ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS МВС відмовляє своїм пенсіонерам

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Департамент фінансово-облікової політики вул. Богомольця, 10, м. Київ-24, 01601, Гончар Микола Степанович тел. 256-0333 www.mvs.gov.ua ––––––––––
08 квітня 2016 року № 15/2-Г-497 м. К1ровоград, 25031

У Департаменті фіансово-облікової політики МВС України, за дорученням керівництва Міністерства, розглянуто Ваше звернення стосовно перерахунку пенсій пенсіонерам з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу з грошового забезпечення поліцейських. У межах компетенції повідмляємо, що відповідно до частини 4 статті 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (далі — Закон) усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введениям для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і проводиться в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. Згідно з пунктом 1 Порядку проведения перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 13 лютого 2008 року № 45, перерахунок раніше призначених відповідно до цього Закону пенсій проводиться в разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством. Законом України від 23 грудня 2015 року № 900-УШ статтю 63 Закону було доповнено новою частиною, відповідно до якої перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здіснюється з урахуванням вид1в грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством для поліцейських. Відповідно до абзацу 2 пункту 2 рішення Конституційного Суду України від 09 лютого 1999 року № 1-рп/99, за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, згідно з якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з утратою ним чинности, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце. У зв’язку з цим вищезазначені положення частини третьої статті 63 Закону щодо перерахунку пенсій колишнім особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) з урахуванням видів грошового забезпечення, установлених законодавством для поліцейських, застосовуються до правовідносин, що виникли після набрання чинності Законом Украни від 23 грудня 2015 року № 900-VIII, а саме після 29 грудня 2015 року. Постанова Кабінету Мінстрів України від 11 листопада 2015 року № 988 набрала чинності 02 грудня 2015 року, тобто до прийняття і набрання чинності Законом України від 23 грудня 2015 року № 900-VIII. Тому факт її прийнятгя не породжує підстав для проведения перерахунку пенсій особам з числа колишніх працівників міліції. Інших актів Уряду, якими б зміювалися розміри чи вводилися нові види грошового забезпечення поліцейських, не прийнято. Крім того, постанову Кабінету Міністрів України не можна розглядати як акт, яким було змінено розмір і види грошового забезпечення для поліцейських (як цього вимагає положення статті 63 Закону), оскільки цим нормативно-правовим актом види і розмір грошового забезпечення поліцейських було встановлено вперше в історії української держави. До цього такої категорії працюючих узагалі не існувало. Аналіз вищевикладеного свідчить, що на сьогодні для здійснення перерахунку пенсій пенсіонерам з числа колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які отримують пенаю на підставі Закону, немае достатніх законних підстав.

Директор Департаменту С.М. Шевнін

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 15

17.03.2017 7:49 е.п.н.х.

все .уета … не минет сия горькая чаша наполненная черной неблагодарностью и нынешних полициантов, как было вчера, так будет и завтра. или как есчо говорца, что не верь солдат цветам они увянут, не верь жидам, они обманут!


21.03.2017 8:38 В.В.

Ну а причем здесь Автономная республика Крым и Севастополь? Так же и 50 % на льготы, когда ментопенсы требуют пенсии на уровне полициейских! ШОТО пацаны вы перемудрили с Крымом и льготами. С ментопенсовскими пенсиями на уровне полицейских это понятно, но с льготами -нет т.к. не может пенсия с учетом льготы на ком. услуги, быть выше чем у полицейского на пенсии.


21.03.2017 9:08 про пенсию

какое повешение пенсию Петю и остальных клюнул американский петух в жопу они теперь думают что еще подлизывать на западе чтоб им три сребреника предателей своего народа дали ,віходите из того что есть надейтесь на себя


21.03.2017 11:32 Ігор

МВД ПРИЗЫВАЕТ ПОЛИТИКОВ НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ И ПЕНСИОНЕРОВ ОВД 21.03.2017 | 09:11 facebook twitter vkontakte

Сейчас руководство МВД принимает все необходимые меры для решения этой проблемы. В декабре 2016 года с целью разработки единой правовой позиции относительно пересчета пенсий бывшим сотрудникам милиции министр внутренних дел инициировал создание рабочей группы. В нее вошли сотрудники структурных подразделений аппарата МВД, Государственного научно-исследовательского института МВД, Ассоциации ветеранов МВД, а также представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во исполнение Закона № 900-VIII, который принят по инициативе Министерства внутренних дел, 3 февраля 2017 письмом МВД № 1461/05 / 22-2017 в Пенсионный фонд Украины направлено Сообщение об основаниях перерасчета пенсий. Руководство МВД призвало принять все необходимые шаги, которые предусмотрены законодательством, чтобы определить порядок проведения перерасчета пенсий бывшим сотрудникам милиции, учитывая денежное обеспечение полицейских. Разработаны также приказ МВД от 17.02.2017 №138 «Об утверждении Перечня должностей начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины (милиции), которые имеют право на пенсионное обеспечение или получают пенсию на условиях Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», которые приравниваются должностям полицейских», который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 15.03.2017 за № 348/30216. С целью решения проблемных вопросов, возникающих в ходе подготовки проведения перерасчета пенсий, МВД инициировало перед Кабинетом Министров Украины создание межведомственной рабочей группы под председательством Министерства социальной политики. Министерство внутренних дел последовательно отстаивает интересы пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел и максимально способствует восстановлению социальных гарантий и устранению диспропорции в их пенсионном обеспечении. Ведь пенсионеры ОВД имели такие же риски для жизни, которые имеют полицейские сегодня. Все шаги МВД в урегулировании вопроса пенсионного обеспечения поддерживаются представителями ветеранских и профсоюзных организаций органов внутренних дел. Департамент коммуникации МВД Украины Розумних прехільників прохання не напрягатся!!!


21.03.2017 13:06 Микола

дійсно..вірте владі!!!! вона працює!!!!


22.03.2017 9:19 НИК

О 10.00 год. 21 березня 2017 року, пройшла “” БЕЗСТРОКОВА ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ НЕПОКОРИ”” під стінами МВС УКРАЇНИ. (м. Київ, вул. Богомольця, 10) . Зібралося 300-400 пенсіонерів, та працівників поліції та спец.орг.,,це з 65000 пенсіонеів , тільки м.Києва.Організації проведення акції, як такої , не було взагалі.Тому акція так і пройшла. ” Безстроково”, навщіо людям дурити голову про безстроковсть,пенсіонери приїхали з далеких областей, закарпаття,буковини, Дніпропетровської,Ченівецкої,Тернопільськаої, Хаьківської, Чернігівської,Черкаської ол,не зважачи на те, що деякі пенсіонери , дізналися по проведення акції тільки 20.03.2017р., а песіонерів Києва , одиниці. Організації для ” безстрокової” ацї по встаовленню наметів,та і самих наметів не було, і не плануалось, хоча деякі пенсіонери, не місцеві(харківська, чернігівсьа … об.) пропонували встановити декілька наметів для чергування.Ніякого плану проведення акії не існувало взагалі і це не перший раз. Як подивитися з боку, враження зібралися декілька громадськхих організацій щоб заявити про себе, та загітувати в свої члени,як перед виборами.Кожен виступаючий,голова, або член організаії пропонував свій варіант провдення акції Не існувало єдиного центру управління акцією. Сумно дивитися на такі акції, а тим паче якщо вони проводяться працівниками МВС, тому що колишні пацівників МВС не буває.


22.03.2017 9:43 пенсионеру МВД

От такими працівниками МВС вони і раніше були, що з них взять? Ганьба!!! Хто-хто, а ментопенси, працюючи в різних структурах мали кращу від военпенсів згуртованість та взаємовиручку. Бачив своїми очами. І як хто з них чи їх знайомих куди “вляпався” вони тягнули разом такого, включаючи і свої можливості і зв’язки з діючими працівниками МВС. Так було. А стосовно мешканців Київа — вони вже навно стали жителями куйова. Як підтримували банду гопників так і тепер — супер банду бариг. Не буде з цих якцій толку і крапка.


23.03.2017 8:08 автору от 9.43

Пошел на ху.


23.03.2017 14:44 автору от 8.08

ты там сам давно уже сидишь, скучно? Пусть тебе пенсию повышают бляди, наркоманы, валютчики, мелкие и крупные воры, которых ты крышевал будучи на службе.


23.03.2017 19:20 человек

Насмешил наивный)) ..с приходом полицеских полковников крышевание прекратилось? Верно то что пуще прещних увеличелось…


23.03.2017 20:45 человеку

Кого насмешил? Кто это те пришедшие полицеские полковники? Да это те же самые переобувшиеся в новую форму полковники. И правильно пишешь, что крышевание не прекратилось, а пуще прещних увеличелось… За всё это переобувание надо платить, ты не знал? Смешной.


23.03.2017 21:08 человек

не, платить надо, но только нынешним нуворишам, что и делается, а вот прежним уже неполучеца, поскольку те, по мнению люстратов, вероятно уже не в деле…)))


23.03.2017 21:43 человеку

А вот и в тему “В Донецкой области при получении взятки задержан сотрудник патрульной полиции Управление патрульной полиции Краматорска- пресс-служба прокуратуры Донецкой области. “В правоохранительные органы обратился гражданин с информацией о том, что его знакомый — сотрудник патрульной полиции требует у него взятку в сумме 1000 долларов. За эту ​​сумму правоохранитель обещал вернуть мужчине ранее изъятое за административное правонарушение водительское удостоверения. В четверг, 23 марта, после передачи средств в сумме 27 тыс. грн представители прокуратуры области совместно с СБУ и работниками Нацполиции задержали инспектора дежурного отдела дежурной службы Управления патрульной полиции в городах Славянске и Краматорске, который в настоящее время выполняет обязанности пресс-офицера управления патрульной полиции в городе Славянске и Краматорске”, — говорится в сообщении. Сотрудник патрульной полиции задержан в Краматорске при получении 27 тыс. грн взятки, — прокуратура 03 Сейчас патрульного полицейского задержан, решается вопрос об объявлении подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а также избрание меры пресечения”.


23.03.2017 21:47 человек

подобное тянется к подобному, равно как преподобные, холят и лелеят, себе же подобных, иных, не таких как они, — бросают в нищету умирать…


23.03.2017 21:48 человек

подобное тянется к подобному, равно как преподобные, холят и лелеят, себе же подобных, иных, не таких как они, — бросают в нищету умирать…


28.03.2017 16:48 Ігор

http://mvs.gov.ua/ua/pages/376_MVS_napravilo_list_do_Pensiynogo_fondu_Ukraini_sh chodo_pererahunku_pensiy_osobam_ryadovogo_i_nachalnickogo_skladu_organiv_vnutris hnih_sprav_milicii.htm 28.03.2017 МВС направило лист до Пенсійного фонду України щодо перерахунку пенсій особам рядового і начальницького складу органів внутрішні… http://mvs.gov.ua/ua/pages/376_MVS_napravilo_list_do_Pensiynogo_fond u_Ukraini_shchodo_pererahunku_pensiy_osobam_ryadovogo_i_nachalnickogo_s… 1/1 Пенсійний фонд України 22 березня 2017 року №4019/02/22-2017 Про розгляд листа У Міністерстві внутрішніх справ України розглянуто лист Пенсійного фонду України від 14.02.2017 № 4133/02-23 щодо перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон). Повідомляємо, що згідно з вимогами частини 3 статті 63 Закону, з урахуванням змін, унесених Законом України від 23 грудня 2015 року № 900-VII (далі – Закон № 900), перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством для поліцейських. З метою забезпечення виконання вимог Закону, а також судових рішень, винесених судами з цього питання та які набрали законної сили, МВС надіслано в установленому порядку до Пенсійного фонду України повідомлення про підстави перерахунку пенсій. Позицію, висловлену в листі МВС від 24.02.2016 № 2810/05/14-26, спростовано судовими рішеннями, які набрали законної сили, тому на сьогодні брати її до уваги не можна. Закон №900 набрав чинності з 29 грудня 2015 року, тому вважаємо, що перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) має здійснюватися з урахуванням грошового забезпечення, установленого для поліцейських згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», з першого числа місяця, що йде за місяцем, у якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії, тобто, з 01 січня 2016 року. На даний час на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» триває процедура ліквідації територіальних органів Міністерства внутрішніх справ. Відповідно до частини другої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Разом з тим до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється (пункт 4 статті 105 Цивільного кодексу України). Отже, на даний час повноваження з видачі довідок про грошове забезпечення для перерахунку пенсій особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, залишається за ліквідаційними комісії ГУМВС (УМВС) в областях та м. Києві. Одночасно повідомляємо, що 15.03.2017 за № 348/30216 у Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ МВС від 17.02.2017 № 138 «Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що прирівнюються посадам поліцейських», що дозволить у належний спосіб оформляти довідки про грошове забезпечення для перерахунку пенсій. Водночас надаємо показники середніх розмірів грошового забезпечення поліцейських, визначені з урахуванням поділу за спеціальними званнями, передбаченими статтею 80 Закону України «Про Національну поліцію», станом на січень 2016 року: за спеціальним званням молодшого складу поліцейських — 3851,57 грн.; за спеціальним званням середнього складу поліцейських – 6039, 51 грн. На виконання вимог законодавства просимо надати списки осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), пенсії яких підлягають перерахунку. С.А. Яровий


28.03.2017 19:56 Іван Петрович

З достовірних джерел стало відомо, що сьогодні за вих. 9493/02-23 від 28.03.2017 надіслано лист щодо перерахунку пенсій за підписом заст.голови ПФУ В. Машкіна, який направлено до головних управлінь в обрастях та м. Києві.


28.03.2017 20:32 Читач

О, как вам неслыханно повезло!Ну что, с 1 апреля будете получать пересчитанную пенсию 1000-ми купюрами.


28.03.2017 20:52 Іван Петрович

Читачу. Тебе не пора пролечиться, небось весеннее обострение.


28.03.2017 21:48 робокоп

В общем, заинтересованные граждане вопрос размера пенсии после перерасчета уже обсудили на милицейской форуме, и пришли к единодушному выводу — если голод пережили, то переживем и изобилие! А если серьёзно, то особого шика не будет. Прикидывали, что тем кто получал 1500 — сделают 3000, а тем кто получал 3000 — сделают 4000. Ну а кто от 5000 и выше — тем просто “вэлыка, вэлыка подяка!”. И усьо…


Комментировать