Человек не терпит насилия!

«Кривбасшахтопроходка» просит огня

51184

 


 


 


 


  


 


    Написати відповідний лист до Вас нас примусила ситуація, що склалася на Державному спеціалізованому будівельно-монтажному тресті по підземному будівництву і реконструкції шахт, кар’єрів «Кривбасшахтопроходка», а також спекуляції, що виникають навколо підприємства та його працівників.


    Хронологія подій є такою. На підставі наказу Мінпромполітики України „Про припинення діяльності ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” від 23.06.2005 р. № 232 було вирішено припинити діяльність юридичної особи ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” після попереднього закриття режимно-секретного органу тресту шляхом його ліквідації згідно з чинним законодавством та призначено комісію з припинення діяльності ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” шляхом його ліквідації за згодою Криворізької міської ради у такому складі:


    Голова комісії – Бурба Ю.В. – керуючий ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка”;


Члени комісії: Гапон І.В. – завідувач відділу промислової політики та енергетики виконкому Криворізької міської Ради;


                  Сьомка М.А. – начальник цеху будматеріалів;


                  Середенко З.В. – головний бухгалтер тресту;


                  Якобенчук Т. Ю. – начальник юридичного відділу тресту;


                  Узлов С.В. – голова профспілкового комітету тресту.


    Наказом Мінпромполітики України „Про відсторонення Бурби Ю.В. від обов’язків керуючого та покладення виконання обов’язків керуючого на Сьомку М.А.” від 15.03.2005 р. № 39-Д на Сьомку М.А. було покладено виконання обов’язків керуючого зазначеного підприємства з 15 березня 2006 року.


    Наказом Мінпромполітики України „Про зміну до наказу від 23.06.05 р. № 232 Мінпромполітики України „Про припинення діяльності ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” від 23.03.2006 р. № 111 головою ліквідаційної комісії ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” було призначено Сьомку М.А.


    Наказом Мінпромполітики України „Про звільнення Бурби Ю.В. та покладання виконання обов’язків керуючого на Сьомку М.А.” від 27.03.2006 р. № 46-Д керуючого    Бурбу Ю.В. було звільнено, а Сьомці М.А було наказано продовжувати виконання обов’язків керуючого ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка”.


    Припиняючи діяльність підприємства, Мінпромполітики виходило з того, що подальша його діяльність є недоцільною внаслідок неотримання прибутку від виробничої діяльності, значної заборгованості перед бюджетами різних рівний та спеціальними цільовими фондами.


    Керуючись листом від 28.04.2006 року № 21/5-3-130, яким Мінпромполітики погодило реалізацію цілісного майнового комплексу санаторій-профілакторій „Каскад”, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Зарічна, 1, та Статутом ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка”, було прийняте рішення про реалізацію через біржові торги вищезазначеного державного майна, що знаходилося на балансі підприємства.


    11 травня 2006 року в м. Києві, по вул. М. Раскової, 15 відбулися біржові торги, за результатами яких майно було продано за 8.276.342,00 грн. переможцю торгів — Товариству з обмеженою відповідальністю „Грімальді». 15.05.2006 року ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” отримало на власний рахунок 8.028.051,74 грн., які передбачалося використати на погашення заборгованості перед Державним бюджетом та спеціальними цільовими фондами, виплату заробітної плати. Намагаючись укласти в нотаріальній формі договір купівлі-продажу майна, ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” зіткнулося з проблемою підписання договору, оскільки в цей час орендатори частини цього майна санаторію-профілакторію „Каскад” – Громадська організація «ФК Кривбас» подала позов до господарського суду Дніпропетровської області з вимогами визнати біржові торги не дійсними та зобов’язанням ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” продати санаторій-профілакторій „Каскад” шляхом його прямого викупу Громадській організації «ФК Кривбас». В якості забезпечення позову суд виніс ухвалу, що забороняла нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов’язані з відчуженням зазначеного майна. ТОВ «Грімальді», будучі стурбованим щодо перспективи отримання права власності на цілісний майновий комплекс санаторій-профілакторій „Каскад”, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Зарічна, 1, наклало арешт на кошти, які були перераховані підприємству за відповідне майно.


    На сьогоднішній день внаслідок численних судових спорів щодо санаторій-профілакторій „Каскад” дестабілізована робота підприємства, ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” не може перерахувати до державного бюджету, спеціальних цільових фондів кошти, отримані від продажу майна, складається ілюзія зловживання посадовими особами своїм становищем, не законно звільняються робітники підприємства.


    17.10.2006 р. наказом Мінпромполітики України „Про внесення змін до наказу Мінпромполітики від 23.06.05 р. № 232” № 368 були внесені зміни у склад комісії з припинення діяльності ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка”, призначено нового голову ліквідаційної комісії – Антошко Олександра Івановича, а також було визнано такими, що втратили чинність п. 2, 3 наказу Мінпромполітики від 15.03.06 р. № 39-Д та частково втратив чинність наказ Мінпромполітики від 24.07.06 р. № 280.


    Слід звернути увагу, що з самого початку в квітні 2006 року Громадська організація «ФК Кривбас» намагалася придбати це майно. Для чого нею було підготовлена експертна оцінка зазначеного майна, за якою „дійсна ринкова” вартість його була трохи більша за його залишковою вартістю, яка на той час складала 4.993.335,09 грн. При цьому наполягала на тому, що зробила його поліпшення на суму 2.477 тис. грн., які необхідно було їй компенсувати. Але керівництво ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” від цієї пропозиції відмовилось і повідомило Громадську організацію «ФК Кривбас» про продаж цього майна на конкурсній основі. Тобто, придбати державно майно за цією схемою Громадська організація «ФК Кривбас» не змогла. Залишається єдиний можливий „законний” спосіб придбати це майно за „необхідним правильним” рішенням суду, який виносить обґрунтовані і законні рішення.


    Так, 24.10.2006 р. господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовні вимоги Громадської організації «ФК Кривбас» по справі № 7/153, яким біржові торги проведені 11.05.2006 р. з продажу цього державного майна були визнані недійсними та зобов’язав ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” продати санаторій-профілакторій „Каскад” Громадській організації «ФК Кривбас» шляхом викупу за ціною, визначеною відповідно до вимог Методики оцінки майна затвердженою постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р.


    Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.12.2006 р. по справі № 7/153 рішення господарського суду Дніпропетровської області залишено без змін.


    Внаслідок отримання „необхідного правильного” судового рішення ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” зобов’язано продати державне майно – санаторій-профілакторій „Каскад” Громадській організації «ФК Кривбас» шляхом викупу за ціною, визначеною відповідно до вимог Методики оцінки майна, затвердженою постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р.


 


    Відповідно до п. 67 Методики оцінки майна, затвердженою постановою КМУ № 1891 від 10.12.2003 р., вартість орендованого нерухомого майна під час приватизації на аукціоні (конкурсі) або шляхом викупу у разі прийняття рішення про компенсацію орендарю вартості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час оренди, визначається на підставі оцінки його ринкової вартості та ринкової вартості невід’ємних поліпшень орендованого майна. Для визначення ринкової вартості невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна розраховується різниця між ринковою вартістю нерухомого майна на дату оцінки виходячи з ринкової вартості подібного майна з урахуванням невід’ємних поліпшень, що здійснені орендарем, та його ринковою вартістю на дату оцінки виходячи з ринкової вартості подібного майна, яке не містить зазначених поліпшень. Ринкова вартість невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна визнається у сумі, що не перевищує фактично сплаченої суми коштів орендаря у здійснення ідентифікованих невід’ємних поліпшень.


    Тобто, внаслідок продажу державного майна за таким „необхідним правильним” судовим рішенням держава щонайменше не отримує грошові кошти у сумі, що не перевищують фактично сплаченої суми коштів орендаря у здійснення ідентифікованих невід’ємних поліпшень на дату оцінки, а це не менше 2.477 тис. грн.


    Окрему увагу необхідно звернути щодо правомірності компенсування Громадській організації «ФК Кривбас» здійснених нею невід’ємних поліпшень санаторію-профілакторію „Каскад”. Для чого достатньо звернутися до положень Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.


    Ч. 2 ст. 27 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” передбачено, що якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.


    Укладеним між ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка” та Громадською організацією «ФК Кривбас» договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, № 386/58 від 01.11.2003 р. визначено:


— орендар має право виконувати з дозволу орендодавця за власні кошти реконструкцію, технічне переобладнання та поліпшення орендованого майна (п. 5.2.2. договору оренди № 386/58 від 01.11.2003 р.);


— своєчасно виконувати за власні кошти поточний ремонт (п. 6.2.3. договору оренди № 386/58 від 01.11.2003 р.);


— орендар має право у випадку розірвання даного договору орендар має право залишити собі проведені покращення орендованого майна, здійснені за власні кошти, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без його ушкодження (п. 5.2.3. договору оренди № 386/58 від 01.11.2003 р.).


    Дозволу на проведення поліпшень орендованого державного майна ДСБМТ „Кривбасшахтопроходка”, як орендодавець, Громадській організації «ФК Кривбас» не надавала та взагалі з цією пропозицією остання не зверталась.


    З огляду вищевказаного вбачається, що відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” та п. 5.2.3. договору оренди № 386/58 від 01.11.2003 р. зроблені Громадською організацією «ФК Кривбас» поліпшення орендованого державного майна без відповідного дозволу орендодавця компенсації не підлягають.


    Але таку будь-яку „проблему” можливо вирішити за допомогою недосконалої судової системи, шляхом отримання „необхідного правильного” судового рішення, що ї було фактично здійснено Громадською організацією «ФК Кривбас» на прикладі розгляду справи № 7/153 у господарськими судами першої та апеляційної інстанції.


    Підводити підсумок проведення „законної” схеми щодо придбання державного майна в обхід чинного законодавства України потреби не має, хочеться лиш наголосити на одному — в котрий раз державу обкрали використавши при цьому державну судову владу.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Читайте также

АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

Много пишут что Мельник это человек Татарова, Ермака… Нет. Это человек Квартала95, замкнут соответственно на Шефира. Многие наверно слышали про…

В УСБУ Херсонщины выявлен шпион

Внутренняя безопасность СБУ задержала сотрудника УСБУ в Херсонской области, которые передавал информацию российским спецслужбам. Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на…

Послевкусие пустоты

Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне  прогнозируемым  и тем более, болезненным.    После официальной церемонии в Батуми президент Грузии…
НОВОСТИ