Человек не терпит насилия!

Мукачево. Предыстория

— Кокаїн чий був, хто принiс до хати? — питає пiдсудного суддя.- Не мiй. Там робочi на будовi працювали, напевно, їхнiй, — скромно вiдповiдає обвинувачений.

Що там те знамените кiно росiйського режисера Мамiна “Вiкно у Париж” про вигаданих бiдних фабрикантiв i викладача музики, якi через вiртуальне вiкно з однiєї держави хотiли заробити трохи
валюти в iншiй.

Реальна українська iсторiя з реально проритим пiд землею тунелем мiж Україною i Словачиною для перекидання контрабанди в Європу могла б стати сценарiєм фiльму, що претендував би на ”Оскара”.

“Кокаїновий дiалог” — це iз залу суду в Ужгородi.

Тут розглядають справу про небачену аферу: пiд державним кордоном України знайшли “лаз” до Словаччини — тунель завдовжки 700 метрiв!

У судi можна почути ще багато цiкавого. Але найцiкавiше, що про перебiг справи, яка набула мiжнародного розголосу, не повiдомляють анi ЗМI, анi громадськiсть, анi мiлiцiя, анi СБУ, анi прокуратура.

Обвинувачених, до речi, невдовзi пiсля затримання вiдпустили на волю.

Справу розглядають тихо-тихо.

Усе нинi так, наче йдеться не про порушення цiлiсностi суверенної України — державного кордону, а про порушення щодо чиєїсь приватної власностi.

“Есбеушна нора”

А тим часом не все так просто: тунель з України до Словаччини рили в елiтному районi, на околицi Ужгорода, де здебiльшого живуть працiвники СБУ — теперiшнi та колишнi.

Забороненний товар вiдправляли з пiдземного гаража, через вхiд до лазу з будинку на дiлянцi, наданiй… управлiнням СБУ своєму працiвниковi.

Контрабандний тунель називають тут, на Закарпаттi, просто — “есбеушна нора”.

“Тунель” знайшли словаки на своїй сторонi. Була там собi приватна фiрма, склади, стояв туалет, а пiд туалетом, точнiше, його iмiтацiєю, i вiдкривався лаз пiдземної нори до України.

Довжина тунелю вражає. 480 метрiв тунелю вiд загальної протяжностi лежать на словацькому боцi та закiнчуються в промисловому районi мiж селами Вишнє та Нижнє Нiмецьке.

Усерединi вiн зроблений у виглядi труби, зафiксованої сучасними матерiалами, дiаметром сантиметрiв 90. Людина крiзь нору при бажаннi пролiзе сама, зв’язанiй — допоможуть тi, кому це вигiдно фiнансово. Товар по тунелю перевозила вагонетка, така, як у шахтах. Причепiв до неї було 16. Працював пiдземний поїзд на електрицi.

Словаки в тунелi знайшли 13 тисяч блокiв сигарет, вiдразу зробили заяву, що цi сигарети йшли по тунелю з України. Наступила пауза: українська розвiдка нiяк не могла “знайти” тунель на нашiй сторонi. Приїхала розвiдка зi Словаччини, допомогла колегам.

У “норi”, вже українськiй, знайшли кокаїн та п’ять паспортiв афганцiв-нелегалiв. Фахiвцi стверджують, що паспорти пiдкинули самi ж “есбеушники” задля того аби справу не забрали на розслiдування iз Закарпаття в iншу область. Але це пiзнiше…

Подейкують, що насправдi тунель виявили навiть не спецiалiсти зi словацької служби безпеки, а нiмецькi розвiдники, якi вiдслiдковували шлях контрабандних сигарет на ринку їх країни.

thumbnail

Той самий тунель під кордном

Ви вiрите в те, що майже на самiсiнькому кордонi, пiд самим носом усiх спецслужб кiлька рокiв повноцiнно функцiонував тунель завдовжки 700 метрiв i майже метр у дiаметрi, така собi безкоштовна, безвiзова, нiким не контрольована дорога до сусiдньої країни, а нашi спецслужби про це не знали? Ото ж бо.

Тим не менше, скандал був великий. У свiтi заговорили про те, що до функцiонування пiдземного тунелю пiд кордоном України причетнi генерали СБУ та прокуратури — мiсцевi, закарпатськi та столичнi.

Тунель знайшли ще в липнi минулого року. На всiх телеканалах i в центральних газетах словацька служба охорони держави, їх мiнiстри у подробицях розповiдали про “тунель” у землi пiд кордоном України й пiдраховували збитки, завданнi контрабандистами їхнiй державi.

“Тунель” транслювали, показували з рiзних бокiв i звiтувалися чи не щодня перед громадськiстю. Словацька влада поважає свiй народ.

В Українi натомiсть журналiстам, якi намагалися показати людям “есбеушну нору”, — виривали з рук мiкрофони. Пiзнiше розслiдування вестимуть все тi ж особи — працiвники служби безпеки та
прокуратури iз Закарпаття. Здається, прогнози скептикiв правильнi: винних не буде.

Одну з найцинiчнiших афер мiжнародного масштабу, проритий пiд державним кордоном контрабандний тунель, до суду передали за небачено короткий термiн — пiвроку. Розвитку подальших подiй можна позаздрити: затриманих у серпнi контрабандистiв вiдпустять на волю через п’ять мiсяцiв, без застави.

Головними ж у справi контрабандного тунелю залишаються — небiжчиця i якiсь старенькi люди. Але на кого з них оформлений будинок, пiд яким починався тунель, суд досi встановити не може.
В суд старi не ходять.

— Не знаєте, що робити? Приведiть їх примусово, — сказав мiлiцiонерам суддя.

“Самi вирили — самi ховають”

— До суду пiдете? — вiтаюся з бабцею Тамарою з вулицi Запорiзької, “свiдком iз риття тунелю”.

— Не пiду. Я що ту нору рила? Самi рили то хай самi й ходять. Я там мала город, рокiв з 20 його
обробляла, i нiяких тунелiв-нiр там не було, — сердиться.

Кажу, що мiлiцiя примусово її у зал судових засiдань буде приводити.

— То хай, але хiба, як назад привезуть, хоч хлiба по дорозi куплю. Запитує, чи й бабу Лiзу, бабу Марину та бабу Сузанну везтимуть, вони-бо ще старiшi за неї.

— Я саджу кромплi (картопля, — авт.), прийшли такi стриженi кажуть до мене: йди звiдси, бабо. Я в плач, питаю чого моє забирають, то ж пiд самим кордоном, будуватися тут не можна, нащо то їм? А вони шкiрять зуби, що довше житиму, як менше знатиму.

— Коли у вас город забрали? — допитуюся. — То вже лiт зо шiсть-сiм буде, — рахує роки вiд смертi чоловiка. — Скажiть нам, темним, як то тим крутим з СБУ плани дали? Ми, мешканцi вулицi, ходили, просили, а нам казали: не мож тут будуватися, заборонено законом, бо тут границя. То закони що, для бiдноти?

Як забирали городи в людей, тодi нiхто зi Запорiзької не знав, що там, де ще вчора вони садили картоплю, чинно ступатимуть черевики працiвникiв СБУ. Але не у службових цiлях. Саме тут, на людських городах, за якихось 100 метрiв вiд державного кордону “есбеушники” будуватимуть житло. Нинi пiд прикордонною смугою не будинки — вiлли. Такi на зарплату держслужбовця не збудуєш. Земельнi дiлянки працiвники СБУ отримали тут у 2004 роцi.

Вiлла пiд номером 57 на тепер Запорiзькiй, а по-старому — Галагури на околицi Ужгорода. Величезна хата, пiд червоною черепицею та з кованим парканом, задоволення не з дешевих.

Дiлянку на якiй стоїть будинок iз червоним дахом, отримав пан Горбань, працiвник СБУ вiд свого управлiння, так, як i отримували решта його колег, котрi нинi живуть на цiй вулицi. За будинком —
територiя вiльна, хiба кордон, бiля будинку — прикордонний стовп.

Горбань вже начебто не у спецпiдроздiлi. Хоча в цiй структурi, кажуть, колишнiх не буває. Отож, факт залишається фактом: саме на дiлянцi працiвника СБУ, у гаражi цiєї хати пiд 57-м номером, i розмiстили початок “тунелю у Європу”. Найближчi сусiди тунелю — працiвники СБУ. Дiйснi.

…Я стою неподалiк прикордонної смуги, пiд моїми ногами на шестиметровiй глибинi-скандальний тунель. Ого! Не кожен день такi враження, що пiд твоїми ногами впродовж багатьох рокiв пересувалася без жодного “фейсконтролю” контрабанда.

Що, крiм цигарок, найходовiшого контрабандного товару на Закарпаттi, перекочовує пiд землею з країни третього свiту до Європи?

А що завгодно! Героїн, кокаїн, раби — нелегальнi емiгранти, дiти як товар для збоченцiв, людськi органи для пересадки та й самi живi “донори” — для вирiзання у нещасних серця чи нирки.

А тим часом судовi слухання тривають.

За легендою, “есбеушник” Горбань дiлянку продав Юлiї Стигурi, селянцi з Ракового. За цiєю ж легендою, наче б та новобудова за двометровим парканом також є власнiстю тiєї ж селянки.

Чому за легендою? Та тому, що такi казки слухають, здається, тiльки в судi та ще в кабiнетах слiдчих, якi вивчали цю справу. Документiв про продаж цiєї дiлянки нiхто не бачив. Як i документiв про те, хто ж нинi є власником будинку з “норою у Європу”?

Викликана у суд нотарiус пояснила “вашiй честi”, що не може без дозволу свого “клiєнта” говорити. Хто “клiєнт”, тобто власник будинку, суддя в нотарiуса чомусь не запитав.

У шпаринi паркану на Запорiзькiй, 57 я знайшла неотриману адресатом квитанцiю про оплату за свiтло. Згiдно з нею за спожиту електроенергiю у груднi 2012-го мала б розрахуватися Юлiя Стигура. Але, на жаль, вона не зможе цього зробити. Нещасна, з якої нинi роблять “найголовнiшого” контрабандиста країни, померла ще п’ять рокiв тому. А кого ж судять? Хто пiдозрюваний?

Два брати — Василь та Михайло на прiзвище Малиш. Обидва — пiдприємцi, живуть iз сiм’ями в Ужгородi. Їх затримали у серпнi.

Мешканцi зi Запорiзької кажуть, що саме вони, а точнiше — старший, Василь, i будували вiллу, оту з тунелем. Про покiйну Стигуру тут старожили нiколи й не чули. Брати-закарпатцi, яких затримали у Криму кажуть, що Стигура була їм тiткою. I ще кажуть, що будинок на Запорiзькiй, 57 не їх. Але що цiкаве: тiтка по смертi спадщини їм не залишила. То чого ж вони ходили до будинку на Запорiзькiй?

— Ми приїздили, ваша честь, туди годувати собак, — пояснюють Малишi, нинi за фабулою СБУ — найголовнiшi контрабандисти України.Собак, якi охороняли “нору у Європу”, — пострiляли. Щоправда, тiльки двох. Вiвчарок. Третю, лайку, залишили живою.

— Знаєте, чого вбили вiвчарок? Це були собаки прикордонникiв, а то був чiткий слiд, який мiг вивести не на отих пiдставних братiв-клоунiв, а на справжнiх власникiв контрабандного тунелю.У погранцiв кожна собака має свiй паспорт i номер, — каже лiтнiй чоловiк iз Запорiзької. Той, що з бiдних мешканцiв вулицi. Багатi сусiди 57-го номера зачиняють дверi перед носом журналiстiв.

Нора на норi

…Михайло Темнов, розвiдник спецпiдроздiлу в минулому, а нинi один iз дослiдникiв iз виявлення нечесних чиновникiв усiх рангiв, впевненний, що про тунель на Запорiзькiй, що неподалiк аеропорту, було вiдомо i СБУ i, прокуратурi давно й дуже добре.

— Хай нiхто не розказує казки, що не знали. То — нонсенс. Розвiдники i контррозвiдники вiдпрацьовують усi прикордоннi села й вулицi до найменших дрiбниць. Там навiть про нове гнiздо пташки знають, а про тунель в iншу державу — нi? Хай нiкого не смiшать.

Темнов каже, що занадто довго вiн працював у “системi” аби не знати правду: однозначно функцiонування цього тунелю це — бiзнес висопосадовцiв. Це бiзнес на який було покладено гриф “таємно — не чiпати” генералами СБУ та прокурорами високих рангiв.

Лишень на цигарках тунель заробляв своїм власникам мiльйони доларiв. “Товар” з України прибував пiдземним поїздом, а на словацькому боцi його перекладали до вантажiвки, в яку помiщалося 15 тисяч блокiв цигарок. Це — одна ”ходка”.

Мiнiстр внутрiшнiх справ Петер Казiмiр, мiнiстр фiнансiв Словаччини припускають, що контрабандисти могли завдати шкоди державi на 50 мiльйонiв євро тiльки за неоподаткованi цигарки. “Тунель був побудований за найновiшими професiйними технологiями”, — додає Тiбор Гаспар, начальник словацької полiцiї.

…А тим часом у залi судового засiдання в Ужгородському судi й надалi озвучуються ”легенди”.

Двоє братiв, якi, за фабулою розслiдування скандальної “нори” мiсцевими слiдчими СБУ, є головними винуватцями, ходять до суду, як на роботу, й розповiдають “вашiй честi” новi небилицi, новi казочки, у фiналi яких виявляється, що будинок, збудований на дiлянцi працiвника СБУ, де й функцiонував контрабандний тунель, то й не будинок, а так собi, привид.

Отож, небiжка будинок не будувала. Нещасна, помираючи у всеохопнiй сiльськiй нуждi, вочевидь, i гадки не мала, що є доларовою мiльйонеркою. Брати Малишi також кажуть суддi, що не є власниками, що не будували вони нiчого: анi будинку, анi тунелю.

То все-таки: чий будинок, у якому починався тунель з мiнi-поїздом до iншої держави?

Олексiя та Iвана. Саме так стверджують нинi у судi брати, що ходили годувати туди собак.

Якого Олексiя та Iвана? А прiзвища їхнього обвинуваченi не пам’ятають. Залишається повiрити, що дiйсно пiд самим носом усiх українських спецслужб кiлька рокiв поспiль повноцiнно функцiонував тунель завдовжки 700 метрiв i метр у дiаметрi, така собi безкоштовна, безвiзова, нiким неконтрольована дорога до сусiдньої країни.

А вони, бiдолахи — СБУ, мiлiцiя, контррозвiдка — про це не знали. Ну зовсiм нiчого не знали.

Автор:Свiтлана МАРТИНЕЦЬ, Закарпаття. Джерело:  Експрес

“Кипение говн в СБУ в этот раз стало особенно выразительным. Вчера, на Владимирской прямо возле здания СБУ появился отставной генерал Белоус. Сей “хозяин тоннелей” практически провел пресс-конференцию, на которой заявил, что он является “смотрящим” от “Правого сектора”. Что у него отличные личные отношения с Ярошем и он лично финансировал “ПС”. И потому очень скоро вернется или в Центральные аппарат или возглавит какое-то областное управление и начнет “уничтожать” тех сотрудников, которые способствовали раскрытию его преступных схем в прошлом. При этом Белоус пальцем указывал на проходящих сотрудников, говоря о том, кого именно он будет “уничтожать”. Интересно, бывал ли Дмитрий Ярош в прекрасной квартире Белоуса возле Аскольдова переулка и не интересовался ли, можно ли такую квартиру купить, отремонтировать, а потом вновь отремонтировать после пожара — на зарплату сотрудника СБУ? Напомним, что Белоус находился под следствием, в ходе обыска в его квартире было обнаружено 1 миллион 800 тысяч долларов и 300 тысяч евро. Вобщем, весьма интересное “антикоррупционное пополнение”.”

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

102 ответа

 1. Идиоты!Посмотрите интервью Москаля.Правый Сектор состоит из уголовников,наркоманов и симулянтов!Им нужны только контроль над контрабандой и рэкет.Вальцман должен их загнать в собачью будку и надеть ошейник.

 2. ещё один дол-боёб!

  он наконец-то понял,што янукович был х-уёвый.

  у етова дол-боёба есть шанс когда нибудь понять,што и

  у пети есть недостатки.што развитие- ето процесс.

  навсякий случай напомню тебе,666, што

  процесс- ето последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь.
  Совокупность последовательных действий для достижения требуемого результата.

 3. Идиоты!Янукович вам был плохой и он действительно был плохой,но разве стоило его скинуть того ,что сейчас происходит в стране.Теперь плохой для вас Вальцман.Может он действительно плохой.Но мы уже на своём дурацком опыте видели к чему приводят революции.Хватит,сидите и дышите в дырочку до выборов.Правосеков к порядку!А не послушаются-то к ногтю!

 4. Западная Украина превращается в очаг нестабильности, а кровавые разборки бандформирований в Мукачево, взрывы возле участковых пунктов милиции во Львове, блокирование трасс, пикеты добровольческих батальонов по всей стране — так сегодня выглядят последствия вооруженного противостояния в еще недавно спокойном и мирном регионе Украины. Такого мнения придерживается лидер общественного движения “Украинский выбор” Виктор Медведчук. А кто еще слушает этого кацапского урода? Эта тварь должна сгинуть с Земли как подыхают подобные ему уроды. Слава Украине.

 5. один из американских сенаторов в своем интервью заявил , что киевская ” власть”-
  неадекватный банкрот- самозванец !!!

 6. Как то грустно все читать. Ситуация ведь только в очередной раз вскрыла то, что существует с 90-х. Много ли вы знаете людей которых больше знают по погонялу, а не по фамилии. Когда в Закарпатье говоришь Блюк все понимают о ком говоришь, или спрашиваешь. А Ланьо? А…. так это одно и то же. Господа-товарищи хорошие. Нет честных бандитов. Нет праведных бандитов. Это какой то праздник маразма, когда отпетый бандюк вдруг становиться бандитом. Не ужели мало примеров в истории нашей страны. Вам еще мало?
  В Закарпатье все, кто хоть как-то интересуется жизнью области знает, чем занимается Ланьо, чем занимаются Балоги, чем занимается Стрыжак младший, кто такие Баранюк, Ледыда, кланы братьев Адамчуков, Гелетеев, Дуранов, Андреевых………, (можно перечислять Люди они все давно приватизировали область с ее границей. Не в буквальном смысле, конечно но даже фигурально это позволяет им жить припеваючи. Теперь же им приходиться выбирать. Или довольствоваться тем что есть, или выгрызать один другого. А тут еще и аматоры. Которые тоже желают кусок пирога. И у которых есть не только аппетит, но и правидный повод — не для себя для победы. Все эта мразь обзывает себя местной элитой, хотя внутри гавно, полное гавно, хоть и обернутое в хорошие обертки в виде костюмов. Только полный идиот может думать, что они живут обособленно. Они все в связках. И вся верхушка праоохранителей если не в теме то на зарплате. А поройся поглубже то и с следы бывшего СДПУ-о найдеш. Все руководители что прокуратуры, что милиции, что СБУ что погранвойск разсматривали область как заработок. И нынешнее не исключение. Подчеркиваю-ВСЕ. Не символично ли, что события произошли в городе вотчине Блюка, Балог, Гелетеев (один из них начальник месного управления СБУ). А группой правых судя пол всему командовал Стойка Роман-бывший мент (именно мент поганый), который занимался подставами, в том числе подбрасывая через проституток наркоту, с дальнейшим вымагательством. За что и был с позором выгнан. Но как всегда благодаря связям отца-бывшего в определенный момент начальником Чопского горотдела СБУ (что такое Чоп не надо рассказывать?), а потом и именно в период залета начальником внутренней безопасности областного СБУ. К стати, сей тип по поведению более схож на социопата, чем на патриота-робингуда. Будучи в милиции он подрабатывал стукачем у местного авторитета (ныне покойного благодаря передозу) и его компаньона некого Грузина (тоже покойного благодаря пуле), которые специализировались на краже нефти и дизеля с трубопроводов. А еще он дрался с погранцами за дельтатплан, на котором организовал переправку сигарет, и который был последними захвачен. Тогда все махали шашками, а далее что? А ни что. Мукачево. Уж очень хотелось отобрать жирный кусок доходов у Блюка. По этому поводу вопрос ко всем начальникам милиции и СБУ с момента образования Украины. Особенно к Гелетеям- выходцам с Мукачева (славным работникам УБОЗ), генералу Москалю, и конечно же славному нынешнему начальнику милиции. А вы что не знали про Блюка и его бизнеса? Про контрабас, сигареты наркоту, лес? Знали и получали. Знали и решали. Знали и молчали. Доколе под люстрацией будут понимать социалистическое прошлое и период при Януковиче, ничего не поменяется. Все должны показать, что есть у них и у родни. А налоговая должна назвать суммы уплаченных налогов и доход, за весь период существования Украины. И только тогда нужно начинать говорить. Кто ты патриот, или вор, коррупционер. А все что более декларации под конфискацию, у всех кто был на госслужбе, а у других под арест до уплаты 13 % в доход. Тогда будут и деньги в бюджете и люди правильные придут во власть.

 7. пора его валить как бедолагу янукоовоща , с которым в этом году распрощались бы легитимно , без трупов , крови , убитой страны .

 8. Думаю еслиб ПС выкинуло Вальцмана в мусорник большинство бы одобрило:

  Гнусный человечишко по сути.Барыга,воришка-приХватизатор,приспособленец.Проволок в зРаду своего выблятка,мало того и вор-рецедивист,”герой украины”Алексей Иванович Вальцман тоже в зраде.А остальные вы6лядки по лондонам ныкаются

 9. Можно атомную на Киев!И даже две можно!Это уже мне обещал Барак-больше денег не хочет давать,а бомбу- нате!!!

 10. атомную нельзя — могут невинные люди пострадать , как в Донбассе . операцию надо производить избирательно — выявлять и ликвидировать только вурдалаков !хотя ” скакавших” в куеве , и молчаливо соглашавшихся , надеявшихся выловить что-то для себя в мутной теме мандана — ПРЕДОСТАТОЧНО !!!

 11. Надо сразу попросить Путина кинуть ядерную бомбу на Киев!Зачем мелочиться?Какие-то Мотороллы,Гиви…

 12. Всю феодально-олигархично-коррупционную систему нужно рушить:

  Уже 25 лет одни и те же рыла и на Банковой и на Грушевского.Снять с передовой на 2-3 дня добровольческие батальёны,развесить быренько по столбам в Киеве вальцманов-медведчуков-собаковых-кличко-киваловых-ефремовых,расстрелять ВСЕХ суддей и прокурорских—и обратно на позиции.Если захотят поучаствовать Гиви с Мотороллой —на 2-3 дня открыть им коридор в Куев НО БЕЗ ТЯЖЁЛОГО ВООРУЖЕНИЯ,тока с калашами

 13. Ось!я уже исправился!Мальчишку-заложника ПС просто тренировал,а не похищал,вы дурни,ничего ничего не понимаете в тактике боя.

 14. Фракция “Самопомич” в Верховной Раде требует отставки генерального прокурора Виктора Шокина, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

  Об этом на заседании согласительного совета заявил председатель фракции Олег Березюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости. Источник: http://censor.net.ua/n343618

 15. ваше ” погонялово” пишется через ” о” — Хоттабыч. С ув.дядя , который эти книжки читал , а не пересказывал услышанное .

 16. Всё,джинна уже не загнать в бутылку!Теперь осталось одно- загнать под нары!Или джин нас загонит под нары!Но Порох- трус-будет сидеть ,ждать,конфеты жевать…

 17. Этот антинародный режим в самой середине Европы может держаться только на грубой военной силе . Сама концепция государства Украина вначале ее ” розбудови” была — мирное , толерантное к гражданам и окружающим странам , тем более к соседям, правовое государство. Но , видно , рогулям , бандюкам , ворам всех мастей , олигархью в этих рамках стало ” тесно” , и они изменили направленность , превратив страну в территорию , накшталт , Хондураса периода 70=80х. годов прошлого столетия.

 18. Этот антинародный режим в самой середине Европы может держаться только на грубой военной силе . Сама концепция государства Украина вначале ее ” розбудови” была — мирное , толерантное к гражданам и окружающим странам , тем более к соседям, правовое государство. Но , видно , рогулям , бандюкам , ворам всех мастей , олигархью в этих рамках стало ” тесно” , и они изменили направленность , превратив страну в территорию , накшталт , Хондураса периода 70=80х. годов прошлого столетия.

 19. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 20. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 21. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 22. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 23. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 24. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 25. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 26. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 27. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 28. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 29. По словам главы Закарпатской области Василия Губаля, место пребывания заблокированных в Мукачево бойцов «Правого сектора» неизвестно, передает ТАСС.

  «Вооруженных членов «Правого сектора» разыщут, в настоящее время их место пребывания не установлено. Они оружие не сдали и на контакт с милицией не выходят», — сказал Губаль в эфире телеканала «24».

  Подобными данными располагает и бывший пресс-секретарь столичной прокуратуры Алена Яхно.

  «Мой информированный источник в Мукачево сообщает, что скорее всего никакого штурма уже не будет, «потому что нечего штурмовать»» — написала Яхно в фейсбуке.

 30. файта , ты откуда такой вылез , перемешивая русские , украинские и какие-то романо-германские слова , и сколько получил за свой убогий высер ? а еще я желаю , чтобы хлопцы из ПС тебя вычислили , опустили , и оскопили !!! *** ты , гнойный !

 31. Правий Сектор на Закарпатті це редкі злочинці. Моя знайома нещодавньо зробила одному серед цієї банди зауваження, чому він на автомобілі закрив тротуар так, що вона з малрлітнім сином не може пройти. Так цей урод, який негідний носити ім’я правосека зробив конглюдентну дію направивши на неї та малрлітнього сина бойовий пістолет і це було в центрі м. Ужгорода. Далі, я був свідком як ці бандити, які називають себе в Закарпатті Правим сектором, привязали до стовба племіника Калетника, начальника Закарпатськоі митниці Харченка, а потім по заяві активістів викликати прокуратуру і оглянути його сейф та кабінет, провести слідчі дії, ці ж мародери, які брали участь в подіях м. Мукачева, самі оглянути кабінет Харченка, та ім’ям Революції в свої кармани поклали 1 млн. Доларів США. А надалі за 500 тис. Зелених Харченка повернули родичам Калетника, а не здали в прокуратуру. Далі на зауваження інших свідків, активних учасників Євромайдану, ці бандити почали називати їх сепарами. Р.S. Правий сектор на Закарпатті, це ті ж бандити. Я з великою повагою ставлюся до тих Патріотів, в т.ч. із П.Сектора з інших областей

 32. Во первых евреи — это не россияне по современным понятиям. россияне — жидовские мафиози типа: Порошенко, Яценюка, Гросмана, Турчинова, Тягнибока, Яроша и пр. — а вы за них свою грудь подставляете. Потому что вы рабы — ГОИ!

  В Закарпатье спецназ пошел на штурм бойцов Правого сектора

  Дата 12 июля 2015 г., 21:52:00
  В Закарпатье спецназ пошел на штурм бойцов Правого сектораВ Закарпатье спецназ пошел на штурм бойцов Правого сектора
  Под Мукачево вновь продолжается вооруженное столкновение спецназа и представителей правого секторa.

  Об этом сообщают местные жители.

  В лесу под Мукачево продолжается перестрелка между спецназом и Правым сектором на поражение.

  Об этом Новому Закарпатью сообщил местный житель.

  По его словам, это продолжается уже около часа и в этой схватке Правый сектор потерял уже 15 человек.

  Читайте также: Собратья Сашка Билого выехали в Мукачево на подмогу «Правому сектору» ua-reporter.com

 33. Какое там нах”уголовное дело”?Сжема у ругов обкатанная—забашляет прокурорским и судье,выпустят под залог и удерёт в Кацапию.Только 200.Без вариантов.Возражения будут?

 34. Ой ну тока не надо кремлеботы шыть нам антисемизм.Мы в АТО плечом к плечу с побратимами-евреями воюем(НЕ ПУТАТЬ С БАРЫГАМИ_ЖЫДАМИ!)

 35. «Правый сектор» выдвинул требования к украинскому правительству. Об этом сообщает портал «Подробности» со ссылкой на пресс-службу организации.

  По данным портала, бойцы «Правого сектора» требуют следующее: отставка министра МВД Арсена Авакова, привлечение к ответственности закарпатского руководства МВД, привлечение к ответственности криминального авторитета Ланьо и его соратников, открытие уголовного дела против Медведчука, который, по словам бойцов, финансирует и контролирует Ланьо, а также освобождение из-под стражи «всех заключенных режима».

  Все россияне от власти обосрались от страха: они знают что бойцы Правого сектора дано приняли решение повесит всех жидов в Киеве.

  Куда смотрит контразведка СБУ и пр. — все они полное дерьмо!

 36. Барыжка-Вальцман доигрался.И всё что с ним далее будет происходить —следствие его жадности,хуцпы и недооценки интеллектуального уровня народа Украины

 37. Походе артист больших и малых Аваков апосля убийства Билого в новой роли — в роли начальника оппозиции родного армянского народа! Давайте лучше Юру Луценко, он в отличии от артиста больших и малых уже мудрый и не рвач как Арсик

 38. Какже вы б ляди жидовско-олигархические быстро забываете кто вам власть дал:

  Кто был Пеця при Януковиче?Член его команды.Еслиб не Майдан—НА КОТОРОМ ОН КСТАТИ НАЗЫВАЛ ПРОТЕСТУЮЩИХ ПРОВОКАТОРАМИ—вальцман до сих пор был бы в команде Януковича,его соучастником и подельником.Быстрож с ука переобулся под своего.
  Вальцманяку на гилляку

 39. Еслиб не ПС—ваш Вальцман до сих пор бы в команде Януковича продолжал работать как вплоть до 2014.Пеця был на Майдане?Где Пеця был во время Майдана?
  Еслиб не ПС—были бы счас не только ДНР и ЛНР,но и ХНР,ОНР,ДнепрНР.Кровью братов оплачены те 370.000.000,которые Вальцман заработал в 2014
  Вплоть до сегодняшнего дня кто оборону под Донецком.Широкино,Мариком держит?Вальцман?Его сын или отец?

 40. Если власть не уничтожит правый сектор, народ уничтожит и этот сектор и власть.

 41. Идиоты и долбоебы!Я старый заслуженный жид предлагаю себя в самые главные министры страны Укропии.Порошенко и Яценюк всего лишь наполовину россияне,то есть не истинные арийцы Укропии.Поэтому ПС и стреляет в Мукачеве.Я сразу решу все Мукачевские проблемы и не только Мукачевские,я уже попросил у америкосов одолжить мне на пару дней водородную супербомбу.Обещал,что после использования,бля буду,верну в целости и сохранности.Да,забыл,я попросил две супербомбы-другую мне нужно сбросить на Банковую-ведь,там тоже будет сборище ПС,а я как заслуженный старый жид их не люблю.Забыл сказать,что у меня прямая линия со стариной Бараком(он ведь,тоже истинный ариец,хотя и полукровка) и старина Барак приказал полужиду Порошенко и полужиду Кулевлобу-Кроликману(он,правда,хвастается,что он не “полу”,а полноценный)освободить лично для меня свои кресла.Как только приступлю к выполнению своих прямых функций,обещаю,наведу порядок в Укропии:1)весь янтарь будут добывать только истинные россияне-арийцы с проверенной родословной,2)контрабандой сигарет ,так и быть,позволю заниматься полужидам,3)отныне и навеки в ментуру и СБУ принимать только потомков побывавших хоть один день в Освенциме,можно и на экскурсии,4)в Правый Сектор разрешаю принимать укропчиков,ведь,подобных им тупых евреев не найти даже в Бердичеве,в Одессе россияне всё-таки умнее. Всё,хватит вас учить,долбоёбов и идиотов,пока не переименуете Укропию в Мацапейсию с вами ,идиотами,и говорить не хочу. P.S.Если Ярош до завтра сделает обрезание,я его прощу и назначу генералиссимусом Правого Сектора.

 42. Такая нация крутая, шо во все века “варяги” нужны были на правление.

  Скандинавы выдохлись, кавказцы не справляются, теперь спецов из каганата выписывать надо.

  Иначе свидомые пере===ят друг друга…

  Однако

 43. У Вальцмана ум как и у вора-рецедивиста батьки заточен под гешефт:

  Касаемо стойла—ещё вопрос кто кого поставит.Як кажуть—побачимо.Ответит ещё на вопросы и касаемо приХватизации 90-х,и подковёрных договорняков с Пу,и искусственно созданных котлов,в которых хотел патриотов угробить,и “заработанных” за 2014 год 368 миллионов на фоне тотального обнищания народа.На днях спросим с суки,терпець як кажуть зирвався.Если думает спрятаться за спины ментов от народа—то зря.Глаза в глаза базарить будем с крысой

 44. У Вальцмана ум как и у вора-рецедивиста батьки заточен под гешефт:

  Касаемо стойла—ещё вопрос кто кого поставит.Як кажуть—побачимо.Ответит ещё на вопросы и касаемо приХватизации 90-х,и подковёрных договорняков с Пу,и искусственно созданных котлов,в которых хотел патриотов угробить,и “заработанных” за 2014 год 368 миллионов на фоне тотального обнищания народа.На днях спросим с суки,терпець як кажуть зирвався.Если думает спрятаться за спины ментов от народа—то зря.Глаза в глаза базарить будем с крысой

 45. Что вы рас===елись:Вальцман,Вальцман!Если бы Порошенко действительно был Вальцман,то у него хватило бы еврейского ума поставить вас ,долбоёбов Правого Сектора,каждого в своё стойло,а не путешествовать с оружием по стране,пугая обывателей.И был бы в стране порядок как в Иэраилеве и не выпрыгивала бы из штанов вата(читай: арабы) и помалкивал и прятался бы у себя в подвалах Путин(читай :Асад).И потому что мы укры,а не россияне у нас иловайские котлы,Донецкие аэропорты и другие прелести в виде тысяч погибших наших граждан и разрушенные города.Нет,на месте Порошенко я бы в министры и губернаторы брал жидов,а не грузин.Больше было бы пользы.А что касается военного министра и председателя СБУ так уж точно из Израиля моссадовцкв выписал.

 46. Безобидный такой отряд, приехали с тяжелым пулеметом и гранатометами на разборки и менты еще виноваты, как это они посмели на вызов приехать…. Устроили Самоли и смотались, белые и пушистые. Офигеть просто. Но почему кажется что больше от них исходит угроз для местных чем чего то положительного глядя на кинохронику? Как не вериться в благость их намерений. Почему все в масках? Куда они запихивали раненного в голову в свою машину и еще таким варварским способом? Пулеметчик наводит крупнокалиберный пулемет на все что шевелится, а кругом случайные прохожие все время в кадр попадают и гражданские машины мимо ездят. Что за игрушки в войнушки в мирном городе? . Где ни появляются везде кровь, убийства, бредовые движы малолеток аля-Германия 30-х. Просто пипец.

 47. Согласен,дело не в том кто первым открыл огонь,а дело в том,что правосеки не должны разгуливать по нашим городам и сёлам с оружием.

 48. что в стране ни хрена не делается для улучшения жизни людей.Наоборот. Жить стало В РАЗЫ ХРЕНОВЕЙ

  Майданный переворот, как оказывается, был сделан только для того, чтобы поменять одно ворье на другое.

  Громкие уголовные дела это пыль. Это обыкновенная работа, а не реформы.

  Реформы будут тогда, когда будут устранены причины для цветения коррупции.

  А это как минимум: отмена всех запретов, лицензий, согласований, надзоров, квот и прочей херни без которой гражданин может обойтись. Замена воровского НДС на понятный налог с оборота. Изменение налогового законодательства, чтобы дать возможность людям работать и зарабатывать. Равенство ВСЕХ перед ЗАКОНОМ. Монополия государства на водку. Ну и т.д.

  Кто то это собирается делать? Нет. Тогда смотрите херню о задержании очередного взяточника. Вам их ворье у власти сериалами поставлять будет

 49. Мало того что сам жидюга по трупам Небесной Сотни на трон вскарабкался,так ещё в зраду и крысёныша своего сопливого депутатствовать протащил.Мало папаньки-вора в зРаде—так ещё и сосунка туда?

 50. Вор и подонок Ющенко,вор и подонок Кучма и даже вор,трус и подонок Янукович не стерпели бы расстрел ментов при исполнении.А как поступит Порошенко,которого правосеки называют пархатым Вальцманом?Если сделает вид,что ничего не было,то ему конец.

 51. Вор и подонок Ющенко,вор и подонок Кучма и даже вор,трус и подонок Янукович не стерпели бы расстрел ментов при исполнении.А как поступит Порошенко,которого правосеки называют пархатым Вальцманом?Если сделает вид,что ничего не было,то ему конец.

 52. Вор и подонок Ющенко,вор и подонок Кучма и даже вор,трус и подонок Янукович не стерпели бы расстрел ментов при исполнении.А как поступит Порошенко,которого правосеки называют пархатым Вальцманом?Если сделает вид,что ничего не было,то ему конец.

 53. В свое время менты подчинялись президенту ..авнюковичу. Выполняли приказы легитимной власти. Пришли старые типа “новые” хари и их обосрали. Завели уголовные дела

  Сейчас менты подчиняются нынешнему гаранту и выполняют приказы легитимной власти состоящих из тех харь которые дорвались до власти.

  Интересно, памятуя о такой концовке исполнения приказов легитимной власти, станут ли нынешние менты участвовать в бойне? Которая очень даже может начаться.

  Или скажут: “Слушайте пети, юли, югики, александеры, арсены, бени каламойские, а не пойдете ли вы в задницу?” “Вам надо вот и идите воюйте”?

  Возможен такой сценарий? А, люби друзи?

  Самое страшное НЕТ В СТРАНЕ ЛИЧНОСТИ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИЛА БЫ ЛЮДЕЙ.

 54. то была не милиция , а оборотни в погонах !!! нынешняя ” власть” пришла к правлению на утверждении , что если президент узурпирует власть(янукович) и никакими средствами это не устранить , то народ имеет право на восстание .. таким же постулатом руководствовался и ” ПС” борясь с оборотнями в погонах , о которых все , кому положено , прекрасно знали на протяжении последних 24 лет , и ничего законного и легитимного по прекращению этого бесзакония не предпринимали .

 55. то была не милиция , а оборотни в погонах !!! нынешняя ” власть” пришла к правлению на утверждении , что если президент узурпирует власть(янукович) и никакими средствами это не устранить , то народ имеет право на восстание .. таким же постулатом руководствовался и ” ПС” борясь с оборотнями в погонах , о которых все , кому положено , прекрасно знали на протяжении последних 24 лет , и ничего законного и легитимного по прекращению этого бесзакония не предпринимали .

 56. А сколько можно терпеть?!ГОД прошёл после Майдана—и!?Где люстрация?Где честное перераспределение всего приХватизированного в 90-е?Где борьба с коррупцией,клановостью?Почему не сидят Ефремовы-Допы-Гепы-Медведчуки-Иванющенки?Почему на местах всё те же воровские чиновничьи рыла?Пока льём кровь на ЮВ—в тылу разнокалиберные “вальцманы” продолжают набивать карманы.В общем терпение вот вот иссякнет,так суке пархатой и передайте.Возможности вылететь в Лондон с наворованным из Бориспольского ап не будет

 57. Прав первый комментатор. Пока вопросы будут решать тем у кого дубина толще, ни кто и ни хрена вас, засранцев, в европу не пустит
  Послушайте ЧТО говорит правосек на видик: ” Я пришел к местному “авторитету” (назвал какою-то кликуху-погоняло). Он сказал”Мы сюда вас не пустим”. Я ответил: “Значит не договорились”. После этого понеслось. Цена вопроса -ПОЛ ЛИМОНА ЕВРАВ за 1 фуру сигарет. Никто частью этих денег делиться с новоявленными “предпринимателями” не захотел. Им сказали — “Пшли вон, в окоп на востоке”. ПС обиделись.

  Поэтому не надо волну гнать про патриотизм, борьбу с коррупцией и контрабандой. Все гораздо проще. Хотели ребятушки сесть на “коньячную струю”, а другая жлобня отправила их в… или на….

  Слушал пояснения одного руководителя из ПС. Прозвучала мысль: “Майдан не закончился, он продолжается” Другими словами — это не конец , дали буде.
  УРОДЫ, второй раз дорвавшиеся до власти, показали что они бездарями были бездарями и остаются. Никаких реформ они сделать не способны, и не будут делать, потому что реформы предполагают изменения СИСТЕМЫ. НО ЕЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.

  ЕЕ ХОТЯТ ТОЛЬКО ПЕРЕПОДЧИНИТЬ ПОД СЕБЯ. А вам, в очередной раз, красивые фантики .. а внутри фантиков тоже самое гавно, что и было.

  Гавнюки у власти выпустили джина из бутылки. Этот джин им тупые и жадные бошки, надеюсь снесет

 58. Ющенко ,Кучма были подонками и ворами.Янукович был подонок вор и трус,но даже он наказал бы наглый расстрел милиции при исполнении.Пётр Алексеевич,как поступите Вы?

 59. ” ПС ” хлопці молодці ! Вальцману , гросману, яйценюху , трупчинову, отжимателю крестьянских земель в Харьковской области авакяну и иной шобле , пришедшей на плечах ” ПС” во власть : вы настолько увлечены загребанием бабла , давно уже вышедшим за пределы уровня страусинных туфель убого и недалекого януковича , что пропустили свершившийся факт : посеявшие ветер — ПОЖНУТ БУРЮ !!!

 60. Какие-то сумасшедшие объявляют поход на Киев,взять в осаду Банковую.Не мешало бы вычислить этих провокаторов(техническая возможность есть)и активно разобраться с ними.А может,просто удалять их комменты?

 61. Сашко Белый слегка пожурил прокурора(как теперь выяснилось-взяточника) и его немедля грохнули.Теперь замочили троих молодых ментов,а у них семьи,дети .Замочили подло по-бандитски.Арсен Борисович!Будьте последовательны:оперативно и жестко разберитесь с убийцами,а то они обнаглеют и начнут теперь целиться в вас и в нас.А также распустите бандформирование под названием “правый сектор”,они раскачивают нашу общую лодку-Украина.

 62. ПРОХОЖЕМУ — А ЧЕМ ВИНОВАТ БЕРКУТ? все кто идет на легкие и большие хлеба — должны знать, что когда-то за это надо платить, и не только на том свете!

 63. И почему бы их не побаловать сладкими поРОШЕНками?
  И пусть дети никогда не догадаются, что их баловали вальцманками…)))

 64. Ребята из ПС просят подтягиваться на Банковую.С собой брать воду,чай,еду и аргументы для диалога с жидвой

 65. Пеця со страху сейчас оттягивает резервы с Донецкого,Мариупольского направлений на блокирование баз ПС.Реально ачко подгорает ,была с ним вчера истерика

 66. Чтоб вы тут не гнали,советую очнуться и примерить ситуацию на себя.Вам нравится,что человек с автоматом не имея на это право войдет в ваш дом?Вам нравится что этот человек будет диктовать вам то,что захочется ему и может убить вас?Вам нравится что ао стране за тысячу с гаком километров от фронта ходят юнцы с гранатометами и без тормозов стреляют в людей?И какая разница в названии этого человека,он правый или левый сектор и какие у него идеи.Для меня любой человек с незаконным оружием уже преступник.А преступник вдвойне,что оружие выданое ему для борьбы с врагом на Востоке он тянет через всю страну,чтобы потом использовать его против кого-то.Нах мне его идейность.Он является носителем зла и угрозой для жизни каждого из нас.Точка.Теперь вопрос к Авакову и президенту:почему вы позволяете это?Боитесь Яроша,не хватает силенок загнать этих уже поднадоевших махновцев в рамки закона?Дождетесь,что они скоро придут к вам,а защищать вас после издевательств над беркутовцами,которые защищали закон и вели себя как требует присяга,будет некому.Да и никто не станет этого делать после показательного преследования тех,кто вел себя по закону.Очнитесь и задумайтесь.А самое главное остановите махновцев.

 67. Не надо ляля.Вальцмана с Майдана гнали.Пролез на трон хитростью:

  Он имеет такое же отношение к Майдану и к интересам украинского народа как мой хйу к квантовой физике.Подонок,приХватизатор и барыга,в очередной раз перекрасившийся

 68. Если в Мукачево кучка бандитов, то какого хрена блокировать все базы ПС по Западной Украине? Значит считают их всех бандитами?

 69. Если уж выбирать, то пусть плохенькая власть Порошенко чем беспредел ПС. Мы уже “выбрали” на майдане. До сих пор рвота у всей страны. Лучше не стало.

 70. якщо вальцман не припинить саботаж і гру на Пу--почне діяти народ:

  Разом подолаемо!Слава Героям!Слава!

 71. В общем терпение лопается.Или РЕАЛЬНАЯ борьба с коррупцией,РЕАЛЬНАЯ люстрация и РЕАЛЬНАЯ социальная справедливость или в Ростов к Януковичу если успеешь до Бориспольского АП добежать с золотыми батонами в чемоданах.Никаких компромиссов с перекрасившимися олигархобарыгами,рыгами и коррупционерами.Или—или

 72. Конечно,козырей на руках много у тех кто хочет всё разгромить и уничтожить:и Мельник и Кивалов и Поплавский,да мало ли кто ещё.Но мы это уже проходили:мы старый мир разрушим до основанья…Хватит,покуражились,покуралесили на востоке,пора и честь знать.В стране должен быть порядок,а не кровопролитье.Чем виноваты бедные менты,их дети,жёны ,родители,что правосеки их уложили из гранотомётов на кладбище!?

 73. Так же не смешите. Комбат и люди в масках в качестве судей. Даже не понятно кто.

 74. Ты что,сука,совсем с ума сошёл?Какие походы на Киев?Какие зачистки Киева?!Что вы все прицепились к Вальцману?И покажите нам хоть один грамм кокаина,или на худой конец марихуаны?

 75. Ну а ты что предлагаешь? Создать концлагеря? Или кто будет определять виновность или нет. У кого автомат в руках? Кровью в таком случае все умоются. Было уже все в 17 году, а потом в 37 переросло. По мне лучше умеренная коррупция с умными людьми чем правосудие с дураками, которые за ранее обречены, потому что дураки.

 76. Как пишу корреспонденты, по началу была стрелка. То есть ПС, пришел на стрелку с бандитским местным формированием на равнозначных позициях. Т.е. по существу мало чем отличается от стрелок 90х годов, где перетирали, распределяли сферы влияния криминального бизнеса на территории пытаясь предотвратить криминальный отстрел друг друга. Не государственные же проблемы они пришли туда решать с бандитами!!!. Ну а там классика жанра, пошло поехало, как часто в 90х. Только оружие побольше и покрупнее стало. Тут менты на вызов приехали так их из гранатометов начали расстреливать. Офигеть просто. Как бы то ни было, ПС поставил Украину перед лицом Европы на экзамен политической зрелости. Все сейчас буду смотреть что сделают — спустят все на тормозах, утрутся с опусканием правоохранительных органов- лица государства, плевок в него или хватит силенок, воздадут по заслугам и по закону!

 77. “квалификации”)))Не смеши,родной.Квалификации крышевать?Оправдывать Мельников?Отпускать Ефремовых ,оставлять целыми Медведчуков,Геп и Доп?Давать возможность сбежать членам Семьи отпуская их под залог?

 78. Ну да, все гос органы нужно распустить, расстрелять, посадить. Что останется от государства, не понятно.Можно смело крест вбивать могильный. У ПС не хватит ни людей, не специалистов заменить и десятой части от разрушенного. Даже при замене, качества никто не гарантирует, есть уверенность что его не будет вовсе, из за низкой квалификации. Или они просто хотят в кресла сесть руководства и оставить все как есть? Так у них со своими бойцами начнутся проблемы буквально на следующий день. Все ж уже было. По какому кругу будут развиваться события всем понятно.

 79. Чем скорее Аваков разберётся с “правым сектором” тем лучше Украине.Ни один человек “правый” он или “левый” не имеет право поднимать руку на полицейского,милиционера или назови как хочешь по другому.Ну а с коррупционерами надо справиться как можно быстрее.Они наши такие же враги как правый сектор,если не хуже.

 80. прохожий не путай хер с сосиской, укра не германия, у нас правят бал бандиты в бриони, при чем с начала незалежности, по этому давай не пудрить мозх людям и так уже не знают что делать, всю падаль с банковой, мвд гпу сбу необходимо зачищать или стране капец

 81. Порядок в откатах,коррупции ,дерибане и гноблении пресичного громадянства?Да идите вы найху с таким порядком.Вовсе не за такой порядок мы на Майдане стояли и сйчас кровь лбём в АТО.Доиграется барыга пархатая,позицыи оставим и Киев зачистим от коррупции и олигархии

 82. Выглядит как набег ПС на Закарпатье. В лучших традициях средневековья.Повод благородный вроде, как и во все времена,под прикрытием борьбы с наркотиками. США борятся с этим злом десятилетиями и сдвигов мало, при миллиардных затратах и современной технике, если все посчитать. А тут простые парни решили что лучший способ это расстреливать из гранатометов приехавших не вызов милиционеров.
  Доказательств, что борьба идет с наркотрафиком а не за руководство им, пока не видно. Учитывая способ, с которым это осуществилось, склоняюсь к последнему. Можно Украину “поздравить” с началом еще одной войны — нарковойной. Предыстория,описанная выше, на фоне расстреляных государственных служебных автомобилей и раненных сотрудников гос. службы не является оправданием и выглядит не убедительно. Давайте теперь представим, что кто то в Европе, где нибудь в Марселе или Мюнхене расстреляет из гранатометов полицейский автомобиль и ранит хотя бы одного полицейского или прохожего!!! Как по вашему они будут квалифицировать такие действия? Минимум бандитизм с терроризмом. Безнаказанность плодит как грибы после дождя беспредя и самоуправство, войну и хаос в конечном итоге. Кстати, результат акции? Весь мир видит на экранах тв соженные служебные автомобили государства Украина, раненых милиционеров выполнявших свой долг и случайных прохожих, граждан Украины и ни грамма наркотика. Весело…

 83. В Мукачево , Кагал от власти устроил для хохлов очередной спектакль. Видать в стране не хватает проблем.

 84. предидущему говноеду, твое мвд сбу гпу состоит на службе бандформированию, которое возглавляет вальцман и ко, всю эту нечисть вырвать можно только с мясом, по этому революция не закончена , и в первую очередь надо давить подпевал этой жидовласти. а с “хозяевами” церемониться не нужно, к стенке.

 85. Окстись)))Мылиция и прокурватура с гебнёй много лет крышуют этот бизнес.Откуда у них иномарки за полляма,недвижимость в швейцарии?На оклад в 4000?Наивный ты блять идьёт

 86. Как нам всё это надоело!До каких пор под видом борьбы за правду будут какие-то “правые” вершить своё правосудие?!Ещё и наезжать на Министра МВД после убийств правоохранителей,то есть его же подчинённых.Я не знаю и не хочу знать виновен а контрабанде некий депутат или невиновен.Выяснять и наказывать его должна прокуратура и милиция,а не какие-вооруженные люди на джипах с пулемётами.Этот позорный эпизод покажет будет порядок в стране ,или власть сама станет на колени и тем самым поставит и всех нас перед вооруженными бандитами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться камушками»

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться...

Недавно сменившееся руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его соратников заявило о том, что украинскому бизнесу, а в…
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
НОВОСТИ