ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Про новий Митний кодекс

  1. Якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днів, митний орган визнає цю митну декларацію недійсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.

думаю, должно быть “Зазначений строк може бути збильшений за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи”

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

10.11.2011 12:38 больше двух низзя

Стаття 109. Помилки у митній декларації

Допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, не тягне за собою застосування санкцій, передбачених цим Кодексом та іншими актами законодавства України, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, посадові особи митних органів надають декларантам або уповноваженим ним особам можливість виправляти помилки, допущені у митних деклараціях.

Якщо особа систематично (більше двох разів протягом місяця) допускає у митній декларації помилки, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган застосовує до такої особи санкції, передбачені цим Кодексом та іншими актами законодавства України.


10.11.2011 20:12 Доцент

А шо Академики когда-нибудь учили кодексы?Нахрена им это нужно.


10.11.2011 20:13 ІІ к. 316

“Митний пост — це митнй орган” — що скажете?


10.11.2011 20:51 декларант

ну, таперича на каждой таможне можно создавать когорту, как говорят одесситы, “модных” фирм со статусом уполномоченного оператора — пусть гоняют зеленый горошек в спрощенном порядке, до брокерской деятельности допустить пару-тройку не менее моднявых контор с выпускниками АМСУ, имеющих монопольное право на навычки в таможенном деле, Держмитслужба установит официально, что группу А будут оформлять только модные таможни, вопреки задекларированному праву оформляться в любом мутном органе — и будет нам вмем пакращення! Коллеги, прошу продолжать дальше список полезных нововведений!


10.11.2011 21:47 Пресслужба

Директор Департамента В.Бондарь на Черновицкой областной таможне заявил:”Таможенный кодекс, несмотря на то что принят в Верховном Совете, на даный момент переписывается за договоренностю Президента Украины так как это надо нам (руководству ГТСУ).”


11.11.2011 5:38 Циник

Ну…. Вю Бондарь — козлобаран извесный. Ляпнул, придурок, что зарплата инспектора должна быть 4000 грн. А у нас так и было, пока Кен с австралопитечкой её не почикали…


11.11.2011 16:39 рекорб

А с какого места взяли сумму страховки 300 000 ЕВРО за брокерскую деятельность.


11.11.2011 19:00 декларант

А с того же, с какого таможня при проведении документальных проверок сможет опечатывать ОНп офисы и компьютеры фирмы инакладывать арест на ее счета!


11.11.2011 19:09 Хи-хи

Можно подумать, что действующий на сегодня Мутный кодекс это идеальный документ и все придерживаються его положений. Посмотрите ст. 312 и 313. Там написано о том, что мутные органы классифицируют товары. А как обстоит дело на практике? Так что от содержания новой редакции Мутного кодекса мздоимство никуда не денется.


11.11.2011 21:23 Ур

“Закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за пору-шення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають”

это как??? сегодня я оформил “что-либо”, а завтра выдали закон который запретил оформление “этого”, — значит я нарушил еще не существующий закон???


11.11.2011 22:49 бывший

2 Хи-Хи. Я сомневаюсь, что Вы тот Хи-Хи, что вел бурную деятельность на форуме около полутора лет назад. В любом случае, коллега (бывший или нынешний), Вы правы относительно полного несоответствия прописанных в законодательстве норм реалиям таможенного бытия. Нах надо новый кодекс если существующий не применяется по человечески? 2 Ур. Коллега, данное положение закона применялось з давніх давен. Если караність діяння усунуть, Ви не будете нести відповідальність за дії, вчинені до набуття чинності новим законом, НО если відповідальність введуть з новим законом, діяння вчинені до набуття чинності цим законом, не потягнуть за собою відповідальності автоматично.


13.11.2011 12:57 Наблюдательный

Подскажите где почитать проект нового Таможенного кодекса?


13.11.2011 18:28 Непроект

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=40331&pf35401=205097


13.11.2011 18:32 Наблюдательному

Можно на “очке” почитать, можно в парке на скамеечке, можно с корешами под 0,7 л изучить. Эт у кого какая фантазия… :-)))


13.11.2011 20:38 Подарок на новий рік
Контроль з застосуванням системи управління ризиками – це оцінка ризику шляхом аналізу (в тому числі з використанням інформаційних технологій) поданих документів у конкретному випадку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України з метою обрання форм та обсягу митного контролю, достатніх для забезпечення додержання вимог законодавства України з питань митної справи. Оцінка ризику чого ??????поданих документів на що ???? форма контролю пердбачає його обсяг, це ж просто… І так кожна стаття… Шановні, та всі юристи будуть плакати. Що таке митні формальності ?????? Якщо це форма митних процедур, то юридично, така форма має мати нормативне визначення і процедуру. Хто це зробить в усіх режимах до 01.01.2012 ?????
14.11.2011 9:15 praktic

ЯКБИ ХТОСЬ В ДМСУ ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ ВИВЧАВ ПРАКТИКУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З МИТНОЇ СПРАВИ ЄС, ТО ЗНАЛИ Б, ЩО ВОНА (ПРАКТИКА) ДІЛИТЬСЯ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ І РЕАЛІЗАЦІЮ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ. СПРИЯННЯ ЦЕ ВСЕ ЩО ПОВЯЗАНО З ОФОРМЛЕННЯМИ, ПРОЦЕДУРОЮ НАРАХУВАННЯ, РАННІМ ПОПЕРЕДЖЕННЯМ КОНФЛІКТУ, ЗАВЧАСНИМ ІНФОРМУВАННЯМ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. А АНАЛІЗ РИЗИКІВ — УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, МАЄ ВИКЛЮЧНУ БЕЗПЕКОВУ СКЛАДОВУ (ТЕРОРИЗМ, НЕЛЕГАЛЬНІ КОШТИ, ВИЛУЧЕНІ З ОБІГУ ТОВАРИ). А НАШІ “ВОЖДІ” НАПАЛІОНОВСЬКОГО РОЗЛИВУ, ЗРОБИЛИ ТУПИЙ ПІАР НА ВИХОДІ ІЗ ДЕГТЯРІВСЬКОЇ , НУ ТІПА, “Я Ж КОДЕКС ПРОБИВ” . а ЛОГІКА В ТОМУ, ЩО ТУПО СПИСАНІ РАМКОВІ СТАНДАРТИ, СТАТТІ КОНВЕНЦІЙ, ЯКІ В ПРИМІТИВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ НЕ КОРЕСПОНДУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ НОРМИ ЧИННОГО ЗАКОНУ. ОТ ТАК МАЛЯТА, ГОТУЙМО ЛИЖІ……


14.11.2011 9:49 брокер до нового года
Агент з митного оформлення повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 1) мати або здобувати вищу освіту або мати неповну вищу освіту чи базову вищу освіту; 2) володіти спеціальними знаннями, уміннями та навичками у сфері митної справи. Спеціальні знання, уміння та навички у сфері митної справи агент з митного оформлення здобуває в навчальних закладах митної служби України за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання.

Какие будут комментарии: “…агент з митного оформлення здобуває в навчальних закладах митної служби України за денною (очною), дистанційною чи іншою формою навчання.”


14.11.2011 10:00 такой же брокер до нового года

http://www.qdpro.com.ua/node/12578


14.11.2011 10:29 у русских это так

Статья 146. Специалист по таможенному оформлению Опубликовано 08-12-2010

Специалистом по таможенному оформлению является физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и имеющее квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению. (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ) Специалист по таможенному оформлению осуществляет свою деятельность в качестве работника таможенного брокера (представителя).

Комментарий к статье 146 таможенного кодекса В части нормативного правового регулирования вопросов, связанных с деятельностью специалистов по таможенному оформлению, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, наделен значительно большими полномочиями по сравнению с положениями, относящимися к деятельности таможенных брокеров (представителей). В соответствии со ст. 147 ТК РФ к компетенции указанного органа отнесено регулирование следующих ключевых вопросов: 1) установление квалификационных требований к специалисту по таможенному оформлению (п. 1 ст. 147); 2) определение порядка проведения аттестации (п. 2 ст. 147); 3) определение перечня документов, подаваемых вместе с заявлением о допуске к аттестации (п. 2 ст. 147); 4) утверждение программы квалификационных экзаменов (п. 2 ст. 147); 5) установление порядка сдачи квалификационных экзаменов (п. 2 ст. 147); 6) утверждение программ повышения квалификации специалистов по таможенному оформлению (п. 3 ст. 147). Стремление гарантировать надлежащий профессиональный уровень специалистов по таможенному оформлению обусловлено целым рядом факторов. Среди них следует упомянуть заинтересованность в обеспечении, с одной стороны, законных интересов лиц, пользующихся услугами таможенных брокеров (представителей), а с другой – стабильности рынка данной услуги. Согласно положениям комментируемой статьи специалистом по таможенному оформлению является физическое лицо, осуществляющее свою деятельность в качестве работника таможенного брокера (представителя). Для выступления в качестве специалиста по таможенному оформлению лицо должно отвечать квалификационным требованиям, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. Это определяется путем приема квалификационного экзамена у претендента на право осуществления деятельности в качестве специалиста по таможенному оформлению. Успешная сдача экзамена влечет выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Наличие такого аттестата является неотъемлемым условием осуществления деятельности в качестве специалиста по таможенному оформлению. Итак, получение квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению сопряжено с прохождением аттестации. Как указывалось выше, регламентация этого ключевого вопроса практически целиком отнесена к компетенции федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела.


15.11.2011 19:30 дютик

Начальник Кіровоградської митниці Дмитро Завтур довів до представників мас-медіа що новим Митним кодексом України, який вступить у силу з 1 січня 2012 року, запроваджено таке нововведення для гостей України, як створення при готелях, санаторіях, пансіонатах, туристичних базах магазинів безмитної торгівлі (так звані Дьюті Фрі), призначені для реалізації товарів громадянам, які виїжджають з України. Реалізовані у таких магазинах товари передаються громадянам, які їх придбали, в пунктах пропуску через державний кордон України під час їх відбуття з України після проходження паспортного контролю.

Что-то непонятно. Кто в курсах: как это все возможно на практике?


Комментировать