ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Бизнес – сила, упырям – могила!

Если в 2008 году предприниматель, стоявший на рынке, работал три недели в месяц на себя, а неделю на аренду, «коррупционные сборы» и налоговую, то сейчас все наоборот. Три недели на аренду, неделя на себя, налоги и поборы. При этом с 1 января частники остались без декретных и больничных. А с 1 апреля могут вообще исчезнуть как класс. Упыри от власти, привыкшие к фиксированной норме прибыли, давят бизнес изо всех сил. Но действие рождает противодействие: новости о том, что торговцы повязали очередного мента-вымогателя, попадаются все чаще…

 

Великое событие произошло на нашей грешной земле: в дополнение к Налоговому кодексу, собиравшему предпринимательский Майдан, появился трехтомник разъяснений под редакцией Н.Я.Азарова, всего-то на тысячу с чем-то страниц. Это чтобы самоубийства среди бухгалтеров стали не просто частыми, а массовыми.

 

И что парадоксально: официально Налоговый кодекс принимался, потому что в Украине-де слишком запутанное фискальное законодательство и сильно сложная налоговая система. Говорили, что ее надо упростить, «упрозрачить»… Ну, в общем, «упрозрачили». Теперь пишут разъяснения всем авторским коллективом, по старшинству: Азаров – первый, за ним Ярошенко, потом – друг-Мельник, затем Ефименко, Копылов, Хомутынник и примкнувший к ним Колесников.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Запомните эти имена – это лига уничтожения украинского предпринимательства.

Загальна редакція:

 

Азаров Микола Янович, доктор наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України

 

Керівник авторського колективу: Ярошенко Федір Олексійович, доктор наук, професор

Заступник керівника авторського колективу: Мельник Петро Володимирович, доктор наук, професор

 

 

Авторський колектив:

Колесніков Борис Вікторович, Єфименко Тетяна Іванівна, Копилов Вадим Анатолійович, Кузькін Євген Юрійович, Кравець Андрій Миколайович, Мярковський Анатолій Іванович, Рибак Сергій Олександрович, Шевченко Юрій Іванович, Шнипко Олександр Сергійович, Хомутинник Віталій Юрійович, Гєллєр Євгеній Борисович, Папаіка Олександр Олексійович, Лекарь Сергій Іванович, Харченко Сергій Іванович, Гєєць Валерій Михайлович, Андрущенко Володимир Леонідович, Антипов Владислав Володимирович, Антипов Володимир Іванович, Балюк Тетяна Віталіївна, Бушуєв Сергій Дмитрович (креативний менеджер), Долгий Олександр Андрійович, Долгий Олександр Олександрович, Касьяненко Любов Михайлівна, Кононенко Валерій Петрович, Кучерявенко Микола Петрович, Лукашев Олександр Анатолійович, Мацелик Михайло Олексійович, Мацелик Тетяна Олександрівна, Мельник Віктор Миколайович, Новицька Наталія Борисівна, Новицький Андрій Миколайович, Онишко Олег Володимирович, Позняков Спартак Петрович, Тарангул Віталій Дмитрович, Тарангул Людмила Леонідівна, Тильчик Ольга Віталіївна, Тимченко Леонід Дмитрович, Цимбалюк Анатолій Володимирович

 

 

Наукові рецензенти:

Луніна Інна Олександрівна (д.е.н., професор, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»), Заслужений діяч науки і техніки України Опарін Валерій Михайлович (д.е.н., професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») Білоус Віктор Тарасович (д.ю.н., професор, Національний університет ДПС

України), Заслужений юрист України

 

 

ББК 67.302.23(4Укр) УДК 351.72:336.22(477) Н 63

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету державної податкової служби України

(Протокол № 4 від 09.12.2010р.)

 

 

Н 63 Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К. : Міністерство фінансів

України, Національний університет ДПС України, 2010. - с.

І8БК 978-966-337-224-2

Т. 1: Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К. : Міністерство фінансів

України, Національний університет ДПС України, 2010. - с.

І8БК 978-966-337-225-9

 

 

У томі І Науково-практичних коментарів до Податкового кодексу розкрито сутність термінів і понять, що використовуються у податковому законодавстві, детально проаналізовано загальні положення Податкового кодексу України, прокоментовано основні засади адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів). У даний том увійшли перший та другий розділи, у яких визначаються загальні засади оподаткування в Україні. До розділу І включені коментарі до загальних положень: поняття податку, податкового обов’язку, основних принципів податкового законодавства тощо. У розділ ІІ увійшли коментарі, що стосуються податкової звітності, порядку роз’яснення податкового законодавства, здійснення податкового контролю, обліку платників, порядку погашення податкового боргу платників податків, відповідальності та пені, застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав та інші питання, пов’язані з адмініструванням податків.

Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та відомств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, усім, чия діяльність пов’язана з практичним застосуванням податкового законодавства.

 

 

ББК 67.302.23(4Укр)

УДК 351.72:336.22(477)

 

І8БК 978-966-337-224-2 © Міністерство фінансів України, 2010

І8БК 978-966-337-225-9 (Т\ 1) © Національний університет державної податкової

служби України, 2010

Кстати, главная писательница Налогового кодекса, бабушка Ефименко, уволенная после вето, никуда не делась – она теперь не замминистра финансов, а президент Академии финансового управления при Минфине. И рулит рабочей группой при Минфине, которая разрабатывает упрощенную систему налогообложения.

Небольшое пояснение для тех, кто не в теме. Сейчас есть две системы налогообложения «упрощенцев» — фиксированный налог (согласно сохранившемуся разделу IV Декрета КМУ № 13-92 от 26.12.92 г. «О подоходном налоге с граждан») и упрощенная система налогообложения (единый налог), введенный Указом Президента № 727от 3 июня 1998 года.

Налоговым периодом по единому налогу является квартал. До 15 марта нужно подать заявления на работу по единому налогу во втором квартале. Кто не подал, тот пролетел, начиная с 16 числа.

Согласно переходным положениям Налогового кодекса они действуют до принятия соответствующего закона. Но налоговая уверяет, что до 1 апреля нынешнего года. Т.е. первый квартал. Мы перерыли все электронные базы (сайт Верховной Рады, ГНАУ, газеты «ГолосУкраины»), нигде нет такого уточнения.

Тем не менее, упрощенцам уже разъяснили, что если до 1 апреля специальный закон о них не будет принят и подписан, в «день дураков» они переходят на общую систему налогообложения (налог на прибыль, НДС, амортизация и т.д. и т.п.). И времени на принятие закона есть только месяц – до 15 марта.

Сейчас есть две концепции: Татьяны Ефименко и Оксаны Продан. Обе, честно говоря, гнилые. Бабушка Ефименко ничего нового не предлагает, кроме, как записать в отдельный закон весь 14-й раздел Налогового кодекса, который выкинули при ветировании. И таким образом вернуться к самому первому, зверскому варианту НК, который собственно и поднял людей на Майдан.

Продан – хитрее. Хотя ее организация «Фортеця» — это далеко не все предприниматели, она примеряет на себя монопольное право говорить от лица малого бизнеса. Поэтому мы кругом видим новости типа «предприниматели предлагают…»; «в Кабмине за основу принят проект предпринимателей».

 

Не верьте, ребята, Оксана очень хитрая штучка, ее цель возглавить официальное «мелко-предпринимательское движение» объявить всех, кто протестует – отщепенцами и хулиганами, и харчевать дотации от власти.

 

Так вот, идея Продан – разделить предпринимателей на три категории: средний, малый и микробизнес.

 

К микробизнесу предлагается относить предпринимателей-физлиц, предоставляющих по заказу населения услуги по ремонту, ремесленничества или розничных торговцев на рынке, без наемных работников, с объемом выручки до 150 размеров минимальных зарплат в год. Для микробизнеса предлагается нулевая ставка единого налога.

 

Для производств, деятельности в сфере торговли или предоставления услуг физлицам (кроме аренды земли и недвижимости) или общественного питания (кроме ресторанов) при объеме выручки до 1,2 тыс. минимальных зарплат в год и наличии до 10 наемных работников предлагается установить ставку фиксированного единого налога на уровне от 40% до 60% от размера минимальной зарплаты.

 

Для деятельности в сфере торговли, годовой оборот которой составляет 2,3 тыс. минимальных зарплат, с 10 наемными работниками ставка единого налога предлагается на уровне от 3% суммы выручки от реализации продукции в случае уплаты НДС; 5% от выручки — в случае включения НДС в состав единого налога.

 

Для юрлиц предлагается размер ставки на уровне тех же 3% (с НДС) и 5% (без НДС) от суммы годовой выручки, но с ограничением этого объема выручки за предыдущий год в размере не более 7 тыс. минимальных зарплат и при наличии не более 50 наемных работников.

 

Подвох в том, что в проекте Продан пытаются фиксировать суммы оборота и высчитывать, сколько человек может оставить на себя. По этому проекту, на едином налоге можно работать при зарплате около 2000 грн. Это разве деньги, на которые можно прокормить семью?! Да и вообще, документ выписан слишком «творчески». И все ведется к тому, чтобы в итоге протолкнуть «зверский проект» Ефименко.

Альтернативой тандему Ефименко-Продан является Совет предпринимателей при Верховной Раде, сопредседатели – активист Майдана Евгений Шаповаленко и глава парламентского Комитета по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству Наталия Королевская (фракция БЮТ). В этот Совет объединились около двухсот предпринимательских организаций и профсоюзов. Предприниматели уже создали региональную структуру Совета, состоящую из 24 областных представительств. И готовят свой вариант закона, который внесут депутаты.

Кроме того, Королевская предлагает парламенту создать ВСК по расследованию фактов преследования участников “налогового Майдана”. Она подала проект постановления Верховной Рады №8081, в пояснительной записке к которому «выражает обеспокоенность фактами обысков, задержания и арестов участников акций протеста против принятия Налогового кодекса Украины».

 

Такова вкратце общая картина происходящего наверху. Внизу у предпринимателей совсем другая жизнь.

Во-первых, проверки. Проверок много, но еще больше слухов о проверках. По Налоговому кодексу проверки Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) могут проводиться без предупреждения налогоплательщика, на основании решения руководителя органа налоговой службы, оформленного приказом, копия которого вручается налогоплательщику или его уполномоченному представителю под расписку до начала проведения такой проверки.

Поводов куча. Как сообщается в пресс-релизе налоговой, проверка ГНСУ может осуществляться, в частности, «по результатам проверок других налогоплательщиков, по информации других государственных органов или органов местного самоуправления о выявлении фактов, свидетельствующих, в том числе, о нарушении законодательства относительно производства подакцизных товаров или ведения кассовых операций, а также об использовании труда наемных сотрудников без надлежащего оформления таких трудовых отношений».

Понятно, что все на нервах. После праздников торговли и так никакой, а тут еще постоянно ложные сообщения о проверках. Источники неизвестны. Кто-то кому-то позвонил. В результате из-за слухов, Петровка день не работала. Потом – Троещина.

Во-вторых, с Нового года в Украине действует Закон «О сборе и учете единого взноса на общегосударственное социальное страхование». Согласно ему компенсации по листкам неработоспособности от фонда соцстраха должны поступать на отдельный расчетный счет предприятия, для этого нужно оформить заявление от предприятия. Однако, формы заявления до сих пор нет и бюрократическая система создает преграды для получения компенсаций предприятиям. Что уже говорить о малом бизнесе, работающем на едином налоге. Он просто выпадает из сферы соц.помощи. И раньше больничные с декретными получить было сложно, а с 1 января вообще не дают. При этом, 86 грн. в месяц заставляют платить. Круто получается – деньги в фонд идут, а выплат – ноль. Как говорится, не по понятиям.

В-третьих, начались наезды на предпринимателей (прежде всего – активистов Майдана), некоторые из которых они успешно отбивали. На этом фронте однозначно лидирует Центральный штаб спасения украинского предпринимательств. У них есть уже несколько побед. Самая явная – в Южноукраинске.

 

«Начиная с 04.12.10 представители налоговой администрации во главе Денисом Анатолиевичем Мизенко начали искать активистов протеста. Свои действия некоторые из них аргументировали полученной телефонограммой из областного Николаевской налоговой администрации.

 

Сначала Мизенко Д.А. пытался собрать всех активистов предпринимателей вместе, но когда ему это не удалось, то с 05.12.2010 г. по его же распоряжению налоговая администрация города Южноукраинска стала заставлять предпринимателей на фиксированном и едином налогах не продлевать патенты, а переходить на упрощённую систему налогообложения согласно положений Налогового Кодекса с 01.01.2011 г. Данные действия Мизенко Д.А. являлись противозаконными, т.к. по принятым переходным положениям переход на упрощённую систему налогообложения с единого и фиксированного налогов осуществляется только с 01.01.2012-го года, а не 2011-го года.

 

Начиная с 15.12.2010 г. была осуществлена массовая подача заявлений (более 70-ти на данный момент) предпринимателей в прокуратуру города Южноукраинска о нарушении закона начальником налоговой администрации города Мизенко Д.А. Не выдержав давления, руководство областной Николаевской налоговой администрации освободило Мизенко Д.А. от занимаемой должности. А незаконное давление на предпринимателей было остановлено. Пока не ясно – будет ли возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника налоговой администрации города, но теперь каждый налоговый инспектор в Южноукраинске будет думать о своих действиях…» (из информации Штаба).

 

Совсем недавно в Чернигове сотрудник БЭПа пришел на рынок «Центральный», типа с проверкой, попытался «качать права». Но наученные правильно действовать торговцы повязали его и сдали милиции и внутренней безопасности.

 

В прошлую субботу в Борисполе аналогичная история. Пришла милиция, санстанция и еще кто-то, принесли распоряжения начальника местной милиции провести проверку рынка. Без основания. Торговцы не пустили милицию. Те вызвали «Беркут». Но все равно своего не добились. Зашла только санстанция. И составила 10 протоколов на тех, кто торговал продуктами.

 

В Луганске с трудом отбивали наезд на председателя профсоюза предпринимателей Луганщины, инвалида второй группы Игоря Запрудского. Он и Николай Девицкий, который возглавляет профсоюз таксистов, организовывали протесты против Налогового кодекса и принимали участие в акциях на Майдане.

 

«Через пару дней после того, как мы из Киева вернулись в Луганск, — рассказывает Игорь, — после отмены кодекса, начался прессинг. Я арендую маленький магазинчик, где продаю осветительную технику. Ко мне за две недели пришло около двадцати мыслимых и немыслимых проверок: пожарники, налоговая милиция, налоговая инспекция, стандартизация. А потом пришла милиция. Их было человек двадцать. Пришли по заявлению некого анонима, решили проверить хозяйственную деятельность. Сначала выгребли всю оргтехнику, компьютер, в котором были документы, касающиеся мой профсоюзной деятельности. Я ведь помогаю местным предпринимателям. Потом стали снимать с потолка люстры.

 

И я заметил, что эти двадцать милиционеров даже не стеснялись своих действий. Это была просто зондер-команда какая-то. Под надуманным предлогом, что я якобы не имею разрешения от горисполкома (а его не нужно, достаточно разрешение района, к слову, на стене висели все мои разрешительные документы)…».

 

На помощь Запрудскому из Киева приехали штабисты, подняли шум в прессе, милиция не смогла сдать люстры на ответственное хранение в кафе напротив, пришлось оставить коробки под дверями магазина. Три дня магазин стоял открытым.

 

Сейчас непростая обстановка на Святошинском рынке. Переговоры организаторов предупредительной забастовки 01.02.2011 г. с администрацией закончились безрезультатно. Руководство рынка не пошло даже на те минимальные уступки предпринимателям, о которых говорилось на переговорах, и которые могли бы спасти большинство предпринимателей от фактического разорения.

 

Более того, желая «отомстить» тем предпринимателям, которые приняли участие в предупредительной забастовке 03.02.2011 г. администрация рынка полностью закрыла рынок, не пуская предпринимателей на свои рабочие места.

 

Руководство рынка вымогает с предпринимателей оплату за две недели вперед, нарушая пункты заключенных с предпринимателями договоров, в которых не предусмотрен подобный график расчетов. На рынок не пускают даже тех предпринимателей, которые пошли навстречу по незаконным требованиям администрации и уже произвели оплату за аренду своих торговых мест. Кроме прекращения арендного вымогательства забастовщики требовали прекратить незаконные проверки налоговой, ОБЭП и т.д.

Что добавить к сказанному? Времена меняются. Жить стало трудно, но жить стало… веселее. Еще полгода назад не верилось, что люди могут объединяться и защищать себя. На базарах появились профсоюзы, а малом бизнесе – активные объединения. Первый, схваченный за грудки мент-вымогатель – это большое дело. Потому что еще недавно все было по фиг. А теперь народ проснулся и понял, что, если и дальше молчать, придет сытый хмыренок, который привык получать сотню баксов «за просто так», потому, что он власть, и потребует даже не последнее, а то, чего уже нет.

«Процесс объединения людей для самозащиты своих прав и своего бизнеса начался, и обратной его силы нет, — говорить представитель Центрального штаба спасения украинского предпринимательства Юрий Еременко. – Конечно, ситуация сейчас очень напряженная, масла в огонь подливают слухи; непонятно, что будет с налогообложением. Но нет худа без добра: появились организации, профсоюзы, они с каждым днем доказывают свою способность противостоять давлению, и предприниматели не так бояться, как раньше, и чувствуют себя ЛЮДЬМИ. А это уже кое-что…».

Сергей Никонов, «ОРД»

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 2

12.02.2011 16:16 Альтком

ключові проекти Євро-2012 в державі реалізує товариство з обмеженою відповідальністю “Дорожнє будівництво” Альтком ” ( 83600, м. Донецьк, вул.. Шахтарів Донбасу, б.163.) без проведення відповідних конкурсів, що призводить до монополізації будівельної галузі та створює передумови до зловживань та нанесення збитків державі в особливо великих розмірах. Під приводом того, що існуюче тендерне законодавство нібито не дозволяє проводити відбір виконавців будівельних робіт швидко, як того вимагає графік підготовки до Євро-2012 , КМУ замість внесення відповідних змін до законів про спрощення тендерних процедур взагалі відмовився від проведення конкурсів на об’єктах Євро-2012. Таким чином, на сьогодні визначення компаній, які отримують бюджетні замовлення, здійснюється в ручному режимі Національним агентством з питань підготовки до Євро-2012, яке підпорядковане віце-прем’єру Борису Колесникову. З огляду на кризу в будівельній галузі, отримати підряд на об’єктах Євро-2012 рівнозначно державної дотації за рахунок коштів платників податків. Як показує аналіз у 2010-2011 роках у ‘Віснику державних закупівель’ з відміткою ‘тендер з одним учасником” ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ здобуло преференції нової влади та стало одноосібним монополістом на будівництві об’єктів Євро-2012. Навіть приблизний підрахунок показує, що ця донецька компанія зібрала портфель замовлень щонайменше на 5-7 мільярдів гривень. І в значній кількості випадків це був тендер з одним учасником. У 2007 році ‘Дорожнє будівництво “Альтком” стало генпідрядником будівництва злітно-посадочної смуги Донецького аеропорту. До того часу загальна вартість проекту становила 972 мільйони гривень. Але у квітні 2010 Кабмін затвердив скорректірованій комплексний проект будівництва та титулу злітно-посадкової смуги. Ціна робіт зросла у два рази і склала вже 1,823 мільярда гривень. У серпні 2009 уряд дозволив визначити без тендеру виконавця робіт з реконструкції терміналу Донецького аеропорту. А вже у вересні 2009 цим переможцем також був визначений ‘Альтком’ — зокрема, ТОВ ‘Альтком Інвестбуд “. На той момент найбільшим проектом підприємства “Дорожнє будівництво” Альтком ‘була участь у реконструкції дороги Київ-Харків-Довжанський. Ця компанія стала переможцем тендеру разом з турецькою фірмою “Онур” та ВАТ ‘Південьзахідшляхбуд “. ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ отримало замовлення на проведення робіт на 45 кілометрах дороги. Сума контракту, укладеного в лютому 2010, склала 600 мільйонів гривень. А далі більше. У квітні-травні 2010 без відкритого тендеру ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком” стало генпідрядником реконструкції смуги в аеропорту Львова, вартістю в 978 мільйонів гривень бюджетних коштів. Паралельно споріднена фірма ТОВ ‘АльткомКіевстрой’ також без тендеру була визначена генпідрядником будівництва стадіону у Львові. Бюджет робіт — 1 мільярд 649 мільйонів гривень з кишені платників податків (сума — згідно уточненої у 2010 році Державної цільової програми підготовки до Євро-2012; початковий бюджет становив 630 мільйонів гривень). В грудні 2010 ТОВ ‘АльткомКіевстрой’ знову по ‘тендеру з одним учасником’ оголосили виконавцем робіт з реконструкції стадіону Львівського державного університету фізичної культури — 70 мільйонів гривень. Паралельно ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ продовжувало вигравати тендери в автодорожній галузі. Отримання замовлень на будівництво об’єктів Євро-2012 — не єдина сфера пролобійованого Колесніковим успіху ‘Альткому’, де вона користується преференцією укладати мільярдні угоди в рамках ‘тендеру з одним учасником “. Так, 9 листопада без проведення конкурсу ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ виграло ще 19 ‘тендерів з одним учасником” на будівництво доріг в Одеській області загальною вартістю 115 мільйонів. А в грудні 2010-го ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ виграло ‘тендер з одним учасником’ на комплекс робіт будівництва штучних перонів, місць стоянок і руліжних доріжок в аеропорту Донецька з бюджетом в 710 мільйонів гривень. В жовтні 2010 відбулося призначення ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ переможцем ‘тендеру з одним учасником’ на спорудження траси Львів-Краковець. у рамках підготовки до Євро-2012 , яка стане продовженням транспортного коридору Берлін / Вроцлав-Львів-Київ. Бюджет — 1 мільярд 419 мільйонів гривень. У випуску ‘Вісника державних закупівель “від 20 грудня повідомляється, що ТОВ’ Дорожнє будівництво” Альтком ‘отримало замовлення у розмірі 93 мільйона гривень на будівництво дороги в Донецькій області між населеними пунктами Гришине — Улянівка. А в ‘Віснику “від 12 січня 2011 вийшло оголошення, що ТОВ’ Дорожнє будівництво” Альтком ‘будуватиме дорогу в Київському районі Донецька з бюджетом 95 мільйонів гривень. В обох випадках їх знову привернули за процедурою ‘тендеру з одним учасником “. ТОВ ‘Альтком’ пов’язаний з товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансово-промислова група ‘Альтком’. Ця компанія має статутний капітал 167 тисяч гривень, а її засновниками є глава ради директорів Олександр Тисленко і гендиректор Сергій Павлічев. Мажоритарними акціонерами ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ є дві компанії-нерезиденти — Eurobalt Lіmіted (56%) і Sorena Export Lіmіted (43%). Вони числяться в реєстрі як англійські фірми. Насправді це — лише фасадні британські компанії. Реєстр підприємств Великобританії свідчить, що далі в схемі заховані офшорні фірми. Отже, засновником британської фірми Eurobalt Lіmіted числиться компанія Trіnіtron Іnvestments Lіmіted, зареєстрована в державі Беліз в Латинській Америці за адресою: Беліз-Сіті, Barrack Road, 35. На момент створення Eurobalt Lіmіted було випущено аж дві акції на суму 2 фунта стерлінгів, які належали белізького Trіnіtron Іnvestments Lіmіted. Директорами компанії Eurobalt Lіmіted являється кіпріотка на прізвище Лана Замба і згадана компанія Trіnіtron Іnvestments Lіmіted. Друга компанія — засновник ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ називається Sorena Export Lіmіted, і вона також зареєстрована у Великобританії. Але, згідно зі звітом від 25 травня 2010 року, Sorena Export Lіmіted випустила дві акції на суму 2 фунта стерлінгів, які належать тій же компанії Trіnіtron Іnvestments Lіmіted з латиноамериканського Белізу. Крім того, в липні 2010 р. директором компанії став кіпріот Іліас Георгіоу. Держава Беліз до недавнього часу мала назву Британський Гондурас, і є однією з офшорних зон в Латинській Америці. Адреса белізької компанії Trіnіtron Іnvestments Lіmіted: Беліз-Сіті, Barrack Road, 35 збігається з адресою фірми Glenn D. Godfrey & Co LLP, яка є управляючим офшорним трастом. Таким чином, засновниками ТОВ ‘Дорожнє будівництво “Альтком’ використані британські фасадні компанії, які мають засновників в офшорних зонах, що не дозволяє встановити справжніх кінцевих власником компаній, у тому числі і тих, які без тендеру отримують багатомільярдні підряди в рамках Євро-2012, а також можливо використовуються для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Діяльність цієї компанії здійснюється в порушення Антимонопольного Законодавства України, перешкоджає розвитку малого та середнього бізнесу в будівельній галузі держави, лобіюється високо посадовцями, що створює негативний громадський резонанс і потребує негайного втручання в ситуацію керівництва країни.


12.02.2011 16:20 Комсомол

В інтерв’ю «Газете по украински» у січні поточного року лідер парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив наступне — ««Когда я возглавил администрацию в Луганской области, собрал коллег и сказал: «Если будете красть 10%, а 90 будут работать на государство, я вас пойму» Ця інформація оприлюднена на низці сайтів Інтернета ( «Фокус» від 21.01 2011 р., « Цензор –нет» від 21.01.2011 р. , Ліга-новостіі» від 25.01 2011 р.) , печатних центральних та місцевих ЗМІ . В подальшому ніяких публічних заяв з даного приводу з боку засобів масової інформації, правоохоронних органів та органів державної влади зроблено не було. Таким чином, згідно чинного Законодавства України , процесуальне рішення відносно публічних заяв Ефремова, як високопосадовця , щодо підтримки здійснення корупційних дій з боку підлеглих у допустимих розмірах ( 10 відсотків), не прийняте. Крім того, згідно інформації видавництва «Тиждень» від 10.02.2011 року Державне підприємство «Луганськвугілля» 31 січня поточного року за результатами тендерів уклало дві угоди вартістю 269,36 млн грн з фірмами близьких родичів Олександра Єфремова.У «Віснику державних закупівель» надається інформація, що ТОВ « Iндекспром» продасть «Луганськвугіллю» машини та устаткування на 112,62 млн грн. ТОВ «ДС-8» надасть послуги з обслуговування і ремонту машин та устаткування на 156,74 млн грн. Дві третини статутного капіталу ТОВ «ДС-8» належить сину народного депутата Ігорю Єфремову. Засновником ТОВ «Iндекспром» є Наталя Єфремова, також близька родичка голови фракції ПР. Починаючи з 2005 року «Iндекспром» і «ДС-8» стали переможцями тендерів державних підприємств вуглепрому на загальну суму 1,02 млрд грн. Таким чином, Ефремов О.С., використовуючи своє службове становище створює відповідні преференції для комерційних структур своїх близьких родичів, порушує принципи справедливих ринкових засад в економічній діяльності підприємств регіону, можливо здійснює корупційні дії.


29.12.2011 13:20 abo

у меня стойкое ощущение, что Кодекс нужен был только для того, чтобы грохнуть все предыдущие судебные прецентенты и иметь возможность судам давать команду трактовать споры в пользу налоговой. потому что, была рабочая система налогообложения. нужно было улучшить? кто мешал внести нужные изменения. а теперь никто ничего не читает, все запутанно, налоговая вообще превратилась в опричнину — нействует по приказам, спискам идиотским, выкручивает руки и на Кодекс ложила, т.к. знает, что в судах отмажут.


Комментировать