ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS В СУД по ВОЕННОЙ ПЕНСИИ

Создаю ветку ЧТО ДЕЛАТЬ для отстаивания прав военных пенсионеров, которые получили перерасчет по постанове кабинета министров №103 и лишились 1)90,80% 2)посчитали только календарные, без льготных 3)забрали надбавки (классность,секрет,особые условия,премии).Для поддержки и озвучки наших проблем выставил программку в новых лидерах, ПРОШУ ТУДА ЗАЙТИ И ОТДАТЬ ГОЛОС до 30 мая 2018 по адресу https://novilidery.com/lider/kian-sergii . Программка короткая, это сделано тактическим способом для того, что если дойду до чего то, чтоб сразу не обоср…сь. Такой способ, помимо площади, тоже эффективный и дорогой, но выступать за поднятые на 1 тыс.грн пенсию средств нет. Очень будут полезны ссылки на Ухвалы судов, где есть положительная динамика по этим вопросам.Добавляем сюда только нужное!Бред не по теме- в игнор! Боевой офицер https://novilidery.com/lider/kian-sergii адрес для писем ssabelnik2@gmail.com

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 113

13.08.2019 18:48 Polkan

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

УХВАЛА

Іменем України

про залишення позову без розгляду

08 липня 2019 р. Справа № 520/5607/19

Харківський окружний адміністративний суд у складі : головуючого — судді Заічко О.В., розглянувши у порядку спрощеного провадження в приміщенні суду в м. Харкові адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що відповідачем у процедурі перерахунку та виплати перерахованої пенсії було звужено права позивача що полягає у зменшенні його основного розміру пенсії під час проведення її перерахунку з 83 відсотків до 70 відсотків відповідних сум грошового забезпечення та у здійсненні виплати перерахованої пенсії зі зменшенням її розміру виходячи з відсотковості відповідних сум підвищення, що зумовлює, у свою чергу, наявність підстав для нарахування та виплати компенсації втрати частини доходу.

Ухвалою від 14.06.2019 року відкрито спрощене провадження по справі в порядку, передбаченому ст. 263 КАС України та запропоновано відповідачеві надати відзив на позов.

Відповідно до ст. 263 КАС України, суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи, зокрема, щодо: оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється згідно до вимог ст.229 КАС України.

Дослідивши матеріали справи, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що позивач перебуває на обліку у відповідача як отримувач пенсії за вислугою років відповідно до вимог Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Пенсію було призначено у розмірі 83% грошового забезпечення.

Відповідачем в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 проведено з 01.01.2018 року перерахунок пенсії позивача, виходячи з 70% грошового забезпечення.

Спірні правовідносини виникли внаслідок дій відповідача, що полягають у перерахунку пенсії виходячи з 70% грошового забезпечення, хоча пенсію позивачу призначено з 83% грошового забезпечення, а також, у виплаті лише 50% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року з 01.01.2018 р., що стало підставою для звернення позивача з даним позовом задля захисту його прав та інтересів, оскільки, фактично позивачу виплачується пенсія у неналежному розмірі.

Позивач звертався до відповідача щодо перерахунку пенсії, виходячи з 83% грошового забезпечення та виплати 100% суми підвищення та отримав відповідь від 14.08.2018 року, що пенсія перерахована та виплачується у відповідності до законодавства.

Відповідно до ч.1 та 2 ст. 122 КАС України, позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду встановлені ст. 123 КАС України.

Так, за змістом ч.3 зазначеної статті, якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 240 КАС України, суд своєю ухвалою залишає позов без розгляду з підстав, визначених частинами третьою та четвертою статті 123 цього Кодексу.

Вирішуючи вказану справу суд зазначає, що про порушення своїх прав позивач дізнався з листа відповідача від 14.08.2018 року, а з позовом до суду звернувся 04.06.2019 року, тобто , з порушенням строку, встановленого ст. 122 КАС України.

Суд зазначає, що право на звернення до адміністративного суду з позовом є складовою права на судовий захист, що передбачено ст. 55 Конституції України. Це право є диспозитивним правом у адміністративному процесі.

Встановлення процесуальних строків законом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання ними передбачених Кодексом адміністративного судочинства України певних процесуальних дій.

Інститут строків в адміністративному процесі сприяє досягненню юридичної визначеності у публічно-правових відносинах, а також стимулює учасників адміністративного процесу добросовісно ставитися до виконання своїх обов`язків.

Ці строки обмежують час, протягом якого такі правовідносини можуть вважатися спірними; після їх завершення, якщо ніхто не звернувся до суду за вирішенням спору, відносини стають стабільними.

Поважними причинами пропуску строку звернення до суду визнаються обставини, які є обєктивно непереборними та не залежать від волевиявлення сторони і повязані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення сторонами у справі процесуальних дій.

При вирішенні справи судом враховано, що початок строку визначено альтернативно — це день, коли особа або дізналася, або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Тому, при визначенні початку цього строку суд зясовує момент, коли особа фактично дізналася або мала реальну можливість дізнатися про наявність відповідного порушення (рішення, дії, бездіяльність), а не коли вона зясувала для себе, що певні рішення, дії чи бездіяльність стосовно неї є порушенням.

Статтею 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” визначено, що суди при розгляді справ застосовують практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Практика Європейського суду з прав людини також свідчить про те, що право на звернення до суду за своєю суттю не є абсолютним і може бути обмеженим, в тому числі і шляхом встановлення строків на звернення до суду за захистом порушених прав (справа “Стаббігс та інші проти Великобританії”, справа “Девеер проти Бельгії”).

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях наполягає на тому, що процесуальні строки (строки позовної давності) є обов`язковими для дотримання.

Правила регулювання строків для подання скарги, безумовно, мають на меті забезпечення належного відправлення правосуддя і дотримання принципу юридичної визначеності. Зацікавлені особи повинні розраховувати на те, що ці правила будуть застосовані (рішення Європейського суду у справі “Перез де Рада Каванілес проти Іспанії” від 28 жовтня 1998 року, заява N 28090/95, пункт 45).

Реалізуючі пункт 1 статті 6 Конвенції, кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких — не допустити судовий процес у безладний рух.

Аналізуючи вищевказане, суд зазначає, що встановлення процесуальних строків законом передбачено з метою дисциплінування учасників адміністративного судочинства та своєчасного виконання ними певних процесуальних дій передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

Законодавче обмеження строку оскарження, насамперед, обумовлено специфікою спорів, які розглядаються в порядку адміністративного судочинства, а запровадження таких строків обумовлене досягненням юридичної визначеності у публічно-правових відносинах.

Згідно правової позиції Конституційного Суду України, наведеної у рішенні від 13 грудня 2011 року №17-рп/2011, наявність законодавчо встановленого строку на звернення до суду не слід розглядати як обмеження права на судовий захист — законодавець в такий спосіб лише встановлює часові межі реалізації такого права.

Позивач не надав клопотання про визнання поважними причин пропуску строку звернення до суду, не обґрунтував та не підтвердив жодними доказами обставин, які заважали йому, отримавши лист відповідача від 14.08.2018 року, звернутись до суду з дотриманням шестимісячного строку.

Суд вказує, що згідно ст. 51 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” встановлено, що перерахунок пенсій у звязку із зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на такий перерахунок згідно з цим Законом, або у звязку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, не проведений з вини органів Пенсійного фонду України та/або державних органів, які видають довідки для перерахунку пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього без обмеження строком.

Вказані норми є спеціальними щодо строків, за які пенсійний орган повинен вчинити дії, не проведені з його вини.

Однак, у спірних правовідносинах вказана норма повинна застосовуватись у сукупності з приписами ст. 122 КАС України.

Зазначене свідчить на користь того, що позовний період може бути заявлений позивачем за весь строк, протягом якого було порушено його права, водночас, позивач, у такому випадку, не звільняється від обов`язку з дотримання строків звернення до суду з того часу коли він дізнався про порушення своїх прав.

Підсумовуючи вищевказане, суд приходить до висновку про залишення позову без розгляду з огляду на пропуск позивачем строку звернення до суду.

Керуючись ст.ст.122, 240, 248, 256, 294, 295, 297 КАС України, суд ,-

У Х В А Л И В:

Позов ОСОБА_1 до Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії — залишити без розгляду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття судового рішення судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`ятнадцяти днів з дня її складання шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду або в порядку, передбаченому п. 15.5 Розділу VII КАС України, а саме: до Другого апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд.

Суддя Заічко О.В.


13.08.2019 19:17 Polkan..

sabelnik ,Вы правы,это решение без аппеляции…так что лучше не”тянуть резину”…и нервы беречь


13.08.2019 19:29 Михайло для /1991. Август/

Було таке, що теж не міг зайти в Реєстр і на сайти МОУ, а за бугром взагалі ФБ і Твіттер заблокували наглухо. Виявилося, що то через додаток friGate (надає доступ до всіх заблокованих сайтів, типу Ок.ру, Яндекс і т.п.). Відключив син — все запрацювало. Ще можна через браузер Opera спробувати (у мене він запасний).


13.08.2019 19:45 Михайло

По пропущеним термінам теж виникали питання, але не з причини 6 міс. пропуску до суду, а відсутності поважних причин пропуску звернення до ПФУ у 2008 році!!! Мовляв, не може бути, що не знав, що постановою №1294 пенсію зменшено вдвічі (за рахунок зміни призначених додаткових і премії). З третьої спроби прийняли. Тут Конституція і спосіб, у який можна встановити (підтвердити), чи ні ПРОТИПРАВНІСТЬ, і головне — ЗУПИНИТИ. А без судового розгляду — ніяк. Тому апеляційний суд зобов’яже призначити розгляд (скасує відмову). Я так думаю. Хоча х.з., але пробувати потрібно!

По пропуску термінів рішення апеляційних судів (може є новіші?), раптом знадобиться. Справа № 802/1634/17-а від 08 травня 2018 року м. Вінниця, від 06 квітня 2018 р. м. Харків Справа № 818/240/18.


14.08.2019 0:06 Тихоша

На мою думку потрiбно подавти позови з урахуванням того,що срок визнання недiйсними пунктiв 1та2 Постановки 103 ще маленький.Як Вам моя iдея?


14.08.2019 1:01 sabelnik

Вы хоть читаете что пишут. Вот последняя справа от 08 серпня 2019- http://reyestr.court.gov.ua/Review/83512173 , куда еще новее. В ней указаны самые новые решения ВС по строкам и вывод, что нет сроков. Это просто суды первых инстанций тянут время, а скорее всего часть судей поддерживают до сих пор позицию Пороха, так как он дал судьям немалые ГЗ.И это дело себе в заметку поставьте, пригодиться.


14.08.2019 1:14 Тихоша

Sabelnik,Вы как всегда правы,респект!


14.08.2019 7:37 Як діяти далі?

После дорогих митарств в суде удалось получить вот такую ухвалу. Подскажите как дальше? ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, у якому просив:

визнати неправомірними дії Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо перерахунку пенсії ОСОБА_1 без урахування та перерахунку середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення, визначених законодавством із розмірів встановлених для основних видів грошового забезпечення на час виникнення права на перерахунок пенсії;

зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві провести перерахунок належної ОСОБА_1 пенсії із врахуванням розміру середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення у складі надбавок, премії та допомог встановлених чинним, на час виникнення права на перерахунок законодавством, а саме: надбавки за службу в умовах режимних обмежень (15%ПО), надбавки за високі досягнення (50% ПО+ОВЗ+НВР), премії (83,18%ПО), допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (ПО 1/12ГЗ), розрахованих із розмірів основних видів грошового забезпечення встановлених законодавством на час виникнення права на перерахунок, а також, із урахуванням максимального відсоткового її розміру встановленого законодавства на час призначення (90%). Розрахунок провести без обмеження її максимального розміру та виплачувати таку без обмежень такого її розміру (обмеження визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду №7-рп/2016).

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/9258/18 позовну заяву ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про визнання рішення протиправним та зобов`язання вчинити дії залишено без задоволення.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 06 березня 2019 року рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року змінено лише в мотивувальній частині, в решті залишено без змін.

Позивач 20 червня 2019 року звернувся з заявою про ухвалення додаткового рішення, в той же час у вказаній заяві просить саме роз`яснити судове рішення.

Клопотання обґрунтовано тим, що відсотковий розмір пенсійного забезпечення ОСОБА_1 складає 86% на момент призначення пенсії, а тому у задоволенні позовної вимоги про призначення перерахунку пенсії із урахуванням 90% грошового забезпечення відмовлено.

В той же час матеріалами справи підтверджується, що ОСОБА_1 має право на перерахунок пенсії виходячи з відсоткового розміру, який складає 86%.

Відповідно до частини 3 статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає заяву про розяснення судового рішення у порядку, в якому було ухвалено відповідне судове рішення, протягом десяти днів з дня її надходження. У разі необхідності суд може розглянути питання розяснення судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи та державного виконавця. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Розглянувши заявлене позивачем клопотання у спрощеному порядку без виклику сторін, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог частини першої статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України за заявою учасника справи, державного виконавця суд роз`яснює ухвалене ним судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення, шляхом постановлення ухвали.

Згідно вимог частини другої статті 254 КАС України подання заяви про роз`яснення судового рішення допускається, якщо воно ще не виконано або не закінчився строк, протягом якого судове рішення може бути подане для примусового виконання.

Із зазначеної процесуальної норми слідує, що судове рішення роз`яснюється лише в тому випадку, коли воно є незрозумілим та за таким звернулось визначене коло осіб.

Таким чином, роз`яснення судового рішення зумовлено його нечіткістю за змістом, коли воно є неясним та незрозумілим для осіб, стосовно яких воно ухвалено, так і для тих, що будуть здійснювати його виконання.

Тобто, це стосується випадків, коли судом недотримані вимоги ясності, визначеності рішення.

Невизначеність судового рішення означає, що таке рішення містить положення, які викликають суперечки щодо його розуміння та під час виконання.

Крім того, ясність судового рішення полягає у логічному, чіткому, переконливому і зрозумілому викладенні змісту рішення. Недотримання цих вимог може ускладнити або взагалі унеможливити виконання рішення чи ухвали суду. Вимога логічності, зокрема, передбачає, що текст рішення має відображати причинно-наслідкові зв`язки у межах речення чи всього документу. Зокрема, мотивувальна частина рішення має відповідати його резолютивній частині.

Як вбачається з наявних матеріалів справи та заяви про роз`яснення судового рішення, має місце нечіткість та незрозумілість тексту прохальної частини позовної заяви, що стосується визначення відсоткового значення при проведенні перерахунку пенсії Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

А тому, суд вважає за доцільне зазначити наступне.

Позивач при подачі позовної заяви сформував позовні вимоги наступим чином:

визнати неправомірними дії Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо перерахунку пенсії ОСОБА_1 без урахування та перерахунку середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення, визначених законодавством із розмірів встановлених для основних видів грошового забезпечення на час виникнення права на перерахунок пенсії;

зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві провести перерахунок належної ОСОБА_1 пенсії із врахуванням розміру середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення у складі надбавок, премії та допомог встановлених чинним, на час виникнення права на перерахунок законодавством, а саме: надбавки за службу в умовах режимних обмежень (15%ПО), надбавки за високі досягнення (50% ПО+ОВЗ+НВР), премії (83,18%ПО), допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (ПО 1/12ГЗ), розрахованих із розмірів основних видів грошового забезпечення встановлених законодавством на час виникнення права на перерахунок, а також, із урахуванням максимального відсоткового її розміру встановленого законодавства на час призначення (90%). Розрахунок провести без обмеження її максимального розміру та виплачувати таку без обмежень такого її розміру (обмеження визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду №7-рп/2016).

Згідно з пунктом 4 частини 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в позовній заяві зазначаються зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів — зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів.

В той же час, відповідно до частини 1 статті 47 Кодексу адміністративного судочинства України крім прав та обовязків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за пять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження

Аналізуючи вищенаведені норми, суд дійшов висновку, що позивач при поданні позовної заяви має право сформувати позовні вимоги у такий спосіб і формі, як вважає за доцільне, крім цього, під час розгляду справи позивач не позбавлений права змінювати зміст позовних вимог, спосіб їх викладення та розмір.

Частиною 2 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших субєктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку субєктів владних повноважень.

З вищенаведеного, суд робить висновок, що розгляд справи повинен відбуватися виключно в межах позовних вимог, які сформовані та викладенні позивачем так, як останній вважає за доцільне.

Крім цього, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суд не наділений правом виправляти описки, допущені позивачем в позовній заяві, в даній конкретній справі, описка стосується прохання позивача здійснити перерахунок пенсії із урахуванням максимального відсоткового її розміру встановленого законодавства на час призначення (90%), в той час, як матеріалами справи підтверджується факт, що при призначенні пенсії вперше, позивачу визначено основний розмір пенсії 86%.

У зв`язку з вищенаведеним, судом першої інстанції відмовлено в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, оскільки позивач, на момент вирішення справи, не мав права на призначення перерахунку пенсії виходячи із основного розміру пенсії в 90%.

Більше того, дана обставина підтримана судом апеляційної інстанції, що знайшла своє відображення у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2019 року, якою змінено рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року лише в мотивувальній частині.

А тому, суд прийшов до висновку про відсутність підстав для роз`яснення судового рішення від 12 грудня 2018 року у справі №826/9258/18.

В той же час, суд вважає за доцільне наголосити на наступному.

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року № 2262-XII (в редакції чинній на момент призначення позивачу пенсії), максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, — 100 процентів, до категорії 2, — 95 процентів.

Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_1 при призначенні пенсії, остання обчислена в розмірі 86% грошового забезпечення.

В подальшому, у статтю 13 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII вносились зміни Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII, внаслідок яких максимальний розмір пенсії при її призначенні змінено з 01 травня 2014 року до 79%.

Тобто, зміна встановленого максимального розміру пенсії здійснювалась вже після призначення позивачу пенсії.

Між тим, суд вважає за необхідне зазначити, що підстави та порядок перерахунку раніше призначених пенсій регулює стаття 63 Закону України від 09 квітня 1992 року №2262-XII, положення якої щодо перерахунку пенсії у зв`язку із прийняттям Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII змін не зазнавали.

Крім того, внесені Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII зміни до статті 13 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII щодо розміру пенсії у відсотках стосуються порядку призначення пенсії військовослужбовцям у разі реалізації ними права на пенсійне забезпечення, а не перерахунку вже призначеної пенсії.

Наведене в сукупності свідчить про те, що оскільки призначення та перерахунок пенсії є різними за змістом та механізмом процедурами їх проведення, внесені зміни до частини 2 статті 13 Закону щодо встановлення граничного розміру пенсії за вислугу років у розмірі 80 і згодом 70 процентів грошового забезпечення не стосуються перерахунку вже призначеної пенсії, отже при перерахунку пенсії відповідним категоріям військовослужбовців має застосовуватись норма, що визначає розмір грошового забезпечення у відсотках, яка діяла на момент призначення пенсії.

Аналогічна правова позиція викладена й у постанові Верховного Суду від 24 квітня 2018 року у справі № 686/12623/17 (провадження №К/9901/849/17).

Також, суд вважає за необхідне зазначити, що частиною 1 статті 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, зміна максимального розміру пенсії, що відбулася у частині 2 статті 13 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII після призначення пенсії позивачу, не є підставою для зменшення розміру призначеної йому пенсії під час проведення відповідачем її перерахунку.

Всупереч наведеному, при здійсненні перерахунку пенсії позивача, відповідач безпідставно керувався положеннями Постанови № 103, та застосував норми, які регулюють питання призначення пенсії, а не її перерахунку.

Так, відповідно до статті 22 Конституції України закріплені нею права і свободи не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання, пов`язані з реалізацією права на соціальний захист, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція України виокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, які відповідно до статті 17 Конституції України перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах держави, забезпечуючи суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме — у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управління державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань тощо (рішення Конституційного Суду України від 06 липня 1999 року №8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року №5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

У зазначених рішеннях Конституційний Суд України вказав, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави повязана з ризиком для життя і здоровя, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення (рішення № 5-рп/2002).

Виходячи з висловленого у рішеннях Конституційного Суду України розуміння сутності соціальних гарантій працівників правоохоронних органів, зміст та обсяг досягнутих ними соціальних гарантій не може бути звужено шляхом внесення змін до законодавства, а правовідносини щодо їхнього пенсійного забезпечення виникають на момент звернення за призначенням пенсії.

Аналогічна позиція міститься в постанові Верховного Суду України від 10 грудня 2013 року у справі №21-420а13.

За таких підстав, суд вважає за доцільне наголосити на тому, що позивач має право на перерахунок пенсії виходячи з відсоткового основного розміру пенсії 86% від сум грошового забезпечення на підставі Постанови №103.

Керуючись статтями 248, 252 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні заяви позивача про роз`яснення судового рішення від 12 грудня 2018 року у справі №826/9258/18.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Т.І. Шейко


14.08.2019 8:09 Як діяти далі?

Можно ли с этой ухвалой идти в ПФ, если да то подскажите где найти образец заявы.


14.08.2019 12:30 sabelnik

Если суд даст виконавчий лист на что-то- то можно и в ПФУ. А в теории нужно думать, когда подаешь заяву в суд, просмотреть что там было в розрахунках и т.д. Если знал, что пенсия 86%, а подаешь на 90% то это называется введення в оману суд и по ст.44 такие решения не удовлетворяются в полном обьеме со всеми позывными вымогами…


14.08.2019 14:28 ДСВ

Так получается, что и я ввел в оману суд, когда в позовной заяве претендую на 88%, которые получал и получаю последние 10 лет — с 01 января 2008 года на основании постанови КМУ від 07.11.2007 року №1294 “Упорядкування структури грошового забезпечення”??? А при увольнении с 01.01.2003-го мне было насчитано первоначально 85%! Суд может отказать в задоволенні?


14.08.2019 16:10 sabelnik

Нет, ДСВ вам ПФУ выплачивал, так сказать “добровольно”, у них есть такое понятие. Получал и хочу получить разные понятия. Вам выплачивали 88%, и вы сейчас спорите за это, а человеку НЕ выплачивали (я так думаю), а так как позывные заявы (зразки) в основном на 90%, то и лупанул не осознанно, оставив такой размер, подумав что пускай присвоят такой , какой положен. А Закон в размере в разные года разный.не знание закона не освобождает от …. А у вас ДСВ осознанно, так что вам ничего не будет, просто скорее всего 85% оставят.


14.08.2019 16:14 sabelnik

Да и ДСВ основанием для выслуги лет есть постанова КМУ393, витяг з наказу про звильнення с указанием выслуги лет, грошовой аттестат и наказ командира части и комиссии последнего вашего декабря службы про обчислення вислуги лет для виплаты надбавки за выслугу рокив, а КМУ 1294 выдавала только размеры составляющих.


14.08.2019 16:34 ДСВ

Спасибо. Ссылка на постанову №1294 взята с пенсійної справи. Вот текст из нее- “перерахунок до справи. Підстава: постанова КМУ від 07.11.07 №1294 (упорядкування…). Перерахована з: 01 травня 2008 року”. Подписались и нач.управління и гол.спеціаліст. Ну что ж, будем надеяться, что не завернут в суде.


14.08.2019 20:35 Віктор

Кто в курсе какое образцовое дело будет 28 августа рассматриваться? Или я дату не правильно запомнил?


14.08.2019 20:36

Вінниця — судові тяганини з воєнкоматом про довідку з повного грошового забезпечення — більше з 30 справ відмовлено. Прорив тільки в 2 справах (суддя один) — задовільнити повністью.

31 липня 2019 Справа № 120/1550/19-а

31 липня 2019 Справа № 120/1754/19-а


14.08.2019 22:10 190891

Так это же угодья Гройсмана ! Винница !! Что вы еще хотели-то? Рука с рукой в одном кармане !


14.08.2019 23:21 sabelnik

Выктор 28 августа самое важное дело рассматривают надбавки.Дело 6263. Но я пока не нашел призывы собираться у других структур, кроме ВВ.


14.08.2019 23:40 sabelnik

Ну не думайте, что в Виннице все за Гройсмана…Даже эта ветка противоШГро…


15.08.2019 1:05 Приведу_4_чела !

На какое время и по какому адресу прибываем 28 августа к суду по делу 6263 ????


Комментировать