ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Секреты МВД

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

в системі Міністерства внутрішніх справ

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ (далі — Перелік), розроблений відповідно до Законів України „Про доступ до публічної інформації”,  „Про міліцію”, „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, „Про оборону України”,  „Про надзвичайний стан”, „Про Цивільну оборону України”,  
„Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про державну таємницю”, „Про інформацію”, „Про захист персональних даних”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, інших законодавчих і нормативно-правових актів.

 

1. Загальні положення

1.1. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям інформації, яка в системі Міністерства внутрішніх справ України віднесена до категорії службової інформації, надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

На таких матеріальних носіях інформації під грифом обмеження доступу зазначається номер примірника.

1.2. Орієнтовними критеріями для присвоєння позначки „Літер „М” документам та матеріальним носіям інформації з грифом „Для службового користування” є наявність у них інформації про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо), яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

Позначка „Літер „М” не присвоюється актам перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації та актам про знищення таких носіїв інформації.

1.3. Перелік інформації, яка у внутрішніх військах МВС віднесена до службової інформації, визначається окремим наказом.

1.4. У цьому Переліку вживаються скорочені назви (абревіатури) Міністерства внутрішніх справ України та його підрозділів:

МВС — Міністерство внутрішніх справ України;

ГУМВС,  УМВС – головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях.

1.5. Терміни, що вживаються в цьому Переліку, мають таке значення:

органи внутрішніх справ –апарат Міністерства внутрішніх справ України, головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, міські, районні, лінійні управління внутрішніх справ, міські, районні відділи внутрішніх справ;

навчальні заклади - вищі навчальні заклади системи МВС;

оперативно-розшукова діяльність - система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів;

негласний апарат - особи, які на конфіденційній основі залучені до співпраці з метою виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, негласні штатні працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ;

форми оперативно-розшукової діяльності - оперативний пошук, оперативно-розшукова профілактика, оперативна розробка;

методи оперативно-розшукової діяльності - оперативне опитування, оперативна установка, візуальне спостереження, особистий пошук, зняття інформації з каналів зв’язку, оперативний огляд;

оперативно-технічні заходи - система дій підрозділів органів внутрішніх справ з негласного впровадження і застосування спеціальної техніки для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності;

спеціальні технічні засоби, спеціальна техніка - технічні засоби спеціального призначення для здійснення негласних заходів оперативно- розшукової діяльності;

спеціальні засоби - наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту;

порушення вимог ТЗІ першої категорії - невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з ТЗІ, унаслідок чого створюється реальна можливість порушення конфіденційності, цілісності і доступності інформації та (або) її витоку технічними каналами;

порушення вимог ТЗІ другої категорії - невиконання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з ТЗІ, унаслідок чого створюються передумови до порушення конфіденційності, цілісності і доступності інформації та (або) її витоку технічними каналами.

1.6. Аргументовані пропозиції структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, навчальних закладів, науково-дослідних установ МВС щодо внесення змін і доповнень до Переліку подаються на розгляд експертної комісії при державних експертах з питань таємниць МВС, яка розглядає їх у місячний термін і доповідає керівництву Міністерства.

 

2. У сфері здійснення оперативно-розшукової діяльності службовою є інформація про:

2.1.        Підприємства, установи, організації, фірми, що становлять оперативний інтерес для органів і підрозділів внутрішніх справ.

2.2.       Дати запланованих оперативними працівниками зустрічей з негласним апаратом.

2.3.     Чисельність негласного апарату, чисельність осіб, що є або були об’єктами оперативно-розшукових справ, кількість архівних справ джерел негласної інформації, оперативного обліку.

2.4.     Чисельність, озброєння, технічне оснащення, дислокацію сил, що залучаються до операцій за оперативними планами органів внутрішніх справ.

2.5. Окремі питання організації негласної оперативно-розшукової діяльності, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи такої діяльності та оперативні засоби.

2.6. Тактику і організацію розшуку злочинців, безвісти зниклих осіб, тактику і організацію розшуку безвісти зниклих дітей та осіб деяких інших категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.7. Порядок здійснення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до збуту, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності.

2.8.       Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні оперативними транспортними засобами підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.9.       Номенклатуру, фактичну наявність, потребу в забезпеченні технічними засобами подвійного призначення підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2.10. Зміст положень про підрозділи, які здійснюють оперативно — розшукову діяльність.

2.11.    Зміст запитів до банківських установ для з’ясування обігу коштів на рахунках суб’єктів підприємницької діяльності.

2.12.    Зміст планів проведення операцій щодо захоплення, знешкодження злочинців чи осіб, що підозрюються в скоєнні тяжких злочинів, а також відомості про сили і засоби, які при цьому залучаються.

2.13. Окремі елементи оперативної обстановки на об’єктах та лініях оперативного забезпечення (у разі якщо інформація не містить даних про форми і методи негласної оперативно-розшукової діяльності).

2.14. Зміст ініціативних запитів РА НЦБ Інтерполу в Україні за кордон.

2.15. Зміст відповідей, що готуються РА НЦБ Інтерполу в Україні на запити зарубіжних правоохоронних органів щодо обміну оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб, а також архівною і процесуальною інформацією.

            2.16. Персональні дані радників Національного центрального бюро Інтерполу.

2.17. Зміст матеріалів   службових   розслідувань   за   результатами перевірок законності закриття провадженням оперативно – розшукових справ.

2.18. Про діяльність легендованих підприємств, за винятком відомостей, які відносяться до державної таємниці.

 

3. У сфері застосування оперативно-технічних заходів службовою є інформація про:

3.1. Використання спеціальних технічних засобів (з використанням лише їх умовних шифрованих найменувань).

3.2. Статистичні дані здійснених оперативно-технічних заходів без розшифрування об’єктів, стосовно яких вони здійснювалися.

3.3. Видачу в тимчасове користування окремих засобів спеціальної техніки.

3.4. Здійснення ремонту та виготовлення допоміжних пристроїв і інструментів для підрозділів оперативно-технічних заходів та підрозділів оперативної служби.

3.5. Результати здійснення оперативно-технічних заходів, якщо при цьому детально не розкриваються форми і методи оперативно-розшукової діяльності.

 

4. У сфері протидії тероризму та екстремістським проявам службовою є інформація, що розкриває:

4.1.    Дії МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів у разі виникнення загрози терористичних актів, екстремістських проявів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

4.2.    Стан готовності органів і підрозділів внутрішніх справ до протидії тероризму та екстремістським проявам.

4.3. Участь органів та підрозділів внутрішніх справ у заходах з антитерористичної діяльності, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

 

5. У сфері діяльності чергових частин (комендатур) службовою є інформація, що розкриває:

5.1. Організацію пропускного режиму, охорони та оборони адміністративних будівель МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, навчальних закладів, науково-дослідних установ у мирний час.

5.2.      Порядок дій працівників чергової частини (комендатури) при введенні в дію спеціальних оперативних планів.

5.3.      Склад конвою, маршрут та час конвоювання затриманих і заарештованих, порядок реагування на надзвичайні ситуації під час конвоювання,

5.4.      Види та кількість бойової вогнепальної зброї, набоїв до неї, спеціальних засобів, які перебувають на обліку і зберіганні в черговій частині, кімнатах зберігання зброї.

 

6. У сфері охорони громадського порядку службовою є інформація, що розкриває:

6.1. Організацію забезпечення охорони громадського порядку в місцях дислокації органів державної влади та заходів з масовою участю громадян.

6.2. Організацію роботи дільничних інспекторів міліції з раніше судимими, звільненими з місць позбавлення волі, які формально підпадають під адміністративний нагляд.

            6.3. Порядок і режим організації охорони затриманих та взятих під варту осіб.

6.4. Форми, методи та порядок організації конвоювання затриманих та взятих під варту осіб, у тому числі на різних видах транспорту, територіальних закладах охорони здоров’я, судах.

 

7. У сфері охорони об’єктів службовою є:

7.1. Інформація про:

7.1.1. Обладнання режимного об’єкта чи режимного приміщення органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також спеціальної установи міліції (сукупні відомості), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.1.2.    Організацію охорони комерційних банків та їх окремих установ, які охороняються підрозділами Державної служби охорони МВС України.

7.1.3.    Порядок передавання-приймання під охорону режимних приміщень.

7.1.4.      Організацію безпеки особового складу та охорону і оборону об’єктів органів внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.1.5.      Розташування складських приміщень для зберігання бойової вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних речовин, їх обладнання, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.1.6. Способи відключення засобів охоронної сигналізації.

7.1.7. Стан та системи охорони  об’єктів.

7.1.8. Технічну службу Департаменту державної служби охорони.

7.1.9. Замовників охоронних послуг Державної служби охорони МВС України та умов, укладених з ними цивільно-правових договорів.

7.1.10. Матеріали перевірок (ревізій) фінансово-господарської діяльності Державної служби охорони МВС України.

7.1.11. Протоколи та рішення балансової комісії Державної служби охорони МВС України.

7.1.12. Дислокацію, пости, маршрути та плани об’єктів, що охороняються  Державною службою охорони МВС України

7.1.13. Бази даних на банківські установи, що охороняються Державною службою охорони МВС України.

7.1.14. Бази даних на об’єкти, що охороняються нарядами СПМО “Титан”, фізичних осіб та інформація щодо маршрутів та місць їх перебування і охорони.

7.1.15. Маршрути руху та суми грошових коштів, що перевозяться та інкасуються Державною службою охорони МВС України, їх належність.

7.1.16. Час та періодичність здійснення інкасації, охорони та перевезення грошових коштів підрозділами Державної служби охорони МВС України.

7.1.17. Задіяну на посту (маршруті) чисельність, вид озброєння та екіпірування особового складу підрозділів Служби інкасації, СПМО “Титан”, ГЗ ПЦС та інших нарядів Державної служби охорони МВС України.

7.1.18. Виїзди нарядів СПМО “Титан” за межі регіонів дислокацій підрозділів по виконанню договірних зобов’язань.

7.1.19. Протоколи інформаційного обміну в системах централізованого нагляду підрозділів Державної служби охорони МВС України.

7.1.20. Схеми блокування об’єктів, що охороняються підрозділами ДСО охоронною та охоронно-пожежною сигналізацією.

7.1.21. Режими взяття-зняття об’єктів під охорону ДСО.

7.1.22. Коди (паролі) для взяття об’єктів на охорону та зняття об’єктів з охорони Державної служби охорони МВС України.

7.1.23. Список відповідальних осіб замовника за здачу об’єкта під охорону Державній службі охорони МВС України.

7.1.24. Протоколи обміну між складовими частинами технічних систем Державної служби охорони МВС України, передавання тривожних сповіщень.

7.1.25. Лінії зв’язку, що задіяні для роботи технічних систем Державної служби охорони МВС України, передавання тривожних сповіщень.

7.2. Інформація, що розкриває:

7.2.1.     Порядок і режим охорони та оборони об’єктів, які охороняються міліцією (інструкції, табелі постів, схеми маршрутів охорони), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

7.2.2.     Проведення на особливо важливих об’єктах командно-штабних навчань.

7.2.3. Склад, озброєння, транспортний засіб (марка, номерний знак), маршрут руху нарядів міліції, задіяних для інкасації, супроводження матеріальних цінностей, забезпечення фізичної охорони осіб.

7.2.4. Тактику використання засобів охоронно-пожежної сигналізації на об’єктах, що охороняються Державною службою охорони МВС України.

 

8. У сфері охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального процесу та інших осіб службовою є інформація, що розкриває:

8.1. Зміст, організацію, форми, методи, а також режим здійснення охоронних заходів стосовно осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі вимог Законів України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” та осіб, особиста охорона яких здійснюється на підставі договорів охорони.

8.2. Форми та методи здійснення оперативно-технічних оглядів місць постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються.

 

9. У сфері діяльності Державної автомобільної інспекції, транспортних перевезень службовою є інформація, що розкриває:

9.1.    Форми і методи забезпечення охорони транспортних засобів під час здійснення охорони за участю Управління державної охорони України.

9.2.    Терміни, маршрути, обсяги перевезень, графіки формування та місця завантаження вогне-, вибухонебезпечних, хімічно і екологічно небезпечних вантажів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

9.3. Терміни, маршрути, обсяги перевезень та Інкасації, місця завантаження валютних цінностей під час перевезень за договорами.

 

10. У сфері боротьби з окремими видами злочинів службовою є:

10.1. Інформація, що розкриває:

10.1.  1. Порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також обладнання для їх виготовлення, використання якого в законному обігу визнано недоцільним.

10.1.2. Осіб, організації, організовані групи і злочинні організації, отримані в ході дізнання, слідства, профілактичних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

10.1.3. Методи підготовки і здійснення терористичних актів, угону літаків та інших особливо небезпечних злочинів проти держави; виготовлення вогнепальної зброї, вибухових речовин, саморобних вибухових пристроїв, піротехнічних сумішей, наркотичних речовин.

10.1.4. Сили і засоби органів внутрішніх справ, які залучаються до знешкодження злочинців.

10.1.5. Дії органів внутрішніх справ у сфері профілактики правопорушень, якщо в них не наводяться негласні джерела, об’єкти оперативно-розшукових справ та не деталізуються негласні форми і методи оперативно-розшукової діяльності.

 

11. У сфері роботи з кадрами службовою є інформація, що розкриває:

11.1. Зміст, організація, стан службової та професійної підготовки особового  складу підрозділів спеціального призначення.

11.2. Зміст, організація, стан службової та професійної підготовки особового складу підрозділів оперативної служби, за винятком відомостей, які віднесені  до державної таємниці.

11.3. Аналіз стану та причин суїцидальної активності в органах внутрішніх справ України та інформацію про результати проведення службових  розслідувань за фактами самогубств працівників ОВС.

11.4. Аналіз стану соціально-психологічного клімату в колективах органів та підрозділів внутрішніх справ України та причин, що впливають на соціально-психологічний клімат.

11.5. Інформація про кількісний та особистісний склад групи посиленої психологічної уваги, інформація щодо причини зарахування працівників до групи посиленої психологічної уваги та роботи, що здійснюється з даною категорією працівників.

11.6. Інформація про результати здійснення психологічного діагностування, вивчення особистісних, інтелектуальних якостей кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України (у тому числі до складу спеціальних миротворчих підрозділів), навчання в навчальних закладах МВС України, працівників органів внутрішніх справ України, що висуваються на керівні посади або переміщуються на інші посади в системі МВС, психодіагностики з метою виявлення в працівників ОВС України станів емоційно-психологічної напруженості, перевтоми, інших негативних психологічних станів.

11.7. Зміст особових справ постійного та перемінного складу.

11.8. Інформація щодо персонального розподілу випускників навчальних  закладів МВС України.

11.9. Інформація, що розкриває структуру та штатну чисельність підрозділів оперативної служби, оперативно-технічних заходів, спеціальної міліції, кримінальної, аналітичної, тактичної, оперативно-технічної розвідки  спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю.

11.10. Накази по особовому складу.

11.11. Персональні дані працівників органів внутрішніх справ.

11.12. Працівників підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

11.13. Зміст, організацію, стан професійної підготовки особового складу підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

11.14. Функціональні обов’язки працівників підрозділів оперативно-технічних заходів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

11.15. Результати поглибленого психологічного обстеження кандидата на керівну посаду в орган внутрішніх справ.

11.16. Проходження служби в минулому в підрозділах оперативної служби на посадах негласного особового складу.

11.17. Організаційні положення, що регламентують проведення спеціальної перевірки (додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, вступають на денні відділення навчальних закладів МВС України, а також приймаються на посади робітників та службовців.

11.18. Зміст заходів або узагальнені результати спеціальної перевірки (додаткової спеціальної перевірки) стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ на посади рядового і начальницького складу, вступають на денні відділення навчальних закладів МВС, а також приймаються на посади робітників та службовців.

11.19. Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх телефонів особового складу органів внутрішніх справ та їх структурних підрозділів.

11.20. Функціональні (посадові) обов’язки працівників режимно-секретних органів, підрозділів технічного захисту інформації, підрозділів військово — мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони, підрозділів кримінальної міліції, по боротьбі з організованою злочинністю.

11.21. Працівників підрозділів оперативної служби, які не є негласними штатними співробітниками, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

11.22. Зміст, організацію, проведення, матеріали та висновки службових розслідувань за фактами порушень дисципліни і законності працівниками органів внутрішніх справ, за винятком фактів порушень законних прав і свобод громадян, якщо законодавством не обмежено доступ.

12. У сфері мобілізаційної роботи, територіальної оборони та цивільного захисту службовою є інформація, що розкриває:

12.1.   Розподіл особового складу органу МВС, ГУМВС, УМВС за запасними пунктами управління.

12.2.   Підготовку, зміст і результати проведення навчань (тренувань) з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, антитерористичної тематики та цивільного захисту на особливий період органу МВС, ГУМВС, УМВС та їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

12.3.   Потребу, наявність і якісний стан засобів індивідуального та колективного захисту для працівників структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, навчальних закладів, науково-дослідних установ, установ забезпечення (медичні заклади, казенне підприємство науково-виробниче об’єднання „Форт”, автогосподарство).

12.4.   Розподіл документальних матеріалів структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, які мають спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, на групи для евакуації, передачі до архіву, знищення в особливий період або при проведенні евакуаційних заходів.

12.5.   Показники стійкості функціонування міських, районних, лінійних управлінь та відділів внутрішніх справ у мирний час.

12.6.   Переліки (номенклатури) мобілізаційних документів, документів з територіальної оборони та цивільного захисту органу (підрозділу) МВС.

12.7.   Документи з мобілізаційної підготовки, мобілізаційного планування, територіальної оборони та цивільного захисту в особливий період, крім тих, що віднесені до державної таємниці.

12.8.   Поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення системи цивільного захисту органу внутрішніх справ.

12.9.   Функціональні обов’язки особового складу МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ на особливий період і при проведенні заходів цивільного захисту, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

12.10.   Маршрути евакуації, місця збору та безпечні райони (райони евакуації) особового складу МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ.

12.11.   Організацію перепускного режиму у МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділах, міськрайлінорганах, вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах за умов мирного часу.

12.12.   Порядок дій працівників чергових частин (комендатур) МВС, ГУМВС, УМВС, їх структурних підрозділів, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ при оголошенні сигналів оповіщення цивільного захисту, уведенні в дію планів реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, якщо інше не визначено чинними нормативними актами.

12.13.   Постачання технічних засобів та майна речової служби в особливий період.

12.14.   Закупівлю та постачання продовольства в особливий період.

12.15.   Постачання лікарських засобів та медичного майна в особливий період.

12.16.   Постачання пально-мастильних матеріалів в особливий період.

12.17. Накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період.

12.18. Показники з праці та кадрів, джерела забезпечення кадрами потреб МВС на особливий період.

12.19. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах МВС на особливий період.

12.20. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період.

12.21. Виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, які не містять державної таємниці.

12.22. Чисельність військовозобов’язаних, заброньованих за ГУМВС, УМВС, вищими навчальними закладами, підприємствами та установами забезпечення, які не виконують мобілізаційні завдання.

12.23. Функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується УМВС на залізницях.

12.24.       Потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку ГУМВС, УМВС, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств і установ забезпечення в мирний час.

12.25.       Зміст інших документів і заходів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного планування, територіальної оборони та цивільного захисту на особливий період в органах внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

 

13. У сфері зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж службовою є наступна інформація:

13.1. Інформація про: 

13.1.1. Позивні працівників та радіочастоти, які використовуються органами внутрішніх справ у мирний час, із зазначенням належності до відповідних підрозділів.

13.1.2. Організацію контролю за ефіром в органах внутрішніх справ.

13.1.3. Побудову, функціонування та особливості каналів зв’язку, у тому числі відомчих та відкритих для загального користування, між органами та підрозділами внутрішніх справ.

13.1.4. Параметри настроювання апаратного обладнання та програмних засобів, що використані при побудові телекомунікаційних мереж.

13.1.5. Взаємодію з органами СБУ та Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації з питань організації зв’язку.

13.1.6. Побудову та принципи роботи елементів інформаційно — телекомунікаційних систем, призначених для передавання інформації за межі відповідної комп’ютерної мережі, або для обміну інформацією між структурними підрозділами зазначених об’єктів відкритими каналами зв’язку.

13.1.7. Засоби електронно-обчислювальної та телекомунікаційної техніки, що використані при побудові інформаційно-телекомунікаційних і комп’ютерних мереж органів внутрішніх справ.

13.1.8. Спеціальне програмне забезпечення, принципові схеми обладнання Державної служби охорони МВС України.

13.2. Інформація, що розкриває:

13.2.1. Номенклатуру, кількість та окремі характеристики технічних засобів, що використовуються в спеціальних телекомунікаційних системах органів внутрішніх справ.

13.2.2. Організацію внутрішньовідомчого зв’язку органів внутрішніх справ.

13.2.3. Структуру, топологію, технічні параметри телекомунікаційної мережі органів внутрішніх справ.

13.2.4. Належність постійних радіопозивних абонентів радіозв’язку до підрозділу внутрішніх справ, посадової особи, радіомережі та присвоєного радіоканалу за сукупністю усіх критеріїв в цілому за підрозділ.

13.2.5. Відомості про номери абонентів відомчої телефонної мережі та її користувачів.

13.2.6. Паролі або коди доступу до інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мереж для відкритої та конфіденційної інформації.

13.2.7. Радіопозивні абонентів радіозв’язку органів та підрозділів внутрішніх справ.

 

14. У сфері фінансового та ресурсного забезпечення службовою є:

14.1. Інформація про:

14.1.1. Обсяги фінансування заходів цивільного захисту в органах внутрішніх справ, навчальних закладах, установах внутрішніх справ.

14.1.2. Порядок проведення перевірок дотримання законодавства при використанні коштів за видатками спеціального призначення.

14.1.3. Забезпеченість органів та підрозділів внутрішніх справ озброєнням та спеціальною технікою як в цілому по МВС, так і окремо по підпорядкованих органах та підрозділах.

14.1.4. Підприємства-постачальники озброєння та спеціальної техніки.

14.1.5. Нормативні акти та службові документи МВС, що містять інформацію щодо норм належності, порядку зберігання та заходів із збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, військово-хімічного та інженерного майна.

14.1.6. Договори щодо закупівлі майна, які укладаються МВС із постачальниками для організації матеріально-технічного забезпечення підрозділів.

14.2. Інформація, що розкриває:

14.2.1. Відомості викладені в методичних рекомендаціях щодо перевірки дотримання законодавства про використання коштів за видатками спеціального призначення.

 

15. У сфері науково-дослідної діяльності службовою є інформація, що розкриває:

15.1. Зміст та результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із розроблення, створення, удосконалення засобів оперативно-розшукової діяльності та для пошуку і знешкодження вибухових пристроїв, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

15.2.   Виконання планів наукової роботи науково-дослідних установ МВС.

15.3.   Технології подвійного призначення, якщо вони не дають можливості відтворення цих технологій.

15.4. Раціоналізаторські пропозиції, доробки, інші конструктивні зміни нетаємних зразків озброєння та спеціальної техніки, які підвищують їх тактико- технічні характеристики.

15.5. Про науково-технічну продукцію Державної служби охорони МВС України в паперовій та електронній формах (у т.ч. звіт про патентні та інші науково-технічні дослідження; технічне завдання; технічний проект; робоча конструкторська документація, (креслення, експлуатаційна документація, технічні умови); акти та протоколи попередніх і приймальних випробувань; відкоригована конструкторська документація за результатами попередніх та приймальних випробувань; патентний формуляр; звіти про виконання науково-дослідних робіт).

15.6 Результати лабораторних, експлуатаційних випробувань охоронно-пожежної сигналізації, окремі узагальнення щодо недоліків в експлуатації, технічні завдання на розробку охоронно-пожежної сигналізації та технічні умови засобів охоронно-пожежної сигналізації.

 

16. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є інформація, що розкриває:

16.1. Організаційні положення, організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

16.2. Систему охорони, перепускний, внутрішньо об’єктовий режим, технічне обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов’язані з державною таємницею, за умови мирного часу.

16.3. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів їх звірки наявності, знищення.

16.4.       Організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

16.5.       Зміст номенклатури посад працівників органу (підрозділу) внутрішніх справ, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

16.6. Порядок доступу працівників органів внутрішніх справ до окремих службових приміщень, де виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею.

16.7.    Засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних приміщеннях органів і підрозділів внутрішніх справ, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

16.8.    Заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

16.9.    Сукупні дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання допуску).

16.10. Переліки режимних, атестованих приміщень структурних підрозділів апарату МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств.

16.11. Заходи безпеки інформації на об’єктах, де циркулює конфіденційна інформація, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

16.12. Перелік технічних засобів, що використовуються для проведення вимірювань захищеності об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації технічними каналами.

16.13. Відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу.

16.14. Відомості про об’єкт інформаційної діяльності (умови розташування та експлуатації, категорію, особливості функціонування об’єкта інформаційної діяльності тощо), за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

16.15. Відомості про результати комплексних спеціальних перевірок, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

16.16. Відомості про факти виявлення засобів негласного отримання інформації, каналів витоку інформації або несанкціонованого доступу до неї, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

16.17. Відомості про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації в органах, підрозділах внутрішніх справ, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

16.18. Відомості про результати експертних випробувань комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.

 

17. У сфері криптографічного захисту інформації службовою є інформація за окремими показниками про:

17.1.   Засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави (призначення, схеми, принципи побудови, криптографічні параметри), ключові документи (дані) до них, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

17.2.   Порядок уведення в експлуатацію засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави.

17.3.   Організацію, планування, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації чи забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку або криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

17.4. Залучення працівників органів внутрішніх справ до роботи із засобами криптографічного захисту інформації і ключовими даними та допуск до них.

17.5. Правила поводження з матеріальними носіями секретної та іншої інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту інформації.

 

18. У сфері інформаційно-аналітичного забезпечення службовою є інформація про:

18.1. Персональні дані осіб, які підозрюються, звинувачуються у вчиненні злочину, взяті під варту або піддані адміністративному арешту та засуджені, у тому числі їх фотографії та дактилоскопічні дані.

18.2. Персональні дані осіб, щодо яких здійснюється профілактична робота працівниками ОВС.

18.3. Персональні дані іноземців та осіб без громадянства, які порушили встановлені законодавством правила в’їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію.

18.4. Назву, кількість і заводські номери зброї, що перебуває у користуванні громадян (у т.ч. їх персональні дані), підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, яка обліковується підрозділами дозвільної системи ОВС та яка перебуває в обігу органів внутрішніх справ (за окремими показниками).

18.5. Відомості, що містяться в первинних облікових документах щодо заяв і повідомлень про злочини, стан їх розслідування та розкриття, про адміністративні правопорушення, а також зібрані в процесі оперативно-розшукової діяльності, за допомогою яких здійснюються контрольні та наглядові функції, що передують публічному прийняттю рішень.

18.6. Персональні дані працівників правоохоронних органів, які задіяні в складанні первинних облікових документів, формуванні та корегуванні автоматизованих обліків.

18.7. Організацію, структуру, топологію, паролі доступу до баз даних інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, інших інформаційних ресурсів.

 

19. У сфері досудового слідства службовою є інформація про:

1. Методики проведення науково-дослідних і технічних робіт (заходів), що сприяли розкриттю злочину.

2. Дані щодо результатів досудового слідства та дізнання у випадках, коли їх розголошення може зашкодити розслідуванню обставин справи, порушити право людини на справедливий та об’єктивний розгляд справи у суді, створити загрозу життю або здоров’ю учасників судочинства, за винятком інформації, яка відноситься до державної таємниці.

3 Функціонування криміналістичних обліків Експертної служби МВС України.

 

20. У сфері міжнародних зв’язків службовою є інформація про:

20.1. Матеріали щодо службових відряджень за кордон працівників ОВС, які стосуються оперативно-службової діяльності.

20.2. Матеріали щодо зустрічей працівників ОВС з представниками міліції (поліції) іноземних держав, урядових (не урядових) міжнародних організацій та інших міжнародних заходів, які стосуються оперативно-службової діяльності.

20.3. Інформація щодо підготовки та підписання міжнародних договорів, які стосуються здійснення оперативно-розшукової діяльності.

20.4. Дані службових паспортів та паспортні дані працівників ОВС.

20.5. Листування МВС з представниками поліції (міліції) іноземних держав, акредитованих в Україні та іншими компетентними органами в рамках службової діяльності.

 

21. У справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб службовою є інформація про:

21.1. Персональні дані фізичних осіб, що зберігаються в Державній інформаційній системі реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

21.2. Обліки обласних адресно-довідкових бюро, які містять персональні дані фізичних осіб.

21.3. Підстави реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи.

21.4. Підстави оформлення і видачі паспорта громадянина України та тимчасового посвідчення громадянина України.

21.5. Персональні дані фізичних осіб, які зберігаються в справах про набуття чи припинення громадянства України та про надання дозволу на імміграцію.

 

 

 

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

16.08.2011 22:04 Читатель

И к чему это было выкладывать? Информационный голод?


17.08.2011 9:11 Ярослав

Ещё выложите инструкции к лекарствам, правила пользования электроприборами, воинский устав (там букав многа), ну и любовных романов побольше ведь ресурс читают и дамы…


17.08.2011 10:43 VIS

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МВС 09.06.2011 № 309. Самое интересное состоит в том, что по состоянию на сегодняшний день, на сайте ВР нет этого приказа, как и отметки о том, что приказ зарегистрирован в Минюсте… . А значит он недействителем!!!


17.08.2011 11:34 1

а его и ненужно там регистрировать


17.08.2011 11:36 1

а его и ненужно там регистрировать


22.11.2011 1:03 БЛОНС

Ещё бы 003 опубликовали-ничего святого,людям,как потом работать?


1.12.2011 11:49 Hackerx

какие блин секреты МВД на*х они даже не могли остановить ддос атаку на этот форум вооще самая убогая организация !!!!


17.12.2011 19:28 Борисыч

Сильному это не нужно, слабому не поможет!


4.02.2012 22:19 МУСОРОК

003 уже нет. ему пришол на смену 007, потом 0 убрали. 07. Но его мало кто видел, еще меньше кто читал, а в работе используют единицы. А вообще кому это интнресно сейчас?


8.12.2012 11:58 Мариарти

Какие нахрен секреты,если в органах работают легальные бандюки,которые за сраные долары и маму родную продадут,Реформировать,очистить от менеджеров в погонах органы давно надо,а то пипец будет конторе


18.02.2013 9:54 тсп

пипец пришол когда в силовые структыры пришли люди с телефонным правом


18.05.2014 16:37 Знающий кое-что

МУСОРОК 003 уже нет. ему пришол на смену 007, потом 0 убрали. 07. Но его мало кто видел, еще меньше кто читал, а в работе используют единицы. А вообще кому это интнресно сейчас?

На сегодня уже другой. Кроме того, в 007 ноль никто не убирал, он просто стал секретным (теперь уже был). Т.е. меняли степень секретности.


4.12.2016 16:27 Щолоков Н А

В хорошие добрые времена это был приказ 00700 МВД СССР и вот за подобную писанину как здесь можно было иметь очень серьезные проблемы ,однако как здесь замечено бывалыми в наше время когда в высоких кабинетах обитала всякая пиз,,ота вроде киви ,луценка ,геращенко и многих других одноклеточных ,о каких 00 стоит говорить


26.02.2017 16:52 Sokol2020

толку если оно всё не работает..


Комментировать