Человек не терпит насилия!

ДПА «В ЗАКОНІ»

31401

 


 


«Узагальнена інформація про викриті злочини, пов’язані з незаконним відшкодуванням ПДВ, відтоком грошових коштів за кордон та ухиленням від оподаткування, дає підстави стверджувати про наявність злочинних схем, які використовуються правопорушниками. Більшість їх давно відомі правоохоронним та контролюючим органам. Однак… достатніх заходів до припинення такої діяльності не вжито, злочинні схеми використовуються і на даний час.»


Такий «убивчий» висновок зробила міжвідомча робоча група з питань недопущення ухилення від сплати податків, вивезення капіталів за кордон, а також відмивання коштів через офшорні зони.


Підсумки роботи цієї групи варті того, щоб їх оприлюднити з мінімальною редакторською правкою.


 


Протягом останніх років частка перерозподілу внутрішнього валового продукту через державний бюджет шляхом оподаткування податком на додану вартість зазнавала значних коливань: із 8,8% у 1997 році до 4,9% у 2004 році. Причиною цього стала значна мінімізація податкових зобов’язань та вимивання коштів з бюджету шляхом застосування схем безпідставного формування податкового кредиту.


Упродовж шести останніх років сума надходжень податку на додану вартість до бюджету (за звітними даними, з урахуванням відшкодувань) зростала вкрай повільно — з 7,5 млрд. грн. у 1998 році до 12,6 млрд. грн. у 2003 році, тобто щорічні темпи його зростання становили лише 11%. При цьому в 2004 році абсолютна сума таких надходжень навіть зменшилася порівняно з 2003 роком.


Водночас більш швидкими темпами зростали суми, що заявлялися до відшкодування ПДВ з державного бюджету: з 1998 року до 2004 року вони збільшились з 6,8 до 11,3 млрд. грн.


За перше півріччя 2005 року сплачено податку на додану вартість у сумі 10,6 млрд. грн., що на 42% більше, ніж у минулому році, і складає 99% бюджетного розпису. Відшкодовано ПДВ у сумі 4, 9 млрд. грн., що на 336 млн. грн. більше, ніж у минулому році (4,5 млрд. грн.), і складає 82% бюджетного розпису на 1 півріччя 2005 року.


У Запорізькій, Дніпропетровській, Київській, Херсонській та Львівській областях порівняно з минулорічним показником збільшилися суми сплати та відшкодування ПДВ. В Одеській, Черкаській, Луганській, Харківській та Львівській областях відбувся приріст сплати ПДВ при падінні обсягів відшкодування та накопиченні залишків невідшкодованих сум ПДВ. У Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Сумській областях спостерігається падіння сплати ПДВ при прирості відшкодування.


Проте в цілому позитивний баланс надходження до бюджету та відшкодування ПДВ по державі досягнутий шляхом нехтування питаннями його своєчасного відшкодування, що є важливим як з точки зору відновлення обігових коштів підприємств, так і міжнародного іміджу держави.


 


НАДАНЕ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ДОРУЧЕННЯ ВІД 21.03.2005 ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ДО 01.07.05 ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ НЕ ВИКОНАНЕ.


 


Залишки невідшкодованих сум склали 7 млрд. грн., з них протерміновані суми – більше 3 млрд. грн.


Привертає увагу той факт, що станом на 01.01.05 розмір невідшкодованих сум ПДВ був удвічі меншим і становив 3, 5 млрд. грн., при цьому протермінованих сум не було взагалі.


У деяких регіонах протягом січня-червня цього року у порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається зростання протермінованих сум ПДВ, при падінні заявок на його відшкодування. В Івано-Франківській області заявки зменшились на 33%, а протерміновані суми збільшились у 5,5 рази, в Херсонській області — відповідно на 18%, а протерміновані суми збільшились на 45%. Станом на 01.07.2005 загальна сума протермінованого бюджетного відшкодування з ПДВ склала суму 3 млрд. грн.


Найбільша сума протермінованого бюджетного відшкодування припадає на Київ — 893 млн. грн. та Донецьку область — 710 млн. грн. Великі суми невідшкодованого ПДВ у Запорізькій (227 млн. грн.), Дніпропетровській (193 млн. грн.), Одеській (163 млн. грн.) та Полтавській областях (127 млн. грн.).


У розрізі галузей: чорна металургія — 760 млн. грн., сільськогосподарське виробництво — 205 млн. грн., нафтопереробка — 166 млн. грн., оброблення металевих відходів та брухту 130 млн. грн., продовольчі товари — 113 млн. грн., виробництво кольорових металів — 78 млн. грн., залізничний транспорт 70 млн. грн. тощо.


Накопичення цих сум пов’язано як з недостатнім контролем за правомірністю заявок на відшкодування ПДВ з боку центрального апарату ДПА України, а також порушення її працівниками на місцях вимог наказу ДПА України від 24.04.03 щодо термінів проведення зустрічних перевірок.


Відсутність координації центрального апарату ДПА України в ряді випадків призвела до зволікань та паперотворчості. З виїздом на місце встановлено, що протягом першого півріччя 2005 року органами податкової служби Луганської області до ДПІ інших регіонів України направлено 3,5 тис. запитів на проведення зустрічних перевірок. З них отримано відповідей на 1,5 тис. запитів. У свою чергу ДПА в Луганській області за цей же період отримала 10 тис. запитів на проведення зустрічних перевірок, з яких провела 7 тис.


Особливо слід відзначити випадки несвоєчасного проведення зустрічних перевірок навіть у межах однієї області. ДПІ Артемівського району міста Луганська направляла 5 разів до ДПІ Ленінського району цього ж міста нагадування на проведення зустрічних перевірок законності декларування ЗАТ «Луганський трубний завод» податку на додану вартість. Протягом поточного року взагалі не проводились зустрічні перевірки ДПІ у Маріуполі Донецької області.


Непроведення зустрічних документальних перевірок в установлені законом терміни носять системний характер у всіх регіонах. Як наслідок державі завдається злочинної шкоди у вигляді пені за порушення термінів сплати ПДВ.


 


ЛИШЕ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ ЦЬОГО РОКУ ЗА РІШЕННЯМ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИПЛАЧЕНО 18 МЛН. ГРН.


 


Узагальнена інформація про викриті злочини, пов’язані з незаконним відшкодуванням ПДВ, відтоком грошових коштів за кордон та ухиленням від оподаткування, дає підстави стверджувати про наявність злочинних схем, які використовуються правопорушниками. Більшість їх давно відомі правоохоронним та контролюючим органам. Однак проведеними прокурорськими перевірками встановлено, що достатніх заходів до припинення такої діяльності ними не вжито, злочинні схеми використовуються і на даний час.


Найпростіша схема незаконного відшкодування ПДВ — проведення платниками податків безтоварних операцій.


Організується шляхом відображення лише за документами придбання суб’єктом підприємницької діяльності товарно-матеріальних цінностей від фіктивних транзитних підприємств. Далі нібито отриманий товар документально реалізується на адресу «транзитних» або «фіктивних» структур, але вже за ціною в декілька разів нижчою, ніж ціна придбання. Результатом є необґрунтоване формування від’ємного значення по ПДВ, що дає можливість підприємству претендувати на відшкодування його з бюджету або ж мінімізувати власні податкові зобов’язання.


У Дніпропетровській області 6 липня 2005 року порушено кримінальну справу за фактом привласнення коштів державного бюджету службовими особами ТОВ «КРБ», які як за експортними, так і за внутрішніми контрактами здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність шляхом проведення безтоварних операцій, унаслідок чого отримали незаконне відшкодування у сумі 12,8 млн. грн.


У Сумській області в серпні 2004 року ТОВ «Мілана» проведено безтоварну операцію з реалізації кондитерських виробів на суму 1,7 млн. грн. У 2005 році підприємством заявлено до відшкодування заборгованість з ПДВ на суму 300 тис. грн., яка начебто виникла внаслідок цієї операції. Незаконне відшкодування ПДВ попереджено шляхом порушення 11.07.05 кримінальної справи стосовно службових осіб товариства.


У Тернопільській області встановлено, що фірмі ТзОВ «Електроніка» незаконно відшкодовано 1,2 млн. грн. ПДВ по безтоварній операції з ПП «Статін» на підставі внесення неправдивих даних до декларації з вказаного податку. У квітні 2005 року за фактами зловживання службовим становищем, службового підроблення порушено кримінальну справу. Аналогічні злочинні схеми встановлені в Донецькій, Харківській та інших областях.


Однією з поширених схем ухилення від сплати податків є приховування доходів через штучне завищення валових витрат або завищення податкового кредиту з використанням підприємств з ознаками фіктивності.


Суть її полягає у залученні фіктивних підприємств або групи підприємств, підконтрольних злочинному угрупуванню, як постачальників і споживачів товарно-матеріальних цінностей для коригування вартості товарно-матеріальних цінностей таким чином, щоб ціна придбання перевищувала ціну реалізації. Таким чином у бухгалтерському та податковому обліках завищуються валові витрати та податковий кредит.


У Донецькій області прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення керівниками ТОВ «Східенерго», якими придбано у ТОВ «В.Т.Компанія» (Донецьк) технічне обладнання за штучно завищеною на 10 млн. грн. ціною шляхом здійснення низки операцій купівлі-продажу із використанням фіктивної фірми. У подальшому після експорту обладнання до Росії ТОВ «Східенерго» незаконно отримало 3,4 млн. грн. відшкодування податку на додану вартість.


В АР Крим встановлено факти здійснення посадовими особами ВАТ «Крименерго» псевдоекспортних безтоварних операцій та завищення валових витрат. Вони намагались отримати відшкодування з бюджету ПДВ на загальну суму 4,1 млн. грн. За цим фактом 13.07.05 порушено кримінальну справу.


У Львівській області за фактом фіктивної підприємницької діяльності та незаконного відшкодування ПДВ на суму 2,7 млн. грн. порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ПП «Торговий дім «Фавор».


У першому кварталі поточного року ЗАТ «Чернігівська горілка» за завищеними цінами придбали обладнання з водоочищення, після чого незаконно отримали з бюджету 620 тис. грн. відшкодування ПДВ. За цим фактом прокуратурою Чернігівської області 14.07.05 порушено кримінальну справу.


Аналогічні кримінальні справи порушені в Дніпропетровській, Закарпатській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та інших областях.


 


ВСТАНОВЛЕНО ФАКТИ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ШЛЯХОМ ЗМЕНШЕННЯ ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЧАС ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНШИМ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ.


 


У Дніпропетровській області в червні порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ВАТ «Суха балка», які з метою мінімізації податкових платежів здійснили реалізацію на внутрішній ринок України власної продукції (аглоруди) за ціною нижче її собівартості, у зв’язку з чим до бюджету не надійшло податків у сумі близько 3 млн. грн.


У квітні порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем та легалізації коштів стосовно службових осіб ДП «Коростишівський спиртзавод», які умисно занизили первісну вартість реалізованої металопродукції на суму 2,7 млн. грн.


Продовжується використання схеми застосування товарного кредиту, в результаті чого формується податковий кредит з нарахованих процентів за користування ним.


Вказана схема набула поширення з причини складності доказування її злочинного характеру, оскільки предметом угод про надання товарного кредиту є реально існуючий товар. Ця схема застосовується як для незаконного відшкодування ПДВ, так і для незаконного погашення податкових векселів при здійсненні імпортних операцій.


У Донецькій області в липні 2005 року порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Карбон», які уклали завідомо збитковий договір на придбання товару на умовах товарного кредиту та в подальшому незаконно заявили до відшкодування 1,5 млн. грн. ПДВ, що був нарахований по операціях зі сплати процентів за товарний кредит.


Нерідко в якості продукції, експортованої за вартістю, яка значно перевищує середньосвітові ціни, виступають найпростіші (низькотехнологічні) товари, що взагалі не користуються попитом на зовнішніх ринках, або навіть звичайний металобрухт у тих чи інших металовиробах.


В Одеській області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення та контрабанди посадовими особами ТОВ «Харрісонс-Транс-Сервіс», які під виглядом металургійної продукції здійснили контрабанду 8,6 млн. т металобрухту на загальну суму 7,4 млн. грн. та ухилились від сплати митних платежів на суму 1,7 млн. грн.


У Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовими особами ЗАТ «Ракс», яким експортовано нібито технічне обладнання на суму 6 млн. грн. Водночас з’ясовано, що вказана продукція являє собою зливки алюмінію. Таким чином, вказаними особами незаконно сформовано податковий кредит на суму 1 млн. грн.


Перевіркою викрито непоодинокі факти розкрадань бюджетних коштів через незаконне відшкодування ПДВ із застосуванням механізму псевдоекспортних операцій.


Суть його полягає в тому, що реальний суб’єкт підприємництва незаконно оформляє безтоварне придбання продукції або товарів, непридатних для використання, від так званих «транзитних» або «фіктивних» підприємств, збільшуючи тим самим свій податковий кредит на суму, яка дорівнює 20% від ціни придбання. В подальшому отриманий товар начебто експортувався за кордон на адресу вигаданого чи спеціально створеного для цього підприємства-нерезидента. Документи, якими підтверджувалось проведення операції, підроблялись. Унаслідок такої фальсифікації підприємства мінімізували власні податкові зобов’язання та претендували на відшкодування ПДВ з бюджету.


 


Далі буде.


 

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться камушками»

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться...

Недавно сменившееся руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его соратников заявило о том, что украинскому бизнесу, а в…
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
НОВОСТИ