ORD
5.11.2018 г.
Петру “Панамскому” от Власенко


Fix address: http://ord-ua.com/2018/11/05/petru-panamskomu-ot-vlasenko/