Человек не терпит насилия!

Цей таємний тунель в Європу і люди СБУ

Цей таємний тунель в Європу і люди СБУ

На судовому процесi над органiзаторами 700-метрового пiдземного тунелю пiд кордоном України виявляється дедалi бiльше цiкавих деталей

— Кокаїн чий був, хто принiс до хати? — питає пiдсудного суддя. 

— Не мiй. Там робочi на будовi працювали, напевно, їхнiй, — скромно вiдповiдає обвинувачений.

Що там те знамените кiно росiйського режисера Мамiна “Вiкно у Париж” про вигаданих бiдних фабрикантiв i викладача музики, якi через вiртуальне вiкно з однiєї держави хотiли заробити трохи 
валюти в iншiй.  

Реальна українська iсторiя з реально проритим пiд землею тунелем мiж Україною i Словачиною для перекидання контрабанди в Європу могла б стати сценарiєм фiльму, що претендував би на “Оскара”.

“Кокаїновий дiалог” — це iз залу суду в Ужгородi.

Тут розглядають справу про небачену аферу: пiд державним кордоном України знайшли “лаз” до Словаччини — тунель завдовжки 700 метрiв!

У судi можна почути ще багато цiкавого. Але найцiкавiше, що про перебiг справи, яка набула мiжнародного розголосу, не повiдомляють анi ЗМI, анi громадськiсть, анi мiлiцiя, анi СБУ, анi прокуратура.

Обвинувачених, до речi, невдовзi пiсля затримання вiдпустили на волю.

Справу розглядають тихо-тихо.

Усе нинi так, наче йдеться не про порушення цiлiсностi суверенної України — державного кордону, а про порушення щодо чиєїсь приватної власностi.

 “Есбеушна нора”

А тим часом не все так просто: тунель з України до Словаччини рили в елiтному районi, на околицi Ужгорода, де здебiльшого живуть працiвники СБУ — теперiшнi та колишнi. 

Забороненний товар вiдправляли з пiдземного гаража, через вхiд до лазу з будинку на дiлянцi, наданiй… управлiнням СБУ своєму працiвниковi.

Контрабандний тунель називають тут, на Закарпаттi, просто — “есбеушна нора”.

“Тунель” знайшли словаки на своїй сторонi. Була там собi приватна фiрма, склади, стояв туалет, а пiд туалетом, точнiше, його iмiтацiєю, i вiдкривався лаз пiдземної нори до України. 

Довжина тунелю вражає. 480 метрiв тунелю вiд загальної протяжностi лежать на словацькому боцi та закiнчуються в промисловому районi мiж селами Вишнє та Нижнє Нiмецьке.

Усерединi вiн зроблений у виглядi труби, зафiксованої сучасними матерiалами, дiаметром сантиметрiв 90. Людина крiзь нору при бажаннi пролiзе сама, зв’язанiй — допоможуть тi, кому це вигiдно фiнансово. Товар по тунелю перевозила вагонетка, така, як у шахтах. Причепiв до неї було 16. Працював пiдземний поїзд на електрицi.

Словаки в тунелi знайшли 13 тисяч блокiв сигарет, вiдразу зробили заяву, що цi сигарети йшли по тунелю з України. Наступила пауза: українська розвiдка нiяк не могла “знайти” тунель на нашiй сторонi. Приїхала розвiдка зi Словаччини, допомогла колегам.

У “норi”, вже українськiй, знайшли кокаїн та п’ять паспортiв афганцiв-нелегалiв. Фахiвцi стверджують, що паспорти пiдкинули самi ж “есбеушники” задля того аби справу не забрали на розслiдування iз Закарпаття в iншу область. Але це пiзнiше…

Подейкують, що насправдi тунель виявили навiть не спецiалiсти зi словацької служби безпеки, а нiмецькi розвiдники, якi вiдслiдковували шлях контрабандних сигарет на ринку їх країни.

Ви вiрите в те, що майже на самiсiнькому кордонi, пiд самим носом усiх спецслужб кiлька рокiв повноцiнно функцiонував тунель завдовжки 700 метрiв i майже метр у дiаметрi, така собi безкоштовна, безвiзова, нiким не контрольована дорога до сусiдньої країни, а нашi спецслужби про це не знали? Ото ж бо.

Тим не менше, скандал був великий. У свiтi заговорили про те, що до функцiонування пiдземного тунелю пiд кордоном України причетнi генерали СБУ та прокуратури — мiсцевi, закарпатськi та столичнi.

Тунель знайшли ще в липнi минулого року. На всiх телеканалах i в центральних газетах словацька служба охорони держави, їх мiнiстри у подробицях розповiдали про “тунель” у землi пiд кордоном України й пiдраховували збитки, завданнi контрабандистами їхнiй державi.

“Тунель” транслювали, показували з рiзних бокiв i звiтувалися чи не щодня перед громадськiстю. Словацька влада поважає свiй народ. 

В Українi натомiсть журналiстам, якi намагалися показати людям “есбеушну нору”, — виривали з рук мiкрофони. Пiзнiше розслiдування вестимуть все тi ж особи — працiвники служби безпеки та
прокуратури iз Закарпаття. Здається, прогнози скептикiв правильнi: винних не буде.

Одну з найцинiчнiших афер мiжнародного масштабу, проритий пiд державним кордоном контрабандний тунель, до суду передали за небачено короткий термiн — пiвроку. Розвитку подальших подiй можна позаздрити: затриманих у серпнi контрабандистiв вiдпустять на волю через п’ять мiсяцiв, без застави. 

Головними ж у справi контрабандного тунелю залишаються — небiжчиця i якiсь старенькi люди. Але на кого з них оформлений будинок, пiд яким починався тунель, суд досi встановити не може.
В суд старi не ходять. 

— Не знаєте, що робити? Приведiть їх примусово, — сказав мiлiцiонерам суддя.

“Самi вирили — самi ховають”

— До суду пiдете? — вiтаюся з бабцею Тамарою з вулицi Запорiзької, “свiдком iз риття тунелю”. 

— Не пiду. Я що ту нору рила? Самi рили то хай самi й ходять. Я там мала город, рокiв з 20 його
обробляла, i нiяких тунелiв-нiр там не було, — сердиться.

Кажу, що мiлiцiя примусово її у зал судових засiдань буде приводити. 

— То хай, але хiба, як назад привезуть, хоч хлiба по дорозi куплю. Запитує, чи й бабу Лiзу, бабу Марину та бабу Сузанну везтимуть, вони-бо ще старiшi за неї.

— Я саджу кромплi (картопля, — авт.), прийшли такi стриженi кажуть до мене: йди звiдси, бабо. Я в плач, питаю чого моє забирають, то ж пiд самим кордоном, будуватися тут не можна, нащо то їм? А вони шкiрять зуби, що довше житиму, як менше знатиму.

— Коли у вас город забрали? — допитуюся. — То вже лiт зо шiсть-сiм буде, — рахує роки вiд смертi  чоловiка. — Скажiть нам, темним, як то тим крутим з СБУ плани дали? Ми, мешканцi вулицi, ходили, просили, а нам казали: не мож тут будуватися, заборонено законом, бо тут границя. То закони що, для бiдноти?
06 03 0
Як забирали городи в людей, тодi нiхто зi Запорiзької не знав, що там, де ще вчора вони садили картоплю, чинно ступатимуть черевики працiвникiв СБУ. Але не у службових цiлях. Саме тут, на людських городах, за якихось 100 метрiв вiд державного кордону “есбеушники” будуватимуть житло. Нинi пiд прикордонною смугою не будинки — вiлли. Такi на зарплату держслужбовця не збудуєш. Земельнi дiлянки працiвники СБУ отримали тут у 2004 роцi.

Вiлла пiд номером 57 на тепер Запорiзькiй, а по-старому — Галагури на околицi Ужгорода. Величезна хата, пiд червоною черепицею та з кованим парканом, задоволення не з дешевих. 

06 01 2

Дiлянку на якiй стоїть будинок iз червоним дахом, отримав пан Горбань, працiвник СБУ вiд свого управлiння, так, як i отримували решта його колег, котрi нинi живуть на цiй вулицi. За будинком —
територiя вiльна, хiба кордон, бiля будинку — прикордонний стовп.

Горбань вже начебто не у спецпiдроздiлi. Хоча в цiй структурi, кажуть, колишнiх не буває. Отож, факт залишається фактом: саме на дiлянцi працiвника СБУ, у гаражi цiєї хати пiд 57-м номером, i розмiстили початок “тунелю у Європу”. Найближчi сусiди тунелю — працiвники СБУ. Дiйснi.

…Я стою неподалiк прикордонної смуги, пiд моїми ногами на шестиметровiй глибинi-скандальний тунель. Ого! Не кожен день такi враження, що пiд твоїми ногами впродовж багатьох рокiв пересувалася без жодного “фейсконтролю” контрабанда. 

Що, крiм цигарок, найходовiшого контрабандного товару на Закарпаттi, перекочовує пiд землею з країни третього свiту до Європи?

А що завгодно! Героїн, кокаїн, раби — нелегальнi емiгранти, дiти як товар для збоченцiв, людськi органи для пересадки та й самi живi “донори” — для вирiзання у нещасних серця чи нирки.

А тим часом судовi слухання тривають.

За легендою, “есбеушник” Горбань дiлянку продав Юлiї Стигурi, селянцi з Ракового. За цiєю ж легендою, наче б та новобудова за двометровим парканом також є власнiстю тiєї ж селянки.

Чому за легендою? Та тому, що такi казки слухають, здається, тiльки в судi та ще в кабiнетах слiдчих, якi вивчали цю справу. Документiв про продаж цiєї дiлянки нiхто не бачив. Як i документiв про те, хто ж нинi є власником будинку з “норою у Європу”? 

Викликана у суд нотарiус пояснила “вашiй честi”, що не може без дозволу свого “клiєнта” говорити. Хто “клiєнт”, тобто власник будинку, суддя в нотарiуса чомусь не запитав. 

У шпаринi паркану на Запорiзькiй, 57 я знайшла неотриману адресатом квитанцiю про оплату за свiтло. Згiдно з нею за спожиту електроенергiю у груднi 2012-го мала б розрахуватися Юлiя Стигура. Але, на жаль, вона не зможе цього зробити. Нещасна, з якої нинi роблять “найголовнiшого” контрабандиста країни, померла ще п’ять рокiв тому. А кого ж судять? Хто пiдозрюваний? 

Два брати — Василь та Михайло на прiзвище Малиш. Обидва — пiдприємцi, живуть iз сiм’ями в Ужгородi. Їх затримали у серпнi.

Мешканцi зi Запорiзької кажуть, що саме вони, а точнiше — старший, Василь, i будували вiллу, оту з тунелем. Про покiйну Стигуру тут старожили нiколи й не чули. Брати-закарпатцi, яких затримали у Криму кажуть, що Стигура була їм тiткою. I ще кажуть, що будинок на Запорiзькiй, 57 не їх. Але що цiкаве: тiтка по смертi спадщини їм не залишила. То чого ж вони ходили до будинку на Запорiзькiй?

— Ми приїздили, ваша честь, туди годувати собак, — пояснюють Малишi, нинi за фабулою СБУ — найголовнiшi контрабандисти України.Собак, якi охороняли “нору у Європу”, — пострiляли. Щоправда, тiльки двох. Вiвчарок. Третю, лайку, залишили живою.

— Знаєте, чого вбили вiвчарок? Це були собаки прикордонникiв, а то був чiткий слiд, який мiг вивести не на отих пiдставних братiв-клоунiв, а на справжнiх власникiв контрабандного тунелю.У погранцiв кожна собака має свiй паспорт i номер, — каже лiтнiй чоловiк iз Запорiзької. Той, що з бiдних мешканцiв вулицi. Багатi сусiди 57-го номера зачиняють дверi перед носом журналiстiв.

Нора на норi

…Михайло Темнов, розвiдник спецпiдроздiлу в минулому, а нинi один iз дослiдникiв iз виявлення нечесних чиновникiв усiх рангiв, впевненний, що про тунель на Запорiзькiй, що неподалiк аеропорту, було вiдомо i СБУ i, прокуратурi давно й дуже добре.

— Хай нiхто не розказує казки, що не знали. То — нонсенс. Розвiдники i контррозвiдники вiдпрацьовують усi прикордоннi села й вулицi до найменших дрiбниць. Там навiть про нове гнiздо пташки знають, а про тунель в iншу державу — нi? Хай нiкого не смiшать.

Темнов каже, що занадто довго вiн працював у “системi” аби не знати правду: однозначно функцiонування цього тунелю це — бiзнес висопосадовцiв. Це бiзнес на який було покладено гриф “таємно — не чiпати” генералами СБУ та прокурорами високих рангiв.

Лишень на цигарках тунель заробляв своїм власникам мiльйони доларiв. “Товар” з України прибував пiдземним поїздом, а на словацькому боцi його перекладали до вантажiвки, в яку помiщалося 15 тисяч блокiв цигарок. Це — одна “ходка”.

Мiнiстр внутрiшнiх справ Петер Казiмiр, мiнiстр фiнансiв Словаччини припускають, що контрабандисти могли завдати шкоди державi на 50 мiльйонiв євро тiльки за неоподаткованi цигарки. “Тунель був побудований за найновiшими професiйними технологiями”, —  додає Тiбор Гаспар, начальник словацької полiцiї.

…А тим часом у залi судового засiдання в Ужгородському судi й надалi озвучуються “легенди”. 

Двоє братiв, якi, за фабулою розслiдування скандальної “нори” мiсцевими слiдчими СБУ, є головними винуватцями, ходять до суду, як на роботу, й розповiдають “вашiй честi” новi небилицi, новi казочки, у фiналi яких виявляється, що будинок, збудований на дiлянцi працiвника СБУ, де й функцiонував контрабандний тунель, то й не будинок, а так собi, привид.

Отож, небiжка будинок не будувала. Нещасна, помираючи у всеохопнiй сiльськiй нуждi, вочевидь, i гадки не мала, що є доларовою мiльйонеркою. Брати Малишi також кажуть суддi, що не є власниками, що не будували вони нiчого: анi будинку, анi тунелю.

То все-таки: чий будинок, у якому починався тунель з мiнi-поїздом до iншої держави?

Олексiя та Iвана. Саме так стверджують нинi у судi брати, що ходили годувати туди собак.

Якого Олексiя та Iвана? А прiзвища їхнього обвинуваченi не пам’ятають. Залишається повiрити, що дiйсно пiд самим носом усiх українських спецслужб кiлька рокiв поспiль повноцiнно функцiонував тунель завдовжки 700 метрiв i метр у дiаметрi, така собi безкоштовна, безвiзова, нiким неконтрольована дорога до сусiдньої країни. 

А вони, бiдолахи — СБУ, мiлiцiя, контррозвiдка — про це не знали. Ну зовсiм нiчого не знали.

Свiтлана МАРТИНЕЦЬ, Закарпаття

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

37 ответов

 1. О покойных нельзя плохо, а если хотите о генералах СБУ, я не видел с 1993 ни одного честного. Я сам с конторы и скажу, что таких туннелей еще несколько, и трубопроводов, и еще много чего интересного.Обидно конечно за народ,который щемят на таможнях за мелкий контрабас, но таковы законы криминально-мафиозного бизнеса в мафиозном государстве. Чтоб выявить без труда все схемы криминальной контрабанды в Закарпатье,достаточно всего лишь пригласить на пол года на ключевые пункты пропусков представителей западноевропейской полиции, и сразу станет известно, что контрабанда в Украине достигла небывалого размаха и сосредоточена в руках одной семьи, но доход с нее идет отнюдь не в пользу государства.
  А про туннель……самое выгодное это контрабанда ядерных отходов с последующим захоронением на территории третьих стран.. Отходы наверно в бочках, как раз по диаметру.

 2. Владимир Георгиевич Рокитский порядочный человек, офицер и Генерал с большой буквы. Царство ему небесное, а его детям, внукам и правнукам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

 3. ЛЕНИНУ 0:33 Никогда не сравнивайте интелигенцию 45 года и жулье, а точнее взброд блатных и шайку нищих, двадцать лет назад дорвавшихся до денег, а потом и прикупившее себе власть. И как следствие, подрыв самих устоев государства.По словам Булгаковского пофессора Преображенского — лучше бы им заняться чисткой сараев- прямыми ихними обязанностями. А жулье во власть поперло, ну и как следствие имеем результат.

 4. Госслужащие СБУ сместо того, чтоб заниматься национальной безопасностью страны, занимаются подобного рода гешефтом. Такое может произойти разве что в банановых республиках. По-этому дорогой народ, к вам в посольствах при оформлении шенгена и соответствующее отношение, и на любого нормального человека смотрят как на потенциального преступника. В нормальной стране эта тоннельная мразь давно бы уже была пересажена.

 5. Чего-то весь дискурс плавно переместился на сигареты и прибыли от реализации ширпотреба, опасно говорить о “ветке” наркотического трафика и о другом уровне ”бизнесменов”?

 6. Величезна хата, пiд червоною черепицею та з кованим парканом. Нуну если это величезна хата то Межигорье это целый город. А такой красной черепицы в природе нет, на крыше металолисты имитирующие рисунок черепицы, и паркан не кованный нах трындеть.

 7. “пан Вотруба”, сам ты выпертый в узких кругах. Шо тебе ВАШИ “зарубежные друзя” про кое какую торговлю рассказали?

  А насчот тоннэля шота я пропустил. Хто пойманый со словацкой стороны? Можэ это словаки тоннель прокопали, а наши и не вкурсах были?

 8. Рокитский пусть горит в аду за то,что давал фас, и хороших людей называл негодяями.Бог все видит.пусть Бог накажет и его детей и внуков за поломаные жизни людей,слезы детей,жен и матерей.

 9. СБУ-ная нора работала почти 10 лет, получается гос. служба работала на личное обогащение при любой власти.
  2.Ракитский умер явно не своей смертью,помог озимый.
  СБУ не имеет права на существование после таких раскрытых обстоятельств.
  4.Высказывания в духе “Европа не обеднеет” не от большого ума, а от низости морали. Население беднеет со скоростью звука.

 10. Дедушка Ленин 23:32, всё дерьмо уже задействовано добровольно. Ты можешь задействовать дерьмо принудительно.

 11. Читал и плакалъ. Ну нельзя так же деньги любить и такой заказняк писать. Кроме пустых размышлений для недоумков — ничего. БАБА СНЕЖАНА сказала… Люди, одумайтесь, включите мозг.или в форуме один и тот же юрист с собой рассуждает? Жду гавна в свой адрес 🙂

 12. В государстве можно навести порядок за 48 часов. Никого не надо свозить на стадионы и тем более расстреливать. Все дерьмо, которое дорвалось до власти от низов до самой верхушки, принудительно задействовать на восстановление ими же разворованного государства.

 13. За подрыв экономики ЕС, принимая во внимание все издевательства над гражданами Украины в посольствах при оформлении шенгена, — наградить всех орденами, медалями и ценными подарками.

  Только эти подрыватели экономики ЕС всё заработанное непосильным трудом в тот же ЕС и инвестируют. Так что конфискация им и всеобщее порицание.

 14. цей таемный ..до европы. да херасдва видимо таемный. и прав тот кто написал что не просматривается ущерб краине… дегенеративной.Когда то в гдэровском Берлине видел тн. чекпойнт “чарли” — один мордатый негр ,один смугловатый америкос и шлагбаум а на гдэровской стороне наверно почти рота с проволкой и пр. муйней “защищающей от капиталлизма” ВОПРОС для пафосных мовных идиотов (обычно жадных)- на какой х. держать на границе с ЕС кодлу СБУшников и пограничников которым потом пенсии,звания хенеральские ,как видим дома итп? А? Они,ЕС, от нас защищаются или мы от них? визами и пр. хренью? Им надо пусть и стерегут а украиньску шоблу еплу борьцов за державу нах..и даже собак раздать ,оставить посты где дороги с таможней и пусть они сами…с собаками по лесам и долам…. антигосударственная нация, привыкли быть крепостными…..

 15. они же по туннелю могли страшно важные секреты передавать врагам.О всепобеждающей силе горилки и сала.

 16. Cержант, всё верно! Ни украинскому бюджету, ни украинским гражданам-предпринимателям никакого ущерба. А у Евросоюза не убудет. Ущерб украинским гражданам-предпринимателям от таможенников и пограничников. Вот в чём вопрос. Граждане-предприниматели — это понятно, а нафига нам украинская таможня и погранцы?

 17. Согласен с Dmb. Ни украинскому бюджету, ни украинским гражданам-предпринимателям никакого ущерба.
  А у Евросоюза не убудет. Для них это — копейки.Польше на ремонт дорог безвозвратно выделяют миллиарды долларов, а Украине одни обещания.

 18. Какой же это “кований паркан”??? Листы металлопрофиля (для крыши) на мет. каркасе- самое дешевое решение при строительстве забора, да ещё и фасадом внутрь — сельское жлобство!
  А “кований паркан” называется забор полностью из металла, через такой забор всегда хорошо просматривается территория (обычно используют для ворот, и/или ограждение школ/университетов и пр.). Пишите корректно!

 19. У Януковича нет таких опасных противников какие были у Пиночета. Янукович не будет никого собирать на стадион и расстреливать, ему и в Межигорье хорошо живётся.

 20. Вот это комбинация!))
  Меняй президента, меняй пропозицию на апазицию)) шило на мыло,голь на ноль.
  Ничего не поменяется в разрушенной нравственной стороне души.
  Только каленым железом можно выжечь, желание наживаться и то временно пока болеть будет.
  Для Украинской правящей элиты есть только один вариант.
  Это собрать их на стадионе 2500 тыс. ч. национального масштаба чиновников и расстрелять их как это сделал Пеночет с своими врагами.

 21. Почему-то все упорно говорят про коррупцию на Украине. Коррупция на Украине есть и этого никто не сможет оспорить. Но вот только все почему-то забывают, что для того, чтобы этот тоннель действовал и по другую сторону границы недостаточно “прикрытия” местного участкового или рядового-пограничника. И вряд ли бы наши “парни при чинах” стали вести разговоры с сявками. Понятно, что с обоих сторон границы контрабандой занимались не простые люди. Только при Украину говорят с надрывным негативом, а про Словачину с уважением и вытянувшись по стойке смирно. Это какое-то однобокое освещение проблемы. И уж если в развитой и богатой Европе находятся чины, которые занимаются такими делами, то про Украину с ее нищетой большинства населения и зажравшейся от вседозволенности верхушкой и говорить нечего. Задайте вопрос: “Кто из украинцев не захотел бы иметь в пользовании такой туннель?”. Как думаете какой будет ответ?

 22. Так то ж ущерб Евросоюзу — потому и кипишь. А Украине прибыль наоборот. Я б ещё штук 20 порекомендовал таких построить, причём на гос уровне — надо пощипать этих жирных панов 😉

 23. Хватит молчать! Пора назвать прямого виновника всей этой херни — покойника от СБУ, бывшего Нач УСБУ по Закарпатью, хенерала Ракицкого Владимира Григорича и Хорошковского Бриолина! А то распелись тут ему дифирамбы, чуть ли не святоша в СБУ был… Надеюсь, хоть водку Союз-Виктан там в тонелде не оставили?

 24. Для “чистоты” версии в ближайшее время должон “пропасть” (сгореть, сожраться мышами, залиться водой и т.д.) архив нотариуса

 25. в этом деле ни кто , ни суд, ни СБУ, ни погранцы не желают засветить истинное положение вещей. Это ни кому не выгодно и более того- опасно.Если бы следствие вели не заинтересованные лица,наделенными соответствующими полномочиями, то погоны посыпались от тонеля и до Киева, а количество подсудимых исчислялось бы десятками.

 26. Рівень корупції в державі досяг рівня, який знищується лише хірургічним втручанням без застосування наркозу та будь яких знеболювальних. Хворі лікується лише на майданах при значному скупчені громадян. Ознаки хвороби виявляється виключно за тарифними сітками зарплат відповідної категорії службовців встановлених КМУ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться камушками»

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться...

Недавно сменившееся руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его соратников заявило о том, что украинскому бизнесу, а в…
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
НОВОСТИ