Человек не терпит насилия!

Актуальное чтение

29207

 


      Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ


      ГАМЛЄТ, АБО ФЕНОМЕН ДАТСЬКОГО КАЦАПIЗМУ.


      


      ДIЙОВI ОСОБИ:


      Гамлєт — датський кацап


      Маргарiта — мати Гамлєта


      Привид — страшне чудо, старанно прикрите замизганим в багнюку i сукровицю


      простирадлом


      Клавдiй — хтивий дядько принца


      Зiгмунд Фрейд — вiдомий психiатр


      


      ДIЯ ПЕРША.


(Берег моря. Чути розбещенi крики морських птахiв, ревiння моржiв, а


також iншi звуки, iздаваємиє рiзною морською сволотою. Входить Гамлєт,


одягнутий в зручну приємну толстовку i такi самi парусиновi штани.


Гамлєт красиво пiдперезаний вузеньким шкiряним пояском. Вiн босий,


бородатий i пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок).


      Гамлєт:


Як остопиз…ило купатися менi!


Чи може iскупатися?


Купатись Чи не купатись?


Блядськi цi питання За…бують!


То може, не вагаясь,


Спустити враз штани, та батерфляєм


Ху…рити, аж поки за буями


В очах не потемнiє? Ну, а згодом?


Про наслiдки можливi не подумать


Один лиш тiльки раз — i вже крадеться


Пiз…єц з своєю усмiшкою хижой,


Простуда, гемарой, чиряк на срацi,


Запльована пiдлога, лiкарi,


Вiд шприця гематома i — могила!


На нiй брудна Офелiя вонюча


Та купка маргариток, а пiд нею


Лежить той фраєр, що любив купатись.


Такиї варiанти ї…ав я в рот i в носа!


(Гамлєт харка у море i його дрючком пиз…ячить. Входить Клавдiй, хтивий


дядько принца).


      Клавдiй (грайливо):


Мон шер Гамлєт!


Ходiм у кабiнет,


Канхвету дам тобi я посмоктати.


Канхвета очень класна, “Тузiк” вкусний!


(Клавдiй гидотно плямкає, iзображая вкусний неху…овий “Тузiк”. У цю


мить iз моря вилазить Привид у брудному простирадлi).


      Привид:


— Не вiр, мiй сину, цьому пiдарасу!


Канхвету ту тобi вiн в жопу встромить!


      Клавдiй:


— А-а-а! (Тiкає).


      Привид:


— От бач, злякався, йо…аний сцикун!


Вiн обiсцяв мене па полюваннi,


Коли я мiцно спав. Пiдступною рукою


Вiн в вухо спрямував брудного х…я,


I скосопиз…ила моє прекрасне тiло


Смертельная гангрена. Помсти хочу!


Побачить цю падлюку на парашi


За грою в пiвника з неголеним убивцей,


Або в канторi сраним iнженером,


Або у юртi раком па пiдлозi


Татари щоб його ї…али в жопу!


      Гамлєт:


Не можна мстить!


Повиннi ми любити


Всiх пiдарасiв, злодiїв, убивць…


Бо кожний з них — народ, всi богоносцi…


      Привид (iронiчно):


— То може ти i м’яса не їси?


      Гамлєт:


— Нi, не їсу я м’яса принципово!


Я тiльки випить iнодi люблю…


Бо ми — народ широкий i гостинний,


I випити ми можем дох… я,


Намного больше всяких iнородцiв,


Жидiв та басурман.


      Привид:


— Ху…ова мода!


Пробздiлось щось у Датському князiвствi.


Коли я був царем, ї…ав я в жопу


Всiх богоносцiв в купi з Львом Толстим.


(Но це, канєшна, в смислє, персносном,


Бо пiдарасiв з дєтства не любивши,


їх посилав на “хiмiю” ї…шить


На благо батькiвщини).


О, часи, О, Данiя нещасна!


      Гамлєт:


Ви, батьку,


Тим привидом вже зовсiм заї…ли.


Щось пи…ите — таке, що не просцяти


За цiлий тиждень — я же вам сказав,


Що мститись я не можу, бо всi люди.


Другой ху..нi за вами замiчал я.


Навiщо вам було родного брата,


Слабкiшого за вас своїм здоров’ям,


Примушувать лизати вам мiсця?


От вiн i ї…нувся, бiдолашний, i це не дивно!


Мати моя бiдна ненавидiла вас, як я жидiв,


мене ж, синка хорошого, любила. i часто пестила,


а я iз нею грався у котика i бiлочку…


Ви, батьку, пi…уйте в ваше море, та хутчiше,


бо я дрючком переї…у їб…льник,


ще й дядька позову, i ми з ним разом таких


пi…юлей вам понакладаєм,


що Данiя здригнеться.


      Привид:


— Сучий сину,


хуйовий недоносок — так на батька,


таку х…ню казать? Чом не втопив


я тебе у малахвi, як ти родився?


Чом не засунув в сраку головою й не задушив?


О, курв’яча сiмейка! Зажди у мене!


(Привид топиться у морi).


      Гамлєт:


— Папаша блядський, в доску за…бали!


Пiти би випить в барi шампаньйоли,


бо в сурлi, мов коти понасцикали,


i несвiдомо хочеться лизати


шаршавим язиком гарячi зуби.


(Гамлєт уходить, моржi ревуть, птахи кричить, море шумить).


      


      ДIЯ ДРУГА.


(Посеред сцени стоїть кацапське крiсло, позбавлене художнього смаку. На


сценi збоку стоїть рояль “Стейнвейн”, на ньому лежать шпроти. Над всiм


цим герб висить нацiональний. На гербi зображено ведмедя. В однiй руцi


ведмедя моло-ток, а в другий — балалайка. Це символiзує працелюбнiсть i


незакомплексованiсть тварюки. На крiслi сидить Маргарiта. мати Гамлєта,


i вишива комiрець в касаваротцi. Маргарiта наспiвує “камарiкi”.


Непомiтно, м’якою ходою пiдараса входить Клавдiй. хтивий дядько принца).


 


      Клавдiй:


— Сьогоднi я гуляв на датськiм взмор’ї


з твоїм синком красiвим.


Я канхвєту хорошу, очень вкусну йому давав,


но он не взяв, мудiло.


      Маргарiта:


— Какой чудак, їй-Богу!


      Клавдiй (сам до себе):


— Я ви…бу його!


(до Маргарiти):


— Канхвета “Тузiк” очень нєх…йова.


      Мар?арiта (лагiдно):


— Бешкетнику.


      Клавдiй:


— Чим бздить у кабiнетi,


неначе хтось насрав нечистоплотно?


Вiдкрийте хвiртку, хами, щоб пробздiлось.


(Пiдскочивши, два хами в касаваротках i чоботях швиденько вiдкривають


хвiртку, i в неї в ту ж мить влiтає Привид).


      Привид:


— Ага, падлюки, всiм скидать штани


I стати раком, щас пi…дєц вам буде!


Злiвайте воду, й…анi масони. чи як вас там?


(Клавдiй, Мар?арiта i хами злякано виконують накази Привида. який дико


регоче i лiтає по кабiнету).


      Клавдiй:


— Мiй Привиду,


нiякої х…нi не робим ми —


ко всiм жидомасонам


iспитиваєм злобу i ненависть,


i кожний день нацiональнi гiмни


на балалайцi хором iсполняєм,


бояться нас жиди та бусурмани,


прєстiж крепчає, мощно возростаєт


день ото дня процент жиров у маслi,


довольнi хами, ситi в них ї…ала,


гараздо менше стало пiдарасiв,


ї…ошать всi вони, як папа Карло,


на хiмiї в Черкасах,


лесбiянки усi на Соловках.


(Входить Гамлєт з дрючком. Вiн в сраку п’яний. В однiй руцi в нього


дрючок, в другiй шампанськоє).


      Привид:


— Дивись, мiй сину — це жидомасони,


ти запи…дяч дрючком їх по печiнцi,


потом менi доложиш. Шо не ясно?


      Гамлєт:


— Папаша,


всьо будєт в лучшем вiдє. Не волнуйтесь!


(Гамлєт пи…дить усiх дрючком, пи…дячить герба з ведмедем, потiм


заливає шампанськеє в рояль i шпроти запускає туди ж, по роялю пи…дить


дрючком. Рояль гуде).


      Привид:


— Мiй сину, то рояль, а не жиди,


Його не надо пи…дить,


за валюту його я купував.


      Гамлєт:


— I…ав я всi роялi i валюту, i всiх жидiв!


(Пи…дить Привида дрючком. Привид пада. На полу лежать трупи,


попи…дженi Гамлєтом. В роялi тихо плавають шпроти. Входить Зiгмунд


Фрейд. Його окуляри таємничо блищать в темрявi. Гамлєт потихеньку


починає тверезiти).


      Гамлєт:


— Iтогi подведьом: упи…ив тата,


i мамку запи…дячив з рiдним дядьком,


попи…див мєбiль ценную,


герба нацiонального ху…нув,


усюди смерть, розруха…


Не буду бiльше пити я!


Хоч, правда, яка розумная цьому альтернатива?


Ех, блядська Данiя,


пi…дєц всiм сподiванням!


(Гамлєт рве на собi толстовку. Тихо грає музика. Приємниий голос спiва.


“Яблочко”. Зiгмунд Фрейд пiдходе до Гамлєта, коле його в сраку шприцем i


вводить до божевiльного дому. На сценi з’являються семеро матросiв в


жахливих чорних бушлатах. Пiсня “Яблочко” переможно шириться. Пiд веселi


звуки “Яблочка” матроси мовчки страшно вiдбивають чечьотку).


      


      ЗАВIСА


      1999


 


 

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться камушками»

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться...

Недавно сменившееся руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его соратников заявило о том, что украинскому бизнесу, а в…
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
НОВОСТИ