Человек не терпит насилия!

Прокурор iз 75%-ною знижкою

Як вiйськовий прокурор Захiдного регiону розмiновував “поля i об’єкти народного господарства” та став “учасником бойових дiй”. Вiйськовому прокурору Захiдного регiону Богдановi Ринажевському трохи не пощастило: вiн народився через вiсiм рокiв пiсля того, як закiнчилася Друга свiтова вiйна.

Це, видно, наклало певний вiдбиток на його сприйняття реальностi. Бо на 57-му роцi життя, пiсля певного осмислення беззаперечного факту свого припiзнiлого народження, вiн усе-таки прийшов до думки, що навiть у наш мирний час у великої людини має бути нагода для маленького подвигу.

I не лише подумав, а й здiйснив свою потаємну мрiю: 4 червня 2010 року Богдан Миколайович Ринажевський отримує заповiтне посвiдчення АА-414623, яке пiдтверджує, що з цього дня вiн стає повноцiнним “учасником бойових дiй”. Таке посвiдчення, як правило, дають тим, хто ризикував життям та проливав кров за Батькiвщину, наприклад, учасникам бойових операцiй, партизанам, пiдпiльникам, упiвцям, ”афганцям”.

З цiєї нагоди на лацкан видатному прокурору причеплять ще один нагрудний знак.”Браво, герою!” — кричать фанати. “Як такий факт ми могли оминути увагою?” — терзають себе присоромленi iсторики. Вони готовi рвати на собi волосся, бо не змогли досi встановити, де, коли i за яких обставин вiйськовий прокурор Захiдного регiону ризикував життям за Батькiвщину, а може, навiть пролив заради неї кров!

Спробуємо їм допомогти.

Отже, бойовий шлях пана прокурора розпочався зовсiм недавно, 7 травня 2010 року. Саме тодi сталася дiйсно неординарна подiя: пiд час перевiрки вiйськового мiстечка №41, розташованого у Володимирi-Волинському, виявили вибухонебезпечнi предмети: один реактивний снаряд БМ-21, три 120-мiлiметровi мiнометнi мiни, десять 125-мiлiметрових артснарядiв, гiльзи та патрони до стрiлецької зброї.

Що не кажiть, ситуацiя серйозна, тут без спецiалiстiв не обiйтися. А який спецiалiст допоможе у таких випадках? Звичайно ж, сапер. I ось командир вiйськової частини А 2331 В. Залужний видає того ж дня наказ №390. Серед iншого наказує:

— знищити вибухонебезпечнi предмети 12.05 — 14.05.2010 року;

— “для забезпечення контролю за наявнiстю та недопущення крадiжок вибухонебезпечних предметiв…” залучити до робiт з розмiнування вiйськового прокурора Луцького гарнiзону Платонова В.А. i вiйськового прокурора Захiдного регiону України Ринажевського Б.М.

Уявляєте, який смiливий наказ: командир частини, пiдполковник наказує головному прокурору величезного регiону, грубо кажучи, повартувати боєприпаси, щоби їх раптом не поцупили якiсь злодiї. I сторожити доти, доки пересувна група з розмiнування, склад якої затверджений шостим пунктом наказу i до якої входять майор, старшина, сержант, старший солдат та солдат, знешкодять небезпечнi знахiдки. Тi солдати тепер можуть онукам розповiдати, що їхнiй спокiй охороняв не будь-хто — прокурор цiлого регiону пан Ринажевський. Тим паче, що посада ця вiдповiдає званню генерал-полковника.

А що ж сам прокурор? Може, його обурило таке нахабство i порушення субординацiї з боку пiдполковника? Зовсiм нi. Вiн чемно виконує його наказ. Згiдно з витягом з наказу №245к вiд 11 травня, у зв’язку зi своїм вiдрядження для участi у перевiрцi та розмiнуваннi боєприпасiв, вiн покладає свої обов’язки на першого заступника. Причому так поспiшає, що зопалу робить вiдкриття у географiї України i вiдправляє себе у “м. Володимир-Волочиський Волинської областi”. Звiсно, це помилка, ну дуже поспiшав прокурор виконати бойове завдання i, мабуть, недогледiв.

Тож у Володимирi-Волинському починається справжня маленька “вiйна”. Згiдно з актами виконання робiт з очищення мiсцевостi вiд вибухонебезпечних предметiв вiд 12.05.2010 р., 13.05.2010 р., 14.05.2010 р., четверо солдатiв-саперiв успiшно виконали покладене на них завдання.

А що робив у цей час прокурор Богдан Ринажевський? А вiн пiдписував вiдповiднi акти як “представник”. Принаймнi про це свiдчить його особистий пiдпис.

Поранень, контузiй чи iнших ушкоджень прокурор при цьому не зазнав. Доказiв цього нам знайти не вдалося. Хоча, правду кажучи, таки ризикував. Адже заняття iз заходiв безпеки командир частини наказав провести 11.05.2010 року, а пан Ринажевський у вiдрядження вiдбув лише 12.05.2010 р.

Далi. У “Вiдомостi доведення заходiв безпеки до особового складу який залучається до виконання робiт по розмiнуванню вiйськової частини А2331” вiн таки розписався. Але це зроблено 13 травня. А вiдповiдно до актiв, знищувати боєприпаси почали ще 12 травня. Так, так, того дня знищено: “Артилерiйськi снаряди — 152 мм ОФ-540 — 4 шт.; артилерiйськi снаряди — 122 мм — 2 шт.” А прокурор цього дня iнструктажу iз заходiв безпеки не пройшов. Вiдчуваєте, яка самовiдданiсть, яка самопожертва!

I так усi три днi вiдрядження. А вже 26 травня 2010 року Богдан Ринажевський пише вiйськовому комiсару Галицько-Франкiвського ОРВК м. Львова заяву, у якiй просить спрямувати його документи на комiсiю Львiвського ОВК для надання йому статусу… учасника бойових дiй! До заяви додає всi наведенi вище докази участi у спецоперацiї “розмiновування полiв i об’єктiв народного господарства”, копiю паспорта i матову фотографiю.

I тут Галицько-Франкiвський ОРВК виявляє просто дива бюрократичної оперативностi. Заява надходить до вiйськкомату 27.05.2010 року пiд вхiдним № 4227. Згiдно з “Положенням про комiсiї з питань розгляду матерiалiв про визначення учасникiв бойових дiй у Збройних Силах України”, надається тримiсячний термiн для розгляду заяв громадян. Але хто б зважав на такi дрiбницi. Того ж дня, 27 травня, в облвiйськкоматi збирають комiсiю, яка своїм рiшенням вносить пана Ринажевського до списку осiб для визначеня статуту учасника бойових дiй.

Про це складають протокол № 6. А вже наступного дня, 28 травня, вiдповiдно до акта №94 прийому-передачi, Львiвський ОВК передав Галицько-Франкiвському ОРВК бланки суворого облiку, зокрема посвiдчення учасника бойових дiй серiї АА №414623.

Як може бути iнакше, якщо це документ для самого-самiсiнького головного вiйськового прокурора регiону?!! Усiм струнко!

Мрiя Богдана Ринажевського здiйснюється. Щиро вiтаємо. Проте деякi запитання ще залишаються. У документi стосовно органiзацiї виконання робiт зi знищення вибухонебезпечних предметiв йдеться про те, що цi роботи слiд виконати “у суворiй вiдповiдностi” до спiльного наказу МНС, Мiноборони, Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби України вiд 02.02.2006 року, N 53/51/66.

Та проблема у тому, що на 07.05.10 року цей нормативний акт уже був нечинний. А дiяв спiльний наказ МНС, Мiноборони України, Мiнтранспорту та Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 27.05.2008, N 405/223/625/455. У ньому, до речi, чiтко визначений типовий штатний розрахунок групи розмiнування Збройних силу України. Зокрема, у додатку № 5 зазначено: “Склад групи розмiнування: командир групи — офiцер (прапорщик) iнженерних вiйськ — 1; старший сапер — 1; водiй — сапер — 2; сапер — 1”.

I жодного слова про прокурора!

Та того, що розмiнування здiйснювалося на пiдставi нечинного нормативного акта, державний радник юстицiї першого класу Богдан Ринажевський не помiтив — нi коли був у Володимирi-Волинському, нi коли готував пакет документiв для надання статусу учасника бойових дiй.

Отака вона, прокурорська вiйна. Швидка, оформлена потрiбними документами, проведена блискавично, без зволiкань. Щоправда, якщо такого “учасника бойових дiй” i запросять до школи на якийсь “урок мужностi”, то навряд чи вiн зможе багато розповiсти школярам. Зате, отримавши вiдповiдне посвiдчення, прокурор Ринажевський матиме 75-вiдсоткову знижку на користування усiма комунальними послугами, в оплатi за газ, елекрику, право на безплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту, безплатне зубопротезування, два тижнi додаткової щорiчної вiдпустки, звiльнення вiд прибуткового податку i т. д. Усього — 22 пункти пiльг, недоступних простiй людинi.

Навiщо це прокуроровi, аж нiяк не найбiднiшiй людинi в цiй країнi, — ми ж бо нещодавно писали, як Богдан Ринажевський купував для себе в далекiй Америцi розкiшне авто ”Бентлi”.

Навiщо вам це, пане прокуроре?

Невже ви вiрите, що i там, на небi, посвiдчення пiльговика допоможе?

Вiктор ДУДАР, Експрес

Р.S. А ще пан прокурор — любитель козаччини. Серед козакiв вiн i гетьман, i маршал…

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

38 ответов

 1. Мазурик ти не Мазурик ти криса яка на роботі облизує зад начальнику, а вечором закидуєш гряззю “Начальника” Добивайся мети іншою дорогою*

 2. …Ви “ТВАРІ” гірше СУКИ продажної”власть міняється і шапка на голові швидко міняється…добились????! рили яму-довго рили…поливали брудом,та гнилими наклепами,принизили честь і гідність,погубили ЛЮДИНУ-ВЕЛИКУ ЛЮДИНУ,яка боролася з такими покидьками як “ВИ”за справедливість…прийде на “ВАС”ще час розплати-ЗЕМЛЯ КРУГЛА…”ВАМ”пасть гнила відкривається судити людину,якої “ВИ” не вартуєте навіть болота з мізинця…Бог високо,бачить далеко…ВСЕ ЗЛО БУДЕ ПОКАРАНЕ БОЖИМ СУДОМ…про свої гріхи задумайтесь,а не говорити за чужою спиною,а ще й по смерті…БОГ “вам” суддя…

 3. ви свого добилися сволочі.його більше нема.тепер нема кому заважати вам красти відкрито.подавіться тими грошима та це неповерне найкращу людину,яка завжди буде в памяті тих хто його поважав і любив.ви не будете мати спокою через те що з ним зробили

 4. Як можна критикувати ЛЮДИНУ по тому що пишуть, по чутках, чи просто по плітках??!!!! Комусь страшно допекли, і хтось вирішив написати цю статтю в такій жахливій манері! Ринажевський Б.М. Вічна йому пам”ять ! Таких ЛЮДЕЙ як він одиниці! Царство йому Небесне!

 5. Сьогодні, 16 листопада 2010 р., помер колишній прокурор Західного регiону України Богдан Миколайович Ринажевський.
  Смерть наступила після важкої тривалої хвороби.

 6. Платонова не забыли- он представлен на должность первого зама прокурора западного региона ,в органах — с гулькин х…
  (нос), но исключительно усвоил кого,где и когда лизнуть.Вся система военной прокуратуры пример гнилья- ценятся и продвигаются только те, которые умеют создавать материальные блага(за счет поборов с командиров).

 7. %”Вы все еще не сдаете 100 гривень? Тогда мы едем к вам! И поверьте — зажылиные сраные 100 гривень покажутся Вам мелочью после того, как я и мої фахівці влезут в ваш карман — а мы это делать умеем!”% — (“мы” это: Ренажевский-Кривой, Мыхальчук, Чэрнык, Воронин, Доль, Кожан, Матковский, Зубач, Платонов, Сметанин, Олэксий)

 8. Так я не понял , на пенсию он ушёл , а статус участника БД -оставили ? Я сам полтора года занимался разминированием и уничтожением на станках и полигоне 6-7 категории . но не помню . чтобы в приказ на уничтожение вписывали чертей (прокурора), максимум гл .инженер части

 9. А Вы это серьезно сдавали по сотке гривень в связи с отъездом прокурорского к новому месту службы????!!
  А какова была мотивация необходимости сдачи сто гривень?
  если это правда,что сдавали по сто гривень и эти деньги пошли этому человеку. тогда и нечего удивляться, что он реально разминировал минное поле,
  если это все правда, то поменяли “шило на мыло”, я не прав???
  такое впечатление, сто в прокуратуре нет порядочных и честных сотрудников.
  Как я слышал, лишь по слухам, то в прокуратуре, что в гражданской, что в военной очень неплохие зарплаты, или это все ложь?

 10. Поступило указание, в связи с переходом Лузана на новую должность, всем сотрудникам Центральному региона сдать по 100 грн…)Спасибо товарищу Лузану за наше счастливое детство=)

 11. Та шо вы спорите, прокуратура это прыщ на теле общества, её пора разгонять, ну никакой пользы. Решаки херовы.

 12. …да и Платонова-луццкого, “могильщика замов-и-прокуроров-региона” не забуттьте добрым и нежным словом…
  ибо он (платонов) верный слуга всем ворам-прокурорам!

 13. ребята, не путайте понятия с бляТТством — на ст. Лозовая РЕАЛЬНО шла речь о жизни и смерти и Лузан Л.А. не на прогулку туда поехал и ситуацию там не придумывали для него специально, чтобы получить участника БД (как воффка львовский-куцак для кривого)

 14. ребята, не путайте понятия с бляТТством — на ст. Лозовая РЕАЛЬНО шла речь о жизни и смерти и Лузан Л.А. не на прогулку туда поехал и ситуацию там не придумывали для него специально, чтобы получить участника БД (как воффка львовский-куцак для кривого)

 15. Лузан тоже участник БД…

  Учавствовал в разминировании в Лозовой,аналогичным образом…и еще у группы офицеров…

  Тема для ОРД…)))

 16. для Лузана: имейте ввиду — ваш предшественник украл прокурорские УАЗики и прочую авто- и не только, технику с прокуратуры

 17. Приветствуйте в ваших краях нового прокурора — генерал — майора юстиции Лузана Леонида Анатольевича…

  Пришел из Центрального региона…

  Удачи Вам :)))

 18. Божья кара настигла зарвавшегося Ренажевского (он же — Кривой, но ему отцовская фамилия, похожая на “погоняло” братков из его среды общения, в какое-то время стала неблагозвучной)!
  А сделал он то, за что нет прощения — ладно бы там воровал потихоньку, продавая дела и забирая УАЗики из военных прокуратур гарнизонов, но он посягнул на жалкое денежное довольствие своих подчиненных, воруя и недоплачивая его. Из “сэкономленных” сум рисовал себе “премии”, а подчиненные недополучали заработанные им части зарплат.
  Поделом крахобору!
  П.С. на украденные у подчиненных деньги он летал в Израиль замаливать грехи, и вот что из этого вышло — не помогла ему даже “придворная” (потому что во дворе его дома стоит) церковь.

 19. Для Я: я знаю про якого Ростика йде мова. Але крім нього в Іраку було дуже багато людей, які ризикували своїм життям, а дехто і поклав його там. Ви скажете — служили за гроші. Але 2 дітям з Хмельницького 8 тисяч доларів ніколи не замінять покійного батька — 29 річного капітана І., який загинув ідучи в машині з Сувейри і підірвався на фугасі. Можу продовжити, був в 6 ОМБР в 2004р. В Афгані виконували інтернаціональний обов”язок — скажіть — передким???!!! За що??? Перед групою мудаків з ЦК партії, яким заманулось побудувати там світле майбутнє.
  А стосовно липо — “учасників” — так вони і в Косово “народжувались” після години перебування на землі. Зійшов з літака, отримав відмітку про прибуття — і ти “учасник”. Прізвищ називати не буду. На жаль так є. І ще довго буде, бо живемо ми в Україні, спілкуємось, вітаємось а іноді і залежимо від таких людей.

 20. полностью поддерживаю предложение АДВОКАТА, — “страна должна знать своих ГЕРОЕВ”.
  Я в своем Управлении знаю достаточное число сотрудников, которые при Леньке Брежневе были бы уже как минимум по 5 паз героями страны.
  Так что я обоими руками, да что там говорить, да и ногами ”ЗА”

 21. В кожній установі можна побачити, як подібні Ринажевському дармоїди себе нагороджують. До всіх дат (професійних, іменних,державних і що збагнеться)нагороджують “СЕБЯ любимих”, аби нахабу було видно здалеку. Є пропозиція видати ілюстровану збірку “Герої” і “заслужені” і щоб люди пізнавали тих падлюк.

 22. І щоб не сумнівались, Такі генерали працювали в мене під прикриттям…

  “УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 996/2009 Про відзначення державними нагородами України За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди 18-ї річниці Збройних Сил України постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня МАРКА Івана Юрійовича – генерал-лейтенанта

  Президент України Віктор ЮЩЕНКО 1 грудня 2009 року”

 23. Да, сработано хорошо, хоть одному “умнику” яйца зажали. Жаль что таких умников, как этот прокуроришко, еще тысячи и десятки тысяч.
  Вот к примеру был в Вооруженных силах такой себе хенерал-лейтенант Белый В.Я. — служил начальником Главного военно-медицинского правления. Тоже черт попутал — незаконно выправил себе удостовереие чернобыльца та и без стыда и совести получал пайковые гроши.
  После прокурорской проверки хенерал вспомнил что все произошло по вине нерадивых подчиненных которые “случайно” внесли его в списки пребывающихна ликвидационных мероприятиях. А с незаконно поученными деньгами знаете что он делал? — а раздавал бедным медсестрам Центрального военного госпиталя в Киеве. Да, даже раздаточные ведомости нашлись с подписями бабушек-старушек нянек. Вот так. И после всего этого позора хенерал уволился в запас и… был назначен заместителем Министра здравоохранения.
  Паралельно все еще пребывает на службе еще один хенерал по фамилии Марко И.Ю. — “вечный и единственный” с 1997 года главный финансист Минобороны, о нем на страницах ОРД тоже написано интересно. После информации ОРД тоже уволился с работы да как красиво. Уволился с должности Директора финансового департамента как гражданское (цивильное) лицо и …. тут же был назначен на эту же саму должность в статусе военнослужащего (снова хенерала). Оказывается в 59 лет его призвали из запаса в армию (незаменим хенералишко в делах разворовывания армейского бюджета). А ведь при первом увольнении в 2005 году с военной службы в приказе значилось что хенерал увольняется “по состоянию здоровья”. Выздоровел оказывается вк 60 годам, феномен или мудозвон — это уже как говорят “вскрытие покажет”.
  Во какие чудеся происходят по жизни.

 24. Сегодня на его должность уже назначен другой человек, но вряд ли это связано с его новым статусом…

 25. Э пропозицІЯ : прив”язати у Львові на полощі до стовпа з табличкою на грудях — ” Плювати сюди”. Це ж якого хамства набрався, падлюка. МО і Генпрокуратура мають обов”язково відреагувати (як мінімум в пам”Ять проістинних УБД зірвати пару зірок, з позором випхнути зі служби в науку іншим і зробити ревізію всіх УБД за останні 20 років). Краще застрілитися, як робити власні статки на людській біді та горі…Але не ті часи. Як же ж ти ложку в руки береш і внукам в очі дивишся, паразит на тощому тілі армії.

 26. Это все ерунда а вот начальник канцелярии у Кучмы по фамилии Володя Литвин получил Героя Украины(со всеми привилегиями — а они не малые!)

 27. 15 февраля в день вивода соввойск из авгана герой статти спросил на нараде — хто учасник боевых дий? Встали вася — служил срочную в авгане и ростик — бывший друг и прихлебало хероя статьи которое полгода курило кальян в ираке на америкосской базе и числилось укрвоенпрокурором
  тоди и выныкла думка у хероя статтьи — а почиму бы и ему ни стать учасником? вальера и вова — военпроки луцька и львова подлизали с идеей стать разминьером и вот уся история….

 28. Я хоть и не люблю Ваш “оранжевый” сайт, но за эту статью -респект.Вся эта сволочь от власти так и стремится примазаться. Еще в Афгане к нам приезжали “проверяющие” из штаба округа. Пару дней покрутятся в полку и уже “участники”, а потом, как вернутся к себе в Ташкент так уже и ”орденоносцы”

 29. Да, прикольно черт повоевал, сори принял участие в боевых действиях. Друзья, прочитав эту статью, я пришел к выводу, что у этого участника БД (боевых действий), все стены рабочего кабинета увешаны различными грамотами и благодарностями, скорее всего из всех силовых структур, а также иных государственных учреждений, про органы власти и управления я вообще молчу. А шкаф в кабинете, если таковой имеется, заствлен различными ценными подарками, как говорится: “За конкретнi показники та досягнутi позитивнi результати у роботi”.
  Я имел честь служить в Одессе под руководством уважаемого полковника Игоря Владимировича К, образцовый руководитель, так вот как-то он сказал в отношении одного сотрудника: “Это же сколько можно себя облизывать?”, когда тот, в очередной раз, вписал себя в рапорт на поощрения за достигнутый конкретный результат своих подчиненных, хотя “палец об палец не стукнул” для достижения конкретного позитивного результата.
  К чему я веду — есть разновидность таких людей, которым ордена, медали, грамоты, благодарности и прочие разновидности поощрения (таких людей, как правило, поощряют незаслуженно) нужны больше чем воздух, и скорее всего этот ПРОКУРОР относится к такой категории лиц. Не думаю, что он пошел на это ради каких-то жалких подачек от государства именуемые — ЛЬГОТЫ

 30. Какая жадность, гаспада? Нормальный пэрдун, часок попердел в камандировке, три дня бухал в камандирской бане — и УБД. Скоро звизду хероя выдадут. Тем вааще камуналка бесплатно полагаецца.

 31. Это жадность. Даже не жадность, а алчность, крохоборство. Статья- прямой повод для возбуждения уголовного дела по признакам мошенничества, предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

Шухер в "Укрэксимбанке": адресаты подозрений прячутся от прокуратуры

Голосеевской окружной прокуратурой города Киева в рамках уголовного производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы», согласовано…

Прокуратура обжаловала приговор Пашинскому

Прокуратура обжаловала в Верховном Суде оправдательный приговор, который был вынесен бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому («Народный фронт») по делу…

Обыски в КГГА: контора Данилова мстит за отобранный земельный участок

Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции провела обыски в Департаменте земельных ресурсов и аппарате Киевской городской государственной…
НОВОСТИ