ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS В СУД по ВОЕННОЙ ПЕНСИИ

Создаю ветку ЧТО ДЕЛАТЬ для отстаивания прав военных пенсионеров, которые получили перерасчет по постанове кабинета министров №103 и лишились 1)90,80% 2)посчитали только календарные, без льготных 3)забрали надбавки (классность,секрет,особые условия,премии).Для поддержки и озвучки наших проблем выставил программку в новых лидерах, ПРОШУ ТУДА ЗАЙТИ И ОТДАТЬ ГОЛОС до 30 мая 2018 по адресу https://novilidery.com/lider/kian-sergii . Программка короткая, это сделано тактическим способом для того, что если дойду до чего то, чтоб сразу не обоср…сь. Такой способ, помимо площади, тоже эффективный и дорогой, но выступать за поднятые на 1 тыс.грн пенсию средств нет. Очень будут полезны ссылки на Ухвалы судов, где есть положительная динамика по этим вопросам.Добавляем сюда только нужное!Бред не по теме- в игнор! Боевой офицер https://novilidery.com/lider/kian-sergii адрес для писем ssabelnik2@gmail.com

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 113

14.08.2019 7:37 Як діяти далі?

После дорогих митарств в суде удалось получить вот такую ухвалу. Подскажите как дальше? ОСОБА_1 звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, у якому просив:

визнати неправомірними дії Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо перерахунку пенсії ОСОБА_1 без урахування та перерахунку середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення, визначених законодавством із розмірів встановлених для основних видів грошового забезпечення на час виникнення права на перерахунок пенсії;

зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві провести перерахунок належної ОСОБА_1 пенсії із врахуванням розміру середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення у складі надбавок, премії та допомог встановлених чинним, на час виникнення права на перерахунок законодавством, а саме: надбавки за службу в умовах режимних обмежень (15%ПО), надбавки за високі досягнення (50% ПО+ОВЗ+НВР), премії (83,18%ПО), допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (ПО 1/12ГЗ), розрахованих із розмірів основних видів грошового забезпечення встановлених законодавством на час виникнення права на перерахунок, а також, із урахуванням максимального відсоткового її розміру встановленого законодавства на час призначення (90%). Розрахунок провести без обмеження її максимального розміру та виплачувати таку без обмежень такого її розміру (обмеження визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду №7-рп/2016).

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/9258/18 позовну заяву ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві про визнання рішення протиправним та зобов`язання вчинити дії залишено без задоволення.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 06 березня 2019 року рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року змінено лише в мотивувальній частині, в решті залишено без змін.

Позивач 20 червня 2019 року звернувся з заявою про ухвалення додаткового рішення, в той же час у вказаній заяві просить саме роз`яснити судове рішення.

Клопотання обґрунтовано тим, що відсотковий розмір пенсійного забезпечення ОСОБА_1 складає 86% на момент призначення пенсії, а тому у задоволенні позовної вимоги про призначення перерахунку пенсії із урахуванням 90% грошового забезпечення відмовлено.

В той же час матеріалами справи підтверджується, що ОСОБА_1 має право на перерахунок пенсії виходячи з відсоткового розміру, який складає 86%.

Відповідно до частини 3 статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає заяву про розяснення судового рішення у порядку, в якому було ухвалено відповідне судове рішення, протягом десяти днів з дня її надходження. У разі необхідності суд може розглянути питання розяснення судового рішення в судовому засіданні з повідомленням учасників справи та державного виконавця. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Розглянувши заявлене позивачем клопотання у спрощеному порядку без виклику сторін, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог частини першої статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України за заявою учасника справи, державного виконавця суд роз`яснює ухвалене ним судове рішення, яке набрало законної сили, не змінюючи змісту судового рішення, шляхом постановлення ухвали.

Згідно вимог частини другої статті 254 КАС України подання заяви про роз`яснення судового рішення допускається, якщо воно ще не виконано або не закінчився строк, протягом якого судове рішення може бути подане для примусового виконання.

Із зазначеної процесуальної норми слідує, що судове рішення роз`яснюється лише в тому випадку, коли воно є незрозумілим та за таким звернулось визначене коло осіб.

Таким чином, роз`яснення судового рішення зумовлено його нечіткістю за змістом, коли воно є неясним та незрозумілим для осіб, стосовно яких воно ухвалено, так і для тих, що будуть здійснювати його виконання.

Тобто, це стосується випадків, коли судом недотримані вимоги ясності, визначеності рішення.

Невизначеність судового рішення означає, що таке рішення містить положення, які викликають суперечки щодо його розуміння та під час виконання.

Крім того, ясність судового рішення полягає у логічному, чіткому, переконливому і зрозумілому викладенні змісту рішення. Недотримання цих вимог може ускладнити або взагалі унеможливити виконання рішення чи ухвали суду. Вимога логічності, зокрема, передбачає, що текст рішення має відображати причинно-наслідкові зв`язки у межах речення чи всього документу. Зокрема, мотивувальна частина рішення має відповідати його резолютивній частині.

Як вбачається з наявних матеріалів справи та заяви про роз`яснення судового рішення, має місце нечіткість та незрозумілість тексту прохальної частини позовної заяви, що стосується визначення відсоткового значення при проведенні перерахунку пенсії Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві.

А тому, суд вважає за доцільне зазначити наступне.

Позивач при подачі позовної заяви сформував позовні вимоги наступим чином:

визнати неправомірними дії Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві щодо перерахунку пенсії ОСОБА_1 без урахування та перерахунку середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення, визначених законодавством із розмірів встановлених для основних видів грошового забезпечення на час виникнення права на перерахунок пенсії;

зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві провести перерахунок належної ОСОБА_1 пенсії із врахуванням розміру середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення у складі надбавок, премії та допомог встановлених чинним, на час виникнення права на перерахунок законодавством, а саме: надбавки за службу в умовах режимних обмежень (15%ПО), надбавки за високі досягнення (50% ПО+ОВЗ+НВР), премії (83,18%ПО), допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (ПО 1/12ГЗ), розрахованих із розмірів основних видів грошового забезпечення встановлених законодавством на час виникнення права на перерахунок, а також, із урахуванням максимального відсоткового її розміру встановленого законодавства на час призначення (90%). Розрахунок провести без обмеження її максимального розміру та виплачувати таку без обмежень такого її розміру (обмеження визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду №7-рп/2016).

Згідно з пунктом 4 частини 5 статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України в позовній заяві зазначаються зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів — зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів.

В той же час, відповідно до частини 1 статті 47 Кодексу адміністративного судочинства України крім прав та обовязків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за пять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження

Аналізуючи вищенаведені норми, суд дійшов висновку, що позивач при поданні позовної заяви має право сформувати позовні вимоги у такий спосіб і формі, як вважає за доцільне, крім цього, під час розгляду справи позивач не позбавлений права змінювати зміст позовних вимог, спосіб їх викладення та розмір.

Частиною 2 статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших субєктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку субєктів владних повноважень.

З вищенаведеного, суд робить висновок, що розгляд справи повинен відбуватися виключно в межах позовних вимог, які сформовані та викладенні позивачем так, як останній вважає за доцільне.

Крім цього, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України суд не наділений правом виправляти описки, допущені позивачем в позовній заяві, в даній конкретній справі, описка стосується прохання позивача здійснити перерахунок пенсії із урахуванням максимального відсоткового її розміру встановленого законодавства на час призначення (90%), в той час, як матеріалами справи підтверджується факт, що при призначенні пенсії вперше, позивачу визначено основний розмір пенсії 86%.

У зв`язку з вищенаведеним, судом першої інстанції відмовлено в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, оскільки позивач, на момент вирішення справи, не мав права на призначення перерахунку пенсії виходячи із основного розміру пенсії в 90%.

Більше того, дана обставина підтримана судом апеляційної інстанції, що знайшла своє відображення у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва від 06 березня 2019 року, якою змінено рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року лише в мотивувальній частині.

А тому, суд прийшов до висновку про відсутність підстав для роз`яснення судового рішення від 12 грудня 2018 року у справі №826/9258/18.

В той же час, суд вважає за доцільне наголосити на наступному.

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09 квітня 1992 року № 2262-XII (в редакції чинній на момент призначення позивачу пенсії), максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, — 100 процентів, до категорії 2, — 95 процентів.

Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_1 при призначенні пенсії, остання обчислена в розмірі 86% грошового забезпечення.

В подальшому, у статтю 13 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII вносились зміни Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII, внаслідок яких максимальний розмір пенсії при її призначенні змінено з 01 травня 2014 року до 79%.

Тобто, зміна встановленого максимального розміру пенсії здійснювалась вже після призначення позивачу пенсії.

Між тим, суд вважає за необхідне зазначити, що підстави та порядок перерахунку раніше призначених пенсій регулює стаття 63 Закону України від 09 квітня 1992 року №2262-XII, положення якої щодо перерахунку пенсії у зв`язку із прийняттям Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII змін не зазнавали.

Крім того, внесені Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII зміни до статті 13 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII щодо розміру пенсії у відсотках стосуються порядку призначення пенсії військовослужбовцям у разі реалізації ними права на пенсійне забезпечення, а не перерахунку вже призначеної пенсії.

Наведене в сукупності свідчить про те, що оскільки призначення та перерахунок пенсії є різними за змістом та механізмом процедурами їх проведення, внесені зміни до частини 2 статті 13 Закону щодо встановлення граничного розміру пенсії за вислугу років у розмірі 80 і згодом 70 процентів грошового забезпечення не стосуються перерахунку вже призначеної пенсії, отже при перерахунку пенсії відповідним категоріям військовослужбовців має застосовуватись норма, що визначає розмір грошового забезпечення у відсотках, яка діяла на момент призначення пенсії.

Аналогічна правова позиція викладена й у постанові Верховного Суду від 24 квітня 2018 року у справі № 686/12623/17 (провадження №К/9901/849/17).

Також, суд вважає за необхідне зазначити, що частиною 1 статті 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, зміна максимального розміру пенсії, що відбулася у частині 2 статті 13 Закону України від 09 квітня 1992 року № 2262-XII після призначення пенсії позивачу, не є підставою для зменшення розміру призначеної йому пенсії під час проведення відповідачем її перерахунку.

Всупереч наведеному, при здійсненні перерахунку пенсії позивача, відповідач безпідставно керувався положеннями Постанови № 103, та застосував норми, які регулюють питання призначення пенсії, а не її перерахунку.

Так, відповідно до статті 22 Конституції України закріплені нею права і свободи не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання, пов`язані з реалізацією права на соціальний захист, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція України виокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави. До них, зокрема, належать громадяни, які відповідно до статті 17 Конституції України перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах держави, забезпечуючи суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме — у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управління державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань тощо (рішення Конституційного Суду України від 06 липня 1999 року №8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року №5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

У зазначених рішеннях Конституційний Суд України вказав, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави повязана з ризиком для життя і здоровя, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення (рішення № 5-рп/2002).

Виходячи з висловленого у рішеннях Конституційного Суду України розуміння сутності соціальних гарантій працівників правоохоронних органів, зміст та обсяг досягнутих ними соціальних гарантій не може бути звужено шляхом внесення змін до законодавства, а правовідносини щодо їхнього пенсійного забезпечення виникають на момент звернення за призначенням пенсії.

Аналогічна позиція міститься в постанові Верховного Суду України від 10 грудня 2013 року у справі №21-420а13.

За таких підстав, суд вважає за доцільне наголосити на тому, що позивач має право на перерахунок пенсії виходячи з відсоткового основного розміру пенсії 86% від сум грошового забезпечення на підставі Постанови №103.

Керуючись статтями 248, 252 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні заяви позивача про роз`яснення судового рішення від 12 грудня 2018 року у справі №826/9258/18.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Т.І. Шейко


14.08.2019 8:09 Як діяти далі?

Можно ли с этой ухвалой идти в ПФ, если да то подскажите где найти образец заявы.


14.08.2019 12:30 sabelnik

Если суд даст виконавчий лист на что-то- то можно и в ПФУ. А в теории нужно думать, когда подаешь заяву в суд, просмотреть что там было в розрахунках и т.д. Если знал, что пенсия 86%, а подаешь на 90% то это называется введення в оману суд и по ст.44 такие решения не удовлетворяются в полном обьеме со всеми позывными вымогами…


14.08.2019 14:28 ДСВ

Так получается, что и я ввел в оману суд, когда в позовной заяве претендую на 88%, которые получал и получаю последние 10 лет — с 01 января 2008 года на основании постанови КМУ від 07.11.2007 року №1294 “Упорядкування структури грошового забезпечення”??? А при увольнении с 01.01.2003-го мне было насчитано первоначально 85%! Суд может отказать в задоволенні?


14.08.2019 16:10 sabelnik

Нет, ДСВ вам ПФУ выплачивал, так сказать “добровольно”, у них есть такое понятие. Получал и хочу получить разные понятия. Вам выплачивали 88%, и вы сейчас спорите за это, а человеку НЕ выплачивали (я так думаю), а так как позывные заявы (зразки) в основном на 90%, то и лупанул не осознанно, оставив такой размер, подумав что пускай присвоят такой , какой положен. А Закон в размере в разные года разный.не знание закона не освобождает от …. А у вас ДСВ осознанно, так что вам ничего не будет, просто скорее всего 85% оставят.


14.08.2019 16:14 sabelnik

Да и ДСВ основанием для выслуги лет есть постанова КМУ393, витяг з наказу про звильнення с указанием выслуги лет, грошовой аттестат и наказ командира части и комиссии последнего вашего декабря службы про обчислення вислуги лет для виплаты надбавки за выслугу рокив, а КМУ 1294 выдавала только размеры составляющих.


14.08.2019 16:34 ДСВ

Спасибо. Ссылка на постанову №1294 взята с пенсійної справи. Вот текст из нее- “перерахунок до справи. Підстава: постанова КМУ від 07.11.07 №1294 (упорядкування…). Перерахована з: 01 травня 2008 року”. Подписались и нач.управління и гол.спеціаліст. Ну что ж, будем надеяться, что не завернут в суде.


14.08.2019 20:35 Віктор

Кто в курсе какое образцовое дело будет 28 августа рассматриваться? Или я дату не правильно запомнил?


14.08.2019 20:36

Вінниця — судові тяганини з воєнкоматом про довідку з повного грошового забезпечення — більше з 30 справ відмовлено. Прорив тільки в 2 справах (суддя один) — задовільнити повністью.

31 липня 2019 Справа № 120/1550/19-а

31 липня 2019 Справа № 120/1754/19-а


14.08.2019 22:10 190891

Так это же угодья Гройсмана ! Винница !! Что вы еще хотели-то? Рука с рукой в одном кармане !


14.08.2019 23:21 sabelnik

Выктор 28 августа самое важное дело рассматривают надбавки.Дело 6263. Но я пока не нашел призывы собираться у других структур, кроме ВВ.


14.08.2019 23:40 sabelnik

Ну не думайте, что в Виннице все за Гройсмана…Даже эта ветка противоШГро…


15.08.2019 1:05 Приведу_4_чела !

На какое время и по какому адресу прибываем 28 августа к суду по делу 6263 ????


15.08.2019 3:33 Загальний сигнал тревоги

Призначити справу за адміністративним позовом ОСОБА_3 до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, третя особа — Житомирський обласний військовий комісаріат, про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії до апеляційного розгляду в порядку письмового провадження без виклику учасників справи на 28 серпня 2019 року в приміщенні Верховного Суду за адресою: м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8.


15.08.2019 12:42 Андрей

Сабельнику. Скиньте номер дела по срокам, ссылка http://reyestr.court.gov.ua/Review/83512173 не открывается. Заранее благодарен!!!!


15.08.2019 16:14 така думка

Для як діяти далі.

Шановний, у своєму рішенні суд дав висновок:

суд вважає за доцільне наголосити на тому, що позивач має право на перерахунок пенсії виходячи з відсоткового основного розміру пенсії 86% від сум грошового забезпечення на підставі Постанови №103.

Мати право і зобовязати ПФ зробити перерахунок — абсолютно різні речі. Виконавчого листа в цьому випадку отримати не реально. Реалізувати своє право Ви можете тільки через нове окреме рішення суду.


15.08.2019 17:32 алекс

почему так много внимания 6263 и мало 3586 по которой уже есть решение верховного суда от 06.08.19. разве в 3586 не все что нужно. я далеко не юрист, но денег хочется


15.08.2019 17:59 sabelnik

Алекс, в последнем взят период с 05 марта и далее для пидвищення. А надбавки с 01.01.2018. Надбавки разбиты на 2 части. С 01.01.2018 и с 01.03.2018 (выплачуються с 01.04.2018) ну и если вы не знаете, есть новые размеры по силовым структурам с 01.01.2019. Тоесть с 01.01.2019 это 60-65% еще к вашей пенсии, тоесть если у вас сейчас к примеру 5тис, то с 01.01.2018 должно быть 8-9, а с 2019 около 11-12 тис. А у кого сейчас 6-7 то с 2019 вообще около 15тис. Вот тебе и акцент на надбавки. Однако с сайта Верховного суда с раздела зразкови справи даже убрали это решение, чтоб голова не болела у многих. Напомнить только можно массовым сбором, однако обьяв про сбор я почти не видел.


15.08.2019 18:02 sabelnik

У меня ссылка http://reyestr.court.gov.ua/Review/83512173 открывается. Отключите временно приложение для входа в контакты и одноклассники или поставь браузер SRWare Iron, а приложение можно с магазина хрома взять.


15.08.2019 18:55 Polkan

Из Фейсбука:Верховний Суд (АНТИУКРАЇНСЬКИЙ, у назві відсутня, навіть назва країни, якої такий суд) у складі колегії Касаційного адміністративного суду Бучик А. Ю, Гімона М. М, Мороз Л. Л. в судовому засіданні 13 серпня 2019 року ВІДВЕРТО ПОЗНУЩАВСЯ над всіма військовими пенсіонерами та особами прирівняними до них. Достатньою для цього висновку є ЗЛОРАДНА посмішка судді Бучик А. Ю. після оголошення перерви в судовому розгляді справи № 826/3858/18 за касаційною скаргою Кабінету Міністрів України щодо оскарження окремих пунктів Постанови № 103, які судами першої, апеляційної інстанцій визнанні протиправними та нечинними. Ці судді повинні бути притягнути до відповідальності за намагання продовжити правове, судове свавілля в нашій країні та порушення присяги судді. Спочатку цією колегією ухвалою від 23 квітня 2019 року відкрите провадження у справі за касаційною скаргою Кабінету Міністрів України, який порушив строки її подання (рішення суду апеляційної інстанції КМУ отримав 13.03.2019 р., а касаційну скаргу подав 17.04.2019 р., понад 30 денний строк на таку процесуальну дію). Грубо порушуючи статтю 342 Кодексу адміністративного судочинства України, якою передбачено, що касаційна скарга на рішення та постанови, визначені частиною першою статті 328 цього Кодексу, має бути розглянута протягом шістдесяти днів. Час розгляду касаційної скарги Кабінету Міністрів України по справі № 826/3858/18 сплив 22 червня 2019 року! Крім того, дана колегія суддів, не зважаючи на намір всіх сторін судового процесу розглядати справу у відкритому судовому засіданні намагалась розглянути її “тихенько”, нікого не залучаючи, в такому письмовому провадженні 31 липня 2019 р., та й ще маніпулюючи при опублікуванні свого рішення (ухвала від 26 липня 2019 р. оприлюднена у Єдиному судовому реєстрі судових рішень 31 липня 2019 р.) з ознаками шахрайства. Після гнівного обурення сторін на боці позивача (всіх пенсіонерів) шляхом подання відповідної заяви із подальшим зверненням до Вищої Ради Правосуддя, справа суддею Бучик А. Ю. призначена на 13 серпня 2019 р. Це вже 112 день розгляду касаційної скарги! Ухвалою від 13 серпня 2019 р. вище зазначена колегія суддів верховного суду (навмисно маленькими буквами, оскільки Не ГІДНІ ПОВАГИ) вирішила, що їм потрібна допомога ще 2 (двох) суддів, оскільки не мають достатньої юридичної кваліфікації при прийнятті рішення по справ


Комментировать