ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Вниманию военных пенсионеров

Уважаемые военные пенсионеры, сколько будем размазывать сопли. Пора поступить по примеру пенсионеров МВД. Необходимо подать в один суд первой инстанции судебные более 10 исков на перерасчет пенсии в связи с увеличением денежного обеспечения ( за счет поднятия процентов премии ). Тогда Суд 1 инстанции обратится у Верховный суд и тот примет положительное решение аналогичное решению ВАС Украины ( делор № 756/11613/14-а , которое набрало юридической силы . Готов оказать содействие в подготовке материалов в суд.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 23

8.02.2019 16:35 из другой ветки

РЕШЕНИЕ ВСУ по делу №240/5401/18 (№Пз/9901/58/18)никаким образом не затрагивает ПКМУ 103. Перерасчет пенсий с 70% на свой ( больше 70%) автоматически проводится не будет. Если данное решение ВСУ вступит в законную силу, в дальнейшем окончательные решения по искам, к которым будет прикреплено решение №Пз/9901/58/18, будут приниматься в судах первой инстанции. И это будет до тех пор пока ПФУ и КМУ не надоест компенсировать из бюджета судебные затраты исцам. Далее возможно новое ПКМ удовлетворяющее этому решению, но перерасчет уже будет произведен с даты принятия нового постановления. По-этому надежней не тянуть, а обращаться в суд это дает возможность произвести перерасчет с 1 января 2018г.


9.02.2019 17:38 28

Щодо неконституційності .

Справа не в НЕКОНСТИТУЦІЙНОСТІ ПКМУ 103, а в НЕКОНСТИТУЦІЙНОСТІ ч.3, п. 10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року , № 1774-VIII, який набув чинності з 1 січня 2017 року.

У висновках по справі №240/5401/18 (№Пз/9901/58/18) Верховний Суд дійшов висновку, що при перерахунку пенсії позивача з 1 січня 2018 року відповідно до статті 63 Закону №2262-ХІІ на підставі Постанови КМУ №103 відсутні підстави для застосування механізму нового обчислення пенсії із застосуванням норм частини другої статті 13 Закону №2262-ХІІ, яка застосовується саме при призначенні пенсії.

З історії цього питання .

В грудні 2016 р. ВР , Закон від 06.12.2016 № 1774-VIII, було внесено зміни в ч.4. ст. 63 пенсійного закону , а саме слова «або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.» замінили на «на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.» і частину четверта статті 63 була викладена в такій редакції: ” Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Це було зроблено для того щоб на законодавчому рівні юридично зробити різницю в порядку визначення суми заробітку (грошового забезпечення) для обчислення пенсій в разі її призначення пенсіі вперше та перерахунку особам в статусі пенсіонера. Більше цього КМУ вважає, що тепер Закон передбачає різні норми для осіб , які виходять на пенсію і діючих пенсіонерів, та і закріплені вони в різних статтях. Причому законодавець наділив КМУ правом встановлювати порядок перерахунку пенсії на йог розсуд, а саме: на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

В підтвердження цього порівняйте зміст нової редакції п.4 ст. 63 і п.3 статті 43 « Пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»

Виходячи з такої логіки п.18 ст43 «У разі якщо на момент призначення або виплати пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та/або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, встановлених законодавством, пенсія призначається з урахуванням таких змін та/або нововведень, а призначена пенсія підлягає невідкладному перерахунку.» теж має відношення лише до тих хто оформлює пенсію, а не вже діючих пенсіонерів.

Взявши до уваги вище зазначене думаю, що отримати бажаний результат при розгляді у ВСУ справи № 240/6263/18 (провадження № Пз/9901/1/19), щодо врахування при перерахунку пенсій доплат ,надбавок та премій, ШАНСІВ НЕ МАЄ.


9.02.2019 17:39 28

НЕКОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ч.3, п. 10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України від 6 грудня 2016 року , № 1774-VIII, який набув чинності з 1 січня 2017 року, полягає в тому що:

ВР звузила права пенсіонерів при перехунку пенсії і наділила КМУ неконституційними правами. Підстава висновок Конституційного суду “Конституційний Суд України наголошує, що виключно Верховна Рада України шляхом прийняття законів визначає види грошового забезпечення для обчислення та перерахунку пенсій військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом, а Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення права осіб на пенсійне забезпечення, керуючись Конституцією та законами України.”

чим порушила ст. 22 Конституції України

права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Статтею 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Після завершення розгляду у ВСУ справи № 240/6263/18 (провадження № Пз/9901/1/19), потрібен грамотний юрист для підготовки позову в Конституційний Суд України. Сьогодні дозволяється подавати позови в Конституційний Суд України від імені громадянина-фізичної особи. Враховуючи передвиборну компанію є шанс скористатися послугами юристів штабу одного із опозиційних кандидатів у президенти.

Стаття 151-1. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.


12.02.2019 10:43 реаліст

28-мий! Не тіште себе “грамотним юристом, а то і НАЙграмотнішим”. Достаньо Конституційних положень — ГАРАНТІЙ — статей 8, 22, 58, 93, 112, 106, 116…,тощо, з взятими зобовЄязвннями за міжнародними актами (куди, Основним Законом, нещодавно і закрівплені намагання потрапити…). Надія є, а от “поцейбічного” часу обмаль. Успіхів!!!


27.02.2019 21:55 28

Інформація стосовно зразкової справи П/9901/28/19 15.01.2019 (240/6263/18), яка розглядалася 20 лютого 2019р.

УХВАЛА

20 лютого 2019 року

Київ

справа №240/6263/18

провадження №Пз/9901/1/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача Коваленко Н.В., суддів: Анцупової Т.О., Гімона М.М., Стародуба О.П., Кравчука В.М., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження зразкову адміністративну справу № 240/6263/18 за позовом ОСОБА_2 до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, третя особа — Житомирський обласний військовий комісаріат, про визнання дій неправомірними, зобов’язання провести перерахунок та виплату пенсії,

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Верховного Суду від 25 січня 2019 року відкрито провадження у зразковій адміністративній справі за позовом ОСОБА_2 до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, третя особа — Житомирський обласний військовий комісаріат, про визнання дій неправомірними, зобов’язання провести перерахунок та виплату пенсії. Справу призначено до розгляду без повідомлення (виклику) сторін на 20 лютого 2019 року.

Оголошення про відкриття провадження у зразковій справі опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 2 лютого 2019 року № 22 (6385).

18 лютого 2019 року до суду надійшов відзив відповідача на позовну заяву.

20 лютого 2019 року Верховним Судом постановлено ухвалу про витребування додаткових доказів, а саме: належним чином засвідченої копії пенсійної справи ОСОБА_2 від Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області.

В ході розгляду справи колегія суддів дійшла висновку, що спір, розгляд якого розпочато, не може бути вирішений 20 лютого 2019 року у зв’язку з необхідністю дослідження додаткових доказів у справі, а тому за правилами статті 223 Кодексу адміністративного судочинства України необхідно оголосити перерву в її розгляді.

Керуючись статтею 223 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

Оголосити перерву у розгляді зразкової справи № 240/6263/18 до 13 березня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач Н.В. Коваленко


2.03.2019 11:43 ЕгеЖ

Шановний 28-й! Наступне судове рішення можна передбачити, наприклад, таким “… набирає законної сили… та оскарженню не підлягає”, що заздалегідь супереситиме, як мінімум, статті 55 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИЕгеЖЕгеЖ = {Офіційне тлумачення частини першої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

{Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011}

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

{Статтю 55 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1401-VIII від 02.06.2016}

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

{Частина п’ята статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1401-VIII від 02.06.2016}

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.”


6.03.2019 17:29 28

5 березня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України та залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі щодо визначення обмеженого переліку підстав для перерахунку пенсій військовим пенсіонерам. Постанова ШААС вчора набрала законної сили та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, визначеними відповідними положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, що рішенням від 12 грудня 2018 року, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними та нечинними пункти 1, 2 постанови Кабміну від 21 лютого 2018 року №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб” та зміни до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військ служби, та деяких інших осіб”, які затверджені відповідною постановою Уряду. На думку суду, оскаржуваними нормативно-правовими актами було звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод осіб, які звільнені з військової служби, в частині визначення складових для грошового забезпечення для перерахунку пенсій.

З повним текстом рішення можна ознайомитись на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень за № 826/3858/18

За повідомленням прес-служби суду


7.03.2019 9:32 плиззз

28й постанова суду в день вынесения/принятия РЕШЕНИЯ набрать юридическую силу не могла (может имеется ввиду УХВАЛА). От решения (если предмет иска не менялся?, а то может быть речь идет о необходимости вынесения дополнительного решения, а не о внесении изменений???) и возможности обжалования в КААС ВС (Украины), КС Украины или ЕСПЧ ? В реестре сведения (судебных ОРИГИНАЛОВ) отсутствуют. ПЛИЗ = ВЫЛОЖИТЕ имеющийся ОРИГИНАЛ РЕШЕНИЯ (Постановления) ШААС от 05.03.2019 года (хоть фото, но читаемое)


7.03.2019 13:22 28

Стосовно нечинності пунктів 1, 2 постанови Кабміну від 21 лютого 2018 року №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”, РІШЕННЯ по справі № 826/3858/18 виніс Окружний адміністративний суд міста Києва 12.12.2018.

Якби Шостий ААСУ це рішення відмінив то виніс би ухвалу , а в цьому випадку підстав приймати інше рішення в нього не було.

Фотокопія скороченої Постанови 6 ААСУ:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1016565415217547&set=p.10165654 1 5217547&type=3&theater

Офіційна іформація на сайті Судової влади України:

https://court.gov.ua/press/news/661591?fbclid=IwAR1HLGjFD481Ew8DKH1b d 0tdmJ8FjMMH0paWdRImmgXOOgsGB_Fq9x8-qLI


8.03.2019 15:26 сенк

28й! Реквизиты номера дела, указанные открытием ссылки https://court.gov.ua/press/news/661591?fbclid=IwAR1HLGjFD481Ew8DKH1b d 0tdmJ8FjMMH0paWdRImmgXOOgsGB_Fq9x8-qLI не верны, ошибочны = имеется лишний знак “/”, но главное, что самого решения ШААС в ЭДРСР — НЕТ, ОБСУЖДЕНИЕ ПОЗЖЕ.


12.03.2019 10:45 інфо

По состоянию на 10:42 12.03.2019 года=: “Довідка Правила відображення інформації по справах … Велика Палата Верховного Суду 240/5401/18 … Надійшла апеляційна скарга 11-198 заі 19 (розгляд 11-198 заі 19) 06.03.2019 про визнання дій протиправними, зобов`язання здійснити перерахунок та виплату пенсії 06.03.2019 Передано судді”


12.03.2019 10:55 адвокат:

если вы защищали власть свиньи украинского народа, вам пенсия не положена.


12.03.2019 12:17 ???!!

20.02.2018 20:25 адвокат Укажите Ваши координаты ( тел или эмейл ) с Вами свяжутся.


12.03.2019 15:42 1542

На портале Великої ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДА дело 240/5401/18 значиться принятым 06 марта 2019 года для определения состава 11.03.2019, заявителем чего указано ГУ УПФУ в Житомирской области (а не Кабмин) https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/autoassig_vp/


12.03.2019 21:43 Інфа Великої Палати

Інформація по зразковій справі 240/5401/18, щодо перерахунку % з 70 до 90.

Апеляційна скарга подана до Великої Палати, Касаційного кримінального та цивільного судів Верховного Суду.

Дата електронного визначення складу суду 06.03.2019

Суддя Саприкіна Ірина Валентинівна

Дата надходження до судді 11.03.2019

Позивач: Бондарчук В.А., Представник позивача: Коржилов Ю.Є.,

Заявник: Головне УПФУ в Житомирській області

Про визнання дій протиправними, зобов`язання здійснити перерахунок та виплату пенсії


13.03.2019 8:57 ===

Звістка з іншої гілки:

13.03.2019 8:29… Зверніть увагу на дати надходження апеляційної скарги ГУ УПФУ… і справи (6 та 11 березня 2019 року), мабуть томуінша іфнормація, зокрема, щодо призначення слуханням - відсутня:

Довідка Правила відображення інформації по справах Друк таблиціВідправити справу на пошту Назва суду Єдиний унікальний номер справи Номер провадження Дата надходження Склад суду Сторони спору Предмет позову Стадія розгляду Дата Назва Велика Палата Верховного Суду 240/5401/18

Надійшла справа за апеляційною скаргою 11-198 заі 19 (розгляд 11-198 асі 19) 11.03.2019 Саприкіна Ірина Валентинівна про визнання дій протиправними, зобов`язання здійснити перерахунок та виплату пенсії 11.03.2019 Передано судді

Велика Палата Верховного Суду 240/5401/18

Надійшла апеляційна скарга 11-198 заі 19 (розгляд 11-198 заі 19) 06.03.2019 Саприкіна Ірина Валентинівна про визнання дій протиправними, зобов`язання здійснити перерахунок та виплату пенсії 06.03.2019 Передано судді”


13.03.2019 9:39 Структура

Cтруктура Верховного Суду :

1) Велика Палата Верховного Суду

2) Касаційний адміністративний суд

3) Касаційний господарський суд

4) Касаційний кримінальний суд

5) Касаційний цивільний суд

Велика Палата Верховного Суду:

1) здійснює перегляд судових рішень у касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм права;

2) діє як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих Верховним Судом як судом першої інстанції ;

3) аналізує судову статистику та вивчає судову практику, здійснює узагальнення судової практики;


14.03.2019 16:34 Щодо виконання ПФ рішень судів

Отримав сьогодні відповідь з ПФ щодо оскарження незаконності зниження % пенсії з 90 на 70. Посилаються на ст 13 Закону 2262 “Про пенсійне забезпечення …”і намагаються переконати що вони праві.

Разом з цим у відпрвіді є цікава дописка , дослівно:

” також зазначаємо, що рішення судів у справах щодо пенсійного забезпечення, які набрали законної сили, ВИКОНУЮТЬСЯ ДОБРОВІЛЬНО ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ в межах покладених судом зобовязань, з урахуванням повноважень , наданих чинним законодавством.”

Як це розуміти, ПФ добровільно може не виконувати рішення судів , тобто рішення судів не є обовязковими для виконання ПФ ???


14.03.2019 17:59 Для предыдущего

Нужно расстрелять Реву посадить Гройсмана и все в этой стране наладится


15.03.2019 9:12 1519

Не надо “психовать”, написано верно, т.е. как предписано судрешением и в тех обьемах составляющих исполняется без вмешательства ГИС )ГосИсполнитСлужбы)!!!, с учетом ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 649 про ПОРЯДОК погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду … Цей Порядок визначає механізм погашення заборгованості, що утворилася внаслідок нарахування (перерахунку) пенсійних виплат на виконання судових рішень, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Пенсійному фонду України на цю мету.

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

боржник — орган Пенсійного фонду України, визначений судом боржником у виконанні судового рішення;

стягувач — фізична особа, на користь якої винесено рішення;

рішення — рішення суду, що набрали законної сили та видані або ухвалені після набрання чинності Законом України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”, на виконання яких стягувачу нараховано пенсію, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету та залишається невиплаченою, або рішення суду про стягнення коштів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про виконавче провадження” та “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”.

Боржник веде облік рішень у реєстрі рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою (далі — реєстр), відповідно до порядку, встановленого Пенсійним фондом України.

Черговість виконання рішень визначається датою їх надходження до боржника.

Для підтвердження суми, що підлягає виплаті, боржник подає до Пенсійного фонду України:

документ, що підтверджує дату надходження судового рішення до боржника;

копію судового рішення (судових рішень) або виконавчого листа;

розрахунок суми, що підлягає виплаті, засвідчений керівником боржника або уповноваженою ним особою.

Перевірку обґрунтованості розрахованої боржником суми, що підлягає виплаті, проводить в Пенсійному фонді України комісія з питань погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду (далі - комісія).

Комісія утворюється у складі не менше семи осіб. Персональний склад комісії, її голова, заступник голови та секретар затверджуються Головою правління Пенсійного фонду України.

Засідання комісії є правоможним за умови присутності на ньому не менше двох третин її складу і проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Комісія приймає одне з таких рішень: про наявність підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку;

про відсутність підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку.

У разі відсутності підстав для виплати суми, зазначеної в розрахунку, у п’ятиденний строк комісія повідомляє боржнику про прийняте рішення, зазначивши при цьому причини відмови.

У разі потреби комісія може прийняти рішення про повернення матеріалів боржнику на доопрацювання.

Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більшість присутніх на її засіданні членів. Рішення оформляються протоколом, у якому за наявності підстав зазначаються пропозиції щодо перерахунку коштів на рахунок боржника. Протокол підписується всіма членами комісії і подається Голові правління Пенсійного фонду України, який не пізніше трьох робочих днів приймає рішення про виділення коштів.

Виділення коштів для виплати здійснюється Пенсійним фондом України в межах наявних бюджетних призначень Пенсійному фонду України на цю мету шляхом перерахування коштів боржнику.

Боржник у триденний строк повідомляє стягувачу про виділення коштів та не пізніше десяти робочих днів з дня надходження коштів у межах встановленого Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періоду виплати пенсії зобов’язаний здійснити виплату стягувачу суми, що підлягає виплаті, у порядку, встановленому статтею 47 зазначеного Закону.


Комментировать