ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Перерахунок пенсій військовим

Уважаемые военные пенсионеры, если пройдет проект закона (выдержки в конце статьи ), выброшенный в интернет инсайдером, то ситуация будет не хуже чем считать пенсию с новых , согласно ПКМ от 30.08.2017г. №704, оклада по должности + оклада по званию +% надбавка за выслугу лет и это умножить на % выслуги . Суть проекта : Выбирается личный коэффициент ( Кл )за 24 месяца подряд ( соотношение вашей зарплаты ( если была больше максимального размера зарплаты с которой уплачивались социальные( страховые ) взносы то этот максимальный размер , к средней по стране за соответствующий период ). Вычитается коэффициент выслуги лет ( Кв ), который равен удвоенной вашей выслуге, учтенной при назначении пенсии (30 лет — Кв=0,6, 36 лет— 0,72 и т.д.) Однако внимание, новшество, после 60 лет в этот коэффициент добавляется гражданский стаж, если такой имеется и производится перерасчет пенсии . За 1 год к = 0.01 , за 10 лет к = 0.1. Т.е., если у Вас 34 года выслуги и 10 лет гражданского стажа, то коэффициент будет Кв = ( 34х2 ) : 100 +( 10х1 ):100= 0.68+0.10=0.78, а не 0.68. Далее считаем: 3764,40 Х Кл Х Кв = Ваша пенсия. Примечание 3764,4 = средней заработной плате в Украине, с которой уплачены страховые взносы за 2014,2015 та 2016годы. Если пройдет, то Реве респект!!! ЗАКОН УКРАЇНИ. Проект. Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами): 8) статтю 13 викласти у такій редакції: .. “Розмір пенсії; за . вислугу років обчислюється за формулою, передбаченою частиною першою статті 27 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. При цьому: для визначення коефіцієнту страхового стажу відповідно до статті 25 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за періоди вислуги років, передбачені статтею 17 цього Закону, у тому числі обрахованої у пільговому обчисленні (стаття 17 цього Закону), величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 2%. Інші періоди страхового стажу враховуються з величиною оцінки одного року страхового стажу 1%; для визначення заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, враховується грошове забезпечення за періоди та у порядку, встановлені частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону; коефіцієнт страхового стажу не обмежується максимальним розміром. 12) у статті 172: у назві статті після слів “проходження служби” доповнити словами “/ роботи на посадах”; у частині першій після слів “за цим Законом” доповнити словами “трудовою книжкою та іншими документами про страховий стаж.”; частину третю викласти у такій редакції: “Перелік документів, що підтверджують окремі періоди військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, які підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні або на пільгових умовах, визначається Кабінетом Міністрів України.”; 24) текст статті 63 викласти в такій редакції: “Перерахунок раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їхніх сімей провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку. Після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” проводиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії за нормами цього Закону. Подальші перерахунки особам ( 60 р +), які після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” продовжували працювати:, проводяться у. порядку, передбаченому абзацами 1, 3 та 5 частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зміст ст. 42 ч.4. 1. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. 3. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. 5. Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. {Частину четверту статті 42 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017} Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”, та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.) З 1 січня 2018 року пенсії, призначені до набрання чинності Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, за нормами цього Закону та відповідно до Закону України “Про прокуратуру” (за їх бажанням), перераховуються за нормами цього Закону на підставі документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше. При цьому: для обчислення грошового забезпечення/заробітної плати враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого було призначено пенсію після звільнення зі служби. При визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії відповідно до абзаців 8-12 частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” ( зміст ст 40 Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою: Кз = Зв : Зс, де: Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи; Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу); Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), а в разі одноразової сплати єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” — за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь.), застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за останній місяць, за який враховано грошове забезпечення, з якого було вперше призначено пенсію відповідно до цього Закону після звільнення зі служби; у разі відсутності у матеріалах пенсійної справи відомостей про грошове забезпечення/заробітну плату військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію за цим Законом, на день звільнення зі служби чи на день смерті, для перерахунку пенсії враховується грошове забезпечення/заробітна плата, з якого була обчислена та виплачувалася пенсія станом на 31 грудня 2017 року; для визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2014,2015 та 2016 роки. ( 3764.57 ) Протягом 2018 року особа може надати додаткові документи про страховий стаж та у порядку, передбаченому частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону грошове забезпечення/заробітну плату за будь-які 24 календарних місяці служби підряд до 1 січня 2018 року для проведення перерахунку пенсії у порядку та строк, передбачений частиною третьою цієї статті. З 1 жовтня 2018 року пенсії, перераховані відповідно до частин третьої, четвертої цієї статті, перераховуються з урахуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією статтею, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.”; 25) статтю 64 викласти в такій редакції: “Стаття 64. Індексація пенсій Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії у порядку та строки, встановлені частиною другою статті 42 та пунктом 45 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Пенсії, обчислені із урахуванням грошового забезпечення, обчисленого в порядку, визначеному частинами восьмою — десятою статті 43 цього Закону, перераховуються у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті після визначення заробітку в порядку, визначеному частинами третьою — сьомою статті 43 цього Закону.”; II. Прикінцеві та перехідні положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: підпунктів 8, 13, 18, 19, 21 та 24 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовуються з 1 січня 2018 року; пунктів 2 і 4 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2018 року.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 7

12.03.2018 10:30 Сс

Да ни чего вы не способны сделать, вы батраками были всю жизнь.


12.03.2018 12:34 Для Сс от батраков

А Вы способны что-нибудь сделать с барыгами? Так покажите если способны. Пока же видно одно, что майдан ради барыг и был устроен. Если не согласны, то аргументируйте.


12.03.2018 12:42 ...

У меня 10370 пенсия, у меня все ок


12.03.2018 12:52 ...

О каком перевороте речь… Моя страна Украина, проходит сложный путь демократии, и выборы 2014 это показали.


12.03.2018 13:11 О каком перевороте речь

Да кто его знает о каком??? Меня, и не только меня, и в школе, и на курсантской учили, что была Великая Октябрьская Революция 1917 года, а позже оказалось, что это был переворот… Сейчас учат, что произошла Революция Гидности, чем она окажется позже, увидим, конечно если доживем. У нас непредсказуемое прошлое…


12.03.2018 13:12 Вова

Повышение пенсий военным: обещанного три года ждут НАНА ЧЕРНАЯ 12:31, 12 марта 2018 267 0 Украинские военные, которых не коснулась пенсионная реформа, полгода безуспешно ждали обещанного закона о повышении им соцвыплат. Правительство решило проблему иначе – приняло постановление, но для его внедрения, опять-таки, нужны законодательные изменения. В Украине пенсионная реформа с опозданием на полгода, но, наконец-то, коснулась и военных. В марте-апреле почти пятистам тысячам военнослужащих начнутся первые повышенные выплаты. Осуществляться они будут не из Пенсионного фонда, а исключительно за средства госбюджета. На эти цели выделяется 7 миллиардов гривен. Причем перерасчет будет проведен «задним числом» — с 1 января 2018 года. В среднем пенсии вырастут на 1,5 тысячи гривен. Второй этап запланирован с 1 января 2019 года, третий — с 1 января 2020 года. В итоге, пенсии военнослужащих увеличатся вдвое. Вот только этот поэтапный план, как отметил глава Минсоцполитики Андрей Рева, будет осуществлять «с учетом наших финансовых возможностей». Впрочем, проблема будущего социального обеспечения военных заключается не только в наличии средств. С учетом того, как принималось решение о нынешнем повышении соцвыплат, эпопея с пенсиями для военнослужащих далека от завершения. История «в лицах» Все началось с принятия Верховной Радой в октябре 2017 года пенсионной реформы, благодаря которой были пересчитаны в сторону повышения социальные пенсии. Однако это не коснулось военных и силовиков. Как уверяли в Кабмине, чтобы они стали участниками процесса, необходимо было принять специальный закон. Этого документ не был подготовлен в срок. Впрочем, и на сегодня его не существует. В правительстве пояснили, что главная проблема – сложности процесса разработки такого документа. Дело в том, что у военнослужащих, которые сейчас выходят на пенсию, и тех, кто ушел на заслуженный отдых 20 лет назад, втрое отличаются расчетные суммы. То есть, с учетом нынешних изменений должностных окладов военных, необходимо повысить пенсии и тем, кто уже в отставке. На все про все потребуется около 36 миллиардов гривен. Сейчас выделение таких средств – вещь для Украины неподъемная. Но возмущение «забытых» ветеранов изо дня в день набирало обороты. Мирные акции протеста в большинстве городов переросли в блокирование автотрасс, затем — Кабмина и Верховной Рады, сессий местных советов. Осознавая, что ситуация накаляется, Кабмин 21 февраля текущего года принял решение о пересчете и повышении пенсий военным без принятия законодательных изменений. Не понадобилась и сложная процедура обсуждения нововведений, о чем долгое время твердили в Минсоцполитики, — ни согласования с Советом национальной безопасности и обороны, ни обсуждения в парламентских комитетах. Все свелось к минимуму – утверждению постановления Кабмина. При этом в правительстве сообщили: для полного решения проблем пенсионного обеспечения военнослужащих и силовиков все равно необходимо принятие законодательных актов. Это очень важно, чтобы установить повышение размера пенсии в зависимости от того, принимал ли человек участие в боевых действиях. Но пока вопрос остается не урегулированным. Те, кто воевал, и кто к этому не причастен, на сегодня будут получать одинаковую пенсию. Эксперты видят странность в том, что военнослужащих, благодаря правительственному постановлению, в выплатах уравняли, а вот силовики получили особые привилегии. Кабмин 21 февраля текущего года принял решение о пересчете и повышении пенсий военным без принятия законодательных изменений / фото УНИАН Так, все категории пенсионеров МВД с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере, плюс доплата за 2016 год. С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 — старый размер пенсии плюс 75% от суммы повышения, а с 1 января 2020 — полноценно новый пересчитанный размер пенсий. Эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский, считает, что постановление Кабмина появилось не случайно. Законопроект о пенсиях военнослужащих, столь необходимый для наведения порядка в этой сфере, заблокирован не потому, что процедура прохождения сложная, а потому, что отдельное ведомство хотело иметь преференции в этом вопросе. «МВД выставило условие – поставить сотрудников ведомства в более удачное положение по сравнению со всеми другими военными пенсионерами. Вот и вся ситуация с законом. Сейчас, благодаря постановлению Кабмина, МВД получило преференции», — отметил эксперт. По его мнению, закон о пенсиях военных необходим, но постановление Кабмина сняло все политические моменты, поэтому документ может «зависнуть» надолго. Сомневается он и в том, что «ошибки» правительства в нем удастся исправить: «Постановление утверждено, в законе, конечно, некоторые его положения можно частично исправить. Но, с учетом особенностей нашего законотворчества, как все будет, сказать сложно. Все на совести властей». Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина также считает, что в постановлении Кабмина – большая несправедливость, поскольку документ предусматривает однобокий подход по отношению к военнослужащим. Поэтому без нового закона нормализовать ситуацию невозможно. «Никакими подзаконными актами, постановлениями правительства нельзя нормализовать ситуацию, установить справедливую индексацию пенсий, сделать их перерасчет соответствующим принципам, которые уже введены в отношении остальных пенсионеров. Поэтому такие изменения нужно вносить исключительно путем законодательства», — сказала Южанина. А зачем вообще нужно было принимать постановление, и, тем более, зачем понадобился новый закон, если в Украине такой… уже действует? Закон не по карману В Украине перерасчет пенсий военным должен соответствовать выписанным четверть века назад правилам – с 1992 года. Происходить это должно при любом изменении денежного обеспечения в Украине, в том числе, уровня минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Кроме того, пенсии должны быть пересчитаны, если меняется размер хотя бы одного из денежных обеспечений военнослужащих — оклада, надбавки за звание, за выслугу лет, за ученую степень, различных премий и т.д. Ведь можно было внести в закон изменения в отношении участников боевых действий и только лишь? Экономический аналитик Александр Ткач, считает, что необходимости в новом законе нет. Просто по нормам действующего [закона] пересчитать пенсии военным нет возможности из-за отсутствия средств. «Я являюсь членом рабочей группы при Минсоцполитики, которая создана по поручению премьер-министра и занимается пенсионными вопросами, к которым относится и пенсия для военных. Так вот, никто никакой новый закон или постановление, не обсуждал, все под грифом секретности. Причем еще придумали, что закон нужно обсуждать с СНБО. Это – полная чушь. Никакой новый закон вообще не нужно разрабатывать. Просто людям морочат голову. Нет денег, чтобы пересчитать им пенсии по действующему закону. Для этого необходимо более 40 миллиардов гривен. Дефицит Пенсионного фонда – свыше 139 миллиардов гривен. Но обещано было поднять военным пенсии – вот и повысили, на копейки», — рассказал эксперт. Проблема того, что пенсия военнослужащего сравнялась с пенсией гражданского человека, копилась в Украине годами / фото Министерство обороны Украины По его мнению, то, что сейчас происходит – еще один образец ручного управления экономикой, в частности, социальной защитой, чего в цивилизованном государстве быть не должно. Эксперт убежден: написать новый закон хотят только по одной причине – оптимизировать затраты. «Новый закон нужен только для оптимизации затрат. Чтобы это сделать, просто-напросто выпишут новую формулу расчета, новые коэффициенты. Пока решили дать по тысячи гривен всем, а потом будут решать, как же навести порядок и восстановить справедливость», — сказал Ткач. С другой стороны, решить проблему военных пенсионеров «проще пареной репы». Есть закон — обращаешься в суд, и все выплаты должны быть пересмотрены. Но не тут-то было. По решению Кабмина от 2008 года, соцвыплаты для этой категории граждан пересматриваются при условиях, определенных Кабинетом министров. Но уже десять лет таких «условий» не существует. Поэтому если даже Фемида будет на вашей стороне, Пенсионный фонд пересчитывать пенсию не будет, аргументируя это тем, что нет соответствующего решения Кабинета министров. Круг замкнулся. Проблема того, что пенсия военнослужащего сравнялась с пенсией гражданского человека, копилась в Украине годами. Но воинская служба – особая государственная служба, и людям, которые рискуют своей жизнью ради свободы и суверенитета Родины, государством должны быть обеспечены привилегии, в том числе и в пенсионном обеспечении. Возможно, правительство в новом законе все расставит на свои места. Вот только когда он появится, тяжело сказать. Все может получится, как с пенсионной реформой, когда адекватное повышение пенсий не коснулось 1,5 миллиона украинцев, которым доплатили копейки. И все потому, что в то время, когда они уходили на заслуженный отдых, их зарплата была мизерной. Причем в этом случае не играет роли трудовой стаж, хотя он может быть далеко за 35 лет. Теперь правительство заявило, что займется разработкой механизма, который позволит сделать роль стажа выше заработной платы при начислении пенсий. Но вот только в Кабмине не сообщили, когда этого ожидать… Нана Черная Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главная / Общество • • •

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10038647-povyshenie-pensiy-voennym-obeshchannogo-t ri-goda-zhdut.html


13.03.2018 23:26 Военпесов поимели очередной раз

Опять нас обули, без изменения в пенсионном законе КМУ не имеет права использовать бюджетные деньги для выполнения своего , которое противоречит действующему закрнупостановления


13.03.2018 23:29 Повтор

Опять нас обули. Без изменения в пенсионном законе КМУ не имеет права использовать бюджетные деньги для выполнения своего постановления, которое противоречит действующему закону.


14.03.2018 13:59 Brat777

Розенко рассказал, когда военные пенсионеры получат пересчитанные пенсии

Размещено: 13.03.2018 Процесс пересчета и осовременивания пенсий военных пенсионеров уже запущен. Первые выплаты новых пенсий начнутся в конце марта. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала NEWSONE. “Сейчас этот процесс продолжается. В конце марта стартуют уже реальные выплаты пенсионерам…Я убежден, что на протяжении марта-апреля военные пенсионеры получат новые пенсии”, — подчеркнул он.


14.03.2018 14:21 Brat777

З другої половини березня Пенсійний фонд розпочне виплaти перерaховaних пенсій військовослужбовцям.

Про це повідомляє прес-службa Депaртaменту інформaції тa комунікaцій з громaдськістю Секретaріaту Кaбінету Міністрів Укрaїни, передaє Злaтопіль. Основі виплaти розпочнуться з 1 квітня. Пенсії будуть перерaховaні з 1 січня 2018 року. Тобто, в квітні військові пенсіонери отримaють перерaховaну пенсію зa січень-квітень. Пенсії будуть перерaховaні зa довідкaми уповновaжених структур, в яких особи проходили службу (Міноборони, МВС, тa інші) — пенсіонерaм не потрібно окремо звертaтися до Пенсійного фонду. Для перерaхунку пенсій військовослужбовцям (окрім осіб нaчaльницького і рядового склaду оргaнів внутрішніх спрaв) будуть врaховaні: оклaд зa посaдою, оклaд зa спеціaльним звaнням, процентнa нaдбaвкa зa вислугу років. При перерaхунку пенсій особaм нaчaльницького і рядового склaду оргaнів внутрішніх спрaв врaховувaтимуться: оклaд зa посaдою, оклaд зa спеціaльним звaнням, процентнa нaдбaвкa зa вислугу років, щомісячні додaткові види грошового зaбезпечення, премія зa січень 2016 року.


14.03.2018 14:27 Brat777

Кабинет Министров ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании. Так, размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрация. Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.


14.03.2018 14:34 ТТ

Кабинет Министров ввел монетизацию льгот — бесплатный отсос.


14.03.2018 14:35 ТТ

Кабинет Министров ввел монетизацию льгот — бесплатный отсос.


14.03.2018 15:24 Вопрос для ТТ

А ты у путина на платной основе отсасываешь?


14.03.2018 16:42 Пастушенко Юрий

Уряд ухвалив рішення про перерахунок пенсій особам, звільненим з військової служби

Постановою Кабінету Міністрів від 21.02.2018 № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» визначено порядок перерахунку пенсій військовим пенсіонерам.

На підставі повідомлення Мінсоцполітики про наявність підстав для перерахунку військових пенсій Пенсійний фонд України розпочав роботу з виконання урядового рішення.

Перерахунок військових пенсій здійснюватиметься з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного згідно Постанови Уряду від 30.08.2017 № 704 на 1 березня 2018 року: окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься поетапно починаючи з 1 січня 2018 року у таких розмірах: з 1 січня 2018 р. — 50 відсотків; з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — 75 відсотків; з 1 січня 2020 р. — 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.

Для колишніх працівників міліції перерахунок пенсій здійснюватиметься із урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 р., визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 988.

Із 1 січня 2018 року виплата проводитиметься в розмірі 100 відсотків суми підвищеної пенсії.

Сума перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 рокуобчислюється органами Пенсійного фонду України станом на 1 січня 2018 року та виплачується після виділення коштів на їх фінансування з державного бюджету в такому порядку: з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 50 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 року; з 1 січня 2020 р. — щомісяця окремою сумою у розмірі 100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2017 р. та до забезпечення повної виплати розрахованої суми.

Для перерахунку військових пенсій пенсіонерам звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно!

Головні управління Фонду забезпечують формування та передачу списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, уповноваженим органам силових міністерств та відомств для отримання від них довідок про грошове забезпечення.

Після опрацювання наданих довідок виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься основними та додатковими відомостями з березня 2018 року.


14.03.2018 16:48 карл

Юрий, с добрым утром или ты на зимовке в Антарктиде был? Эту новость давно уже обговорили и забыть даже успели. Давай что-то посвежей.


14.03.2018 16:58 BRATy777

30 поездок — это за год или за месяц? Фуйня какая-то,ведь в разных регионах и даже в масштабе области разные цены на проезд. Опять пейсатые православных наебали!!!Сколько ещё их можна терпеть?


14.03.2018 17:00 Центр

карл-Он на Говерле сидел-готовил салют по случаю перерасчёта пенсий чтоб вся Эвропа порадовалась за страну во главе которой стоят напёрсточники.


14.03.2018 17:12 Андрей Рокотов

Борец диванный, правдолюб шелудивый, Это я ЦЕНТРУ. Сцыкун ты а не ЦЕНТР.


14.03.2018 17:14 карл

14.03.2018 16:58

Так это не просто пейсатые православных нае… Это фековая децентрализация Порошенко, они сбросили с себя полностью эту проблему на местные бюджеты. Поэтому имеем, что часть денег местных бюджетов сформированные из наших налогов, штрафов, уплат ЖКХ, оплаты за проезд в коммунальном транспорте будет идти по кругу опять же на оплату проезда льготников. Но разрешение на эту процедуру каждый раз меры городов должны будут получать у них в Киеве, потому что местные бюджеты сначала они собирают в Киеве, а потом по своей воле разрешают их тратить на местах.


Комментировать