ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS ФОРУМ ПЕНСІОНЕРІВ ТА ВЕТЕРАНІВ МВС

Довайте обсуждать как заставить Кабмин выполнить норми Законов о повышении пенсии в связи созданием Нацыональной полиции.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 29

4.10.2016 9:04 В.В.

Найти инициаторов этого конституционного ПОДАННЯ нетрудно, надо зайти на сайт КСУ, где видно что авторы какая-то организация ” Народний Антикоррупционный надзор”. Привожу текст полностью: при всем моем уважении, этот Цип’яшок уже не подполковник милиции, а подполковник милиции в отставке т.е. как все мы пенсионеры! Не знаю может ли это влиять на исход дела, но этот документ находится на стадии обработки в секретариате т.е. еще не принят к рассмотрению в КСУ т.е. его могут и вернуть по надуманным или по иным причинам авторам. Но будем надеяться на лучшее…. Конституційний суд України 01033 місто Київ, вул.Жилянська,14 В~теранів, інвалідів, та пенсіонерів органів внутрішніх справ України, колишніх співро­ бітників міліції міста Львова та області підписи яких в кількості ( 63). осіб для відповіді Цип»ящуку Анатолію Євгенійо­ вичу ‘ Клопотання до Конституційного суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України, законі~ України,судової практики з метою забезпечення реалізації та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина щодо пенсійног~ забезпечення колишніх працівників органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей, пенсіонерів, які отримують пенсію у відповідності із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб закон — 2262. 29 грудня 2015 року чинності набрав Закон України від 23 грудня 2015 року №900- 7 «Про внесення змін до .1:1:ецкнх Законів України, щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їх сімей, яким внесено зміни до статей 43,63 Закону-2262.Згідно яких перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу ОВС повинен здійснюватись з урахуванням видів грошового забезпечення, премій у розмірах, встановлених видів грошового забезпечення, премій у розмірах, встановлених для поліцейських національної поліції • Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону-2262, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 року №45. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» визначено окладові розміри грошового забезпечення для поліцейських>>. Статею 102 Зако~у України від 2 липня 2015 року №580-8 «Про національну поліцію V-встановлено що пенсійне забезпечення поліцейських здійснюється в порядку та на умовах визначених Законом- 2262 пункт 5 розділу 11 «Прикінцевих та перехідних положень даного Закону доповнено абзацами другим та третім такого зміст. За колишніми працівниками міліції , у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії передбачені чим законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб. Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, передбаченнх Законом України «Про міліцію)) зберігається і здійснюється в порядку, що дія до набрання чинності Законом України «Про національну поліцію)). Незважаючи на наявність вказаного законодавства, чинних підзаконних нормативно- правових актів, постанов уряду України, органи державної влади, та їх посадові особи, а саме міністерств соціальної політики, міністерства внутрішніх справ та Пенсійного фонду Україин, які відповідають за реалізацію державної політики в соціальн1н сфері , та в пенсійному забезпеченні, наділені _ повноваженнями на розробку нормативно- правових актів , трактують їх на свій розсуд, та відмовляються виконувати чинне законодавство, діють в порушення Конституції України , та постанов суддів України про як на наше переконання вони знають і повинні знати і виконання яких є обов))язковнмн всіма органами державної влади та їх посадовими особами. Постанова Житомирського обласного адміністративного суду від 11 травня 2016 року ( справа No 235 3038 15 а підтверджують, що вказані правові норми були чинними на день виникнення спору, тобто на 29.02.2016 року. Судом констатується що постановою КМУ від 11.11.2015 року внесено зміни та підвищено грошове забезпечення поліцейських, а також підтв~рджуються що колишній працівник міліції та пенсіонер органів внутрішніх справ має право на здійснення перерахунку розміру пенсії на підставі вказаної постанови. Суд вважає безпідставним доводи, про те, що Законом У країни від 23.12 2015 року №900-8 набув чинності після прийняття Постанови Кабінету Міністрів від 11.11.2015 року №988 в часі. Положення частини 1 ст 58 Конституціїї України про зворотну дію в часі законів та інших нормативно- правових актів, у випадках коли вони пом))якшують або скасовують відповідальність особи, стосується фізичних осіб і не поширюються на юридичних осіб. (Рішення Конституційного суду України від 9 лютого 1999 року №1 — рп-9~ (справа п.ро зворотну дію в часі законів та інших нормативно­ правових актів). Постановою Красноармійського районного суду Донецької області від 31травня2016 року встановлено, що постановами Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №988 та від 18.11.201_5 року №947 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 підтверджено встановлення високих розмірів грошового забеспеченння працівниками поліції за посадові оклади і спеціальні звання колишніх працівників органів внутрі~ніх справ, крім того судом підтверджено зміни, що є підставою для перерахунку пенсій, зобов))язано перерахувати пенсію з 1 січня 2016 року. Прошу високий суд: 1. Протлумачити норму закону щодо невідкладноrо перерахунку пенсій колишнім працівникам міліції у відповідності із rрошовим забезпеченням поліцейських національної поліції. 2.Рішення винести без нашої участі. 3. Врахувати постанови суддів У країни. До клопотання додаю : 1. Підписи до Конституційноrо Суду України в кількості ( 6_5)осіб на J аркуші. 2.Постанова Житомирськоrо окружноrо адміністративноrо суду від 11.05.2016 року по справі №806\610\lбр на ( 5 ) аркушах. З.Постанова Красноармійськоrо міськрайонноrо суду Донецької області від 31.05.2016 року по справі №235\3038\15- к на ( !Т ) аркушах. 4. Копія листа Міністерства соціальної політики від 17.03.2016 року №319\0\10-16\039 від 29.03.2016 р.№4525\ 01.14.16 \039; від 25.05.2016 року № 15\2-975 на ( ) аркушах. 5.Копія листа Міністерства внутрішніх справ України від 23 .03.2016 року № 15\2-975 на ( 2) аркушах. 6. Копія листа від 04.03.2016 року №04-18\11-485 Верховної Ради України на ( J ) аркушах. 7.Копія листа Мінсоцполітики від 23.06.2016р №9154\0\14-16\039 на ( { ) аркуші Від імені і за дорученням ( )осіб Ініціативної rрупи Представник ВГО Народний антикоруп­ Ційнийд наrляд ~Льв.обл. підпол­ ковник міліції._в«.thан ОВС Цип»ящук А.Є.


5.10.2016 8:25 Пенсіонер

В.В. Звичайно похвально. Хочеться теж, щоб суд “протлумачив” закон належним чином. На жаль на цей суд, що служить всім владам, а не закону, надії в справедливості мало. І якщо він винесе рішення, яке буде мати ще третю позицію, то ще більше загонить ніщих пенсіонерів ближче до смітників. І це буде останній суд, після якого вже не буде змоги легітимним чином добиватись справедливості.


5.10.2016 8:34 Пенсіонер до всіх пенсіонерів.

Ось все ж таки “жаба душить”. Ті пенсійні асоціації, організації ветеранів в областях, для чого створені, якщо ніщим пенсіонерам немає за що жити і вони самі змушені кудись писати, звертатись до адвокатів, у суди, пенсійні фонди, які здебільшого їх нагло футболять?


5.10.2016 8:36 Маресье

давайте собиремся на общеукраинскую Акцию протеста и спросим у гаранта,а когда,блять,пенсионерам носившим погоны пенсию поднимут ?!


5.10.2016 10:13 читаем первоисточники

Всё просто. На официальном сайте пенсионного фонда дан ответ. Вкратце суть такова — закон принят, вступил в силу, однако КАБИНЕТ МИНИСТРОВ должен опубликовать соответствующий нормативно-правовой акт с механизмом реализации закона (о пересчёте пенсий военпенсам). Кабмином кто керуе? От до громадянина Гройсмана уси пытання.


5.10.2016 11:37 В.В.

Пенсіонеру від пенсіонера. Якщо чесно, то з того рая не буде….. Бо те подання містить масу технічних помилок і має бути повернено на дорбку, як мінімум. Я скачував його у форматі ПДФ і там все видно. Слідкуємо за ним на тому сайті КС.


5.10.2016 13:23 zxc

to В.В.

Что касается обращения пенсионеров в КСУ. Если обратиться к статьям 13,38,39,42,43,82.93,94 ЗУ О КСУ, то необходимо задаться вопросом — какой вид обращения использовали заявители — “конституційне звернення” или “конституційне подання” ? Знаете, 60 человек могли бы скинуться по 50-100 грн, обратиться к адвокату за оценкой перспективы обращения в КСУ и квалифицированной подготовкой обращения, если оно возможно.


5.10.2016 14:06 В.В.

от to В.В. Та не пенсионеры обратились, а от имени неизвестной общественной организации, подписал целый подполковник милиции, типа член той организациив МВД, которой уже нет и вообще скоро это будет называться “преступная организация” и кто там служил, понятно кто по факту. Отсюда все беды на голову уважаемых бывших коллег, с которыми меня 18 лет связывало членство в одной партии- МВД. Такая же ситуация и с членами кружка ИТУ,ГДУВИН,ГПтСУ и х.з. шо. Пенисную службу ликвидировали, а название новой не придумали, так шо я сам не знаю к кому обращаться с нашими бедами, если шо. Готов поучаствовать материально в борьбе за права коллег из МВД т.е. нанять столичного адвоката, так и подмывает написать “За права американских негров”, хай меня простят афроамериканцы.


5.10.2016 15:15 zxc

to В.В.

На мой субъективный взгляд закон о КСУ прописан так, что шансы рассмотрения обращения физического лица, организации об официальном толковании норм Конституции, законов сведены к минимуму. Почему ? Даю цитату из текста на сайте одной из юридической фирм: <<Обязательным условием для обращения в Конституционный суд является неоднозначное применение положений Конституции и/или законов Украины судами, иными органами государственной власти, которое заключается в том, что при юридически равных обстоятельствах в делах одной и той же категории положения Конституции и/или законов Украины в общей юридической практике применяются по разному.>> http://areslex.com/blog/523-obrashchenie-v-konstitutsionnyj-sud Ни в коем случае не считайте приведенную ссылку в качестве рекламы данной компании.


5.10.2016 18:48 zxc

https://www.youtube.com/watch?v=23sx059_nRE


5.10.2016 18:49 читаем первоисточники

Всё просто.


5.10.2016 20:23 Пенсіонер до В.В.

Якщо ту масу помилок виправити (якщо Ви шановний їх бачите, то можете це зробити), буде нагода до цього “ручного” суду ще раз приводом вернутись. Але, якщо суд надасть подвійне трактування закону, тоді це підставою і надалі не перераховувати пенсій.


6.10.2016 21:57 Вася

Когда же будет позитив для пенсов силовиков? и будет ли он вообще?


7.10.2016 12:57 В.В.

Панове, я щось не бачу те кс.звернення від громадської організаціЇ на сайті КСУ, а є тільки два нових від пенсіонерів, які мабуть будуть відхилені секретаріатом КСУ.


7.10.2016 14:45 zxc

Обращение госп. Кваши весьма лаконично. На деревню, дедушке. Больше обращаться уже некуда. Жаль человека.


7.10.2016 17:38 В.В.

То было не обращение, а крик души т.е. голос вопиющего в пустыне, но интересно все-таки куда делось самое первое обращение, где поднимался этот же вопрос?


7.10.2016 17:49 Пенсіонер

За 04.10.16 від 09.04. Зроблена копія заяви до КС та викладена від В.В. Ця сторінка дозволяє писати будь-що, від будь-кого. На сторінці суду я оригіналу теж не знайшов, а ссилка від “В.В.” не відкривається!


7.10.2016 17:59 Пенсіонер

Тільки це порно від Кваші:http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/18_3981.pdf Та від Гнатюка Павла Васильовича, звернення повернуто Гнатюку.


7.10.2016 18:40 DON PEDRO BALABOLLO

Неизвестный солдат. Порошенко рассказал об участии в несуществующих боевых действиях

Глава государства рекомендовал всем студентам послужить год в АТО Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принимал участие в боевых действиях. Об этом он рассказал, выступая на встрече со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского 6 октября в четверг в Киеве.

• Читайте также “А когда вы своих детей отправите в АТО?”. Вопросы студента рассердили Порошенко

“Я убежден, что из историков вышли бы хорошие психологи. Вам советую пойти в военкомат после окончания вуза и год провести в АТО.

Я провел два года в советской армии. В том числе участвовал в боевых действиях.

Был призван со второго курса, а через два года вернулся на третий. Был призван в 84-м, вернулся 86-м. Могу сказать, что после армии это совершенно другое восприятие мира. Формирует мужчину”, — сказал Порошенко.

Стоит отметить, что на официальной странице президента Украины указано, что с 1984 по 1986 годы Порошенко служил в армии в частях ПВО.

Во время срочной главы государства военнослужащие СССР принимали в том или ином качестве участие в конфликтах в Анголе, Мозамбике, Афганистане и Эфиопии, однако, согласно существующим версиям, глава государства мог проходить службу только на территории Союза — либо в Актюбинске (нынешний Актобе, Казахстан), либо в Ахтубинске Краснодарской области.

При этом ни в одном из этих городов боевые действия не велись. По неофициальным данным, после рождения первенца Алексея в 1985 году нынешний президент Украины был переведен в Киевский военный округ, где также не было никаких вооруженных конфликтов.


7.10.2016 21:12 правда

СМЕРТЬ ПУТЛЕРУ

ШОБ ТЫ ПЕС СМЕРДЯЧИЙ СДОХ


Комментировать