратурі Запорізької області. А саме, ним буде підготовлено подання Генеральному прокурору, в якому ініціюється питання про зміни у штаті прокуратури області. Вказане подання, зі слів Божинського С.В., Генеральний прокурор в обов’язковому порядку підтримає, і вже тоді Крючкова О.П. буде звільнена з підстав реорганізації.

На запитання Крючкової О.П., а де ж справедливість, чесність при прийнятті такого рішення, Божинський С.В. зазначив, що ці принципи керівництву прокуратури Запорізької області непритаманні, навівши приклади роботи попередніх керівників.

Відповідна розмова Крючковою О.П. була записана за допомогою мобільного телефону. Цей запис всі бажаючи можуть самостійно прослухати, оскільки вона викладена у мережі Інтернет та знаходиться за посиланням: https://fex.net/get/062896727647/251305848.

Це лише один з багатьох прикладів, які свідчать про безпринципність, низькі моральні якості керівництва, та їх невідповідність вимогам законодавства, які пред’являюся до прокурора.

Наразі нам стало відомо, що Божинський С.В. та Романов В.П. виконали свою обіцянку та на адресу Генерального прокурора підготовлено лист про зміни у структурі та штатній чисельності, які стосуються саме відділу, який очолює Крючкова О.П.

Розуміючи всю протиправність цих дій, нехтування всіма можливими вимогами закону, реальну загрозу конституційним правам, усі працівники відділу організації представництва прокуратури області згуртувались та прийняли колективне рішення виступити на захист не лише Крючкової О.П., а й власних трудових прав.

Звертаємо увагу високопосадовців на тій обставині, що ані у                     Романова В.П., ані у Генеральної прокуратури України відсутні нарікання до якості та ефективності виконання відділом представницьких повноважень.

Низка вжитих відділом під керівництвом Крючкової О.П. упродовж 2017 року організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращання та активізацію роботи щодо представництва, сприяла досягненню органами прокуратури області належних результатів на цьому напрямі діяльності.

Зокрема, упродовж 2017 року відділом підготовлено та скеровано на місця 7 листів орієнтовного та інформаційного характеру, 12 листів-зауважень, здійснено 4 аналітичні дослідження, простажовано 12 оперативних працівників органів прокуратури області, проведено 2 навчально-методичних семінари, у тому числі за участі представника Національної академії прокуратури України. Також до місцевих прокуратур здійснено 3 виїзди з метою перевірки наказів Генерального прокурора України.

Крім того, підготовлено матеріали для проведення 7 тематичних нарад при керівництві прокуратури області, на яких визначено ряд додаткових заходів, спрямованих на активізацію представницької роботи керівників місцевих прокуратур.

Безпосередньо за матеріалами відділу організації представництва прокуратури Запорізької області упродовж 2017 року пред’явлено позови на суму майже 248 млн. грн., що складає 36,2 % від загальної суми по області. Судами задоволено 30 позовів апарату прокуратури області на загальну суму                    479,7 млн. грн., що складає 53,7 % від загальної суми по області. Розпочато 34 кримінальні провадження.

Саме завдяки внеску відділу у загальні результати роботи прокуратура Запорізької області за підсумками роботи за 2017 рік увійшла у трійку кращих прокуратур на цьому напрямі.

Від так відсутні жодні правові підстави проводити будь-які кадрові чи структурні зміни.

Більш того, звертаємо увагу, що ефективність та висока якість роботи відділу організації представництва упродовж 2017 року постійна відзначалась як прокурором області, так і Генеральним прокурором, а працівники цього структурного підрозділу отримували відповідне заохочення.

Востаннє саме за ці досягнення Романов В.П. у січні 2018 року ініціював перед Луценком Ю.В. питання про присвоєння Крючковій О.П. у порядку заохочення класного чину «старший радник юстиції». Наразі відповідне подання перебуває на розгляді у Генеральній прокуратурі України.     

Шановні високопосадовці, ми розуміємо, що після отримання цього листа відносно нас розпочнуться репресії. Але все ж таки ми не у змозі більше терпіти ситуацію, що склалася у прокуратурі Запорізької області, та забезпечувати належним чином реалізацію представницької функції. Одночасно ми готові нести будь-яку відповідальність за достовірність викладених у зверненні фактів.

З метою недопущення приховування всіх цих обставин, їх доведення до відома громадянського суспільства, копію цього звернення розміщено також у засобах масової інформації.

З урахуванням викладеного, —

ПРОСИМО:

1. Генерального прокурора із залученням працівників підрозділів представництва, кадрового, організаційно-контрольного підрозділів та Генеральної інспекції  Генеральної прокуратури України (за виключенням Сивогривової Т.Л., яка у зв’язку із дружніми відносинами із Романовим В.П. не є обєктивною) призначити проведення перевірки ефективності діяльності відділу організації представництва прокуратури області. Лише за її результатами визначитися із рішенням про необхідність проведення змін у штаті чи структурі відділу організації представництва.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів:

2.1. Просимо вважати вказане звернення скаргою, на підставі якої розпочати дисциплінарне провадження відносно Романова В.П. та Божинського С.В.

2.2. У разі надходження скарг відносно підписантів чи вирішенні питання про їх звільнення з підстав змін у штаті прокуратури області врахувати факти, викладені у зверненні.  

3. Президента України, Голову Ради прокурорів України, Голову Комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народних депутатів України  та виконавчого директора Transparency International Ukraine взяти під особистий контроль хід перевірки у прокуратурі області з метою недопущення порушення прав авторів звернення.

Начальник відділу організації представництва                  Крючкова О.П.

(адреса для листування: Запорізька обл., Запорізький район, с. Хортиця,                             вул. Калинова, 20);

Прокурори відділу:

Гринь В.В.                                      Токмаков О.І.               Борін А.Б.

Корсік Я.І.                                      Кавун А.В.                   Гріпас О.Ю.                         

Понятенко К.І.                               

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

В Лондоне пригрели чиновницу Лени-Космоса

Марина Погибко, просившая летом этого года предоставить ей политическое убежище в Великобритании, на днях получила его. Об этом LB.ua стало известно…
АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

Много пишут что Мельник это человек Татарова, Ермака… Нет. Это человек Квартала95, замкнут соответственно на Шефира. Многие наверно слышали про…

В УСБУ Херсонщины выявлен шпион

Внутренняя безопасность СБУ задержала сотрудника УСБУ в Херсонской области, которые передавал информацию российским спецслужбам. Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на…
НОВОСТИ