ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS В СУД по ВОЕННОЙ ПЕНСИИ

Создаю ветку ЧТО ДЕЛАТЬ для отстаивания прав военных пенсионеров, которые получили перерасчет по постанове кабинета министров №103 и лишились 1)90,80% 2)посчитали только календарные, без льготных 3)забрали надбавки (классность,секрет,особые условия,премии).Для поддержки и озвучки наших проблем выставил программку в новых лидерах, ПРОШУ ТУДА ЗАЙТИ И ОТДАТЬ ГОЛОС до 30 мая 2018 по адресу https://novilidery.com/lider/kian-sergii . Программка короткая, это сделано тактическим способом для того, что если дойду до чего то, чтоб сразу не обоср…сь. Такой способ, помимо площади, тоже эффективный и дорогой, но выступать за поднятые на 1 тыс.грн пенсию средств нет. Очень будут полезны ссылки на Ухвалы судов, где есть положительная динамика по этим вопросам.Добавляем сюда только нужное!Бред не по теме- в игнор! Боевой офицер https://novilidery.com/lider/kian-sergii адрес для писем ssabelnik2@gmail.com

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 130

17.09.2019 17:30 Михайло

Пропозиції і зміни до Проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами) щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону і приведення його до вимог положень Конституції України.

1) У частині другій статті 13 цифри “70” замінити цифрами “90”; 2) У статті 43: частину третю викласти у такій редакції: “Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей пенсії обчислюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення цих осіб за останньою штатною посадою перед звільненням (головних складових — посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, розмір яких є перемінною величиною і залежать від збільшення розміру прожиткового мінімуму непрацездатних осіб, котрий щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік згідно вимог Закону України від 15.07.1999 № 966-XIV “Про прожитковий мінімум”, а також щомісячних процентних надбавок за вислугу років, за вчене звання, науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби, усіх щомісячних додаткових видів грошового забезпечення) та щомісячної премії в розмірах, установлених законодавством і зафіксованих у пенсійних документах на момент призначення пенсії довічно, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.”


17.09.2019 17:32 Михайло

Пропозиції і зміни до Проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами) щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону і приведення його до вимог положень Конституції України.

1) У частині другій статті 13 цифри “70” замінити цифрами “90”; 2) У статті 43: частину третю викласти у такій редакції: “Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей пенсії обчислюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення цих осіб за останньою штатною посадою перед звільненням (головних складових — посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, розмір яких є перемінною величиною і залежать від збільшення розміру прожиткового мінімуму непрацездатних осіб, котрий щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік згідно вимог Закону України від 15.07.1999 № 966-XIV “Про прожитковий мінімум”, а також щомісячних процентних надбавок за вислугу років, за вчене звання, науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби, усіх щомісячних додаткових видів грошового забезпечення) та щомісячної премії в розмірах, установлених законодавством і зафіксованих у пенсійних документах на момент призначення пенсії довічно, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.”


17.09.2019 17:34 Михайло

3) У статті 63: частину третю викласти в такій редакції: “Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку або у зв’язку з підвищенням розміру головних складових грошового забезпечення — посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, яке відбулося або внаслідок збільшення розміру прожиткового мінімуму непрацездатних осіб, котрий щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік згідно вимог Закону України від 15.07.1999 № 966-XIV “Про прожитковий мінімум”, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб додатково до вже наявних і зафіксованих у пенсійних документах, нових, або збільшених розмірів вже існуючих, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій згідно останньої штатної посади на момент призначення пенсії, або ж посади, відповідної штатній на момент перерахунку, у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку,встановленому Кабінетом міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.” 4) Частину 4 статті 63 виключити, частину 5 вважати частиною 4.


17.09.2019 17:38 Михайло

3) У статті 63: частину третю викласти в такій редакції: “Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку або у зв’язку з підвищенням розміру головних складових грошового забезпечення — посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, яке відбулося або внаслідок збільшення розміру прожиткового мінімуму непрацездатних осіб, котрий щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік згідно вимог Закону України від 15.07.1999 № 966-XIV “Про прожитковий мінімум”, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб додатково до вже наявних і зафіксованих у пенсійних документах, нових, або збільшених розмірів вже існуючих, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій згідно останньої штатної посади на момент призначення пенсії, або ж посади, відповідної штатній на момент перерахунку, у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку,встановленому Кабінетом міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.” 4) Частину 4 статті 63 виключити, частину 5 вважати частиною 4.


17.09.2019 18:41 valery-52

Шановний Михайло, а ви знайомилися з проектом Закону № 2141 від 13.09.2019. Якщо так, скажіть свою думку з цього приводу. Крім того, в Ваших пропозиціях і в проекті 2141 не враховуються підвищення пенсій для тих, хто після звільнення продовжував працювати. Я особисто маю вислугу майже 34 роки і загальний трудовий (страховий?) стаж — 50 років і продовжую працювати, сплачуючі страхові внески…


17.09.2019 19:05 Из истории вопроса

Так кто был более прав? Те которые из саперной лопатой кинулись на амбразуру или те кто для решения вопроса считал необходимым менять ст 63 Закона … Смотри пост 28. От. 26.11.2018 0:17 Из выше изложенного и наведенных примеров решений судов напрашивается вывод: ПКМ 103 действующее на сегодня законно, так как на обратное нет решения суда, кроме того оно принято в соответствии с последней редакцией ч.4 ст.63.поэтому все действия ПФ на выполнение ПКМ есть законные и без отмены Постановления 103 их обжаловать не реально. 103 ПКМ признать незаконным будет очень не просто, скорее если не возможно, так как оно формально соответствует новой редакцией ч.4 ст.63. Правильней и проще оспорить в Конституционном суде незаконность редакции ч.4 ст.63.( передача полномочий законодателя исполнительной власти- КМУ). После получения положительного решения будет реально далее оспаривать в судах вопросы о надбавках , премиях и выплате всей пересчитанной пенсии , а не ее части.

3) Норма закона об уменьшении максимального % размера пенсии с 90 на 80% вступила в силу с 01.10.2011р но существующие на то время пенсии никто не пересчитывал ( в Законе прямо было указано, что это не является основанием перерасчета для лиц оформивших пенсию до этой даты). Законом в марте 2014г максимальный % размера пенсии уменьшили с 80 до 70% и опять перерасчета не было, для тех кто уже получал пенсию. 103 ПКМ Украины этот вопрос обошло стороной, а ПФ решил применить максимальную норму 70% ко всем пенсионерам. Здесь нарушение правила: Закон обратной силы не имеет. Это реально оспорить в суде и уже есть положительные решения судов. Изменения в Закон предлагает Тимошенко и команда без нардепов от Слуги народа, а значит шансы на прохождение минимальны.


17.09.2019 19:16 алекс

В пределах своего розуминня абсолютно согласен с Михаилом. как вы понимаете пределов совершенства нет. через 6 месяцев вы скажите, что что-то упустили, но это жизнь. Мое мнение страховые взносы у военнослужащих надо убрать, их раньше не было, а еще раньше были и бездетность была у офицеров. Теперь не по теме. Я уволился в 1993году. Приказ министра на советском бланке, приказ по округу на советском бланке. Уволен в соответствие с “Положением о прохождении воинской службы и т.д” Открыл я это положение и ахнул. Да оно на 100 листах, но в нем предусмотрены все нюансы. надо было переписать и назвать Законом Украины и не было бы судов. 15 лет уже судились по пенсиям и все сначала.


17.09.2019 19:34 алекс

кого касается. справа 160/3586/19. 12.09.2019р поступила апелляция в Касаційний суд.


17.09.2019 19:41 valery-52

Вообще-то из 11 инициаторов изменений в Закон (проект № 2141 от 13.09.2019 — 9 -слуги народа (кроме Тимошенко и Цимбалюка)…


17.09.2019 20:53 Военпенс

Всё таки справедливо было БЫ, чтобы за официальную трудовую деятельность военпенсы имели возможность после 60 лет получать социальную (или пусть её назовут по-другому) пенсию. Ведь из той зарплаты высчитывались немалые взносы и в ПФ и в соцстрах. Ну и то,о чём писал alex, у меня военная служба + работа на гражданке 31 год (с копейками), но страховой стаж в особыстом кабинете на январь 2011 г. всего 7 лет (с копейками). В чём я виноват, если законодательно приняли решение засчитывать в страховой стаж стаж работу с 2004 года? Выходит, что я до этого 2004 года х…. груши околачивал?


17.09.2019 22:32 Михайло

Проект 2141 недосконалий, а статті 63-1 і особливо 63-2 суперечитимуть Конституції, звужують набуте (призначене) і зафіксоване довічно у пенсійних документах. Якщо не можна звужувати з 90 до 70%, то чому раптом можна припинити виплати первинних додаткових і премії, призначених Законом України?

Питання врахування цивільного стажу і накопичених страхових сум — за межами даного закону, доцільно піднімати це питання у цивільному пенсійному законодавстві, щоб з тих сум ішли добавки до основної пенсії.

Я вільний, не зв’язаний ніким і ніякими зобов’язаннями. Тому вільно мрію і в ідеалі вважаю, що бажано було б запровадити іншу, простішу систему грошового, може і по типу США (НАТО), розриви в тарифах у нас значні, від 1 до 61 здається, а це дуже багато, потрібно звузити, особливо скоротити тарифи у кабінетах, уніфікувати розряди по типових посадах. Майор-генерал має розриви у десятки разів!!! За союзу такого не було! В перспективі — додаткові складові також закріпити у законі, прив’язка є — мінімалка. Тоді взагалі відпаде потреба у масових перерахунках, все на автоматі, крім окремих змін — раптом інвалідність, доплата на неповнолітніх, але “тіло” пенсії залишатиметься незмінним довічно. Налаштовуюся на обережний оптимізм, надіємося на краще, а зроблять як попало :)


18.09.2019 6:59 Ефим

Военпенсу. Все-таки внесение в действующий пока закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, которое предлагал Ю.Шухевич /проект 8360/ наиболее верное решение вопроса дискриминации работающих официально военпенсов. И не надо отдельного закона или решать этот вопрос как предлагает Михайло. Посмотрите 8360. Там все предельно ясно и расчеты даже есть. Даже денег из бюджета не надо, ибо идет частичное возвращение какой-то части от ЕСВ , внесенного военпенсом работающим официально. Для тех, кто считает, что нужны деньги из бюджета : Пример. Вы имеете депозит в банке, ежемесячно пополняете на какую-то сумму. Решили снять какую-то часть, а вам банк отказывает, ссылаясь на отсутствие денег в банке….


18.09.2019 9:44 Tanatos - верно!

Картина свёртывания пенсионных выплат екссиловикам определяется не столько отсутствием денег на то, сколько психиатрическим состоянием новой генерации власти зачастую плотно сидящей на психоделиках. При этом изменённое состояние их сознания имеет патологический характер, на который накладывается отпечаток особенностей их бурной хулиганской молодости сквозного экзоформного синдрома ненависти к правоохранительным органам вообще, выражающегося по А.А. Портнову, “нарастающим снижением социально-этических норм, психическими автоматизмами” направленными в адрес бывших работников милиции.

––––—

Наглядный тому пример на сайте https://www.unian.net — “В сети появились снимки с празднования дня рождения сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой Антона. Фото в запрещенной в Украине российской соцсети «Одноклассники» выложила теща сына Гонтаревой Зоя Боровик (Томашевская). На фотографиях гости, в частности, нюхают кокаин, завернув “псевдонаркотик” в долларовые купюры, а Игорь Гонтарев танцует со стриптизершами. Сама же Гонтарева развлекается игрой в казино и фотографируется с дорогой выпивкой.”


18.09.2019 9:49 zakora

Вітаю шановне товариство! Коллеги, помогите составить позов в суд. Интересует пересчёп по: 1) 70->90%; 2) выплата задолженности за 18-19 гг по 50-75->100%. Если не трудно — ответ на alex_zak@ukr.net С благодарностью!


19.09.2019 0:25 Олександр Васильович Івановський

Як відсудити премію і чи це реально було 240% з 2018 тільки 3 складових порадьте шановні товариство


19.09.2019 0:25 Олександр Васильович Івановський

Як відсудити премію і чи це реально було 240% з 2018 тільки 3 складових порадьте шановні товариство


19.09.2019 3:03 sabelnik

Конкретнее напишите какие 240%?


19.09.2019 11:59 Губу раскатал

Он пишет, что была премия 240%, а теперь только 3 компоненты, а хочет ещё премию в том же размере отсудить. А 10 % как многим военпенсам не хочешь,”УДАРНИК”?


19.09.2019 12:32 sabelnik

В том то и дело, я премию 240% не встречал. До 2014 были премии до 100%, потом пару месяцев 200%, а потом 450% (ВСУ)- 525%(НГУ) в течении 2 лет. Про что я и писал, что один пункт сейчас предлагаемый с Полтавы изменений касается премий, что якобы их не уменьшать, на что я написал, что же будут делать те, у кого она 10%? Лучше их вообще похерить, как было до 1998,оставив премию по дисц. Уставу (из фонда КЧ)за особые одноразовые заслуги.А вместо премии увеличить что-то с основных видов ГЗ, но тогда могут контрактники молодые разбежаться, так как за счет премии держат бойцов на службе, хотя на показатель их проф.пригодности она не влияет.


19.09.2019 16:45 Івановський

Чому по складових е різні рішення судів у Києві майже всі позитивні спирається на відміну 1 та 2 статті 103 постанови.Чому влада мовчить треба йти під ВРУ.


Комментировать