Человек не терпит насилия!

За кем следят «Грифы» СБУ?

К сожалению, ответа на этот вопрос мы не получим в ближайшее время. Единственный орган, который мог бы и хотел проверить материалы, изложенные в статье “СБУ к выборам готова: тотальная прослушка штабов партий и госучреждений“  http://www.ord-ua.com/categ_1/article_53260.html, то есть Парламент – распущен. Есть слабая надежда на то, что он все-таки будет реанимирован. Если же этого не случится, то выборы пройдут под незаконным полным аудио- контролем СБУ. И публикуемое нами постановление просто некому будет утверждать.
НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
РЯБЕКА Олександр Григорович

” __ ” 2008 р.
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Керуючись статтями 89, 93 Конституції України, статтею 12 Закону України “Про статус народного депутата України”, статтями 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фінансово-господарських операцій Служби безпеки України та розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, фактів придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами”.
Представляти проект Постанови під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.
Додатки: 1. 2. 3.
Проект Постанови — на 3 арк.; Пояснювальна записка — на 3 арк.; Електронна версія документів.
Народний депутат Украіни РЯБЕКА Олександр Григорович
Проект
Вноситься народним депутатом України
______ (№ )
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фінансово-господарських операцій Служби безпеки України та розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, фактів придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України, статті 87 Регламенту Верховної Ради України,

Верховна Рада України п ост а н о в л я є:

1. Утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань перевірки фінансово-господарських операцій Служби безпеки України та розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, фактів придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами (далі — Тимчасова слідча комісія).

2. Визначити, що кількісний склад народних депутатів України, що входять до складу Тимчасової слідчої комісії, становить 11 народних депутатів України:
— депутатська фракція Партії регіонів України:
1.
2.
3.
4.
— депутатська фракція «Блок Юлії Тимошенко»:
1.
2.
3.

депутатська фракція Блоку «Наша Україна Народна
Самооборона»:
1.
2.
— депутатська фракція Комуністичної партії України:
1.
— депутатська фракція «Блок Литвина»:
1.

3. Обрати головою Тимчасової слідчої комісії народного депутата України заступником голови
Тимчасової слідчої комісії — _

4. Доручити Тимчасовій слідчій комісії в межах парламентського контролю:
а) провести всебічне та об’єктивне розслідування численних фактів можливого розкрадання державного майна та зловживання посадовим становищем з боку окремих посадових осіб Служби безпеки України, зокрема щодо незаконного відчуження приміщень та земельних ділянок в містах Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, фондів будівельного управління, сільськогосподарського комплексу в с. Мархалівка Київської області, санаторіях «Одеса» та «Чорномор’я», об’єктах відпочинку «Конча-Заспа-І» та «Конча-Заспа-2», інших об’єктів;
б) перевірити факти стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами за допомогою незаконно отриманих за державні кошти засобів спеціального призначення для збирання інформації, з послідуючим використанням цієї інформації для здійснення ПОЛІтичного тиску на них;
в) проаналізувати питання фінансової та господарської діяльності Служби безпеки України, у тому числі щодо витрачання державних коштів у 2007 ¬2008 роках для закупівлі спеціального обладнання, послуг та робіт соціально¬побутового призначення.

5. Генеральній прокуратурі України, Службі безпеці України, Міністерству внутрішніх справ України, Головному контрольно-ревізійному управлінню України, Рахунковій палаті, іншим органам державної влади та місцевого самоврядування сприяти діяльності Тимчасовій слідчий комісії та забезпечити додержання Законів України “Про статус народного депутата
України”, “Про комітети Верховної Ради України” та “Про державну таємницю” щодо доступу членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, матеріалів та документів, які стосуються предмета діяльності Тимчасової слідчої комісії.

6. Визначити терміном діяльності Тимчасової слідчої комісії ШІСТЬ місяців з дня прийняття цієї Постанови.

7. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї Постанови.

8. Матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та організаЦlИне забезпечення роботи Тимчасової слідчої комісії покласти на апарат Верховної Ради України.

9. Постанова набирає чинності з дня ЇЇ прийняття.

Голова Верховноі Ради Украіни

l
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України
“Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фінансово-господарських операцій Служби безпеки України та розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, фактів придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами”

Обгрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття Постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фінансово-господарських операцій Служби безпеки України та розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, фактів придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами” (надалі ¬Постанова) викликано необхідністю вжиття термінових заходів щодо подолання негативних тенденцій використання окремих підрозділів Служби безпеки України у політичних цілях за допомогою обладнання спеціального призначення для збору інформації, а також подолання проявів зловживань та корупції в керівних лавах органів Служби безпеки України з метою запобігання розбазарювання та тіньової приватизації державного майна, що належить цим органам, встановлення дієвих та прозорих механізмів контролю за використанням державних коштів, які виділяються для забезпечення виконання органами Служби безпеки України покладених на них завдань.

Проблема контролю з боку суспільства за законністю в діяльності спецслужб існувала й раніше, але в останній період набула особливої гостроти. З’явилась і розширилась небезпечна тенденція використання окремими державними керівниками оперативних та оперативно-технічних можливостей СБ України для незаконного збирання, накопичення та використання інформації щодо діяльності й особистого життя політичних лідерів та інших осіб опозиційної спрямованості. Засоби масової інформації регулярно висвітлюють різного роду дані про прослуховування телефонних розмов політиків, контроль їх суспільно-політичної й бізнесової діяльності, відслідковування окремих сторін особистого життя тощо. Певні публічні заяви співробітників Служби безпеки України, які принципово не підтримують незаконне використання оперативного ресурсу свого відомства, в значній мірі підтверджуються. Останнім часом стали відомими багаточисельні факти зловживань і порушень фінансово-господарської діяльності керівництва СБ України як в центральному офісі, так і в регіонах.

Під гаслом задоволення соціально-побутових та житлових потреб співробітників відомства (лише житлова черга складає 6,5 тис. осіб) поширились спроби продажу, передачі іншим власникам, приватизації різноманітних об’ єктів, що належать Службі. В їх числі — будівельне управління (м. Київ), сільськогосподарське підприємство (с. Мархалівка Київської області), будівлі та приміщення в центральних районах столиці, об’єкти медичного призначення, в тому числі санаторні комплекси на Чорному морі, земельні ділянки в містах Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та ін.

Вимагають з’ясування відомі суспільству факти щодо можливих зловживань посадових осіб Служби безпеки України в сфері закупівель товарів, робіт та послуг. Сьогодні на сторінках газет та інтернет-видань розміщено велику кількість матеріалів про неефективне витрачання державних коштів на такі цілі, недотримання відповідних тендерних процедур. Зокрема, потребує перевірки законність закупівлі науково¬технічним управлінням СБ України у ТОВ «КОМ САТ Технолоджі» послуг з виконання робіт по розробці та виготовленню комплексу отримання аудіо ¬та відеоінформації засобами супутникового зв’язку, укладання угод з комерційними структурами на проведення технічних та будівельно¬ремонтних робіт центральної будівлі Служби в поточному році, витрачання коштів для ремонту помешкань керівників Служби в комплексах «Конча¬Заспа-І» і «Конча-Заспа-2» та придбання для окремих з них житла в елітних будинках м. Києва понад встановлені норми, ефективність використання коштів, що виділені державою на функціонування спецпідрозділів по протидії корупції та оргзлочинності.

Але найгострішою є потреба ретельного вивчення із’ ясування дійсних загроз та встановлення фактів реального незаконного застосування спеціальних оперативних і технічних можливостей, інших наявних в арсеналі спецслужби засобів для тиску на окремих політичних опонентів, до чого, як свідчать окремі розрізнені дані, залучені такі основні підрозділи Служби безпеки України як департамент контррозвідки, головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, департамент оперативно-технічних заходів, департамент оперативного документування.

Мета і завдання прийняття акта

Метою цієї Постанови є забезпечення розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами, а також інших фактів порушення фінансово-господарської дисципліни окремими посадовими особами Служби безпеки України під час здійснення покладених на них законодавством функцій та обов’ язків.

3. Загальна харакrеристика і основні положення проекту

Постанова передбачає утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фінансово-господарських операцій Служби безпеки України та розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами.

4. Стан нормативно-правової бази

Основними нормативно-правовими актами з даного питання є Конституція України, Закон України “Про Службу безпеки України” та інші нормативно-правові акти, які регулюють дану сферу діяльності.
Прийняття цієї Постанови не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обrрунтування

Реалізація цієї Постанови додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України не потребує, всі необхідні витрати будуть здійснюватися у межах затвердженого фінансування Верховної Ради України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття даної Постанови сприятиме розв’язанню надзвичайно гострої і важливої для держави проблеми, а саме боротьби з корупцією та іншими зловживаннями в усіх гілках влади та соціально-економічного життя, у тому числі в органах Служби безпеки України, надасть можливість перевірити дотримання Службою безпеки України вимог законодавства під час здійснення фінансово-господарських операцій, а також розслідування фактів незаконного відчуження нерухомого майна Служби безпеки України, придбання обладнання спеціального призначення та незаконного використання такого обладнання для стеження за вищими посадовими особами країни, народними депутатами України, іншими особами.

Народний депутат України
Олександр Рябека

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ