Человек не терпит насилия!

Біла книга — 2. Розділ ІV «Тінізація» та корупція в сфері інтелектуальної власності як загроза економічній безпеці

З листа Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України від 25.03.2008 № 04-23/9-282 до Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України

«.. окремі негативні явища у зазначених вище сферах* набули незворотного характеру і становлять загрозу технологічній і економічній безпеці України, що потребує вжити невідкладних дієвих заходів як з боку вищого політичного керівництва держави, так і органів виконавчої влади на всіх рівнях.»

А. ГРИЦЕНКО, голова комітету

* Від ред. Йдеться про сфери правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

24.07.2008 № 07/1/1-14927-08

Верховна Рада України
Народному депутату України
ПОЛОХАЛУ В. І.

За Вашим депутатським запитом щодо зловживань керівництва державного підприємства «Українське агентство з авторських та суміжних прав» при здійсненні діяльності, пов’язаної зі збором та розподілом авторської винагороди, проведено перевірку.

За її результатами Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.07.2008 на підставі п. 2 ст. 6 КПК України відмовлено в порушенні кримінальної справи за фактами перерахування керівництвом вказаного суб’єкта господарювання 2,5 млн грн доларів США авторської винагороди Європейському банку розвитку та заощаджень, подальшого зникнення вказаних коштів.

Зазначене рішення 22.07.2008 Генеральною прокуратурою України скасовано як незаконне, матеріали скеровано до прокуратури міста Києва для організації додаткової перевірки. її хід Генеральною прокуратурою України взято на контроль.

З повагою,

Заступник
Генерального прокурора України
В. КУДРЯВЦЕВ

З рекомендацій парламентських слухань у Верховній Раді України
20 червня 2007 року

«За даними Служби безпеки України, український ринок високих технологій фактично знаходиться під контролем іноземних фондів і неурядових організацій, які представляють інтереси передусім військових відомств і транснаціональних компаній. При цьому наукові розробки переходять у власність іноземної сторони і комерціалізуються без будь-якого відшкодування українській державі.»

З виступу на парламентських слуханнях у Верховній Раді України
21 березня 2007 року

«…отримані в процесі контррозвідувальної діяльності матеріали демонструють недосконалість механізмів закріплення за державою прав на результати здійснених за бюджетні кошти наукових досліджень, що створює передумови до безконтрольного витоку та привласнення пріоритетної науково-технічної інформації.»

Г. МОСКАЛЬ,

Заступник
Голови Служби безпеки України

Зі звіту про результати аудиту ефективності діяльності
Міністерства освіти і науки України з охорони інтелектуальної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Колегії
Рахункової палати
від 11.12.2007 № 30-2

«…на заходи з розвитку системи охорони інтелектуальної власності Укрпатентом спрямовано лише четверту частину коштів, отриманих від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (Голова Держдепартаменту Паладій М. В., директор Укрпатенту Жарінова А. Г.).

Як встановлено аудитом, на веб-сайті Департаменту та в бюлетені його офіційного видання «Річний звіт за 2006 рік» витрати на функціонування та розвиток державної системи правової охорони інтелектуальної власності становили 38 835,8 тис. грн при фактично здійснених видатках у сумі 81 406,4 тис. грн, що свідчить про оприлюднення Держдепартаментом недостовірної інформації.

Крім цього, зустрічна перевірка в ДП «Укрпатент» показала, що дані «фактичного кошторису» (звіт про виконання кошторису) не відповідають даним бухгалтерського обліку за 2006 рік та І півріччя 2007 року на суму 4182,6 тис. грн (2006 рік — на 2464,7 тис. грн, 2007 рік — на 1717,9 тис. грн) які є видатками, здійсненими за рахунок доходів від господарської діяльності Укрпатенту не пов’язаної з охороною прав інтелектуальної власності.

Таким чином, непрозоре планування, відсутність належного контролю за використанням коштів з боку Держдепартаменту мали наслідком подання недостовірних звітних даних (Голова Держдепартаменту Паладій М. В., нач. фінансово-адміністративного відділу ДДІВ Удовицька Н. М.).

Висновки

1. Міністерство освіти і науки України не забезпечило належного виконання покладених на нього завдань стосовно реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності з урахуванням визначеної інноваційної моделі розвитку держави та її національної безпеки.

Державний департамент інтелектуальної власності, як урядовий орган, що діє у складі Міністерства і йому підпорядковується, виконував покладені на нього функції та обов’язки неефективно.

За бездіяльності Міністерства освіти і науки та Державного департаменту інтелектуальної власності понад шість років з часу прийняття Бюджетного кодексу України відсутнє наповнення бюджету від здійснення охоронних заходів та прозоре використання отриманих зборів. Як наслідок, кошти на виконання заходів, пов’язаних з охороною інтелектуальної власності, використовувалися з порушеннями та незаконно.

7. Державним департаментом інтелектуальної власності не створено систему дотримання і виконання нормативних актів держави у сфері авторського і суміжного права, через що втрачаються кошти для мистецького сегменту українського суспільства. Державний нагляд не забезпечує головне — справедливу і повну виплату винагороди авторам і виконавцям та, відповідно, отримання бюджетом доходів у вигляді податків.»

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2008 № 1/51

За позовом Державного підприємства «Український інститут промислової власності»

До Рахункової палати України

Про визнання протиправними та скасування висновку та постанови

Суддя О. В. Бачун

Секретар О. В. Саратова

Представники:

Від позивача: Дубинський М. І., Сопільняк В. Ю.— п/к (дов. від 05.03.08 р.)

Від відповідача: Хабіна Л. О.— нач. від., Полякова Ю. Г.— голов. спец. (дов. від 21.03.0-8 р. № 10-646) Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про визнання протиправними та скасування висновку Колегії Рахункової палати України до Звіту про результати аудиту ефективності діяльності Міністерства освіти і науки України з охорони інтелектуальної власності від 11.12.07 р. № 76/30-2 та постанову Колегії Рахункової палати України від 11.12.07 р. № 30 в частині затвердження висновку Колегії до Звіту про результати аудиту ефективності діяльності Міністерства освіти і науки України з охорони інтелектуальної власності від 11.12.07 р. № 76/30-2.

В судовому зсіданні 19.05.08 р. представником позивача уточнено позовні вимоги, а саме: позивач просить суд визнати протиправними та скасувати окремі положення оскаржуваних висновку та постанови. В судовому засіданні 19.05.08 р. оголошено резолютивну частину постанови про відмову в задоволенні позовних вимог.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд,—

В С Т А Н О В И В:

11.12.07 р. Колегією Рахункової палати України прийнято висновок № 76/30-2 до Звіту про результати аудиту ефективності діяльності Міністерства освіти і науки України з охорони інтелектуальної власності. Також 11.12.07 р. Колегією Рахункової палати прийнято постанову № ЗО, якою затверджено оскаржуваний висновок.

Позивач — Державне підприємство «Український інститут промислової власності» — вважає оскаржувані висновок та постанову такими, що прийняті не на підставі, не у межах та не у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, з таких підстав.

…Якщо позивач вважає, що у висновку та постанові міститься інформація, що не відповідає дійсності, він може звернутися за захистом своїх прав в порядку ст. 277 ЦК України з позовом про спростування недостовірної інформації, яка завдає шкоди діловій репутації позивача, у відповідний суд. На підставі вищенаведеного, ст. 160-163, 186 України, суд,—

П О С Т А Н О В И В:

1. В задоволенні позовних вимог відмовити.

2. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті згідно ухвали суду від 11.03.08 р.

3. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.

Суддя О. В. БАЧУН

З інформаційного листа,
розповсюдженого прес-службою МОН України
24 листопада 2008 року:

«…Всі висловлені звинувачення ретельно перевірялися контролюючими органами, і ні КРУ, ні прокуратура не визнали їх доведеними. Щоправда, ці документи прокуратури і КРУ до «Білої книги» не потрапили…»

Заступник Міністра МОН України СТРІХА М. В.

З довідки на засідання Ради національної безпеки і оборони України 21.11.2008

«Про право і захист інтелектуальної власності та посилення
її ролі у формуванні інтелектуальної власності та посилення її ролі
у формуванні національного багатства України»

Внаслідок недостатніх дій Уряду щодо створення повноцінної системи регулювання трансферу технологій, як сукупності інтелектуальних продуктів, процес передачі майнових прав у цій сфері набув хаотичного характеру, в результаті чого новітні розробки українських вчених, які створені за державні кошти, у «тіньовому режимі» за безцінь передаються за кордон.

Офіційно, підприємствами України за 2007 рік передано за кордон 4 технології, 1 ноу-хау, 2 одиниці устаткування, придбано за кордоном 297 складових технологій. Поряд із цим, за підрахунками фахівців річні обсяги вивезених, так званих “нічийних” інтелектуальних продуктів обраховуються десятками мільярдів гривень. Це наукові звіти, науково-технічна документація підприємств, яка була придбана без врахування ринкових цін тощо.

Найбільш поширеними каналами витоку незапатентованих ідей і технологій є проекти УНТЦ (Український науково-технічний центр). За час його діяльності на території України профінансовано понад 800 проектів, результати яких передано іноземній стороні. Подібні іноземні кор.порації та фонди, як правило, фінансують лише останній етап досліджень, значно скорочуючи свої витрати та отримуючи переважне право на використання кінцевого продукту. Діяльність іноземних інноваційних компаній та венчурних фондів реалізує концепцію ринку тех.нологій, а у зв’язку із нерозвинутістю внутрішнього ринку) скуповує їх за безцінь.

Негативним процесам витоку вітчизняних інтелектуальних ресурсів за кордон без врахування державного інтересу сприяє недостатнє законодавче врегулювання проблем створення, охорони та використання інтелектуальної власності, створеної за державні кошти, особливо у сфері оборони.

Поряд із цим, відсутність державної системи контролю за імпортом технологій, сприяє насиченню технологічного потенціалу країни застарілими, енерговитратними, екологічно небезпечними технологіями, що загрожує перетворити Україну на ринок застарілого обладнання.

Створені в останні 5–6 років окремі посередницькі структури, які займаються трансфером технологій, не відповідають сучасним потребам економіки. Лише створення національної мережі комерціалізації та трансферу технологій на основі регіональних центрів зможе активізувати процес трансферу технологій.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань науки і освіти

15.10.2008 № 04-22/8-1265

Голові Служби
зовнішньої розвідки України
МАЛОМУЖУ М. Г.

Шановний Миколо Григоровичу !

У доповіді Голови Комітету з питань науки і освіти, виступах учасників, рекомендаціях парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» (21 березня 2007 p.), Рішенні Комітету з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16 квітня 2008 р., комітетських слуханнях «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» (3 вересня 2008 р.) відзначались серйозні стратегічні прорахунку що допускаються на державному рівні в питаннях охорони прав інтелектуальної власності.

Повністю поділяємо висновок Комітету з питань національної безпеки і оборони, що міститься у листі від 25.03.2008 № 04-23/9-282, про те, «що негативні явища у зазначених сферах набули незворотного характеру і становлять загрозу технологічній і економічній безпеці України, що потребує вжиття невідкладних заходів як збоку вищого політичного керівництва держави так і органів виконавчої влади на всіх рівнях «(Біла книга «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України», стр. 85)

Це стосується діяльності, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, Державного департаменту інтелектуальної власності, Українського інституту промислової власності (Укрпатент), Українського агентства з авторських і суміжних прав, зокрема таких фактів:

¨  спроба підписання Угоди про створення Українського науково-технологічного центру, статут якого суперечив чинному законодавству України і передбачав для країн-донорів безоплатну, безвідзивну ліцензію з правом на субліцензію в усіх країнах світу (практично відток інтелектуального потенціалу);

¨  спільний з Росією проект виробництва літака АН-70, що передбачає розподіл прав інтелектуальної власності 50´50, хоча сам літак і двигун до нього сконструйовані в Україні;

¨  міжнародна реєстрація французьким громадянином Роменом Антоновим, з поширенням на Україну, торгової марки ANTONOV, що могло поставити під загрозу експорт літаків цієї марки за кордон та участь у міжнародних авіасалонах;

¨  неодноразові випадки незаконної реєстрації патентів на винаходи. На замовлення Міністерства оборони України державними КБ, НДІ за бюджетні кошти здійснюється розробка секретного озброєння та військової техніки. Однак реєстрацію патентів на винаходи Укрпатент здійснює не на юридичні особи-проектно-конструкторські організації, а на фізичних осіб (розробка модернізованого автомата «Вепр», радіокерованого снаряду «ПТУРС», спроба запатентувати розробку «Кольчуги» і т. п.);

¨  в супереч вимог Закону України «Про захист інформації в телекомунікаційних системах» в Укрпатенті не створено комплексну систему захисту інформації (KCЗІ) в результаті чого витік наукових розробок може відбуватись шляхом незаконного втручання в автоматизовані системи та викрадення з патентного відомства реєстрів, що містять матеріали заявок на патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків;

¨  діяльність окремих представників у справах інтелектуальної власності-патентних повірених, які вже давно виїхали за кордон, мають там свій бізнес, однак і досі вважаються патентними повіреними України;

¨  в установах, організаціях, підприємствах не проведено інвентаризацію винаходів колишнього СРСР із грифами «Для службового користування» («ДСК») і таємних (близько 250 тис), що належать українським заявникам, не визначені особливості їх розсекречування, зняття грифу «ДСК». Це вагомий резерв для інноваційного розвитку держави. Адже сьогодні в Україні є чинними лише 20,7 тис. 20-річних патентів на винаходи, з яких 40 % належать іноземним заявникам;

¨  несанкціоноване використання незареєстрованих трансгенних сортів рослин;

¨  неконтрольована передача наукових і конструкторських розробок за кордон, виток з України вітчизняних заявок на перспективні винаходи. За останні роки більше 100 важливих українських розробок було запатентовано в США без подання попередньо заявки в Україні, ще більше подано в Росію, Німеччину та інші країни;

¨  тривають негативні тенденції у приватизації об’єктів науково-технічної сфери, які продаються практично за безцінь, без врахування вартості нематеріальних активів. Так у 2005–2007 рр. було приватизовано шість об’єктів науково-технічної сфери, три з них продано за ціною, що в кілька разів нижча їх номінальної вартості. Це, зокрема Спеціальне конструкторське бюро мікроелектроніки в приладобудуванні, Український НДІ сільськогосподарського машинобудування, Проектно-вишукувальний інститут «Кіровоградагропроект». До об’єктів, що підлягають приватизації у 2008 р. було включено Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів, який є єдиним провідним підприємством в Україні та СНД по створенню унікальної високотехнологічної апаратури реєстрації, обробки і передачі інформації. Поширюється практика рейдерських атак та спроби перепрофілювання високотехнологічних науково-виробничих комплексів. Характерним прикладом цього є одне з кращих підприємств електронної галузі Науково-виробниче підприємство «Сатурн», яке володіє унікальними технологіями у галузі радіометрії та телекомунікації.

Можна зробити висновок, що за цим важливим напрямом економічної безпеки держави відсутній будь-який контроль і реагування з боку спецслужб.

До Комітету з питань науки і освіти, Верховної Ради України продовжують надходити звернення громадських організацій, творчих спілок, НАН України, інших наукових інституцій, в яких акцентується увага на серйозні порушення чинного законодавства з охорони інтелектуальної власності, наявність корупції у цій сфері, зловживання з боку керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України. Творчу, наукову, художню еліту обурює відсутність будь-якої реакції на це з боку Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та інших правоохоронних органів.

Зокрема, перевіркою Головного контрольно-ревізійного управління України, проведеною у січні-березні 2006 р. за період діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності з 01.01.04 по 31.12.05, виявлено порушення вимог пункту 5 статті 51 Бюджетного кодексу України, в частині використання коштів зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.04.02 № 191-р «Про розміщення деяких державних органів» Держдепартамент 03.09.03. уклав з ДП «Укрпатент» договір-доручення на проведення капітального ремонту приміщень, орендованих в Антимонопольного комітету України. Проте, не отримавши бюджетних асигнувань на ці цілі, він не відшкодував фактичні витрати ДП «Укрпатент» на суму 3,5 млн грн, а натомість своїм розпорядженням зобов’язав підприємство списати зазначені витрати за рахунок коштів зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, які за своїм цільовим призначенням мають спрямовуватись виключно на забезпечення розвитку та функціонування державної системи охорони інтелектуальної власності. До цього часу зазначені кошти не відшкодовано.

Як зазначено у звіті Рахункової палати України «За бездіяльності Міністерства освіти і науки та Державного департаменту інтелектуальної власності понад шість років з часу прийняття Бюджетного кодексу України відсутнє наповнення бюджету від здійснення охоронних заходів та прозоре використання отриманих зборів. Як наслідок, кошти на виконання заходів, пов’язаних з охороною інтелектуальної власності, використовувалися з порушеннями та незаконно.

Проведення видатків поза рахунками Державного казначейства України, відсутність контролю з боку Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності призвело до використання Укрпатентом коштів, передбачених на забезпечення державної охорони об’єктів промислової власності, на свій розсуд. Так за 2006 р. і 6 міс. 2007 р. поза межами Державного казначейства України підприємством отримано зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, у сумі 115,2 млн гривень.»

«З ринку обігу авторських і суміжних прав, який фахівцями оцінюється, щонайменше, на суму 1,0 млрд грн на рік, фактично збирається у вигляді винагороди лише близько 30,0 млн гривень.»

Рівень збору винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав є показником тіньового використання об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, більше третини ринку з розробки програмного забезпечення знаходиться в тіні. Натомість рівень використання неліцензійного програмного забезпечення є найвищим у Європі і становив у 2007 році 84 %, а втрати національної економіки від комп’ютерного піратства склали понад 400 млн доларів США. Водночас десятки мільйонів гривень, як встановлено контролюючими органами, використано на заходи, не пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Підпорядковане Державному департаменту інтелектуальної власності Українське агентство з авторських і суміжних прав свідомо перерахувало авторську винагороду, зібрану для авторів і правовласників у сумі 10,5 млн грн та 290 тис., доларів США на депозитні та поточні рахунки сумнівного Європейського банку розвитку та заощаджень, який став банкрутом, а гроші зникли. Гарантії повернення цих коштів авторам, за результатами ревізії Головного контрольно-ревізійного управління України, немає. Зараз відбувається рейдерська атака на це підприємство, спроба приватизувати його чиновниками з Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України. Це ще раз підтверджує, що в державі неприховано діють корупційні схеми.

Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України не реагують на численні зловживання у зазначеній сфері, не здійснюють необхідних перевірок, не передають матеріали до суду, не притягують винних до відповідальності. Як це неодноразово повідомлялось у засобах масової інформації, має місце політичне «кришування» цієї сфери окремими народними депутатами України відповідальними працівниками Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, окремими міністрами та заступниками міністрів.

Через це ігноруються рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» від 21 березня 2007 р., Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 р. № 14, рішення інших Комітетів Верховної Ради України. Все це дає підстави для громадськості та мас-медіа говорити про масштабну корупцію в цій сфері у всіх гілках влади, що загрожує національній безпеці країни.

Представники творчих спілок України у своєму зверненні до вищого керівництва держави висловили недовіру керівникам, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, Державного департаменту інтелектуальної власності (М. В. Паладію, В. П. Чеботарьову, В. С. Дмитришину) та Державного підприємства «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (Л. Б. Пашковському).

З огляду на вищевикладене, розмір збитків, нанесених діями та бездіяльністю конкретних відповідальних посадовців нашій державі, а також з урахуванням рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16 квітня 2008 р., слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав», що відбулися 3 вересня 2008 р., матеріалів Білої книги «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України», відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» прошу в межах визначеної Законом України «Про Службу зовнішньої розвідки України» компетенції очолюваної Вами Служби здійснити перевірку зазначених фактів і вжити заходів, відповідно до чинного законодавства, провести інвентарізацію та визначити які українські винаходи зареєстровані зокрема в США, Росії, Німеччині, Японії без подання попередньої заявки в Україні, хто є власниками патентів на винаходи, створені під час розробок, що були профінансовані за бюджетні кошти та здійснювались на замовлення держави (МО, ГУР МО, СЗР, СБУ, МВС).

Додатки:

1. Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» від 21 березня 2007 р. (Біла книга «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України,» стр. 13);

2. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Про стан державного регулювання і управління у сфері розвитку, правової охорони і захисту інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в Україні» від 16 квітня 2008 р. (Біла книга «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України,» стр. 33);

3. Звіт Рахункової палати України про результати аудиту ефективності діяльності Міністерства освіти і науки України з охорони інтелектуальної власності (Біла книга «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України,» стр. 187);

4. Лист Голови Головного контрольно-ревізійного управління України М. І. Сивульського про результати ревізії ДП»Українське агентство з авторських і суміжних прав» (Біла книга «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України,» стр. 266);

5. Копія довідки про результати перевірки інформації, викладеної у листі Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України від 08.09.08 № 04-22/6-1074 на виконання доручень Премієр-міністра України від 13.09.08.

6. Проект Рекомендацій комітетських слухань «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» — на 12 арк.

7. Перелік українських винаходів, зареєстрованих в США без подання попередньо заявки в Україні — на 10 арк.

З повагою,
Голова Комітету
В. ПОЛОХАЛО

Від редакції:

исти аналогічного змісту направлено:

¨  Голові Комітету з питань національної безпеки і оборони Гриценку А. С.

¨  Начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Гвоздь В. І.

¨  В. о. Голови Служби безпеки України Наливайченку В. О.

З листа Служби зовнішньої розвідки України

20.11.2008 № 2/2/5714-П

Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Службою зовнішньої розвідки України опрацьовано лист Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України щодо окремих негативних чинників, які становлять небезпеку в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності.

Аналіз наявної у СЗР України інформації свідчить про актуальність питання протидії негативним тенденціям у зазначеній сфері.

За оцінкою експертів, питання протидії негативним тенденціям у сфері інтелектуальної власності потребують глибокого аналізу з правової та економічної точок зору, з метою подальшого вдосконалення механізмів охорони та захисту інтелектуальної власності, створеної за кошти держави.

З урахуванням масштабності та комплексності порушених питань, для вжиття упереджувальних заходів із протидії негативним тенденціям у сфері інтелектуальної власності, вважаємо за доцільне опрацювати можливість створення міжвідомчої робочої групи із представників Міністерства освіти і науки України, Служби безпеки України, органів Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших зацікавлених відомств України.

ТВО Голови Служби
А. ПШЕНИЧНИЙ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

12.11.2008 № 19978/Ев

Верховна Рада України Комітет
з питань науки і освіти

Про розгляд звернення щодо порушень чинного законодавства
з охорони інтелектуальної власності

У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто лист Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти про неналежний розгляд листа Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 22.09.2008 № 04-19/8-2223 щодо порушень чинного законодавства з охорони інтелектуальної власності та зловживань з боку керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

На даний час, відповідно до вказівок прокуратури м. Києва, проводяться заходи зі встановлення авторів і правовласників, кошти яких було використано службовими особами ДП УААСП шляхом розміщення на депозитний рахунок АКБ «Європейський банк розвитку та заощаджень», що збанкрутів.

Про результати вжитих заходів та прийняте процесуальне рішення Комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки буде повідомлено додатково.

Заступник Міністра
В. М. ЄВДОКІМОВ

З листа Головного управління розвідки Міністерства оборони України

24.11.2008 р. № 222

Голові Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України,
народному депутату України

Вашого листа як Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та Ваше звернення як народного депутата України уважно розглянуто у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (далі — ГУР МО України) та повідомляється таке.

На розвідувальні органи України, до яких належить і ГУР МО України, згідно із вимогами абзацу другого статті 4 Закону України від 22 березня 2001 року № 2331-Пі «Про розвідувальні органи України» (зі змінами), покладено здійснення спеціальних заходів, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики України в економічній, воєнній, військово-технічній, екологічній та інформаційних сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку, захисту та охорони державного кордону тощо.

Викладені Вами факти та стурбованість щодо витоку інтелектуальної власності за межі України є слушними, цілком підтримуються та взяті мною до уваги.

Поставлені Вами загальні питання, які віднесені до компетенції ГУР МО України, за моїм дорученням вивчаються на предмет можливості отримання за кордоном інформації щодо науково-технічних розробок, замовником яких виступала наша держава, із зазначенням досягнутих результатів від запатентованих за кордоном українських винаходів. Але, як зазначалося у листі-відповіді за підписом генерал-майора Тарана А. В., ГУР МО України здійснить більш якісну пошукову роботу за кордоном, якщо отримає конкретну необхідну інформацію від державних органів України щодо науково-технічних (технологічних) розробок, замовником яких виступала держава, із зазначенням досягнутих за ними результатів, які, на їх думку, незаконно опинилися в інших країнах світу.

Здійснення перевірки викладених Вами у зверненні фактів, віднесених до компетенції ГУР МО України, потребує більшого часу, ніж час на перевірку та надання відповіді народному депутату України, який встановлений Законом України «Про статус народного депутата України».

Відповідно до вимог ст. 10 Закону України «Про розвідувальні органи України» та у відповідності з вимогами пункту 1 Положення, затвердженого Указом Президента України від 3 серпня 2007 року № 679-27 т/2007, ГУР МО України обов’язково надасть розвідувальну інформацію щодо порушених Вами питань відповідному споживачу.

Начальник
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
генерал-майор В. І. ГВОЗДЬ

З листа Служби безпеки України

№ 04-22/8-1265 15.10.2008

Голові Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України
ПОЛОХАЛУ В. І.

Службою ретельно опрацьовано інформацію, викладену у Вашому зверненні від 15 жовтня 2008 року № 04-22/8-1265 щодо існування проблемних питань у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Порушені Вами питання є актуальними та відносяться до пріоритетних завдань діяльності Служби безпеки України у контексті забезпечення національної безпеки.

За окремими фактами, викладеними у матеріалах звернення, Служба інформувала Верховну Раду, Кабінет міністрів, Раду національної безпеки і оборони, Генеральну прокуратуру України. Надана Вами ін.формація використовувалась під час підготовки матеріалів на засідання Ради національної безпеки і оборони України з питань удосконалення системи управління інтелектуальною власністю, які проводилися на виконання доручення Президента України від 11.03.2008 р. № 02/16149-1, та запровадження перевірки діяльності організацій колективного управління, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 46224/0/1-08.

З повагою

Т. в. о. Голови
М. ГЕРАСИМЕНКО

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

16.09.2008 № 23/6

Президенту України
ЮЩЕНКУ В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
про ігнорування Генеральною прокуратурою України
та іншими правоохоронними органами фактів корупції,
зловживань та суттєвих порушень чинного законодавства
керівниками, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Державного департаменту інтелектуальної власності
(М. В. Паладія, В. П. Чеботарьова, В. С. Дмитришина
та Державного підприємства
«Українське агентство з авторських і суміжних прав» (Л. Б. Пашковського)

Шановний Вікторе Андрійовичу!

У червні 2008 р. я направив депутатське звернення Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Міністерству освіти і науки України стосовно суттєвих порушень у діяльності організацій колективного управління правами, системі збору та виплати винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм.

Відповіді одержані від зазначених правоохоронних органів Міністерства освіти і науки України свідчать про формально-бюрократичний, поверховий підхід до зазначених проблем, не дають відповіді на питання щодо винних осіб, притягнення їх до відповідальності та сроків повернення коштів.

До Верховної Ради України, а також до Кабінету Міністрів України продовжують надходити численні звернення громадських організацій, творчих спілок, НАН України, інших наукових інституцій, в яких звертається увага на серйозні порушення чинного законодавства з охорони інтелектуальної власності, наявність корупції у цій сфері, зловживання з боку керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України. Творчу, наукову, художню еліту обурює відсутність будь-якої реакції на це з боку Міністерства освіти і науки України, правоохоронних органів.

Це дискредитує Президента України, Уряд, оскільки одним з приорітетів держави є захист прав інтелектуальної власності.

Як зазначено у звіті Рахункової палати України «За бездіяльності Міністерства освіти і науки та Державного департаменту інтелектуальної власності понад шість років з часу прийняття Бюджетного кодексу України відсутнє наповнення бюджету від здійснення охоронних заходів та прозоре використання отриманих зборів. Як наслідок, кошти на виконання заходів, пов’язаних з охороною інтелектуальної власності, використовувалися з порушеннями та незаконно.

Проведення видатків поза рахунками Державного казначейства України, відсутність контролю з боку Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності призвело до використання Укрпатентом коштів, передбачених на забезпечення державної охорони об’єктів промислової власності, на свій розсуд. Так за 2006 рік і 6 міс. 2007 р. поза межами Державного казначейства України підприємством отримано зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, у сумі 115,2 млн гривень.»

«З ринку обігу авторських і суміжних прав, який фахівцями оцінюється, щонайменше, на суму 1,0 млрд грн на рік, фактично збирається у вигляді винагороди лише близько 30,0 млн гривень.

Рівень збору винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав є показником тіньового використання об’єктів інтелектуальної власності. Зокрема, більше третини ринку з розробки програмного забезпечення знаходиться в тіні. Натомість рівень використання неліцензійного програмного забезпечення є найвищим у Європі і становив у 2007 році 84 %, а втрати національної економіки від комп’ютерного піратства склали понад 400 млн доларів США. Водночас десятки мільйонів гривень, як встановлено контролюючими органами, використано на заходи, не пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Підпорядковане Державному департаменту інтелектуальної власності Українське агентство з авторських і суміжних прав свідомо перерахувало авторську винагороду, зібрану для авторів і правовласників у сумі 10,5 млн грн та 290 тис. доларів США на депозитні та поточні рахунки сумнівного Європейського банку розвитку та заощаджень, який став банкрутом, а гроші зникли. Гарантії повернення цих коштів авторам, за результатами ревізії Головного контрольно-ревізійного управління України, немає. Зараз відбувається рейдерська атака на це підприємство, спроба приватизувати його чиновниками з Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України. Це ще раз підтверджує, що в державі неприховано діють корупційні схеми.

Генеральна прокуратура України, правоохоронні органи практичне ігнорують численні зловживання у зазначеній сфері, не передають матеріали до суду, не притягують винних до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Через це Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, пов’язані із змінами у цій сфері, ігноруються, як ігноруються тако» звернення народних депутатів Полунєєва, Павловського, Полохало та інших Повністю проігноровано Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпеченню та правозастосування» від 21 березня 2007 р., Рішення Комітету Верховної: Ради України з питань науки і освіти від 16 квітня 2008 р. № 14, рішенню інших Комітетів Верховної Ради України. Все це дає підстави для громадськості і мас-медіа говорити про масштабну корупцію в цій сфері у всіх гілках влади.

Представники творчих спілок України у своєму зверненні до вищого керівництва держави висловили недовіру керівникам Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

З огляду на вищевикладене, масштаби збитків, нанесених діями конкретних відповідальних посадовців нашій державі, а також з урахуванням слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав», що відбулися 3 вересня 2008 p., матеріалів Білої книги «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України», прошу невідкладно розглянути питання про ігнорування Генеральною прокуратурою України та іншими правоохоронними органами фактів корупції, зловживань та суттєвих порушень чинного законодавства керівниками, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України Державного департаменту інтелектуальної власності (М. В. Паладія. В. П. Чеботарьова, В. С. Дмитришина та Державного підприємства «Українське агентство з авторських і суміжних прав» (Л. Б. Пашковського).

Додатки:

§    копія депутатського запиту від 04.06.08 р. за № 22/6 на 2 арк.;

§    копії відповідей на 2 арк.;

§    проект Рекомендацій комітетських слухань від 3 вересня 2008 р.,

§    Біла книга «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України.»

З повагою, народний депутат України В. ПОЛОХАЛО

Від редакції: під час голосування у Верховній Раді за цей запит, його підтримала лише фракція БЮТ.

ЛИГА. Новости

19.09.2008

…парламент не смог направить запрос Президенту Украины народного депутата Владимира Полохало относительно игнорирования Генеральной прокуратурой Украины и другими правоохранительными органами фактов коррупции, злоупотреблений и существенных нарушений действующего законодательства руководителями подчиненных Министерству образования и науки Государственного департамента интеллектуальной собственности и государственного предприятия «Украинское агентство по авторским и смежным правам». Этот запрос парламент поддержал 151 голосом (при необходимых 150), Однако у него не хватило 226 голосов для того, чтобы направить его главе государства — народные депутаты при таком голосовании дали всего 151 голос.

ЛІГАБізнесІнформ

Информационное агентство

www.liga.net

З доповіді на парламентських слуханнях у Верховній Раді України
21 березня 2007 року

«…величезний обсяг інтелектуальної власності взагалі не залучений в цивільний обіг українського ринку. Ось резерв для економіки! Показник використання об’єктів інтелектуальної власності в українській економіці просто мізерний порівняно з іншими країнами. Тому поняття «ринок інтелектуальної власності» є абсолютно абстрактним сьогодні для України, його немає, він віртуальний.»

В. ПОЛОХАЛО,
Голова підкомітету
з питань інтелектуальної власності Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти V скликання

З рішення Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України

16 квітня 2008 року

Суттєвих змін потребує система фінансування діяльності у сфері охорони інтелектуальної власності. Відповідно до звіту Рахункової палати України про результати аудиту ефективності діяльності МОН України з охорони інтелектуальної власності від 11 грудня 2007 р. № 6/30-2 кошти на виконання заходів, пов’язаних з охороною інтелектуальної власності, використовувалися з серйозними порушеннями. Причина зазначеного у непрозорій системі фінансування у сфері інтелектуальної власності в Україні та відсутності належного контролю з боку відповідних органів державної влади, зокрема, МОН України, Державного департаменту інтелектуальної власності.

З листа Українського національного Комітету
міжнародної торгової палати від 24.03.2008 № 318
голові Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти

«…Для розвитку та укріплення системи державного управління у сфері інтелектуальної власності, законодавчим актом забезпечити введення прозорої схеми фінансування та державного контролю за витраченням коштів.»

В. ЩЕЛКУНОВ,
президент, д. е. н., професор

З листа Об’єднання громадських організацій від 08.05.2008 № 56/4
голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

«…Просимо Комітет притягнути до відповідальності винних посадових осіб та вплинути на ДДІВ, щоб цей орган виконавчої влади забезпечив повернення українським та закордонним авторам їхньої законної винагороди.»

Голова Об’єднання громадських організацій «Всеукраїнське агентство авторів»
кавалер Великої золотої медалі
Всесвітньої організації
інтелектуальної власності
народний артист України,
професор Олександр ЗЛОТНИК

З колективного звернення творчих спілок
до Президента України Віктора Ющенка,
Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко,
Голови Верховної Ради України Арсенія Яценюка
від 26 травня 2008 року

«…бездіяльність Департаменту призвела до негативних наслідків стосовно збору, розподілу та виплати авторської винагороди, спричинила становлення в Україні рекордингового ринку, який значною мірою порушує авторське право і суміжні права, що, у свою чергу, істотно гальмує становлення всієї національної індустрії культури.

Висловлюємо недовіру керівництву Державного департаменту інтелектуальної власності, державного підприємства «Українське агентство з авторських і суміжних прав», державного підприємства «Інтелзахист» у зв’язку з нестворенням в Україні ефективної системи збору, розподілу та виплат винагороди авторам, виконавцям, виробникам фонограм, виробникам відеограм, недостатнім контролем за дотриманням авторського права і суміжних прав при видачі контрольних марок для примірників фонограм та відеограм.»

http://intellect-centre.org/index.php?id=227

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Один ответ

  1. кроме корупции в интелектуальной сфере полный грабеж. У нас в ДИФКУ Исаков Ярослав — это просто супер директор с английским паспортом . в период кризиса улетел в Китай по свои личным делам за счет гос. компании и все в порядке вещей, и таких поездок за границу уже порядка шести за год. А что толку ? кроме банкетов опятьже за счет компании от него останется выженная земля а не баланс когдато процветающей компании. Его наглости и цинизму в делах гос. компании может позавидовать любой хапуга. при этом близкий друг с СБУ Заборовец К. всячески закрывает на это глаза.Исаков Ярослав является учредителем медецинской компании с сомнительной репутацией это торговля донорскими материалами связанными с рождением детей , но это он всячески скрывает и неафиширует, а там по слухам есть что проверять, не зря он так часто встречаеться с разными мутными друзьми из — за граници.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться камушками»

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться...

Недавно сменившееся руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его соратников заявило о том, что украинскому бизнесу, а в…
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
НОВОСТИ